26-06-10

Problemen met onze blogs: Klacht bij SKYNET


Brussel, 25.6.2010

Klachtendienst Belgacom-Skynet

http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form

Geachte Heer,

Betreft: klacht en verzoek om de gestelde problemen met onze skynetblogs op te lossen en de pesterijen te laten beëindigen

Ik ben met Mevrouw Prinses de Croÿ reeds jarenlang een klant van Belgacom en maakte gebruik van de skynetblogs die Belgacom heeft laten ontwerpen.

Ik ben echter helemaal niet tevreden van de manier waarop men mij als medeklant van Belgacom behandelt.

Enkele jaren geleden diende er iemand een klacht in omdat ik zogenaamd zijn naam had gebruikt en zijn privacy had geschonden. Skynet nam die klacht zonder meer ernstig en drie skynetblogs werden zonder meer gesloten. Het duurde enkele weken en nadat ik klacht indiende bij skynet waarin ik zei dat er van naammisbruik geen sprake was, vooraléér Skynet de blogs terug opende.
Er was geen sprake van naammisbruik omdat ik slechts de voornaam van de man had genoemd.

Enkele maanden geleden werd ik op de website van een Gentse advocate en haar vriend M. V. , met onze vereniging op een schandalige manier belasterd.
Ik besloot mij, zonder gebruik te maken van hetzelfde soort taalgebruik, op mijn skynetblogs enigszins te verweren.
Daarop diende de genaamde M.V. een klacht in bij Skynet. Ik had zogenaamd bepaalde gezegdes van hem gekopieerd en, zonder zijn medeweten gepubliceerd.

Ik weet niet of het misschien kwam omdat deze man persoonlijk bevriend is met de ontwerper van de skynetblogs, maar drie van mijn skynetblogs waaraan jaren was gewerkt, waaronder 'Doofpot Justitie' werden door Skynet zonder meer van het Internet gehaald. Protest haalde niets uit.

Enkele dagen geleden kreeg ik plotseling af te rekenen met allerlei problemen. Foto's verdwenen van mijn skynetblogs of werden onzichtbaar. Het publiceren van foto's ging éénvoudig niet meer en van de skynetblogs werd een rommeltje gemaakt.

Ik publiceerde op mijn blog 'Human Rights Belgium' een Open Brief aan de directie van Skynet-Belgacom.

Na deze Open Brief waarvan ik melding maakte op Facebook, bleken de problemen enigszins verholpen te zijn. Maar de volgende dag bleken ook andere skynetblogs allemaal problemen te hebben.

Ook de skynetblog Werkgroep Morkhoven, blijkt nu onder handen te worden genomen. Ik kan zelfs de oudere artikels en berichten niet meer zien.

Ik heb het vermoeden dat het te maken heeft met onze publicaties over de wantoestanden op het kabinet van justitieminister De Clerck en onze berichten over het boycotten van Israël vanwege de toestand in Gaza en de Palestijnse gevangenen in Israël.

Zoals ik heb kunnen vaststellen bij de blog 'Human Rights Belgium', kunnen de blogs door de skynetdiensten zonder problemen terug in hun oorspronkelijke toestand worden gebracht.

Mag ik u dan bij deze ook verzoeken om hiervoor te zorgen en de pesterijen te laten ophouden ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,Jan Boeykens Faiderstraat 10 1060 Sint-Gillis
werkgroepmorkhoven@gmail.com

24-06-10

Problemen met onze skynetblog 'Human Rights Belgium'


DeClerck1
De foto van Minister De Clerck bleek na publikatie op deze site, niet meer zichtbaar te zijn.

-----------------

Brussel, 24 juni 2010

Directie Skynet

Geachte Heer,

Betreft: klacht bij Skynet

Ik heb reeds een week lang problemen met deze skynetblog.

Foto's die gedesactiveerd worden. Artikels die nu blijken te verdwijnen. De onmogelijkheid om nog bepaalde zaken te publiceren.

Er zijn ook zaken over de Werkgroep Morkhoven verdwenen (ondermeer de foto van het ziekenhuisbed waaraan Marcel Vervloesem van onze vereniging gedurende 591 uren vastgeketend lag gedurende zijn operaties). 
Dat zou erop kunnen wijzen dat de Belgische justitiediensten te Brussel en de federale politie die zopas de website van Prinses Jacqueline de Croÿ bezocht, weer mee achter de zaak zitten.
Het is trouwens ook zo dat Marcel Vervloesem al maandenlang met nierproblemen kampt die tot een niercrisis en een blijvende nierdialyze (toestel) kunnen leiden. Zijn benen en voeten zijn al maandenlang opgezwollen van het water, in die mate dat, als je op het been drukt, je vingerafdruk er gewoon in blijft staan.
Ik schreef hierover reeds een 20-tal keren naar justitieminister Stefaan De Clerck en zijn diensten maar die schijnen er een soort plezier in te vinden.
Zij beäntwoorden mijn brieven niet en de situatie blijft onveranderd.
Ik heb de minister en zijn diensten ook reeds een 20-tal aangeschreven inzake de briefwisseling van Marcel Vervloesem die al 2 jaar lang regelmatig geblokkeerd wordt zonder dat er een oplossing wordt gevonden. Brieven van het ziekenfonds die verdwijnen, brieven van professor Cosyns en de Universitaire kliniek te Antwerpen die verdwijnen, brieven van vrienden met foto's die verdwijnen, enzoverder.

En dan is er het probleem met de transferts.
Marcel Vervloesem is reeds tien keer getransfereerd naar een andere gevangenis (Leuven, Sint-Gillis, Hasselt) en telkens zijn deze transferts verkeerd gelopen. De 9 keren dat hij naar de gevangenis van Hasselt getransfereerd werd, gebeurde telkens voor een zitting van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen die amper een uurtje duurde.
Maar telkens als hij naar de gevangenis van Hasselt wordt getransfereerd, loopt alles in het honderd. Marcel Vervloesem blijft, in tegenstelling tot alle andere gevangenen die na een week reeds terug naar hun gevangenis van herkomst gebracht zijn, gedurende soms 4 weken in de gevangenis van Hasselt vastzitten. Het komt eigenlijk neer op een isolatie en betekent een ware foltering voor hem maar, zoals gezegd, zijn er bepaalde diensten in Brussel die daar plezier in scheppen. Het zijn misschien de personen die ook een pervers plezier beleven aan het misbruiken van kinderen en die betrokken zijn in de kinderpornozaak Zandvoort die door Marcel Vervloesem werd onthuld. Misschien zijn het dezelfde personen die verantwoordelijk zijn voor de verdwijningen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het justitiepaleis te Antwerpen en van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het gerechtshof te Turnhout. Verdwijningen die door de Minister en zijn diensten worden dichtgedekt.
Telkens Marcel Vervloesem 4 weken lang in de gevangenis van Hasselt geisoleerd wordt, verliest hij het contact met gedetineerden en de cipiers van de gevangenis van Turnhout; worden zijn brieven achtergehouden omdat hij zich op een ander adres bevindt; heeft hij problemen met te schrijven en te telefoneren omdat zijn geld op de rekening van de gevangenis van Turnhout blijft staan; heeft hij problemen met zijn bezoek omdat de mensen niet weten wanneer hij precies naar de gevangenis van Turnhout terugkeert; wordt het bezoek (zoals dat bij ons in de gevangenis van Sint-Gillis gebeurde) onverwachts geweigerd omdat men 'geen bewijs van goed gedrag en zeden kan voorleggen' en de gevangenisreglementen en bezoekregelingen plotseling 'overal verschillend zijn'; wordt hem de nodige medische verzorging (hart, suikerziekte, nieren,) ontzegd; windt hij er zich zodanig door op dat hij er nog zieker van wordt en ook vaak depressief is; worden de beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen die vrij positief te noemen zijn, op een geraffineerde manier teniet gedaan; wordt hij op een andere cel geplaatst als hij na 4 weken terug in de gevangenis van Turnhout arriveert, waardoor mensen weer niet in staat zijn om hem te schrijven en er opnieuw brieven kunnen worden achtergehouden; neemt het weer verschillende dagen in beslag voordat alles in de gevangenis van Turnhout weer geregeld is, enzoverder, enzoverder.
We begrijpen dat de personen die Marcel Vervloesem sinds 2006 een spreekverbod met de pers hebben opgelegd - naast het sadistisch genot dat zij beleven aan het mishandelen en folteren van zieke gevangenen - blijven hopen dat Marcel Vervloesem in de gevangenis sterft maar wij vinden de goedkeuring ervan door Minister De Clerck zelf, die de 'rechtvaardigheid' en 'menselijkheid' preekt, een ministerschap onwaardig.
De Minister gedraagt zich als een medeplichtige misdadiger door dergelijke zaken toe te staan.

In de hoop dat de problemen met onze skynetblog snel opgelost geraken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. Omdat deze feiten zeer ernstig zijn en we niet meer op onze skynetblog blijken te kunnen rekenen, zenden we deze brief rond, zullen we hem laten vertalen en zullen we hem overal publiceren.


