22-05-14

Werkgroep Morkhoven website geblokkeerd

De skynet-website van de Werkgroep Morkhoven, vooral bekend omwille van de bestrijding van kindermisbruik, was een tijdje geblokkeerd.
Dat heeft ongetwijfeld te maken met de verkiezingen op 25.5.2014.
Alle Belgische politieke partijen, in het bijzonder de Sp.a, CD&V en Open VLD, zijn verantwoordelijk voor de doofpotoperatie ‘kinderpornozaak Zandvoort’ en de jarenlange vervolging van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem die men zelfs een spreekverbod en contactverbod met de pers en de andere bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven oplegde.

Vervloesem is thans herstellende van een wekenlange opname op de spoedafdeling van de afdeling brandwonden van de Stuyvenbergkliniek te Antwerpen.

Vorig jaar voerden enkele zogenaamde slachtoffers van Vervloesem een maandenlange terreur tegenover het gezin van Vervloesem’s dochter met drie minderjarige kinderen.
De klachten bij de politie van Herentals en Turnhout betreffende deze terreur, bleven zonder gevolg.
De Justitie van Turnhout die de kinderpornozaak Zandvoort toedekte door Marcel Vervloesem jarenlang te vervolgen op basis van de roddels van een sp.a-pedofiel en een handvol criminelen, gedoogde de terreur.

Zowel Premier Di Rupo (Parti Socialiste) als de ministers Turtelboom (Open VLD) en Milquet (cdH, christen-democraten) werden toen gecontacteerd omdat zij in een gezamelijke persconferentie stelden dat de 'Veiligheid van elke Belg een absolute prioriteit was van de regering'.  Maar het bleef echter bij nietszeggende antwoorden.

Premier Di Rupo liet weten dat hij het schrijven aan zijn administratief bureau had overgemaakt.

Turtelboom liet mededelen dat zij 'gezien het principe van de scheiding der machten niet kon tussenkomen'. Turtelboom benoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef.

Minister Milquet liet contact opnemen met het Herentalse sp.a-kamerlid Jan Peeters die burgemeester is van Herentals en die in de jaren '90, onder het vice-premierschap van Di Rupo, Staatssecretaris en Minister van Veiligheid was. Peeters antwoordde dat hij de klacht zou laten onderzoeken maar daar kwam niets van omdat Peeters de Herentalse sp.a-pedofiel altijd ondersteunde en politiek benoemde.  Van Victor V.  bestaan er zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen.  Die werden nooit onderzocht en de man die dank zij Peeters ook bestuurslid van de lokale politieraad Neteland is, werd nooit gerechtelijk vervolgd.  Victor V. kon met de politieke steun van sp.a-Herentals en Peeters, en met de hulp van de Turnhoutse justitie, Vervloesem wel jarenlang van 'pedofilie' beschuldigen om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

Tijdens de maandenlange terreurcampagne waarbij Victor V. opnieuw een centrale rol speelde, werden al de skynet-blogs van de Werkgroep Morkhoven versleuteld.  Dat doet vermoeden dat Di Rupo en de ministers die van deze zaak afwisten , bij deze zaak betrokken waren.

Het Comité P dat de politiediensten zogezegd  moet controleren, liet inmiddels weten dat zij ‘geen onderzoek wil instellen omdat de procureur van Turnhout zich met de zaak bezig houdt'. 

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ - http://morkhoven.wordpress.com/
http://www.klokkenluideronline.is/?s=kinderen+te+koop

20:12 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, vzw Werkgroep Morkhoven, website | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.