28-03-15

Gezinnetje werd maandenlang geterroriseerd terwijl de justitie toekeek

milquet.jpg

Zoals men weet, werkt de Werkgroep Morkhoven al jaren rond kindermisbruik. Zij kreeg daarbij enorm veel tegenstand van de Belgische overheid die de door de Werkgroep ont-hulde kinderpornozaak Zandvoort (80.539 slachtoffers) in de doofpot wou steken.

Vooral Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem kreeg het hard te verduren en werd gedurende meer dan 10 jaar het slachtoffer van een media-proces dat uitsluitend bedoeld was om hem het zwijgen op te leggen.

Vervloesem's dochter en haar gezinnetje met 3 minderjarige kinderen werden een paar jaren geleden maandenlang geterroriseerd zonder dat de Turnhoutse justitie die de grootste rol speelde in de hoger genoemde doofpot-operatie, optrad. Tegelijkertijd werden alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven versleuteld zodat men geen verslag over deze zaak kon uitbrengen.

Hierbij volgt een kopie van mijn brief over deze zaak aan oud-minister van Binnenlandse Zaken Joël Milquet (cdH).

Er werd echter nog altijd geen onderzoek geöpend in deze zaak en, als voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, werd ik zelfs het slachtoffer van enkele seiningen waarvan mijn huisbaas in Antwerpen werd ingelicht. De seiningen waren het gevolg van enkele klachten wegens 'laster en eerroof'. Een van de klachten dateerde reeds van 2012 en was afkomstig van de genaamde Victor V., een pedofiel die door de Turnhoutse justitie werd ingehuurd om Vervloesem zelf van 'sexueel misbruik' te beschuldigen.

Intussen vroeg ik de Turnhoutse justitie om inzage en kopij-name van het dossier inzake de klacht van Victor V. maar de Turnhoutse justitie liet mij weten dat men dit niet kon toestaan 'omdat ik het dossiernummer in zijn aanvraag niet vermeld had'.  Dat is echter onzin want vlak na mijn ontseining bij de politie van Borgerhout die op een correcte manier gebeurde, kreeg Vervloesem de gerechtelijke politie van Turnhout aan zijn deur omdat hij bij mijn verhoor door de politie van Borgerhout, 'genoemd was geweest'...

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Brussel, 22.2.2013

Minister Van Binnenlandse Zaken
 

Geachte Mevrouw Milquet,

 
We contacteerden inmiddels het kabinet van Premier Di Rupo inzake het feit dat we al wekenlang wachten op uw antwoord aangaande ons schrijven aangaande de ‘Veiligheid van de Burger’ en de wekenlange doodsbedreigingen te Herentals waarbij de genaamde Victor V., Voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en Politie van de de gemeente Herentals en tevens bestuurslid van de Politieraad Neteland, is betrokken.
 
Doordat de Justitie niet optrad en tengevolge van het uitblijven van enig antwoord uwentwege, werd er intussen ook een aanslag gepleegd op de dochter van ons bestuurslid Marcel Vervloesem die door de genaamde Ronnie Neefs, hoofdinspecteur van de Politie Herentals (politiezone Neteland) en die een goede kennis is van Victor V., eigenlijk werd dichtgedekt. De heer Neefs wenste namelijk geen proces-verbaal van deze aanslag op te stellen ‘omdat er geen nummerplaat werd genoteerd’.
 
Zoals bij mijn schrijven van 10.2.2013, zend ik u hierbij nogmaals een kopie van het sms-je dat voornoemde Victor V. naar Vervloesem's 15-jarige kleindochter zond.
Het sms-je waarin ook gepoogd werd om het meisje om te kopen, werd uitgeprint en toegevoegd aan de klacht die terzake bij de politie van Herentals werd neergelegd.  Bij de politie van Herentals kan u ook alle andere neergelegde klachten en uitgeprinte sms-jes met doodsbedreigingen enzoverder, opvragen.
 
Na het sms-je van Victor V. bleven de doodsbedreigingen nog twee maanden duren.  Tijdens de maandenlange terreur werden ook al onze blogs versleuteld en al de webpagina's verdwenen een na een van het internet.
 
Ik vind dat u als Minister van Binnenlandse Zaken die het Nationale Veiligheidsplan mede ondetekende waarin sprake is van een ‘absolute prioriteit voor de Veiligheid van de Burger', uw politieke verantwoordelijkheid in deze moet opnemen.
 
U bent trouwens ook politiek verantwoordelijk voor de goede werking van de politiediensten.
 
Ik vraag mij af hoe u zou reageren wanneer uw kinderen en kleinkinderen vandaag of morgen ook het slachtoffer zouden worden van dergelijke terreurpraktijken.
 
Mag ik erop rekenen dat u deze zaak eindelijk ernstig neemt ?
 
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
 
Hoogachtend,
 
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
 
 
Op 17 december 2012, om 21.35 uur, ontving Vervloesem's 15-jarige kleindochter het onderstaande sms-berichtje. Het sms-je bleek afkomstig te zijn van ‘Nonkel Vic’ met GSM-nummer 0032 494 465 262 van V.ictor V..   Het smsje was blijkbaar ook het startsein voor de maandenlange terreur tegenover het gezinnetje van Vervloesem's dochter en haar man die 3 minderjarige kinderen ten laste hebben.
 

Afzender: Hallo S.

S: Wie bent U ?

Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?

S: Hoe noem jij, wie ben jij ?

Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.

Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden

wa denk je ?

Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?

Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei

Afzender: Hallo ?

Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop

ik heb dan een mooi jobje voor je

Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?

Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?

Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!

Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker

Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.

Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor

het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je

Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !

Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

 
Kopie: Premier Di Rupo

De commentaren zijn gesloten.