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Foto: Minister Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen-Democraten, CD&V)

 

13:00 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: skynetblog, problemen, onze skynetblog, human rights belgium |  Facebook |

20-06-10

Project for Pitiless Centuries


1276762419gaza_girl_bleeding_baroud

...' Comparing the blockade of Gaza, by Israel, with that of Iraq, similarities are chillingly stark. Iraq, seventy percent reliant on imports from fertilizer to pharmaceuticals, building materials, to medical maintenance, was bombed back "to a pre-industrial age" in 1991. All wherewithal, for not alone rebuilding was denied, but foods, soft drinks, paper, books, newspapers, toiletries, pens, pencils, blackboards, toys, musical instruments, sheet music, trade and professional literature (including the New England Journal of Medicine and the Lancet) ping pong balls. Items hardly "dual use" to morph in to weapons of mass destruction - or even play yard destruction. The schools for blind and deaf children closed - specially adapted items for their needs, as braille books, hearing aids and the batteries for them, also vetoed. Requests for ambulances, bombed in 1991, or collapsed for want of spare parts, were also refused. When, after a decade, a few were allowed in, the usual built-in means of communication were denied - incase they were diverted for "military use." The weakest and most helpless, were indeed targeted, at the maximum cost. Mr Hufbauer's words were followed to - and beyond - the letter. In Gaza, largely destroyed in December-January 2008/9 by Israeli bombardment, goods blocked by Israel include all rebuilding materials (cement, iron, wood, tar, plaster) tea, coffee, sage, cardamom, cumin, coriander, ginger, jam, halva, vinegar, nutmeg, sweets, chocolate, fruit preserves, seeds, sage, cardamom, cumin, coriander, ginger, jam, halva, vinegar, nutmeg, chocolate, fruit preserves, seeds and nuts, biscuits and sweets, potato chips, gas for soft drinks, dried fruit, fresh meat, plaster, tar, wood for construction, cement, iron, glucose, industrial salt, plastic/glass/metal containers, industrial margarine, tarpaulin sheets for huts, fabric for clothing, light bulbs, shoes, sheets, toys, crayons, mattresses, blankets, shampoo, conditioner. All infact, items formerly vetoed for Iraq. As Iraq, musical instruments and strings for them are also banned. Are Brahms and Beethoven, the haunting, or joyous sound of the piano, violin, flute, lute and its Middle East musical relative, the oud, now a terrorist act? Hearing aids and batteries for the children at the school for the deaf are denied. As Iraq, water remains a biological weapon through lack of purifying chemicals and parts to repair. Schools, hospitals, sewage plants, mosques and homes continue to lie in ruins for want of construction materials... '

Project for Pitiless Centuries

by Felicity Arbuthnot - 6/17/2010


Felicity Arbuthnot is a journalist and activist who has visited the Arab and Muslim world on numerous occasions. She has written and broadcast on Iraq, her coverage of which was nominated for several awards. She was also senior researcher for John Pilger's award-winning documentary, "Paying the Price: Killing the Children of Iraq". She contributed this article to PalestineChronicle.com. 

http://palestinechronicle.com/view_article_details.php?id=16063


20:06 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, project for, pitiless centuries, gaza, felicity arbuthnot |  Facebook |

16-06-10

L'affaire des CD-ROM de Zandvoort


L'affaire des CD-ROM de Zandvoort - The Zandvoort case - De Zandvoortzaak

Bande annonce/ résumé du reportage de Stan Maillaud sur l'affaire des CD-ROM de Zandvoort


Jan Boeykens op http://www.facebook.com/profile.php?id=1445480105

19:15 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: kinder, misbruik, abus d enfants, reseau zandvoort, child abuse |  Facebook |

09-06-10

GWERE.I.A: Denise Pipitone - Zandvoort childporn case


RAP AGAINST CHILD ABUSE

29048_122354154467105_100000775626261_114782_2441467_n


French rapper Junior Nell'ombra is apparently interested in children's disappearances and abuses. He made a wonderful video about the disappearance of Denise Pipone and the child pornography case Zandvoort with the 90,000 forgotten victims.
http://www.facebook.com/video/video.php?v=123635317672322

La pédocriminalité et la pédopornographie sont des crimes et des fléaux. Les institutions et les autorités qui les protègent sont leurs complices et d'infâmes corrompus!!!
Length:3:10

 

27-05-10

Carl Zéro et Serge Garde: l'affaire Zandvoort


jacque.Marcel.eddy


Je tiens à féliciter tous ceux qui ont contribué à ce merveilleux documentaire de Carl Zéro et Serge Garde.

Signez la pétition 'Free Marcel Vervloesem' (Libérez Marcel Vervloesem').
Parce que Marcel Vervloesem est déjà pendant 2 années emprisonné. 
Il était torturé physiquement et mentalement par les autorités belges qui veulent sa mort.
Pendant 40 jours il était complètement isolé dans une cellule d'isolation, sans le moindre contact; pendant 591 heures il était enchaîné à son lit d'hôpital et table d'opération lorsque il est gravement malade (cancer, maladie cardiaque, maladie rénale, diabète, plus que 20 opérations...). Marcel Vervloesem a depuis 2006 un interdiction de parler avec la presse. Sa santé est à nouveau très mauvaise (pendant 2 mois il risque une crise rénale et il reste sans soin médical à ce moment).
Le Ministre de la Justice et ses services sommes au courant de ce situation mais il préfèrent de meurtrier un activiste au lieu d'une enquête sur les auteurs et les 90.000 victimes dont des nombreux bébés.

http://www.causes.com/causes/438481/
http://droitfondamental.eu/ (français, anglais, italien)
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://verdwijningen.skynetblogs.be/

Jan Boeykens op Droit Fondamental http://www.facebook.com/profile.php?id=100000757324550


00:06 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: carl zero, serge garde, affaire zandvoort |  Facebook |

23-05-10

Zandvoort childporn case: Carl Zero - Serge Garde


karl_zero_et_sa_femme_a_la_fete_de_13e_rue_reference
The TV"13eme Rue", Karl Zero and Serge Garde presents on May 26, 2010 at 20:40

THE FILE OF SHAME

Documentary which, from an investigation, started by Marcel Vervloesem of the NGO Werkgroep Morkhoven in 1988, extends the thinking to the whole phenomenon of paedophile criminality. The truth in 90 minutes on the Zandvoort network will be broadcast in prime time at 20:40, because the TV channel "13eme Rue" called it of "public interest".

http://droitfondamental.eu/


kaartMorkhoven Group - Zandvoort childporn network:

Zandvoort case 
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


After 12 years finally to the European Parliament:

14:43 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: zandvoort, childporn case, carl zero, serge garde |  Facebook |

07-05-10

ORGANISED PAEDOCRIMINALITY


European Parliament: ZANDVOORT PETITION REMAINS OPEN
http://droitfondamental.eu/003-Petition_Zandvoort_3_reste_ouverte_au_Parlement_UE__en.htm

Jan Boeykens on http://www.facebook.com/profile.php?id=1445480105&ref=profile

21:18 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: organised paedocriminality |  Facebook |

04-05-10

Message au Ministre de la Justice


Marcel Vervloesem et le réseau pédocriminel de Zandvoort

www.causes.com
Your donation goes to support the core mission of: Chernobyl Childrens Project International, Inc., a 501(c)(3) nonprofit

Werkgroep Morkhoven
Message au Ministre de la Justice:

From: Jan Boeykens
Date: 2010/5/4
Subject: Le réseau pédocriminel de Zandvoort - Marcel Vervloesem
To: stefaan.de.clerck.be, stefaan.declerck@just.fgov.be, els.baart@just.fgov.be
Cc: Guy Swennen, Président Commission de la Justice, redactie demorgen.be, Raf Jespers progresslaw, Liga Voor Mensenrechten, odupuis europarl, droitfondamental, andre.vannieuwkerke vlaamsparlement, Redactie van stopkindersex , radionieuws nos.nl, redactie belga.be, redactie volkskrant.nl, redactie nd.nl, redaction lactualite.be


Bruxelles, 3 mai 2010


Dossier de Marcel Vervloesem bloqué par un service du ministère de la Justice


Marcel Vervloesem m'a téléphoné ce soir. Son moral est relativement bon pour le moment.
Je ne sais pas s'il y a un risque d'une crise rénale, et que ses jambes sont encore pleins d'eau.
Le Service des 'Cas Individuels' du ministère de la Justice (DIG), fait tout pour bloquer son dossier. Ce service lui refuse toute sortie, l'appelle 'dangereux' et fausse systématiquement les données du dossier. Le chef de ce département se sent frustré parce que le juge du Tribunal de l'application des peines, n'est plus d'accord avec ces pratiques criminelles.
J'ai informé le ministre de la Justice.


Jan Boeykens
Président de l'ASBL Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven asbl, Rue Faider 10, 1060 Bruxelles
Tél.: 02 537 49 97
E-mail: werkgroepmorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://droitfondamental.eu/
01-05-10

Childporn: Zandvoort network in European Parliament


dyn009_original_443_600_jpeg_2640303_6e58f0e1022f48513ce6089fae41209a

Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti


The facts in front of the European parliament by the Princess Jacqueline de Croÿ

We warmly thank Madam Erminia Mazzoni, President of the Commission of the Petitions for having kept this petition opened. We will bring the scientific proofs and the official reports of various national and International polices forces giving evidence of serious and persistent violation of Human Rights, in order to provide justice to the 90.000 victims of the Zandvoort network.


Jacqueline de Croÿ Here is the English version...

