10-09-13

Werkgroep Morkhoven: Federale Overheidsdienst Fiscaliteit

Werkgroep-morkhoven.jpg

Brussel, 9 september 2013

Federale Overheidsdienst van de Fiscaliteit
Directe Belastingen
Controle Brussel 2
t.a.v. Mevrouw Vanderstraeten
Paleizenstraat 48
1030 Brussel

Geachte Mevrouw,

Uw ref. 443-439-567 - aanslagjaar 2013

Betreft: vzw Werkgroep Morkhoven - Mijn aangifte in de rechtspersonenbelasting aanslagjaar 2013, balans op 31.12.2012

Hartelijk dank voor uw schrijven van 2.9.2013 waarin u mij schreef dat mijn aangifte, gezien het ontbreken van de balans, de resultatenrekening en het PV van de algemene vergadering ongeldig is.

Zoals ik u bij mijn vorige belastingsaangiften voor de vzw Werkgroep Morkhoven mededeelde, legde de Justitie ons bestuurslid Marcel Vervloesem bij zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven op.

De heer Vervloesem mag ons niet meer zien, spreken of schrijven terwijl wij hem gedurende twee jaren soms twee keer wekelijks in de gevangenis gingen bezoeken.

De heer Vervloesem mag zelfs geen deel meer uitmaken van een vereniging die, zoals de vzw Werkgroep Morkhoven, kindermisbruiken bestrijdt of het dichtdekken ervan door de overheid, blijft aanklagen.

Daardoor heeft de Justitie onze vereniging in feite buiten werking gesteld.

Zoals ik u schreef, zijn er geen financiële verrichtingen en geen algemene vergaderingen meer.  Er zijn al verschillende jaren geen inkomsten en uitgaven meer. Ook voor 2012 zijn er geen inkomsten.

Ik heb u gevraagd of het dan nog wel zin heeft om een belastingsbrief in te vullen. 

U zei me echter dat ik verplicht ben om de belastingsbrief voor de vzw Werkgroep Morkhoven te blijven invullen, wat ik ook gedaan heb. Ik heb daarbij telkens vermeld (en dat geldt ook voor het aanslagjaar 2013) dat er geen inkomsten en uitgaven meer zijn.

Ik schreef u ook dat er geen algemene vergaderingen meer (kunnen) worden bijééngeroepen.

Gezien de maatregel van de Justitie volledig onwettelijk is (iedere Belgische burger heeft het recht om deel uit te maken van een vereniging; iedere Belgische burger heeft het recht om deel te blijven uitmaken van het bestuur van een vereniging die zich niet schuldig maakt aan criminele activiteiten; iedere Belgische burger heeft het recht om met andere burgers om te gaan,) zoals in de Belgische Grondwet en in het Europees Verdrag van de Mensenrechten wordt gesteld, richtte ik mij hiervoor schriftelijk tot justitieminister Turtelboom.  

Minister Turtelboom die geen verder onderzoek wenst te laten instellen naar de kinderpornozaak Zandvoort en die onze documenten over het kindermisbruik in de Amsterdamse kinderkribben blijkbaar niet aan de Nederlandse Justitie wenste over te maken, antwoordde ons dat we 'Marcel Vervloesem dan maar door een ander bestuurslid moesten vervangen'.

Maar ik denk niet dat de Justitie het recht heeft om verenigingen te verplichten om een bestuurslid te ontslaan en een ander bestuurslid aan te stellen.

Ik wil er ook nog op wijzen dat het misleidende berichtje dat de Justitie een paar jaar geleden in Het Nieuwsblad liet plaatsen, ook volledig onwettelijk is. In dat berichtje stond namelijk op een misleidende manier geschreven dat 'Marcel Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven gebroken had' (zie kopie van het artikel in bijlage).

Mag ik u er op wijzen dat men niet alleen onze vereniging buiten werking wil stellen, wat nu dreigt te gebeuren indien de Federale Overheidsdienst Fiscaliteit geen rekening houdt met de opgenoemde feiten.

Men heeft ook reeds drie pogingen ondernomen om onze blog van het internet te verwijderen.

In 2005 liet Marcel Vervloesem's aanklager die als sp.a-gemeenteraadslid in het bestuur van de Geelse Huisvestingsmaatschappij zetelt, een petitie opstellen waarin hij de uitdrijving van Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning en het sluiten van de Morkhoven-blog eiste.  Die eisen werden zelfs besproken in de Herentalse gemeenteraad.

Daarna werd de blog Doofpot Justitie door ondermeer de akties van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut (sp.a) geblokkeerd. (zie link in bijlage)

Vorig jaar werd er een terreurcampagne op touw gezet tegen Vervloesem's oudste kleindochter en dochter. De blogs van de Werkgroep werden daarbij maandenlang geblokkeerd.

In de hoop dat u mij het nodige advies kan verstrekken en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-gillis

voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven.

 

Wordt ook aangetekend verzonden

===

'Kinderpornojager Marcel Vervloesem mag geen contact hebben met pers'

vrijdag 3 december 2010 - Auteur: (ima)

TURNHOUT/HERENTALS - Marcel Vervloesem (58), de zelfverklaarde kinderpornojager, is vrijgelaten onder voorwaarden. Hij mag geen contact hebben met de media.

In het post-Dutroux tijdperk zorgde Vervloesem, het boegbeeld van de Werkgroep Morkhoven, voor grote mediaheisa. Intussen is hem het zwijgen opgelegd. 'Waarom ik niets mag zeggen? Dat moet je aan justitie vragen', zegt hij. 'Ik had het liever anders gehad, maar hou me aan de voorwaarden.'

Vervloesem woont sinds enkele maanden in een appartement in Turnhout. 'Hij komt hier regelmatig over de vloer', zegt een handelaar in zijn straat. 'Ik behandel Vervloesem als een gewone klant. Het valt op hoeveel mensen die man herkennen.'

Vervloesem werd op 6 februari 2008 door het Antwerpse hof van beroep veroordeeld tot vier jaar cel voor seksueel misbruik, het verspreiden van pornografische affiches en afpersing. Op 5 september van dat jaar bood hij zich aan in de gevangenis van Turnhout met een schrijfmachine onder de arm. Hij zat ook een tijd zijn straf uit in Brugge.

Enkele maanden geleden werd Vervloesem vrijgelaten uit de gevangenis van Turnhout. Hij zat ongeveer twee jaar in hechtenis.

'Mijn cliënt is invalide. Hij wil een rustig leven leiden', zegt zijn advocaat Raf Jespers. 'Hij heeft er bewust voor gekozen om zich niet opnieuw te vestigen in Koninkrijk in Morkhoven. Hij heeft ook gebroken met de Werkgroep Morkhoven'.

De commentaren zijn gesloten.