03-12-13

Spreekverbod, contactverbod en telefoonproblemen in België


Briefje aan de spamdienst van Skynet dat deel uitmaakt van Belgacom, het grootste telecommunicatiebedrijf in België waarvan oud-justitieminister Stefaan De Clerck tot voorzitter werd benoemd.

Geachte Heer,

 
Zoals ik u reeds schreef, krijgen we voortdurend te maken met spam op onze skynet-blog 'Belgian Justice'.
 
Niet dat ik werkelijk wakker lig van dergelijke onozelheden want de maandenlange terreurcampagne tegen de dochter en 15-jarige kleindochter van Marcel Vervloesem van onze vereniging die vorig jaar plaats had, was natuurlijk andere koek. Die campagne werd in gang gestoken door middel van een sms-je met een doodsbedreiging tegenover Marcel Vervloesem's 15-jarige kleindochter. Het sms-je  bleek van Marcel Vervloesem's halfbroer Victor Vervloesem afkomstig te zijn.
Victor Vervloesem stapte destijds samen met enkele criminele kameraden die geregeld bij hem over de vloer en in 'zijn' dancing kwamen, naar enkele dagbladen en de Vlaamse Televisie Maatschappij (VTM) om te beweren dat Marcel Vervloesem hen vroeger 'sexueel misbruikt' had.
Het nu genoemde 'slachtoffer' waarvoor Marcel Vervloesem zopas door de correctionele rechtbank van Turnhout die de kinderpornozaak Zandvoort had moeten onderzoeken, opnieuw veroordeeld werd, was de leider van de terroriserende bende die op een bepaald moment over een politiescanner bleek te beschikken. Hij had veelvuldig contact met Victor Vervloesem die inmiddels tot politiechef werd benoemd.
 
De appel valt dus niet ver van de boom, zoals u ziet en dat verklaart waarom tijdens de maandenlange terreurcampagne waarbij al onze skynetblogs maandenlang werden versleuteld, het gerecht van Turnhout niet wilde optreden.
 
De RTBF-medewerkster Gina Bernard die met Marcel Vervloesem samen naar de verdwenen Manuel Schadwald speurde, had destijds maandenlang met telefoon- en internetproblemen op haar Belgacom-lijn te maken. Zij ontving ook voortdurend telefoontjes met doodsbedreigingen zonder dat Belgacom wist te achterhalen waar ze vandaan kwamen.
Enkele uren voor zij uit de weg werd geruimd, had ik nog een kort gesprek met Gina aangaande het antwoord dat ik van oud-justitieminister Stefaan De Clerck had ontvangen ten gevolge van mijn klachten. 
We dienden ons late gesprek echter te onderbreken omdat we elkaar niet meer verstonden. Dat kwam, zoals soms ook tijdens onze acties gebeurde, door een geluid van één of ander toestel op de telefoonlijn.
Ik heb Gina het antwoord van De Clerck nog proberen te faxen maar dat ging niet.
Doordat ik de brief wel naar Marcel Vervloesem kon faxen, wist ik dat de problemen zich bij Gina voordeden.
 
Gina had mij nog wel kunnen toeschreeuwen dat zij ook met Internetproblemen te maken had waardoor ze, met een angstig voorgevoel, 's nachts nog naar haar vriendin die in de buurt woonde, zou rijden. 

Het is rond drie uur 's nachts, op de terugweg naar huis, dat het zogenaamde auto-accident plaats vond.
Dat gebeurde op een kleine brug waarop de baan zich versmalt en er enkel éénrichtingsverkeer mogelijk is. Haar auto botste daar tegen een brugpijler en stortte naar beneden.
Zij was op slag dood.
Kort voor haar overlijden had zij een afscheidsverklaring opgemaakt.
Merkwaardig in deze zaak was dat Gina ons zei dat er met de bedrading van haar auto was geknoeid en we wisten te achterhalen dat zij op het moment van het ongeval door een auto achtervolgd werd.

Om te besluiten, wens ik nog te doen opmerken dat ik, niettegenstaande allerlei problemen in het verleden en de langdurige versleuteling van onze blogs die toevallig samenviel met de maandenlange terreurcampagne waarvan sprake in deze brief, thans tevreden ben over de skynetblogs.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

===

Foto: Gina Bernard

PS. De Turnhoutse procureur Jan Poels werd door justitieminister A. Turtelboom tot kabinetschef benoemd.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

van: Jan Boeykens
aan: Spam
cc: Info premier ,
milquet ,
Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be
bcc: katholieknieuwsblad ,
hoofdredactie De Morgen
datum: 3 december 2013 13:24
onderwerp: spam op onze skynetblog

Zie ook op:
http://www.boublog.nl/2013/11/26/myra-praat-met-jos-aalders-en-marcel-vervloesem/#comment-26551

De commentaren zijn gesloten.