We warmly thank Madam Erminia Mazzoni, President of the Commission of the Petitions for having kept this petition opened. We will bring the scientific proofs and the official reports of various national and International polices forces giving evidence of serious and persistent violation of Human Rights, in order to provide justice to the 90.000 victims of the Zandvoort network.
Length:19:56

http://www.facebook.com/?sk=video
http://www.facebook.com/profile.php?id=1273288285&ref=ts

http://www.facebook.com/pages/Werkgroep-Morkhoven/111005542254792?ref=ts
http://www.facebook.com/Francis.desousa

15:54 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: figthing childporn, zandvoort network, european parliament |  Facebook |

30-04-10

Petitie Europees Parlement: problemen met Facebook


declerck.leterme

 

Jacqueline de Croÿ, voorzitster van de Stichting  'Les Princesses de Croÿ-Lancelotti' en ondervoorzitster van de vzw Werkgroep Morkhoven, had inderdaad voor een deel gelijk door in haar verzoekschrift voor het Europees Parlement te stellen dat de Belgische justitie 'een monster' is.

Men moet werkelijk een monster zijn om een kinderpornozaak met 90.000 slachtoffertjes, waaronder duizenden gefolterde en verkrachte kinderen (waaronder zelfs baby's en een zichtbaar overleden meisje van ongeveer 5 jaar), zonder een krimp te geven, in de doofpot te steken.

Vandaar dat ik vermoed dat er, buiten de gerenommeerde Franse jeugdmagistraat, ook andere perverse magistraten bij betrokken zijn.

Dat verklaart ook de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem's strafdossier (om hem éénsluidend en zonder tegenspraak te kunnen veroordelen); de door de Hoge Raad voor de Justitie erkende verdwijning van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort die onze vereniging aan de Koning had overgemaakt; het stilzwijgen van de opéénvolgende ministers van justitie (Stefaan De Clerck, Marc Verwilghen, Laurette Onkelinx, Jo Vandeurzen en opnieuw Stefaan De Clerck).

Dat de Belgische Justitie soms ook een echte kindertuin is, blijkt nog eens uit de manier waarop men over het verzoekschrift in de Commissie Verzoekschriften van het Europees Parlement reageert.

Naast het organiseren van anonieme telefoontjes, houdt men zich daar namelijk bezig met het laten verwijderen en weer terugplaatsen van berichten en commentaren op Facebook die betrekking hebben op het behandelde verzoekschrift.  Publicaties en bezoeken van geinteresseerden worden systematisch geblokkeerd.  Die technieken zal men ook wel aanwenden om te verhinderen dat men de petitie 'Free Marcel Vervloesem' ondersteunt en tekent.

Ook tegenover ons verenigingslid Marcel Vervloesem die reeds twee jaar lang in de gevangenis is opgesloten, worden kinderachtige en perverse technieken toegepast.
Men doet bijvoorbeeld snel een belofte als het Europees parlement ter sprake komt.  Enkele dagen of weken later trekt men die belofte dan weer terug in.
Een ander voorbeeld: Justitieminister De Clerck reageerde wekenlang niet op een aangetekende brief van Marcel over het blokkeren van zijn dossier voor de strafuitvoeringsrechtbank en zijn kritieke gezondheidstoestand maar toen het Europees parlement ter sprake kwam, gaven hij en zijn diensten plotseling de opdracht om het dossier van Marcel weer even te deblokkeren zodat men ons als 'leugenaars' kan bestempelen.
En men voelt zich haast gelukkig doordat men, voor de zoveelste keer, een bijkomende genadeslag aan Marcel's overblijvende gezondheid heeft kunnen toebrengen, wat altijd wel meegenomen is als men folteringen, verkrachtingen en moorden van kinderen absoluut in de doofpot wil steken.
Dat soort van sadistische en criminele praktijken past men trouwens toe op alle gevangenen...

Het begint voor iederéén duidelijk te worden, denk ik, dat de mensen die zich daarmee bezig houden, ook de mensen zijn die kunnen genieten van het folteren en verkrachten van weerloze kinderen en baby's. Maar alhoewel zij misdadig en ziek zijn, worden zij in naam van de Belgische regering en bij monde van 'Justitie'minister De Clerck die voor de gehersenspoelde publieke opinie blijft herhalen dat 'kindermisbruiken moeten bestreden worden' en 'misdaden niet ongestraft mogen blijven', beschermd.

De Amerikaanse schrijver Georges Orwell noemde dit 'double speak'.
In één van zijn boeken is er sprake van het zogenaamde Ministerie van Waarheid en Liefde (te vergelijken met de Belgische Justitie) dat hersenloze mensen dagelijks volpropt met woorden over 'gelijkheid' en 'liefhebben' terwijl men eigenlijk alles doet opdat mensen elkaar zouden haten.

Als men begint met aktivisten zoals Marcel Vervloesem uit de weg te ruimen om tienduizenden kindermisbruiken in de doofpot te kunnen steken, dan zouden we vandaag of morgen wel eens wakker kunnen worden met het besef dat het woord 'democratie' enkel maar als een masker diende om het onrecht, de onrechtvaardigheid, het bedrog, de folteringen, het toelaten van de kinderpornoindustrie en de moorden in een eerder totalitaire Staat te camoufleren.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


kaartMorkhoven Group - Zandvoort childporn network:

Zandvoort case 
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Kinderpornozaak Zandvoort na 12 jaar voor de Commissie Verzoekschriften van het Europees Parlement:

Foto's: Justitieminister De Clerck, Premier Yves Leterme, geografische kaart, Jan Boeykens en Prinses J. de Croÿ in het Europees Parlement, Marcel Vervloesem

Kinderpornozaak Zandvoort voor Europees ParlementKinderpornozaak Zandvoort na 12 jaar voor de Commissie Verzoekschriften van het Europees Parlement.

'Le 26 avril 2010 est un jour historique pour les victimes du réseau pédocriminel de Zandvoort : la pétition reste ouverte au Parlement Européen, en dépit de la demande de la Commission Européenne de la classer.' (Princesse Jacqueline de Croÿ) 

http://www.facebook.com/video/video.php?v=1445915469224&ref=mf
http://www.facebook.com/profile.php?id=1273288285&ref=ts

29-04-10

Childporn Network Zandvoort: European Parliament


CHILDPORN-NETWORK ZANDVOORT
RESEAU PEDO-CRIMINELLE DE ZANDVOORT
KINDERPORNO-NETWERK ZANDVOORT
KINDERPORNO-NETZWERK ZANDVOORT
RETE PEDOCRIMINALE DI ZANDVOORT

Le 26 avril 2010 est un jour historique pour les victimes du réseau pédocriminel de Zandvoort : la pétition reste ouverte au Parlement Européen reste ouverte, en dépit de la demande de la Commission Européenne de la classer. Les vingt-deux ans de combat du Werkgroep Morkhoven ont abouti à ce qu’elles soient entendues par la Commission des Pétitions au Parlement Européen, 12 minutes 32 secondes, très exactement. La Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti a présenté une longue liste de fautes de procédure volontaires, qui élimine les témoins des carences d’Etat à travers l’Europe le 30 novembre 2008. Nous demandions la position de l’Europe face au maintien dans des fonctions publiques de magistrats et fonctionnaires, qui ignorent les dispositions fondamentales du Droit International. Le 26 avril 2010 est un jour historique pour les victimes du réseau pédocriminel de Zandvoort : la pétition reste ouverte au Parlement Européen reste ouverte, en dépit de la demande de la Commission Européenne de la classer. Les vingt-deux ans de combat du Werkgroep Morkhoven ont abouti à ce qu’elles soient entendues par la Commission des Pétitions au Parlement Européen, 12 minutes 32 secondes, très exactement. La Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti a présenté une longue liste de fautes de procédure volontaires, qui élimine les témoins des carences d’Etat à travers l’Europe le 30 novembre 2008. Nous demandions la position de l’Europe face au maintien dans des fonctions publiques de magistrats et fonctionnaires, qui ignorent les dispositions fondamentales du Droit International.

27-04-10

'Free Marcel Vervloesem': Minister De Clerck is medeplichtig


Teken de petitie 'Free Marcel Vervloesem!'

prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder Marcel Vervloesem werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.

Maar de Minister die de kinderpornozaak Zandvoort met de 90.000 slachtoffertjes en de verdwijning van te onderzoeken kinderpornomateriaal in deze zaak blijft dichtdekken om zijn magistraten en andere kameraden te beschermen, vindt dat mensen zoals Marcel Vervloesem slechts drie dagen voor hun 'vermoedelijk overlijden', de gevangenis mogen uitgeschopt worden. Op die manier kan men de begrafeniskosten vermijden.

Marcel Vervloesem's dossier wordt door de directie van de gevangenis van Turnhout en de justitiediensten van De Clerck voor de zoveelste keer geblokkeerd.  Op die manier wordt de uitspraak van de rechter van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank, zoals dit de gewoonte is binnen het gevangeniswezen, naar de prullenmand verwezen.

Dit kan alleen met de stilzwijgende goedkeuring van De Clerck zelf gebeuren.

De geneesheer van de gevangenis van Turnhout waarschuwt intussen al wekenlang voor een niercrisis.  Enkele weken geleden brachten Marcel Vervloesem en zijn advocaat Raf Jespers die lid is van de Liga voor de Mensenrechten die zich helaas niets van deze zaak aantrekt, Minister De Clerck per aangetekende brief op de hoogte van deze situatie.

Maar de Minister die de overbevolking van zijn gevangenissen bestrijdt door er met zijn Penitentiaire Gezondheidsdienst voor te zorgen dat heel wat gevangenen zonder voldoende medische zorg tenslotte overlijden, antwoordt natuurlijk niet.  Een begrafenis buiten de gevangenismuren komt nu éénmaal goedkoper uit dan een hospitalisatie.

Het gevolg hiervan is dat Marcel Vervloesem's benen en voeten bijna barsten van het opgestapelde water en tal van infecties vertonen.


