23-05-14

Socialistische Partij Anders (Sp.a) en Justitie Turnhout

De Justitie van Turnhout die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgde en pedofielen ondersteunde om de kinderpornozaak Zandvoort toe te dekken, nodigde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens uit voor een verhoor inzake zijn klacht bij de Generale Staf van de Rijkswacht en Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH, christen-democraten).

Het is duidelijk dat Milquet daartoe de opdracht gaf.

Maar wat kan men verwachten van rechters die eigenlijk zelf het onderwerp zouden moeten uitmaken van een gerechtelijk onderzoek ?

De rechters van Turnhout onderwierpen Vervloesem destijds immers aan een gerechtelijk geestesonderzoek om het schandaal rond de isoleercellen en de mishandeling + het sexueel misbruik van jongeren en kinderen in het Antwerpse kinderziekenhuiis Good Engels dood te zwijgen. 

Toen de kinderpornozaak Zandvoort onthuld werd, ondersteunden de Turnhoutse rechters niet alleen de pedofielen en criminelen die beweerden het slachtoffer te zijn geweest van Vervloesem om aldus de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) toe te dekken. Zij lieten ook alle ontlastende stukken en getuigenissen systematisch uit Vervloesem's strafdossier verdwijnen zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele jaren geleden schriftelijk en vlak voor het vonnis van het Hof van Beroep te Antwerpen, moest toegeven.

De aanklagers van Vervloesem werden jarenlang geloofd op hun woorden die in de dagbladen verschenen omdat dit een onderdeel was van het mediaproces tegen Vervloesem. De getuigenissen en bewijzen van de mensen die bewezen dat de klachten tegen Vervloesem verzonnen waren, verdwenen systematisch in de prullenbak.  Turnhout vormde de klachten van prinses J. de Croÿ en Jan Boeykens, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, zelfs om tot klachten tégen Vervloesem. 

De Turnhoutse rechters onderzochten ook het sexuele misbruik niet van een Franse jeugdmagistraat in de zaak Zandvoort.  Daarvoor werd Georges Zicot, de gerechtelijke inspecteur die in de zaak Dutroux een tijdlang werd vervolgd, voor gecontacteerd. Zicot beweerde namelijk dat de magistraat een kennis van hem was die een nachtclub in Charleroi uitbaatte. Deze informatie was echter vals en op die manier hoefde de Turnhoutse justitie deze ernstige zedenzaak niet te onderzoeken.

Er werd nooit geen onderzoek gevoerd naar de 30 processen-verbaal inzake de zedenfeiten van Victor V., een Sp.a-pedo die de hetze tegen Vervloesem leidde en door de Sp.a onvoorwaardelijk gesteund en politiek benoemd werd.  De man is nog altijd bestuurslid van de lokale politieraad Neteland en werd zelfs tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd. Dat had hij te danken aan de Herentalse burgemeester en Sp.a-kamerlid Jan Peeters. Victor V. stond vorig jaar ook aan het hoofd van de maandenlange terreur tegenover het gezin van Vervloesem's dochter waarvan drie minderjarige kinderen deel uitmaken. Hij maakte met de leden van de jeugdbende die door een ander zogezegd slachtoffer van Vervloesem wordt geleid, daarbij zelfs gebruik van een politiescanner.  Er werden doodsbedreigingen geuit; iedere nacht werden er met brandbommen gegooid naar het huis van Vervloesem's dochter; een buurman die zich verzette, kreeg een mes op de keel gezet en er werd met een auto een aanslag op Vervloesem's dochter gepleegd.

De procureur des Konings te Turnhout gedoogde deze terreur en deed niets met de klachten, bewijzen, getuigenissen en processen-verbaal bij de Herentalse en Turnhoutse politie.

Tijdens de terreurcampagne werden ook alle skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven wekenlang versleuteld en haalde men alle door de Werkgroep Morkhoven gepubliceerde artikels systematisch van het internet. Premier Di Rupo (Parti Socialiste) en de ministers Turtelboom (Open VLD) + Milquet werden voortdurend gecontacteerd inzake deze toestand maar de terreur bleef gewoon doorgaan en de blogs bleven versleuteld. 

Het is zeker geen toeval geweest dat Minister Turtelboom die liet antwoorden dat zij 'gezien het principe van de scheiding der machten niet kon tussenkomen', de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde. Het is een geluk dat Turtelboom door haar eigen partij wordt afgeschreven en waarschijnlijk geen justitieminister meer zal worden.

De Werkgroep Morkhoven blijft van de politieke partijen en corrupte politici eisen dat er klaarheid komt in al deze zaken.  En, zoals gezegd, heeft het geen enkele zin om de procureur des Konings van Turnhout in het onderzoek te betrekken omdat de Justitie van Turnhout jarenlang een sleutelrol speelde in de genoemde misdaden.

De geloofwaardigheid van voornoemde politici wordt nog eens extra ondergraven omdat het Comité P, dat de werking van de politiediensten zou moeten controleren, zopas schriftelijk liet weten dat zij geen onderzoek wil voeren.

===

Uitnodiging voor verhoor van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens vanwege Patrick De Bruyn, commissaris van de Algemene Inspectie van de Federale Politie

De brief draagt het logo van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (Milquet), Algemene Inspectie van de Federale Politie en van de Lokale Politie, Gedeconcentreerde Post Antwerpen, Boomsesteenweg 180, 2610 Antwerpen (tel: 03 829 7003 - fax: 03 829 7005 - antwerpen@aigpol.be
 
Notitienummer TU.45.99.9/14 DE
 
Mijnheer,
 
De Procureur des Konings te Turnhout heeft de Algemene Inspectie belast met het onderzoek van de klachtbrief die u op 30.12.2013 per e-mail overmaakte aan de commissaris-generaal van de Federale Politie.
In het kader  van dit onderzoek dienen wij van u een klachtbevestiging te noteren waaruit moet blijken dat de klacht wel degelijk door u werd ingediend en dat u de inhoud ervan bevestigt;
Wij vragen u contact te willen opnemen met onze diensten op het nummer 03/829.70.04 ten einde een afspraak te maken.
 
Hoogachtend, 
 
Patrick De Bruyn
 

 

De commentaren zijn gesloten.