04-05-14

Spoedopname van Marcel Vervloesem: Brief aan Minister Milquet

marcel.3.5.14.1.jpg

Geachte Mevrouw Milquet,

 
Na uw nutteloos schrijven aan sp.a-kamerlid Jan Peeters die het door mij aangeklaagde sp.a-bestuurslid Victor V. reeds jarenlang onvoorwaardelijk ondersteunt en politiek benoemde, ontving ik een schrijven van de procureur des Konings te Turnhout waarin hij de 'bevestiging' van mijn bij uw diensten ingediende klacht vroeg.
 
Maar, zoals u weet, is het de justitie van Turnhout die de criminelen zoals Victor V. en zijn kameraden, reeds jarenlang ondersteunt om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.
Tijdens haar jarenlange vervolging van Vervloesem, liet zij ook alle ontlastende stukken uit Vervloesem's strafdossier verdwijnen.
Het waren de Turnhoutse rechters die Vervloesem in 2006 bij gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers oplegden om mogelijke perslekken te voorkomen.
De rechters van Turnhout gedoogden ook de maandenlange terreur van Victor V. en zijn kornuiten.
 
Ik vind uw doorverwijzing naar de procureur des konings te Turnhout dan ook enigszins misplaatst, temeer daar de Turnhoutse procureur Jan Poels door uw politieke collega justitieminister Turtelboom tot kabinetschef werd benoemd en Turtelboom zich beriep op het 'principe van de scheiding der machten' om geen gevolg te moeten geven aan mijn klacht en mijn verzoek om alle dossierstukken inzake het peutermisbruik in de Amsterdamse kinderkribben aan de Nederlandse justitie over te maken.
 
Ik weet niet wat er achter de schermen werd afgesproken maar vorige week ontving ik dan weer een schrijven van het Comité P dat zogezegd de werking van de politie moet controleren.
In haar brief voerde de voorzitter van het Comité P aan dat het dossier door uw diensten aan de procureur des konings te Turnhout werd bezorgd zodat zij dus geen onderzoek hoeft te voeren.
 
Intussen blijft het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die verantwoordelijk was voor alle klachten tegen Vervloesem ten tijde van de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort; van wie er 30 processen-verbaal van niet-onderzochte zedenfeiten met jongetjes bestaan en die verantwoordelijk was voor de maandenlange terreur tegenover Vervloesem's dochter en minderjarige kinderen waarvoor ik bij U klacht indiende, voorzitter van het de Herentalse Commissie van Veiligheid en Politie en bestuurslid van de lokale politieraad Neteland.
Zoals U weet, gebruikte Victor V. ook een politiescanner bij de observaties van het geterroriseerde gezin Vervloesem.
 
Ik vind het bevreemdend dat U op uw website pleit voor 'deontologische waarden' en de 'integriteit' van de politie terwijl U de politie door figuren zoals Victor V. openbaar in diskrediet laat brengen.
 
Het is alsof U wil aantonen dat rotte appels bij de federale politie en politieraden welkom zijn.
 
Ik kan het helaas niet eens zijn met de de door U en de door uw partij gevoerde politiek op dit vlak.
 
In afwachting van uw antwoord (liefst nog voor de verkiezingen), teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
--
 
In bijlage zend ik U een kopie van ons rapport van 4.5.2014 inzake de heer Vervloesem die, zoals ik U een week geleden meldde, wederom met spoed in het ziekenhuis werd opgenomen. Zijn ziekenhuisopname is mede het gevolg van het maandenlange terroriseren van zijn dochter en minderjarige kleinkinderen door Victor V. in samenwerking met de genaamde Dimitri V. die zich onlangs in een verhaaltje tegenover Het Nieuwsblad als het zoveelste slachtoffer van sexueel misbruik door Vervloesem voordeed. Indien de justitie en de politieke verantwoordelijken, zoals U, hun werk zouden gedaan hebben, dan was Vervloesem die nog steeds bestuurslid is van onze vereniging, niet in het ziekenhuis beland.
 
van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: milquet <milquet@ibz.fgov.be>,
 milquet <milquet@lecdh.be>
cc: Info premier <info@premier.fed.be>,
 "contact@hulplijnseksueelmisbruik.nl" <contact@hulplijnseksueelmisbruik.nl>,
 "info@rijksrecherche.nl" <info@rijksrecherche.nl>,
 Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
datum: 4 mei 2014 18:04
onderwerp: Dossier Zandvoort - terroriseren van onschuldige burgers - mijn klacht

De commentaren zijn gesloten.