1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie...


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:

Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1
Video's: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie 'Free Marcel Vervloesem!'

The cause now has 359 members.
Their mission: Liberation of Morkhoven-activist Marcel Vervloesem'Heb je nog aan de petitie van Marcel gedacht, Ginnie ?
Want iederéén spreekt nu over Michel Bourlet maar niemand denkt aan de duizenden slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort waarvoor Marcel al sinds 2006 een contactverbod met de pers heeft.'

Jan Boeykens op http://www.facebook.com/profile.php?id=100000921410979&ref=ts van Ginie Louf

 

20-04-10

Solidarity with the Palestinian people


wheelchairaction

 

SOLIDARITY WITH THE PALESTINIAN PEOPLE

The 'world' silence Israeli crimes because their financial, industrial and politic leaders are collaborating with the Israeli State. They are partners in crime. The Isreali leaders who are really gangsters, shut down water supply to the Palestinians, because they will break the resistance of the Palestinian people and the growing international movement which defends the Palestinian people.
They use the same torture techniques and terrorist methods as the Belgian State which seeks to silence us about the child porn case Zandvoort.
Marcel Vervloesem of our association was false accused. After a media campaign of 11 years, he has been imprisoned in 2008. The Zandvoort case was covered. He was 50 days in solitary confinement in prison and was chained during 591 hours at the operating table and his hospital bed. They wanted him dead and used him as a hostage to silence us and stop our actions. Marcel is seriously ill (cancer, heart disease, severe kidney problems, diabetes, he was more than 20 times in emergency surgery). The Belgian minister of Justice, the Belgian government, the Belgian media and the Belgian and European members of parliament are very well aware of this case.  Their silence should be seen as a little help for their friends who abused and tortured children.  All we can do is fight and keep fighting.
I hope that the Palestinian people and the people who support them, continue their fight too.  The Israeli state should be fought on the same way as the South African apartheid system.  Fight and improve your actions! Find a solution for the lack of coordination!

Jan Boeykens, president of the Morkhoven Group


kaartMorkhoven Group - Zandvoort childporn network:

Dutroux case 
Zandvoort case 
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/


Sign the Petition ‘Free Marcel Vervloesem!’

The cause now has 350 members.
Their mission: Liberation of Morkhoven-activist Marcel Vervloesem

18-04-10

Marcel Vervloesem et l'étouffement de l'affaire Zandvoort


Bruxelles, 17 avril 2010

wheelchairaction


Marcel Vervloesem de notre association, a de cancer, a une maladie cardiaque, a des problèmes des reins, est gravement diabète et a été plus que 20 fois hospitalisé et opéré par urgence dont 5 ou 6 fois en prison.
Actuellement il risque de vivre avec un rein artificiel si le ministre de la justice belge le tient au prison et si le ministre reste accepter le blocage de dossier par les services pénitentiaires et judiciaires qui ne respectent pas le jugement du juge de la Cour de l'Application de la Peine.
Les responsables des services judiciaires sont parti 'en vacances' pour 4 semaines, après qu'ils avaient promis de terminer le dossier.

Il y a déjà 5 mois que ce dossier devait être clôturé.
Le ministre de la justice et ses services sont bien au courant de cette situation.
Ministre Stefaan De Clerck, qui aide à étouffer l'affaire pédo-criminelle de Zandvoort et la disparition de 7 CDROMS de porno d'enfants dans l'affaire Zandvoort qui était constaté par le Conseil Supérieure de la Justice, ne répond pas sur la lettre recommandée que Marcel lui a écrit. Cette lettre date de 9 avril 2010. 
Le ministre parle de la 'réforme judiciaire', 'une justice humaine et équitable', 'une structure de prison dans des conditions humaines', 'de bonne administration de la justice'. Mais en réalité, il n'a pas l'intention à réaliser ses plans et tout reste inchangée.


http://verdwijningen.skynetblogs.be/
http://droitfondamental.eu/

Jan Boeykens 


prev13Voici une liste avec plus de 20 hospitalisations d’urgence et d’opérations subit par Marcel Vervloesem et qui ont été envoyés plus de 40 fois au Ministre De Clerck et ses collaborateurs de cabinet.

Le Ministre qui prône une justice 'humaine et équitable' et qui se plaint d'un 'surpopulation carcérale' (d'où la location d'une prison aux Pays Bas pour 3.000.000 Euro par an), estime qu'un prisonnier ne peut sorti de prison que 3 jours avant sa mort supposée.
Nous pouvons parler ici de fraude au plus haut niveau...

1) Cancer malin – Hopital St H. Hart à Lier – 2 fois
2) Reins – 5 fois – Hôpital St Elisabeth à Herentals
3) Pancréas – 2 fois – 1X Hopital St H. Hart à Lier, 1X UIA d’Anvers
4) Urgence en soins intensifs pancréatite 2 –
5) Urgence en soins intensifs pancréatite 1 – UIA d’Anvers
6) Soins intensifs – Hôpital Fabiola à Sambreville/Hôpital St Elisabeth à Herentals 11X
7) Reins – Gasthuisberg à Louvain – 2 X
8. Disfonctionnement cardiaque opération à l’AZ Imelda Bonheiden – 3X
9) Soins intensifs diabétiques – Hopital St H. Hart à Lier 4X
10) Reins – Hopital St H. Hart à Lier – 1X
11) Opération du coeur – AZ St Jan Bruges – 1X
12) Dialyse rénale – Hopital St H. Hart à Lier- 1X
13) Hémorragie interne – AZ St Jan Bruges – 1X
14) Opération – AZ St Jan Bruges – 1X
15) Placement chirugical de tuyaux de dialyse – AZ St Jan Bruges – 1X
16) Soins intensifs cardio – St Elisabeth Turnhout – 1X
17) Urgence soins intensifs anémie (leucémie) – St Elisabeth Turnhout – 1X
18) Urgence soins intensifs – St Elisabeth à Herentals – 1X
19) Opération du coeur – AZ St Jan Bruges
20) En date du 14 mai 2009 il devait du à des problèmes cardiaque consécutif entre autre au manque de médication et un traitement insuffisant être admit en urgence à l’hôpital AZ Sint Jan Bruges mais la direction de la prison avec son avis négatif a réussi 1 jour avant l’admission sur base du rapport du PSD éviter cette admission.


kaart

vzw Werkgroep Morkhoven - le réseau pédocriminel de Zandvoort:

Droit Fondamental - (French, English, Italian)
Zandvoort case
http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/ (English, French, Italian, Dutch)
Réseau Zandvoort
Prisonniers politiques: Ibrahim Baryaz
Médecine - Droit Fondamental
Verdwijningen - Disparitions - Missing children

Zoé Genot, cd-roms Zandvoort

Vidéo ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’

Vervloesem, Mars 1998 
Faits divers, Avril 1998 - réseau Temse/Madeira

Vidéos: ultjecrumpie 1
Vidéos: Ultjecrumpie 2

Signez la pétition 'Free Marcel Vervloesem!'

The cause now has 350 members.
Their mission: Liberation of Morkhoven-activist Marcel Vervloesem


Photos:

1) L'action du Werkgroep Morkhoven avec les utilisateurs des chaises roulantes à Anvers
2) Le Ministre de la Justice Stefaan De Clerck
3) Marc Verwilghen (président de la commission d'enquête parlementaire Dutroux-Nihoul en 1996, Ministre de la Justice 1999-2003) et le Roi belge. Le Roi des belges qui continue à s'amuser et se ne pose pas des questions concerne la disparition des 7 CD-ROM de l'affaire Zandvoort à la Cour d'Anvers, comme le Conseil Supérieur de la Justice affirmait en 2008.  Le Roi recevait ces CD-ROM du Werkgroep Morkhoven et les laissait transférer par le Ministre de la Justice au procureur-général anversoise, Mme Christine Dekkers...


L'étouffement de l'affaire Zandvoort 

Bruxelles, 17 avril 2010

 

Marcel Vervloesem de notre association,  a de cancer, a une maladie cardiaque, a des problèmes des reins, est gravement diabète et a été plus que 20 fois hospitalisé et opéré par urgence dont 5 ou 6 fois en prison.

Actuellement il risque de vivre avec un rein artificiel si le ministre de la justice belge le tient au prison et si le ministre reste accepter le blocage de dossier par les services pénitentiaires et judiciaires qui ne respectent pas le jugement du juge de la Cour de l'Application de la Peine.

Les responsables des services judiciaires sont parti 'en vacances' pour 4 semaines, après qu'ils avaient promis de terminer le dossier. Il y a déjà 5 mois que ce dossier devait être clôturé.

Le ministre de la justice et ses services sont bien au courant de cette situation mais le ministre, qui aide à étouffer l'affaire pédo-criminelle de Zandvoort et la disparition de 7 CDROMS de porno d'enfants dans l'affaire Zandvoort qui était constaté par le Conseil Supérieure de la Justice, ne répond pas sur la lettre recommandée que Marcel lui a écrit. Cette lettre date de 9 avril 2010.

Le ministre parle de la 'réforme judiciaire', 'une justice humaine et équitable', 'une structure de prison dans des conditions humaines', 'de bonne administration de la justice'. Mais en réalité, il n'a pas l'intention à réaliser ses plans et tout reste inchangée.

 

Jan Boeykens
Président du Werkgroep Morkhoven


prev13Voici une liste avec plus de 20 hospitalisations d’urgence et d’opérations subit par Marcel Vervloesem et qui ont été envoyés plus de 40 fois au Ministre De Clerck et ses collaborateurs de cabinet.

