28-03-07

Leden Werkgroep Morkhoven: slachtoffer van repressie

 

Klacht bij de federale ombudsman

Image Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.usImage Hosted by ImageShack.us

Brussel, 28.3.2007

Guido SCHUERMANS
federaal ombudsman
Hertogstraat 43 - 1000 Brussel

Geachte Heer,

Betreft: klacht Françoise Dupuis

Ik las dat het Brusselse gewest, binnen het kader van het Europees Fonds 2007-2013, zo'n 115 miljoen Euro gekregen heeft.

Volgens de Brusselse minister-president Charles Piqué (PS) zou dit geld gebruikt worden om de verzwakte buurten op te kalfateren en de sociale, economische ongelijkheden in de Brusselse regio weg te werken (www.bruxelles.irisnet.be).

Ik stel mij echter ernstige vragen bij de goede voornemens van de minister-president.

Sinds dat de zetel van de VZW Werkgroep Morkhoven naar de Faiderstraat N° 10 te Sint-Gillis Brussel is verhuisd, wordt het leven van Prinses de Croÿ en mij immers onmogelijk gemaakt en wordt ook onze gezondheid voortdurend bedreigd.

Doordat de Belgische grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens niet van toepassing zijn voor ons, vragen Prinses de Croÿ (die ondervoorzitter is van de VZW Werkgroep Morkhoven) en ikzelf ons af of men ons onze burgerrechten misschien heeft ontnomen omdat we deel uitmaken van een vereniging die tegen kindermisbruiken strijdt.

Hoe moet ik anders uitleggen dat ik gedurende de voorbije jaren verplicht was om zo eventjes 6.000 liters water die door het dak in de door mij geplaatste vergaarbakken zijn terechtgekomen, in emmers te scheppen, weg te dragen en weg te gieten zonder dat er door de overheid wordt opgetreden ?

Op 26 januari 2007 kwam de heer Lenoir van de Dienst Urbanisatie van Sint-Gillis voor een eerste keer langs om de verkrotting van het gebouw waarvan de voorgevel door de Dienst Monumenten en Landschappen werd geklasseerd, vast te stellen.

De heer Lenoir drong bij de syndicus die door de vrederechter van Sint-Gillis als een 'goede vader des huizes' werd aangesteld om het huis dat een gemeenschappelijke eigendom is te beheren, herhaalde malen aan om dringende maatregelen te nemen tegen de waterinfiltratie. De verzoeken van de heer Lenoir werden echter genegeerd en in de plaats daarvan begon de beheerder in een aantal brieven aan Mvr. De Wille, die plaatsvervangende burgemeester is van Sint-Gillis, de gemeentediensten van 'partijdigheid' te beschuldigen.

Op 8 maart jl. kwam de heer Lenoir met de verantwoordelijke van de dienst Urbanisatie van Sint-Gillis een kijkje nemen. Daarbij bleek dat de aanvraag voor het dakterras dat de bovenbuur in de plaats van het gehavende dak wil laten aanleggen en waarvoor hij de goedkeuring van de syndicus kreeg, reeds 5 jaar geleden verlopen is.

Omdat er niets gebeurde en de Vlaamse minister van Woonbeleid, de heer Marino Keulen, in zijn beleidsplan schreef dat de gemeente de 'architect is van het woonbeleid', nam ik contact op met de minister.

Gezien onze gezondheidstoestand reeds ernstig geschaad werd, contacteerde ik ook de Vlaams minister van Volksgezondheid, mevrouw Inge Vervotte.

Beide excellenties antwoordden mij dat mevrouw Françoise Dupuis, de Brusselse staatssecretaris van huisvesting, voor deze zaak bevoegd was.

Op 6 maart jl. schreef ik naar mevrouw Dupuis. Ik kreeg echter geen antwoord op mijn brief.

Gezien het hier om een noodsituatie gaat en het hier om een vraag om hulp van personen in nood betreft waaraan de verantwoordelijke minister geen gevolg wenst te geven, verzoek ik u om mijn klacht zo snel mogelijk te behandelen.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Voorzittter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
werkgroep_morkhoven@hotmail.com - issakaba@skynet.be
http://groups.msn.com/Woonbeleid-PolitiqueDuLogement
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

PS. In bijlage volgt een copie van mijn herinneringsbrief van 26.3.2007 aan Mevrouw Dupuis.
Ik diende reeds een klacht in bij het Centrum voor Gelijke Kansen, bij de Europese Ombudsman en bij de Voorzitter van het Europees Parlement.


