16-07-14

Klokkenluiders Nederland

van.buitenen.klokkenluiders.morkhoven.jpg

De Werkgroep Morkhoven bevindt zich niet alleen. In Nederland bestaat er al geruime tijd een Expertengroep Klokkenluiders waarvan ondermeer Paul Van Buitenen deel uitmaakt....
Van Buitenen is een Nederlands oud-Europarlementariër. Hij was werkzaam als ambtenaar bij de Europese Commissie. Als klokkenluider speelde hij in 1999 een belangrijke rol bij de val van de Europese Commissie. Hij keerde zich openlijk tegen frauduleus gedrag door sommige leden, met name de Française Édith Cresson, van de toenmalige Europese Commissie-Santer, die in 1999 indirect door de onthullingen van Van Buitenen in zijn geheel moest aftreden. Van Buitenen werd op non-actief gesteld en overgeplaatst naar een 'ongevaarlijke' functie. Hij schreef een boek over deze zaak, getiteld Strijd voor Europa. Later richtte hij de partij Europa Transparant op. Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 10 juni 2004 haalde deze vanuit het niets twee zetels.

------

Op het complexe terrein van meldingen van misstanden en thema’s m.b.t. klokkenluiders zijn vooralsnog diverse (overheids)organisaties actief, ieder met hun eigen taakstellingen, doelstellingen en achtergronden.

De Stichting Expertgroep Klokkenluiders trekt zich het lot van melders van misstanden in zowel de publieke als de private sector al jaren aan. De Expertgroep levert op diverse wijzen een bijdrage om zowel de juridische als de feitelijke positie van de melders en eventuele naasten te verbeteren.

Juist om de navolgende redenen neemt de Stichting Expertgroep Klokkenluiders ten opzichte van andere organisaties zowel in Nederland als daarbuiten een unieke positie in.

Alle leden van de Expertgroep zijn erkende melders van ernstige maatschappelijke misstanden geweest en hebben in hun persoonlijk leven aan den lijve de gevolgen daarvan ondervonden. Als ervaringsdeskundigen weten zij daarom als geen ander wat de effecten zijn die een melding teweeg brengt en de impact die dat heeft op de melder zelf en zijn of haar naaste omgeving.

De Expertgroep biedt melders een professioneel onafhankelijk meldpunt, procesbegeleiding en ondersteuning met expertise voor wat betreft het juridisch traject en desgewenst psycho-sociale bijstand.

In tegenstelling tot andere organisaties die van overheidswege structureel worden gefinancierd, bekostigt de Expertgroep haar activiteiten reeds jarenlang uit eigen middelen. Door tussenkomst van de Tweede Kamer heeft de Expertgroep in 2013 een geringe incidentele overheidsbijdrage toegekend gekregen.

http://expertgroepklokkenluiders.nl/
http://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_van_Buitenen
http://en.wikipedia.org/wiki/Paul_van_Buitenen

De commentaren zijn gesloten.