Le Ministre qui prône une justice 'humaine et équitable' et qui se plaint d'un 'surpopulation carcérale' (d'où la location d'une prison aux Pays Bas pour 3.000.000 Euro par an), estime qu'un prisonnier ne peut sorti de prison que 3 jours avant sa mort supposée.
Nous pouvons parler ici de fraude au plus haut niveau...

1) Cancer malin – Hopital St H. Hart à Lier – 2 fois
2) Reins – 5 fois – Hôpital St Elisabeth à Herentals
3) Pancréas – 2 fois – 1X Hopital St H. Hart à Lier, 1X UIA d’Anvers
4) Urgence en soins intensifs pancréatite 2 –
5) Urgence en soins intensifs pancréatite 1 – UIA d’Anvers
6) Soins intensifs – Hôpital Fabiola à Sambreville/Hôpital St Elisabeth à Herentals 11X
7) Reins – Gasthuisberg à Louvain – 2 X
8. Disfonctionnement cardiaque opération à l’AZ Imelda Bonheiden – 3X
9) Soins intensifs diabétiques – Hopital St H. Hart à Lier 4X
10) Reins – Hopital St H. Hart à Lier – 1X
11) Opération du coeur – AZ St Jan Bruges – 1X
12) Dialyse rénale – Hopital St H. Hart à Lier- 1X
13) Hémorragie interne – AZ St Jan Bruges – 1X
14) Opération – AZ St Jan Bruges – 1X
15) Placement chirugical de tuyaux de dialyse – AZ St Jan Bruges – 1X
16) Soins intensifs cardio – St Elisabeth Turnhout – 1X
17) Urgence soins intensifs anémie (leucémie) – St Elisabeth Turnhout – 1X
18) Urgence soins intensifs – St Elisabeth à Herentals – 1X
19) Opération du coeur – AZ St Jan Bruges
20) En date du 14 mai 2009 il devait du à des problèmes cardiaque consécutif entre autre au manque de médication et un traitement insuffisant être admit en urgence à l’hôpital AZ Sint Jan Bruges mais la direction de la prison avec son avis négatif a réussi 1 jour avant l’admission sur base du rapport du PSD éviter cette admission.


kaart

vzw Werkgroep Morkhoven - le réseau pédocriminel de Zandvoort:

Droit Fondamental - (French, English, Italian)
Zandvoort case
http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/ (English, French, Italian, Dutch)
Réseau Zandvoort
Prisonniers politiques: Ibrahim Baryaz
Médecine - Droit Fondamental
Verdwijningen - Disparitions - Missing children

Zoé Genot, cd-roms Zandvoort

Vidéo ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’

Vervloesem, Mars 1998 
Faits divers, Avril 1998 - réseau Temse/Madeira

Vidéos: ultjecrumpie 1
Vidéos: Ultjecrumpie 2

Signez la pétition 'Free Marcel Vervloesem!'

The cause now has 350 members.
Their mission: Liberation of Morkhoven-activist Marcel Vervloesem


Photos:

1) Le Ministre de la Justice Stefaan De Clerck, membre du Parti des démocrates-chrétiens
2) Marc Verwilghen (président de la commission d'enquête parlementaire Dutroux-Nihoul en 1996, Ministre de la Justice 1999-2003) et le Roi belge. Le Roi des belges qui continue à s'amuser et se ne pose pas des questions concerne la disparition des 7 CD-ROM de l'affaire Zandvoort à la Cour d'Anvers, comme le Conseil Supérieur de la Justice affirmait en 2008.  Le Roi recevait ces CD-ROM du Werkgroep Morkhoven et les laissait transférer par le Ministre de la Justice au procureur-général anversoise, Mme Christine Dekkers...


15-04-10

Doofpot Justitie: een korte reactie op Facebook


Zandvoort_clientsfrancais


Misschien nog een paar woorden over Marcel Vervloesem om af te sluiten.

Heel wat mensen (zie onze petitie 'Free Marcel Vervloesem') twijfelen aan de eerlijkheid van diegenen die Marcel beschuldigden en denken dat het proces tegen Marcel louter bedoeld was om de kinderpornozaak Zandvoort te kunnen dichtdekken en Marcel het zwijgen op te leggen. Vandaar dat Marcel sinds 2006 ook een spreekverbod met de pers heeft en hij in de gevangenis als het ware gefolterd werd. Zo werd hij gedurende 50 dagen in een isoleercel opgesloten; werd hij in vaak bewusteloze toestand gedurende 591 uren aan zijn ziekenhuisbed enzoverder vastgeketend; werd zijn briefwisseling regelmatig achtergehouden; werd er met zijn dossier en medische gegevens gefraudeerd, werd zijn reintegratiedossier geblokkeerd; werd hij wekenlang zonder medicatie gezet (terwijl hij een hartziekte heeft, aan kanker lijdt, een suikerziekte heeft, meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geöpereerd werd en hij problemen met zijn nieren heeft. Vooral met de nieren zijn er nu weer zware problemen en de geneesheer van de gevangenis van Turnhout vreest voor een niercrisis met een blijvende nierdialyze voor gevolg. Marcel's benen steken op dit ogenblik weer vol water. De voortdurende stress (de psycho-sociale dienst en de gevangenisdirectie van Turnhout hebben zijn dossier opnieuw geblokkeerd) en zijn hart- en suikerziekte zullen daarbij ongetwijfeld mede een rol spelen.
Marcel's zaak moet nog altijd voor het Europees Hof van de Mensenrechten komen alhoewel men alles gedaan heeft om hem de procedure te laten stopzetten. 
Procureur Bourlet (zaak Dutroux) sprak zich destijds uit tegen een strafrechtelijke vervolging van Marcel maar nadat Marcel het ontbrekende onderzoeksmateriaal in de zaak Zandvoort, met de belofte van er met de pers niet over te zullen spreken, aan Bourlet had afgegeven, werd hij door de correctionele rechtbank van Turnhout die de kinderpornozaak Zandvoort mee dichtdekte, voor het 'bezit van kinderpornografie' vervolgd.
De Hoge Raad voor de Justitie erkende in 2008 dat de ontlastende stukken uit Marcel's strafdossier waren verdwenen. Zij stelde ook de verdwijning vast van 7 kinderporno-cd-roms van de zaak Zandvoort die onze vereniging destijds aan de Koning (Koninklijk Paleis) had bezorgd. De Koning had deze cd-roms via de toenmalige justitieminister Tony Van Parys, voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers laten overmaken.
Chistine Dekkers ontving in 2006 ook een kopie van de lijst met 30 processen-verbaals waarin Victor V., de hoofdaanklager van Marcel, inzake zedenfeiten met kinderen en minderjarigen wordt genoemd.
Victor V. heeft wel een Sp.a-partijkaart en is thans gemeenteraadslid voor Herentals maar dat is nog geen reden om deze zaken zonder onderzoek te laten. Temeer omdat de roddels over Marcel 11 jaar lang gebruikt werden om hem te vervolgen en als 'zelfverklaarde kinderpornojager' aan de schandpaal te nagelen.
Wij stellen ons de vraag hoe het nu staat met al die onderzoeken en zouden willen weten waarom justitieminister De Clerck deze zaken dichtgedekt houdt.
Tot zover deze korte toelichting die niet alleen op stemmingmakerij gebaseerd is
.

http://www.facebook.com/samira.beno?ref=mf

Samira Benomar


prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie...

Foto: minister Stefaan De Clerck, ex-justieminister Marc Verwilghen en Koning Albert. Koning Albert liet in 1998 7 cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort in naam van de Werkgroep Morkhoven voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen overmaken maar de Hoge Raad voor de Justitie stelde in 2008 vast dat ze verdwenen zijn.


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1
Video's: Ultjecrumpie 2

The cause now has 331 members.
Their mission: Liberation of Morkhoven-activist Marcel Vervloesem

16:13 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: kindermisbruik, doofpot justitie, korte reactie, facebook, strijd |  Facebook |

13-04-10

Les deux jeunes Suédoises, retrouvées assassinées

Child Focus et la police ignoraient deux meurtres dans les Ardennes belges !

Mardi, avril 13, 2010
By admin
Koos HertogKoos Hertogs, un criminel hollandais condamné à perpétuité pour le meurtre de trois jeunes filles dans les années 80,  sait qui avec qui sont partie deux jeunes Suédoises, retrouvées assassinées dans les Ardennes belges, mais Child Focus et la cellule Disparitions de la police fédérale n’étaient pas courant de cette affaire !

Hertogs  avait aménagé son grenier en chambre de tortures, ce qui présume à nouveau la production de ces films qui se vendent 25 000 euros.  Il était portier du club, dont il a vu les jeunes filles sortir en vie. « Ce n’est pas moi, mais je sais avec qui elles sont parties, » a-t-il dit, dans un reportage en caméra cachée. La justice néerlandaise a été sollicitée pour interdire la diffusion du reportage, au motif  « d’entrave à la vie privée ». Mais Child Focus et la police fédérale n’étaient pas au courant de cette affaire !