Brussel, 26.3.2007

Françoise Dupuis
Brusselse staatssecretaris van huisvesting

Geachte Mevrouw,

Betreft: Woonbeleid te Brussel - Recht op een gezonde woning

Mag ik U doen herinneren aan mijn brief van 6.3.2007 waarin ik beroep deed op uw tussenkomst inzake de manier waarop men de woning in de Faiderstraat n°10 te 1060 Sint-Gillis gedeeltelijk laat verkrotten ? De ministers Marino Keulen (Vlaamse minister van Woonbeleid) en Inge Vervotte (Vlaamse minister van Volksgezondheid) deelden mij immers mede dat U verantwoordelijk bent voor het woonbeleid in Brussel.

Vorige week was ik nog eens verplicht om 11 emmers water die ik in verschillende kuipen onder het instortende plafond had opgevangen, weg te dragen en in de badkuip van de badkamer te gaan gieten.
Kort na mijn werkzaamheden had ik weer last van koorts, diaree en buikkrampen. Ik vermoed dat dit het gevolg is van de rondzwevende pollen van de schimmels en champignons die zich in de kamers onder het lekkende dak bevinden want toen ik ziek was geworden door in de inmiddels ontruimde slaapkamer te slapen, doken dezelfde ziekteverschijnselen op.

Op twee jaar tijd heb ik nu bijna 6.000 liters water moeten wegdragen terwijl de vrederechter van Sint-Gillis een syndicus aanstelde die het huis dat een gemeenschappelijk eigendom is, als een 'goede vader des huizes' moest beheren.

Op 15 januari 2007 kwam de heer Lenoir van de dienst Hygiëne te Sint-Gillis voor de eerste keer langs om de verkrotting van het huis vast te stellen.

Op 26 januari 2007 vroeg de heer Lenoir in zijn brief aan de beheerder om een regenzeil tegen het water op het dak aan te laten brengen en de herstellingen aan het dak zo snel mogelijk te beginnen. De bouwtoelating voor het terras dat de bovenbuur-advocaat wil laten aanleggen is volgens de dienst urbanisatie , immers al 5 jaar geleden (mei 2002) verlopen.

Op 2 februari 2007 schreef de heer Lenoir opnieuw naar de beheerder en vroeg hij opnieuw om een regenzeil op het dak te laten aanbrengen en de dakwerken zo snel mogelijk te laten starten.
De beheerder die inmiddels voor een periode van 5 jaar was herbenoemd, trok zich daar echter niets van aan en liet alleen de trapzaal en een dakterrasje 'decoreren' (kosten 14.324 Euro).

Op 8 maart 2007 kwamen de heer Lenoir en de verantwoordelijke van de Dienst Urbanisme van Sint-Gillis samen langs om de verdere verkrotting van het huis vast te stellen (de beheerder had toen juist de trapzaal laten herschilderen).

Na het bezoek van de Diensten Hygiëne en Urbanisme van Sint-Gillis, schreef de beheerder een brief naar de Mevrouw De Wille, plaatsvervangend burgemeester van Sint-Gillis, waarin hij de gemeentediensten van 'partijdigheid' beschuldigde.

Er volgden nog een aantal brieven van de beheerder aan de burgemeester waarin hij de gemeentediensten verder onder druk zette maar daar bleef het bij.

Zelfs de werken in de trapzaal en de inkomhal zjn nog altijd niet voleindigd terwijl de beheerder mededeelde dat hij nog 9.000 Euro op zijn bankrekening heeft staan...

Volgens de Belgische grondwet en de Europese wetgeving heeft iederéén het recht op een gezonde woning en een goede gezondheid. Ik zou niet weten waarom U als minister die verantwoordelijk is voor het Woonbeleid in Brussel, deze wetten moet laten overtreden.

Gezien deze situatie blijft aanslepen en het huis waarvan de gevel door de Dienst Monumenten en Landschappen geklasseerd werd, door de partijdigheid van de beheerder verder verkrot terwijl onze gezondheid verder geschaad wordt, verzoek ik nogmaals om uw dringende tussenkomst in deze zaak.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens

Adres: Jacqueline de Croÿ
t.a.v. Jan Boeykens
Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
(issakaba@skynet.be)
http://groups.msn.com/Woonbeleid-PolitiqueDuLogement

PS. In bijlage zend ik U een copie van mijn brief van 6.3.2007

11:27 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-03-07

België als repressieve rechtsstaat


Belgische JustitieDe psychiatrie in Vlaanderen wordt door het gerecht en een bepaalde pers (VUM) al jarenlang misbruikt om actievoerders, lastige getuigen en al te kritische burgers het zwijgen op te leggen.
Nadat men Regina Louf probeerde gek te verklaren, was het de beurt aan Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem die te veel weet over de doofpotpolitiek inzake de kinderpornozaak Zandvoort en een pedofiliezaak waarbij een Sp.a-gemeenteraadslid van Herentals is betrokken.

