01-03-14

Verkiezingen 2014: Sp.a gaat klappen krijgen

kies.socialist.welvaart.gezin.jpg

Geachte Mevrouw Claeys,
Beste Caty,

 
Ik wou nog het volgende kwijt.
De justitie hanteert tegenwoordig meer en meer het systeem van uithuiszettingen om mensen en verenigingen de mond te snoeren.
Het gezin van de vroegere secretaresse van de vzw Werkgroep Morkhoven, werd een paar jaar geleden, na 23 jaar een sociale woning van de Geelse Huisvestingsmaatschappij te hebben betrokken, gewoon op straat gezet.
Dat gebeurde nadat zij het aan de stok kreeg met een fabrieksdirecteur die dank zij de politieke corruptie binnen de sociale woningmaatschappij, aan een sociale woning wist te geraken.
De vrouw nam contact op met Jan Peeters, de socialistische burgemeester van Herentals die zij enkele keren persoonlijk heeft gesproken.
Zij trachtte via een verzoeningsprocedure voor de vrederechter de affaire met die fabrieksdirecteur bij te leggen maar de vrederechter bleek volstrekt onbetrouwbaar ofwel werd hij onder politieke druk gezet.
Na een zelfmoordpoging te hebben ondernomen, werd zij met haar man, haar zoon en haar 80-jarige zieke moeder, als een vuilbak op straat gezet.
 
Marcel Vervloesem van onze vereniging werd na 24 jaar trouw zijn huur te hebben betaald aan de Geelse Huisvesting en zijn huisje perfect in orde te hebben gehouden, ook van de een op de andere dag door de Geelse Huisvesting op straat gezet.
 
Een pittig detail in deze zaak: De uithuiszettingen volgden telkens op een petitie met klachten van enkele personen die men in de wijk liet rondgaan.
In de petitie tegen Marcel Vervloesem eiste men zelfs dat de Werkgroep Morkhoven 'van het internet zou verwijderd worden'. De petitie kwam, langs politieke weg (christen-democraten), zelfs op de agenda van de Herentalse gemeenteraad te staan waar dat burgemeester Peeters zei dat hij 'wel oren had naar de in de petitie gestelde eisen'.
Peeters verklaarde zich m.a.w. akkoord met de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en zijn deportatie naar een ander woongebied.
Het voorstel om de Werkgroep van het internet te verwijderen zou hij 'voorleggen aan de juridische dienst van de gemeente'.
Peeters die onder het vice-premierschap van Elio Di Rupo, eventjes staatssecretaris en Minister van de Veiligheid is geweest in de jaren '90, wat op de mogelijke betrokkenheid van de Belgische Staatsveiligheid wijst, heeft namelijk al jarenlang een bijzondere vriendschappelijke relatie met Marcel's halfbroer V. Vervloesem.
Deze laatste beweerde op het moment dat Marcel de kinderpornozaak Zandvoort wereldwijd bekend maakte, dat Marcel hem in zijn vroegere jaren 'sexueel misbruikte'. Maar een 20-tal jaren geleden richtte hij met Marcel nog samen een wijkvereniging op waarvan hij zichzelf de 'directeur-generaal' noemde en Marcel als secretaris werd aangesteld omdat hij zelf nauwelijks weet te schrijven.
Over V. V, die homofiel is (niet dat we iets tegen homofielen zouden hebben), bestaan er zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die door de Turnhoutse justitie, die ook de kinderpornozaak Zandvoort toedekte door Marcel jarenlang te vervolgen, nooit onderzocht werden.
V.V. die eveneens bestuurslid is van de socialistische partij van Herentals, werd dank zij zijn verleende 'diensten' en zijn goede relatie met burgemeester Peeters, in 2006 met een 100-tal socialistische voorkeurstemmen, tot gemeenteraadslid verkozen. Hij werd onmiddellijk tot voorzitter van de Herentalse commissie voor Veiligheid en Politie benoemd en is thans bestuurslid van de lokale politieraad die door burgemeester Peeters wordt voorgezeten.
V.V. is, toevallig, ook reeds jarenlang bestuurslid van Geelse Huisvestingsmaatschappij en vertegenwoordigt het stadje Herentals in verschillende intercommunales.
Voordat hij gemeenteraadslid is geworden, werd hij onder lovende woorden van zijn collega's van de socialistische partij, tot bestuurslid van het Herentalse Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk benoemd alwaar hij als een gerespecteerd man met de vertegenwoordigers van de politie en de justitie aan de tafel mocht gaan zitten.
 
Ik schreef over deze zaak naar Peeters en alle  Herentalse gemeenteraadsleden. Ik contacteerde ook alle ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van de afgelopen jaren. Verder bracht ik deze zaak ter sprake aan de kamerleden van alle politieke partijen.
Een reactie bleef echter uit, wat nogmaals bewijst dat het rond de doofpotoperatie van de kinderpornozaak Zandvoort draait.
 
Het is dus op die manier dat onze politiek en onze justitie, waarin heel wat mensen hun vertrouwen stellen, werkt.
 
mvg
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
PS. U mag deze brief gerust publiceren en verspreiden. Ik heb gewoon de feiten weergegeven, meer niet. En dat hoeft ook niet.  De feiten spreken voor zichzelf.

De commentaren zijn gesloten.