L’enquête sur la disparition de 2 Suédoises dans les Ardennes belges relancée

Source: Belga | 12 avril 2010 |
Koos H. a été condamné à la prison à perpétuité au début des années 80 pour l’assassinat et le viol de trois jeunes filles: Tialda Visser, 12 ans, Edith Post, 11 ans, et Emy den Boer, 18 ans. Dans le reportage diffusé dimanche soir, le tueur en série dit avoir des informations sur l’assassinat de deux jeunes Suédoises dans les Ardennes belges. Le parquet de Marche-en-Famenne a reconnu qu’un dossier concernant cette affaire était à l’instruction, mais a refusé de faire d’autres commentaires. Child Focus et la cellule Disparitions de la police fédérale avaient déclaré lundi midi ne pas être au courant de l’affaire. (LEE)


13:48 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: deux jeunes suedoises, retrouvees assassinees |  Facebook |

12-04-10

The battle of Narva: Charles Eugène de Croÿ

 

victoryatnarva

One of the ancestors of Princess Jacqueline de Croy, vice president of the Morkhoven Group, was one of the leaders of the Russian army in the Battle of Narva.

----------------

The battle of Narva (30 November 1700 NS) was a key battle early in the Great Northern War (1700-1721). The war had started with an unprovoked attack on Sweden by Poland-Lithuania, Russia and Denmark, with the aim of breaking Swedish control over the Baltic. Charles XII of Sweden had only come to the throne in 1697, aged fourteen, and Sweden had not fought a war since suffering a serious defeat in the Scanian War (1674-79). The allies expected an easy victory.

They were to be disappointed. Charles began by knocked Denmark out of the war with an invasion of Zealand (treaty of Travendal, 18 August 1700). He was then able to turn east to deal with the Russian threat. Peter the Great had led an army that was probably around 35,000 strong into Ingria, besieging Narva. The Russian bombardment began on 31 October.

Charles responded with an aggressive counterattack that was to become something of a trademark. With an army only 8,000 strong he advanced towards Narva, brushing aside small Russian detachments on the way. Faced with the advance of the Swedish army, Peter decided to leave Narva, leaving Charles Eugène de Croy to command the army.

Despite Peter’s disappearance the Russians were still in a strong position. At least 26,000 of them were able to fit into the contravallations around Narva, meaning that Charles would have to attack an entrenched enemy who outnumbered him three to one.

Charles responded with a typically aggressive move. Under the cover of a sudden blizzard he launched an attack on the Russian lines, breaking through in two places. The 5,000 strong force of old style Russian cavalry fled at the first charge, while de Croy was caught out by the small size of the Swedish army, thinking it could only be an advance guard.

With the Russian line split in three, and the snow blocking visibility, the Russian army collapsed. Charles was able to deal with the three parts of the Russian line in detail. Large numbers of soldiers fled, many drowning in the Dvina River. At least 20,000 infantry were captured by the Swedes, then released after they had surrendered their muskets. The Russians suffered 10,000 dead, the Swedes as few as 600.

Charles’s next move after Narva has remained controversial. Rather than pursue Peter into Russia, he decided to turn south into Poland-Lithuania, where he won a series of dramatic victories. However, this gave Peter time to improve the quality of the Russian army, and when Charles turned back east in 1708-9 he was decisively beaten at the battle of Poltava and forced to flee to the Ottoman Empire. Narva itself fell into Russian hands in 1704, while Charles was absent in Poland.

The nature of the Russian army at Narva was also controversial. The poor quality of his army in 1700 became part of Peter the Great’s own propaganda, deliberately exaggerated to make his own reforms of the army look more impressive. The Russian army was described as inexperienced, a barbarian horde or as fighting like cattle. Peter exaggerated its lack of experience, stating that only the Lefortovskii regiment were veterans, while the two Guards regiments had only seen action at Azov.

Other more impartial observers at Narva suggest that the Russian army in 1700 was rather better than that, containing a core of well drilled infantry and carrying out a well organised siege operation. The siege was after all only four weeks old when Charles arrived and drove away the Russia army. Russia had been engaged in constant warfare on her southern borders, which must have given some of the men present at Narva military experience. Charles’s aggressive tactics would win him victories against western armies of proven quality.

http://www.historyofwar.org/articles/battles_narva.html

—————————

kaartMorkhoven Group - Zandvoort childporn network:

Dutroux case 
Zandvoort case 
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Sign the Petition ‘Free Marcel Vervloesem!’


23:36 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (2) | Tags: the battle of narva charles eugene de croy |  Facebook |

11-04-10

Marcel Vervloesem: Open Brief

Marcel Vervloesem: Open Brief

Dimanche, avril 11, 2010
By Jan Boeykens

Brussel, 11.4.2010

Geachte Mevrouw,

Betreft: werking gevangenisdirectie en PSD te Turnhout, dossier Vervloesem, klachten

OK. Bedankt voor uw informatie.

We hebben nu klachten over de gevangenis van Turnhout. Het zijn geen klachten inzake de bewakers maar wel klachten inzake de directie (5 directeurs voor amper 152 gevangenen) en de psycho-sociale dienst (PSD) van de gevangenis van Turnhout die weer al het mogelijke doen om het dossier van de heer Vervloesem van onze vereniging te boycotten.

De strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen had een paar weken geleden nochthans een aantal beslissingen genomen die dienden uitgevoerd te worden.
En de procureur had daarbij zelfs gezegd dat de heer Vervloesem of zijn advocaat zich tot hem moesten richten indien de directie van de gevangenis van Turnhout en de PSD opnieuw dwars zouden liggen.

Erwin Boosten van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Turnhout, had ook nu weer beloofd werk te zullen maken van het dossier alhoewel zijn dossier al vier maanden geleden klaar had moeten zijn.
In plaats van werk te maken van het dossier, maakte de heer Boosten de uitvoering van het vonnis echter onmogelijk en vertrok hij vervolgens zonder enige verwittiging voor 4 weken op vacantie waardoor het dossier weer volledig stil ligt.

Op 18 mei 2010 komt de zaak opnieuw voor de strafuitvoeringsrechtbank en zal de heer Boosten weer met het zoveelste ekscuus afkomen. Een noodzakelijke afspraak met een geneesheer werd al reeds een week NA de zitting van 18 mei gepland.
Men hoeft dus geen helderziende te zijn om te zien wat er gaat gebeuren.

De heer Vervloesem nam contact op met directeur Hendrickx van de gevangenis van Turnhout die zijn schouders ophaalde en zei dat hij ‘er niets aan kon veranderen’. Hij zei op een cynische manier dat de heer Vervloesem het ‘maar via zijn connecties moest regelen’.

De heer Vervloesem die zwaar ziek is (de geneesheer heeft hem nu speciale medicamenten voorgeschreven om een niercrisis en een voortdurende nierdialyze te voorkomen als dat mogelijk is), heeft nu naar de Procureur geschreven. Ik vermoed dat zijn advocaat hetzelfde zal doen.
Er werd ook een aangetekende brief naar Minister van justitie Stefaan De Clerck gestuurd die, met zijn diensten, talloze keren werd gecontacteerd maar een echte struisvogelpolitiek voert op gebied van het gevangenisbeleid.

De heer Vervloesem is niet het enige slachtoffer van het wanbeleid van De Clerck en zijn diensten.
Tal van gevangenen (en hun naasten) zijn tevens het slachtoffer van de praktijken van PSD’s en gevangenisdirecties waartegen de gevangenen niets kunnen ondernemen omdat de gevangeniswet (de Wet Dupont uit 2004) enkel maar op papier bestaat en de rechten van de gevangenen op geen enkel gebied garandeert.
Vandaar dat er zo’n willekeur heerst in de Belgische gevangenissen en alles in het honderd loopt.
De spanning tussen de gevangenen en de cipiers (die er meestal niets aan kunnen doen) is daardoor soms te snijden is. Dat heeft reeds tot heel wat stakingen en rellen geleid zonder dat er ook maar iets verandert.

Ik zal nu een officiële klacht indienen bij de gevangenisdirectie en bij de heer Hans Meurissen, directeur-generaal van het gevangeniswezen, die reeds tientallen keren werd aangeschreven maar deze zaken laat gebeuren. Ik zal u een kopie van mijn schrijven bezorgen.

Omdat ik weet hoe de klachten van gevangenen worden ‘afgehandeld’ en ik al lang weet dat de gevangenisadministratie niet werkt, schrijf ik ook nog eens een aangetekende brief naar minister De Clerck die ik zal laten vertalen en overal zal laten publiceren en naartoe zal laten zenden. Een andere mogelijkheid bestaat er immers niet.
Anders worden we weer gedurende 24 maanden van het kastje naar de muur gestuurd en schuiven minister De Clerck en zijn diensten de schuld van hun onbekwaamheid en desinteresse af op de gevangenisdirectie. Op die manier hoeven zij zelf niets te doen en kunnen zij zichzelf indekken en hun verantwoordelijkheid afschuiven, moest het verkeerd aflopen met de heer Vervloesem.
U begrijpt dat ik hen die kans niet wil gunnen, temeer omdat we van plan zijn om hen voor de rechter te slepen als het zover is.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

vzw Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

PS. De strafuitvoeringsrechtbank van 18 mei 2010 zou wel eens voor de laatste keer kunnen bijéénkomen. De heer Vervloesem is, met zijn hartziekte, suikerziekte, nierproblemen, sluimerende kanker en meer dan 20 spoedopnames en spoedoperaties, van plan om een punt te zetten achter deze eindeloze comedie. We kunnen hem alleen maar gelijk geven. Indien minister De Clerck en zijn diensten geloven dat het overlijden van de heer Vervloesem de enige manier is om de kinderpornozaak Zandvoort en de verdwijning van dossierstukken en kinderpornomateriaal in de doofpot te stoppen, dan moeten zij dat maar doen. Wij, en de meer dan 300 mensen die de petititie ‘Free Marcel Vervloesem’ tekenden, wensen hen nog veel sukses toe.

http://morkhoven.org/wordpress/?p=695

 

10-04-10

Marcel Vervloesem: situation actuelle


Angéla Davis

La santé de Marcel Vervloesem de l'association 'Werkgroep Morkhoven', est à nouveau très mauvais. Le médecin a dit que Marcel risque une crise de reins. Il lui a donné des médications qui doivent protéger ses reins. Il y a une risque que Marcel a besoin constamment des dialyses.Le psychologue Marc Boosten du service psychosocial de la prison de Turnhout a nouveau bloqué le dossier de Marcel. Boosten avait promit de régler certaines affaires sur la demande du juge du tribunal de la peine mais il a fait rien et est parti pour 4 semaines en vacances. Marcel qui se sent aussi psychologiquement très mauvais et stressé, a écrit une lettre au procureur du Roi et une lettre recommandé au ministre de la justice. C'est clair qu'il y a certains autorités qui organisent ces blocages. Ce sont les mêmes hommes qui étouffent l'affaire Zandvoort et protègent les pédo-criminels/tortionnaires/violeurs des 90.000 enfants (dont même des bébés) dans l'affaire Zandvoort.

