29-04-14

Marcel Vervloesem gehospitaliseerd tengevolge zware brandwonden

marcel.aparte.kamer.stuyvenbergh.1.jpg

marcel.aparte.kamer.stuyvenbergh.2.jpg

Marcel Vervloesem, de Morkhovense activist die jarenlang werd vervolgd en die door middel van een jarenlang mediaproces als 'pedofiel' werd gebrandmerkt terwijl de daders en organisators in de kinderpornozaak Zandvoort vrijuit gingen, is voor de zoveelste keer gehospitaliseerd.

Vervloesem die destijds voor kanker werd geopereerd en die hart-, nier- en diabetes-patiënt is, voelde zich enkele dagen geleden onwel. Toen hij op de grond viel, greep hij naar een pot met kokend water die op het gasvuur stond. Zijn linkerbeen is tot in de derde graad verbrand en de specialisten overwegen om hem over 10 dagen te opereren. 

Hij lijdt veel pijn en het ongeval betekent een zware belasting voor zijn hart waaraan hij niet meer geopereerd kan worden omdat de risico's te groot zijn.

Wat ongetwijfeld heeft meegespeeld in de verslechtering van Vervloesem's gezondheidstoestand, is het feit dat de Belgische justitie zo'n twee jaar geleden een gefantaseerd verhaal van Vervloesem's neefje Dimitri gebruikte om Vervloesem opnieuw voor 'sexueel misbruik' te vervolgen.  Het verhaaltje werd, zoals gewoonlijk, in Het Nieuwsblad gepubliceerd. Zoals vroeger reeds het geval was, hielden de rechters te Turnhout die verantwoordelijk zijn voor het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort, ook nu geen rekening met de ontlastende verklaringen die de onschuld van Vervloesem aantonen.

De rechters te Turnhout traden zelfs niet op toen de genaamde Dimitri, met de hulp van de genaamde Victor V. die sp.a-gemeenteraadslid is te Herentals, nadien Vervloesem's 15-jarige kleindochter en dochter maandenlang begonnen te terroriseren. Daarbij werden op bevel van hogerhand tevens alle skynet-blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven maandenlang versleuteld in een poging om te verhinderen dat er over dit schandaal verslag zou uitgebracht worden.

Victor V. en de genaamde Dimitri werden nooit voor de terreurdaden vervolgd. Het Comité P deelde zopas mede dat zij geen onderzoek wenst in te stellen naar de klachten die terzake bij de politie van Herentals en Turnhout werden ingediend.

Justitieminister Turtelboom (Open VLD) liet vorig jaar weten dat zij 'gezien het principe van de scheiding der machten, niet kan optreden', terwijl zij uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde. Hierbij is dus sprake van politieke corruptie.

Minister van Binnenlandse Zaken Noëlle Milquet (cdH) van haar kant rekent op de plaatsvervangende procureur van Turnhout zodat er van een onderzoek en vervolging in deze zaak geen sprake zal zijn. Het gerecht van Turnhout zal zowel Victor V. als de genaamde Dimitri immers verder blijven gebruiken om Marcel Vervloesem die men in 2006 per gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, verder de mond te snoeren.

'Deontologische code en waarden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken':
http://www.ibz.fgov.be/code/nl/interieur/valeurs.shtml

Justitieminister Turtelboom: “Ik denk dat we de deontologische code die nu bestaat moeten uitbreiden. Daarover moet trouwens een breed maatschappelijk debat komen. Elke zweem van partijdigheid moet worden vermeden”.
http://www.vandaag.be/binnenland/88097_turtelboom-wil-debat-over-deontologische-code-voor-magistraten.html

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

aan: Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be,

 milquet <milquet@ibz.fgov.be>,

 milquet <milquet@lecdh.be>,

 Info premier <info@premier.fed.be>,

 Commissie Justitie <cie.just@tweedekamer.nl>,

 comite@comitep.be,

 katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,

 "Kr.Trouw" <redactie@trouw.nl>,

 hoofdredactie <hoofdredactie@demorgen.be>,

 l<hofvanberoep.gent@just.fgov.be>,

 aartsbisdom@kerknet.be,

 "Voorzitter just. Tweede kamer (" <M.dePater@tweedekamer.nl>,

 justitieel.welzijnswerk@cawsonar.be,

 CDA <cda@tweedekamer.nl>,

 "contact@hulplijnseksueelmisbruik.nl" <contact@hulplijnseksueelmisbruik.nl>,

 2e Kamerfractie PvdD <M.Thieme@tweedekamer.nl>,

 praktijkde lichtbron <praktijkdelichtbron@hotmail.com>,

 "info@laurette-onkelinx.be" <info@laurette-onkelinx.be>,

 2e Kamerfractie SGP <sgp@tweedekamer.nl>,

 GENOT Zoe <zoe.genot@ecolo.be>,

 Laurent LOUIS <laurent.louis@live.be>,

 "Fond. Pcesses de Croÿ & M. Lancellotti" <fondation.princesse.de.croy@droitfondamental.eu>,

 Familiehulp <hilde.sempels@brussel.familiehulp.be>,

 2e Kamerfractie D'66 <d66@tweedekamer.nl>

cc: "Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten Vla)" <jos.vandervelpen@pandora.be>,

datum: 25 april 2014 21:29

 

De commentaren zijn gesloten.