Marcel Vervloesem werd op vraag van P. Van der Flaas, Procureur des Konings van het Parket van Turnhout, door Dr. Prof Cosyns onderzocht.
Cosyns stond destijds aan het hoofd van de naar hem genoemde Commissie Cosyns die onderzoek moest doen naar het isoleercel-schandaal in de Antwerpse kinderkliniek Good Engels waarrond de Werkgroep Morkhoven in 1989 actie voerde.

De zogezegde onafhankelijke onderzoekscommissie stelde geen onregelmatigheden vast terwijl in het politierapport sprake was van een vijfjarig kind dat in een isoleercel overleed en van tal van jongeren die gebroken armen opliepen tengevolge van hun 'behandeling' in de isoleercel.

De zaak werd, niettegenstaande de zwaarwichtige feiten, nooit verder onderzocht alhoewel achteraf bleek dat er van een onafhankelijke onderzoekscommissie geen sprake was geweest. Het parket van Turnhout verplichtte twee leden van de Werkgroep Morkhoven wel tot een gerechtelijk geestesonderzoek omdat zij actie bleven voeren.

De toenmalige Minister van Volksgezondheid Hugo Weckx (CD&V) dacht er blijkbaar anders over en nodigde een delegatie van de Werkgroep Morkhoven uit op zijn kabinet. Hij liet vervolgens een isoleercelreglement opstellen dat geldig was voor alle psychiatrische instellingen in Vlaanderen. De directies van de psychiatrische instellingen (Caritas) deden het isoleercelreglement en de verslagen die zij van de isolaties moesten opmaken echter af als 'tijdrovend administratief werk' en de Vlaamse Inspectie Gezondheidszorg kneep welwillend een vriendschappelijk oogje dicht. De situatie bleef dus onveranderd. De directies van de psychiatrische instellingen omzeilden het isoleerreglement daarenboven door voortaan van 'kamerbehandeling' te spreken.

Belangrijk in deze zaak is nog dat de Werkgroep Morkhoven door haar acties rond de kinderkliniek op het spoor kwam van de kinderprostitutie en kinderpornonetwerken. Een aantal jongeren van de instelling bleken namelijk in de jongeren- en kinderporno-industrie terecht te zijn gekomen...

----------------------------------------

En hier volgt er nog een verhaal:

Enkele jaren geleden kreeg RTBF-medewerkster Gina Bernaer-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven rond kinderpornonetwerken werkte, herhaaldelijk doodsbedreigingen en werden haar Belgacom-telefoonlijn en Internetverbinding gedurende verschillende maanden gesaboteerd. Belgacom wist de problemen zogenaamd niet op te lossen en kon ook geen Zöllertoestel plaatsen om te achterhalen wie er achter al die bedreigingen zat. Nadat haar zoon bijna omver werd gereden, ontving Gina een telefonische waarschuwing waarin haar gezegd werd om over de kinderpornonetwerken te zwijgen. Toen zij problemen ondervond met haar auto, begon G. Bernaer voor haar leven te vrezen. Kort na het schrijven van een afscheidsbrief kwam zij om in een nachtelijk 'auto-ongeval'.

Enkele uren voor haar dood probeerde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar nog telefonisch te bereiken in verband met het antwoord dat hij in verband met al de voornoemde problemen van Justitieminister Stefaan De Clerck had ontvangen. Jan Boeykens was echter verplicht om het gesprek met G. Bernaer tengevolge van telefoonstoringen te onderbreken. Ook de herhaaldelijke pogingen om de brief van Stefaan De Clerck naar G. Bernaer door te faxen, mislukten alhoewel er met het faxtoestel niets aan de hand was. Pittig detail: de telefoonstoringen die gepaard gingen met een enorme geluidshinder, waren van dezelfde aard als de telefoonstoringen die de Werkgroep Morkhoven soms tijdens haar acties ondervond.

----------------------------------------

En ook dit is misschien de moeite waard om te vermelden:

Drie jaar geleden maakte Prinses de Croÿ publiekelijk bekend dat zij de Werkgroep Morkhoven ondersteunde. Enkele dagen na haar verklaring werd haar website www.kindergarten.be bij de Canadese provider 'Bravenet' van het Internet gehaald. 'Bravenet' deelde de Prinses mede dat men een 'anonieme klacht over bepaalde opmerkingen rond de Belgische Staatsveilgheid' had gehad. Onderzoek wees uit dat de klacht afkomstig was van een zekere Charly N. die destijds schreef dat hij 'goede contacten onderhield met rijkswachtkolonel Brabant'.