 


The cause now has 292 members.
Their mission: Liberation of Morkhoven-activist Marcel Vervloesem

00:45 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: marcel vervloesem, situation actuelle |  Facebook |

07-04-10

Free Marcel Vervloesem !


Angéla Davis

 

 


The cause now has 292 members.
Their mission: Liberation of Morkhoven-activist Marcel Vervloesem

 


30-03-10

L'affaire pédo-criminelle de Zandvoort: l'activiste doit mourir


DeClerck1

Bruxelles, 30 Mars 2010

La situation médicale de Marcel Vervloesem de notre association, est à nouveau très mauvaise.

On (le Ministre de la Justice belge Stefaan De Clerck et certain de ses services) le veut vraiment tuer et on le prend en otage pour nous faire taire concerne l'affaire pédo-criminelle de Zandvoort.

Il y a une semaine que Marcel était transféré de la prison de Turnhout à la prison de Hasselt où il vient aujourd'hui avant le tribunal de la peine.

L'emprisonnement de Marcel à la prison est un vrai torture psychologique et physique.  Pendant 50 jours il était enfermé dans une cellule d'isolement ou il n'avait pas de contact. Pendant 591 heures il était enchaîné à son lit, aux appareils médicaux et à la table d'opération.

Pendant les premiers jours de son transfert, il ne nous pouvait pas téléphoner.  Il n'a plus de correspondance parce que tout ses lettres qui arrivent à la prison de Turnhout, sont automatiquement renvoyés, comme nous l'avons constaté il y a quelques semaines.

Le dernier fois, Marcel était obligé de rester pendant un mois à la prison de Hasselt pour passer seulement une heure avant le tribunal.

Il ne voyait pas même un médecin (Marcel a du cancer, est diabète, a des problèmes cardiaques, a des problèmes aux reins, a eu plus de 20 hospitalisations d'urgence et opérations dont 5 ou 6 fois en prison).

Nos messages à Ministre De Clerck et ses services restaient, comme habitude, sans réponse. 'Si ça va à nouveau pire avec sa santé, tant mieux pour nous', on y a pensé.

Lorsque Marcel retourna à la prison de Turnhout, le médecin constatait que les jambes de Marcel étaient de nouveau plein d'eau et qu'il était sur le point d'obtenir une crise de rein.

Dans cette Europe des droits de l'homme (avec Bruxelles comme capitale européenne), tous les possibles violations des droits de l'homme sont possibles.  C'est pour cette raison que la Belgique a obtenue tous les postes clé européens et a un siège dans la Commission des Droits de l'Homme des Nations Unies.

Chez chaque torture psychologique et physique de Marcel, nous redoublons nos publications parce que nous savons que c'est la seule manière de lui sauver la vie. Et même s'il est assassiné par les autorités, comme Gina Bernard-Pardaens il y a quelques années, nous resterons écrire et publier en nous mettrons tout le dossier Zandvoort en publique.

(Marcel travaillait avec Gina Bernard autour la disparition du garçon allemand, Manuel Schadwald. Il y a quelques années que les parents de ce pauvre garçon étaient invités par Stefaan De Clerck qui travaille selon les principes des démocrates-chrétiens)

Jan Boeykens, Président du Werkgroep Morkhoven


prev13Voici une liste avec plus de 20 hospitalisations d’urgence et d’opérations subit par Marcel Vervloesem et qui ont été envoyés plus de 40 fois au Ministre De Clerck et ses collaborateurs de cabinet.

Le Ministre qui prône une justice 'humaine et équitable' et qui se plaint d'un 'surpopulation carcérale' (d'où la location d'une prison aux Pays Bas pour 3.000.000 Euro par an), estime qu'un prisonnier ne peut sorti de prison que 3 jours avant sa mort supposée.
Nous pouvons parler ici de fraude au plus haut niveau...

1) Cancer malin – Hopital St H. Hart à Lier – 2 fois
2) Reins – 5 fois – Hôpital St Elisabeth à Herentals
3) Pancréas – 2 fois – 1X Hopital St H. Hart à Lier, 1X UIA d’Anvers
4) Urgence en soins intensifs pancréatite 2 –
5) Urgence en soins intensifs pancréatite 1 – UIA d’Anvers
6) Soins intensifs – Hôpital Fabiola à Sambreville/Hôpital St Elisabeth à Herentals 11X
7) Reins – Gasthuisberg à Louvain – 2 X
8. Disfonctionnement cardiaque opération à l’AZ Imelda Bonheiden – 3X
9) Soins intensifs diabétiques – Hopital St H. Hart à Lier 4X
10) Reins – Hopital St H. Hart à Lier – 1X
11) Opération du coeur – AZ St Jan Bruges – 1X
12) Dialyse rénale – Hopital St H. Hart à Lier- 1X
13) Hémorragie interne – AZ St Jan Bruges – 1X
14) Opération – AZ St Jan Bruges – 1X
15) Placement chirugical de tuyaux de dialyse – AZ St Jan Bruges – 1X
16) Soins intensifs cardio – St Elisabeth Turnhout – 1X
17) Urgence soins intensifs anémie (leucémie) – St Elisabeth Turnhout – 1X
18) Urgence soins intensifs – St Elisabeth à Herentals – 1X
19) Opération du coeur – AZ St Jan Bruges
20) En date du 14 mai 2009 il devait du à des problèmes cardiaque consécutif entre autre au manque de médication et un traitement insuffisant être admit en urgence à l’hôpital AZ Sint Jan Bruges mais la direction de la prison avec son avis négatif a réussi 1 jour avant l’admission sur base du rapport du PSD éviter cette admission.


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - le réseau pédocriminel de Zandvoort:

Droit Fondamental - (French, English, Italian)
Zandvoort case
http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/ (English, French, Italian, Dutch)
Réseau Zandvoort
Prisonniers politiques: Ibrahim Baryaz
Médecine - Droit Fondamental
Verdwijningen - Disparitions - Missing children

Zoé Genot, cd-roms Zandvoort

Vidéo ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem, Mars 1998 
Faits divers, Avril 1998 - réseau Temse/Madeira

Vidéos: ultjecrumpie 1
Vidéos: Ultjecrumpie 2

Signez la pétition 'Free Marcel Vervloesem!'

http://apps.facebook.com/causes/446602/
http://apps.facebook.com/causes/438481/

----

Gevangenis Turnhout
tav Marcel Vervloesem
4e sectie - Cel 78
Wezenstraat 1
2300 Turnhout (Belgique)

Photos:
1) Ministre De Clerck
2) Le Roi des belges qui continue à s'amuser et se ne pose pas des questions concerne la disparition des 7 CD-ROM de l'affaire Zandvoort à la Cour d'Anvers, comme le Conseil Supérieur de la Justice affirmait en 2008.  Le Roi recevait ces CD-ROM du Werkgroep Morkhoven et les laissait transférer par le Ministre de la Justice au procureur-général anversoise, Mme Christine Dekkers...

26-03-10

Petitie 'Free Marcel Vervloesem'

Droit Fondamental  Droit Fondamental

Petition cliquez sur la photo ci-dessous
Petition click on the picture below
Verzoekschrift klik op de foto hieronder
Petition klicken Sie auf das Bild unten
Petizione cliccare sulla foto qui sotto
Petición haga clic en la foto de abajo

Petitie: klik op de foto

www.causes.com
The NGO Morkhoven was founded in 1989 by Marcel Vervloesem, around the wild use of isolation cells in a children's institute of Antwerp. After a long struggle with the Belgian authorities, the Minister ...
-------------------------------------------------------------------------------
Marcel est à nouveau isolé. On peut mieux parler d'un otage du côté du Ministre de la Justice belge, Stefaan De Clerck (démocratique-chrétien) et ses services.

Il y a quelques jours, qu'il a été à nouveau transféré à la prison de Hasselt où il est quasi complètement isolé. Nous n'avons plus de coups de téléphones de lui, plus de lettres. Lui écrire est devenu impossible. Les lettres qui sont envoyé à son adresse du prison de Turnhout, sont renvoyés. Nous ne savons pas quand-t-il reviendra.

Le dernier fois, il était presque pendant un mois isolé au prison de Hasselt (pour être présent pendant une heure au réunion du tribunal de la peine d'Anvers qui rassemblait à Hasselt). Il n'avait pas même vu un médecin.
C'est à nouveau une provocation de la justice et des autorités belges. Nous le savons. C'est pour ce raison qu'on se fiche et que nous restons publier les informations de l'affaire pédo-criminelle de Zandvoort qu'on veut étouffer.

