04-07-13

Werkgroep Morkhoven: Problemen met Wordpress

marcelproces.prinses.cat.jpg

De Werkgroep Morkhoven had een paar dagen geleden problemen met haar publicaties op de Wordpress blogs.

Enkele maanden geleden werden de Morkhoven-skynetblogs tengevolge van een 'half-menselijke, half-technische fout', een paar maanden lang afgesloten en verdwenen al de webpagina's langzaam van het Internet.

Het sluiten van de blogs ging gepaard met een maandenlange terreurcampagne tegenover de dochter en 15-jarige kleindochter van Marcel Vervloesem, woordvoerder van de vzw Werkgroep Morkhoven die bekend is vanwege de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort.

Het gerecht van Turnhout weigerde echter om op te treden tegen de bende en bendeleider Victor V.,  die - alhoewel voorkomende in 30 processen-verbaal inzake sexueel misbruik van jongetjes - door het sp.a-bestuur van Herentals tot gemeenteraadslid werd gepromoot en ondermeer tot bestuurslid van de politieraad Neteland werd aangesteld.

De Hoge Raad van de Justitie waarbij een klacht werd neergelegd, keurde de houding van de Turnhoutse Justitie stilzwijgend goed terwijl justitieminister Turtelboom (Open VLD) zich beriep op het 'principe van de scheiding der machten'.

Turtelboom benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht te Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, tot kabinetschef.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) vroeg de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) die onder het vice-premierschap van Elio Di Rupo (P.S) de Staatssecretaris en Minister van Veiligheid was, om de nodige aktie te ondernemen omdat er op een bepaald moment zelfs een aanslag werd gepleegd en er met brandbommen werd gegooid.

Maar Peeters die Victor V. altijd politiek gesteund heeft, kon blijkbaar niet gepast optreden.

De aangewezen politieagenten richtten hun onderzoek zelfs tegen de slachtoffers van de terroriserende bende en Marcel Vervloesem kreeg met huiszoekingen en ondervragingen te maken waardoor hij enkele dagen geleden opnieuw met spoed in het ziekenhuis diende te worden opgenomen.

Het Comité P. dat een onderzoek naar het politieoptreden in Herentals beloofde te voeren, liet, zoals in het verleden, niets meer van zich horen.

De Werkgroep Morkhoven informeerde ook Premier Di Rupo die destijds verklaarde dat de 'veiligheid van de burger de absolute prioriteit is van de regering is'. Het administratief bureau van de Premier antwoordde herhaaldelijk dat het de klachtbrieven van de Werkgroep Morkhoven aan de bevoegde instanties had overgemaakt.
Pas na drie maanden kwam er een einde aan de terreurcampagne. Geen enkel bendelid werd aangehouden en Victor V. die, in gezelschap van een paar bendeleden, gebruik maakte van een politiescanner om het gezin Vervloesem te bespioneren, is nog steeds bestuurslid van de Politieraad Neteland.
Minister Milquet vindt het blijkbaar een goede zaak dat de 'Veiligheid van de Burger' ook door criminelen die zitting hebben in politieraden, wordt gegarandeerd. 

De problemen met Wordpress liggen ongetwijfeld in het verlengde van de reeds jarenlange repressie van de Belgische autoriteiten die bedoeld is om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.
Marcel Vervloesem heeft sinds 2006 een spreekverbod met de pers en kreeg ondermeer een  contactverbod met de andere bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven.

Foto: Proces Marcel Vervloesem - Gerechtshof Turnhout - prinses J. de Croÿ, Marcel Vervloesem en M.D.C. die met internering werd bedreigd na zijn deelname aan een pamflettenaktie van de vzw Werkgroep Morkhoven.

Commentaren

Marcel is zeer ziek en zit in ziekenhuis van turnhout

Gepost door: Marcel | 16-07-13

Reageren op dit commentaar

De commentaren zijn gesloten.