L'enfermement de Marcel est justement fait pout étouffer l'affaire Zandvoort. Celui qui pense que l'affaire tourne autour Marcel Vervloesem, celui se trompe et joue dans la carte de la justice qui fait croire que l'enfermement de Marcel a aucun lien avec l'affaire Zandvoort.

Son adresse en prison de Turnhout (où il est incarcéré si on ne l'a pas transféré et isolé) est: Gevangenis Turnhout, t.a.v. Marcel Vervloesem, Afdeling 4 - Cel 78, Wezenstraat 1, 2300 Turnhout

 

18:09 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: petitie, free marcel vervloesem |  Facebook |

22-03-10

The Zandvoort childporn case (8)

 

ZANDVOORT CASE: 'Denial of justice even when the victims, the sellers and purchasers of child pornography are identified'...

droitfondamental.eu
The search notices of the police Kennemerland have two pages titled "dader" (offenders in Dutch), numbered from 1 to 17. We only know the identity of the offender No. 9, trousers down on a photograph of ...vzw Werkgroep Morkhoven - childporn case Zandvoort:

00:50 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: zandvoort childporn case, france withdrawal of case 8 |  Facebook |

12-03-10

Paedocriminal network Zandvoort: The investigations

 

Paedocriminal network Zandvoort: The investigations on the French national level indeed confirm all information given by Marcel Vervloesem investigators - RESULT OF INVESTIGATIONS

droitfondamental.eu
TRIBUTE TO MARCEL VERVLOESEM FOR THE ARREST OF THREE DANGEROUS PAEDOCRIMINALS IN FRANCE. MARCEL VERVLOESEM IS PRESENTLY ISOLATED IN A BELGIAN PRISON, ACCUSED OF HAVING "EXPOSED AN EMPTY DOSSIER FOR HIS OWN PUBLICITY".

13:51 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: the investigations, paedocriminal network zandvoort |  Facebook |

06-03-10

Minister De Clerck laat aktivist opnieuw folteren

 

BELGISCHE JUSTITIEMINISTER LAAT GEVANGENEN VERDER FOLTEREN

Het schrijven naar justitieminister De Clerck, zijn kabinetsmedewerkers en naar Hans Meurisse van het Directoriaat-Generaal van het gevangeniswezen inzake de folterpraktijken van de psycho-sociale diensten in de gevangenissen, wordt verder genegeerd en gevangenen kunnen, niettegenstaande de Wet Dupont (de zogezegde gevangeniswet uit 2004 die enkel op papier staat), nergens met hun klachten terecht.
Gisteren heb ik nog een telefoontje gekregen van Marcel Vervloesem van onze vereniging die, niettegenstaande zijn meer 20 operaties en spoedopnames + zijn hartziekte, kanker en diabetis (waarover Minister De Clerck en zijn diensten al bijna 20 maanden geinformeerd worden), als een hond wordt behandeld en bijvoorbeeld in totaal 50 dagen in een isoleercel werd opgesloten.
(We kregen de afgelopen weken het verbod om hem nog verder te schrijven en te bezoeken en hij mocht ons ook niet meer telefoneren)
Marcel had een kaartje gekregen vanuit Italië nadat zijn brieven voor de zoveelste keer achtergehouden of teruggestuurd werden naar de afzender. Een tiental dagen geleden stuurde ik nog naar een brief met postzegels naar de gevangenis van Turnhout. Hij werd geopend en teruggestuurd wegens 'afzender onbekend' terwijl men zeer goed wist dat Marcel al wekenlang in de gevangenis van Hasselt geisoleerd werd.
Marcel kreeg gisteren opnieuw een dokter te zien in verband met de bloedtesten die 2 x per week worden afgenomen.
Tijdens zijn wekenlange isolatie in de gevangenis van Hasselt had hij geen dokter meer gezien en er waren ook geen bloedtesten meer waardoor zijn overblijvende gezondheidstoestand weer fel achteruit was gegaan en hij nu opnieuw last heeft van vochtopstapeling in zijn benen.
De dokter van de gevangenis van Turnhout heeft hem ook gezegd dat hij op het punt stond een niercrisis te krijgen.
De psycho-sociale diensten in de gevangenis van Turnhout zijn hun eindeloze pesterijen en vertragingstechnieken die bedoeld zijn om Marcel verder te kraken en zijn dossier te blokkeren, herbegonnen.
Dat gebeurt onder de stilzwijgende goedkeuring van Minister De Clerck en zijn diensten die van deze zaken op de hoogte zijn en de kinderpornozaak Zandvoort daarmee willen dichtdekken.

---------------------------------------

prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.

 

 

1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie...


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1
Video's: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie 'Free Marcel Vervloesem!'

http://apps.facebook.com/causes/446602/
http://apps.facebook.com/causes/438481/
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.b

Foto's: minister Stefaan De Clerck, ex-justieminister Marc Verwilghen en Koning Albert.

Koning Albert liet in 1998 7 cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort in naam van de Werkgroep Morkhoven voor onderzoek aan de procureur-generaal te Antwerpen overmaken maar de Hoge Raad voor de Justitie stelde in 2008 vast dat ze verdwenen zijn.

01-03-10

Minister De Clerck verbiedt ieder contact met Werkgroep Morkhoven

 

DeClerck1

Een week geleden stuurde ik een brief naar de gevangenis van Turnhout waarbij ik tien postzegels voor Marcel had gevoegd. Marcel die zwaar ziek is en al drie weken, zonder een dokter te zien (dat maakt deel uit van de 'goede bedoelingen' van justitie), geisoleerd is in de gevangenis van Hasselt, had mij namelijk gezegd dat hij geen briefpapier en postzegels meer had.

Vandaag kreeg ik mijn brief teruggestuurd. Hij was geopend en is waarschijnlijk gekopieerd geworden en doorgestuurd geweest naar het kabinet van justitieminister De Clerck waar dat ze een geheim dossiertje 'Vervloesem' hebben liggen.

Vooraan de brief had iemand 'Gevangenis Hasselt' geschreven met het adres van de gevangenis van Hasselt. Iemand anders had dit adres doorstreept en gewoon 'Hasselt' geschreven. Op de achterzijde van de brief was er een etiket van de post geplakt met de vermelding: 'Ontvangt de briefwisseling niet (meer) op het aangeduide adres'. Dus alle brieven die voor Marcel bestemd waren en die naar de gevangenis van Turnhout werden gezonden omdat de mensen het adres in Hasselt niet kenden (van waaruit Marcel al drie weken geleden terug naar de gevangenis van Turnhout had getransfereerd moeten worden, wat telkens door 'vergetelheden' werd uitgesteld), werden geopend en terug naar afzender gestuurd. Dat verklaart waarom Marcel bijna geen brieven meer ontving en, door gebrek aan geld om briefpapier en postzegels te bestellen, ook niet meer kon schrijven.

Een kleine week geleden heeft de gevangenisdirectie van Hasselt trouwens nog briefomslagen die vanuit Italië werden gestuurd, uit de enveloppe gehaald zodat Marcel ze niet kon gebruiken.

We ontvangen al dagenlang geen brieven en telefoons meer van Marcel. Dat komt omdat Minister De Clerck die de kinderpornozaak Zandvoort wil toedekken, besloten heeft dat alle contact tussen Marcel en de Werkgroep Morkhoven moeten verbroken worden.

Brieven schrijven en een bezoek brengen aan Marcel kan niet meer terwijl Marcel ook geen brieven meer naar ons kan schrijven en ons niet meer mag telefoneren.

Gedurende de 18 afgelopen maanden, is er ook heel wat briefwisseling verdwenen. Het schrijven hierover aan De Clerck haalde niets uit en ook de psycho-sociale diensten van de gevangenissen te Brugge en Turnhout mochten rustig doorgaan met rapporten en dossiers achterhouden om Marcel's dossier te blokkeren.

Voor wie het nog niet door moest hebben: het is dat wat De Clerck met zijn 'hervorming van justitie' en met zijn 'herziening van de gevangeniswet' bedoelt...

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhovenprev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.


1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie...


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1
Video's: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie 'Free Marcel Vervloesem!'

/div>

La famille royale et l'affaire Zandvoort

 

avatarK

NOBLESSE OBLIGE

Personne de la famille royale se demande pourquoi les CD-ROM de l'affaire pédocriminelle 'Zandvoort' que le roi, à la demande du Werkgroep Morkhoven, a laissé transférer à la justice, sont disparus, comme le Conseil Suprême de la Justice a prouvé.


 

kaartvzw Werkgroep Morkhoven - le réseau pédocriminel de Zandvoort:

http://tevirepedo.droitfondamental.eu/
Morkhoven Skynet
Droit Fondamental - (French, English, Italian)
Zandvoort case
- http://www.morkhoven.droitfondamental.eu/ (English, French, Italian, Dutch)
Réseau Zandvoort
Prisonniers politiques: Ibrahim Baryaz
Médecine - Droit Fondamental
Verdwijningen - Disparitions - Missing children

Zoé Genot, cd-roms Zandvoort

Vidéo ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem, Mars 1998 
Faits divers, Avril 1998 - réseau Temse/Madeira

Vidéos: ultjecrumpie 1
Vidéos: Ultjecrumpie 2

Signez la pétition 'Free Marcel Vervloesem!'

15:24 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: affaire zandvoort, famille royale |  Facebook |