Het gebeurt wel meer dat men actievoerders en kritische burgers op deze manier het zwijgen wil opleggen. In april 2005 deed Sp.a-kamerlid Jan Peeters via de lokale radio en televisie een oproep om de website van de Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te halen'. Peeters die burgemeester is van Herentals heeft het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. steeds onvoorwaardelijk gesteund alhoewel Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op 15.11.2006 voor diens klachten uit 1998 werd vrijgesproken.

Wat die vrijspraak betreft: In België worden zelfs mensen die worden vrijgesproken als criminelen beschouwd. Marcel Vervloesem kreeg via het gerechtelijke vonnis van 15.11.2006 namelijk een 'spreekverbod met de pers' opgelegd zodat de Vlaamse pers die hem gedurende 9 jaar lang als 'kindermisbruiker' aan de schandpaal nagelde, niets hoeft recht te zetten en zich geen vragen hoeft te stellen over het uitblijven van een degelijk onderzoek naar de tienduizenden kinderen en de criminelen die op de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort staan.

Het gaat zelfs zover dat medewerkers van de Werkgroep Morkhoven regelmatig met torenhoge gas- en electriciteitsfacturen, anonieme klachten bij woningmaatschappijen, ziekenfondsen, wijkagenten en justitie krijgen te maken.

----------------------------------------

En dan is er tenslotte nog dit:

Na maandenlange pesterijen op de MSN-nieuwsgroepen (Werkgroep Morkhoven, Fondation Princesse de Croÿ, Issakaba, Fauvage Scandals,) die vooral toenamen nadat Sp.a-kamerlid Jan Peeters in april 2005 via de radio en televisie opriep om de MSN-groep Werkgroep Morkhoven 'met wettelijke middelen van het Internet te verwijderen', verdwenen op 8.12.2006 alle foto's en zo eventjes 260 dossierstukken rond kinderpornonetwerken van http://groups.msn.com/FondationPrincessedeCroÿ. Ook bepaalde berichten bleken verdwenen te zijn.
Een dag na deze verdwijningen vroeg RTBF-journalist José Dessart dan plotseling om zijn steunbetuiging aan Marcel Vervloesem die op de MSN-groep was gepubliceerd, weg te halen. Nadat Prinses de Croÿ dit had gedaan, bleken ook al de andere steunbetuigingen aan Marcel Vervloesem van haar MSN-groep te zijn verdwenen alhoewel zij daartoe geen opdracht gaf.
Alles wijst er op dat Charly N., de man die destijds bij Bravenet een klacht indiende aangaande 'opmerkingen over de Belgische Staatsveiligheid', opnieuw achter deze zaak zit. Hij verstuurde op 1.12.2006 immers een reeks E-mail-berichten om Marcel Vervloesem, de zogenaamde Witte Comité's en RTBF-journalist José Dessart in discrediet te brengen.
Onderzoek wees uit dat Charly N. ook al in oktober 2003 een klacht bij MSN indiende waarna alle foto's en verschillende berichten van de MSN-groep WerkgroepMorkhoven verdwenen...

Zowel Prinses de Croÿ als Jan Boeykens, voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, namen contact op met MSN en stelden daarbij dat de MSN-groepen onvoldoende beveiligd zijn. Het is immers niet normaal dat er gedurende bijna een jaar lang foto's en berichten van een MSN-discussiegroep kunnen getoverd worden, het onmogelijk is om nog berichten te publiceren, het onmogelijk is om de groep te bezoeken enz. enz.
MSN antwoordde dat men ernstig werk zou maken van deze zaak.

De honderden verdwenen dossierstukken en foto's werden op 22.12.2006 grotendeels teruggeplaatst maar de tientallen foto's en teksten die na 8.12.2006 opnieuw op FondationPrincessedeCroy werden gepubliceerd, bleken te zijn verdwenen.

----------------------------------------

Aperitief:

Op 20.2.2007, kreeg Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een telefoon van Alain Fauvage uit Schaarbeek die met de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ al jarenlang strijd voert tegen het bestaan van kinderpornonetwerken. Alain Fauvage zei dat er twee politieagenten bij hem thuis waren komen aanbellen die hem gedwongen hadden ('ofwel gaat u vrijwillig mee ofwel zullen we andere middelen moeten gebruiken') om zich naar de psychiatrische afdeling van Saint-Luc te Brussel te laten voeren. Aan het collocatieverzoek van de rechter van Mons werd gelukkig geen gevolg gegeven omdat één der hoofdgeneesheren stelde dat de wettelijke procedure niet gerespecteerd werd (zie het bericht van 21.2.2007 op deze blog).

Op 16.3.2007 waren er weer problemen met de MSN-groep FondationPrincessedeCroy. De nieuwsgroep bleek namelijk niet meer toegankelijk te zijn. Bij navraag deed het franstalige MSN-Groups Service Team alsof zij van niets wist. De Nederlandstalige MSN-dienst van haar kant wist te melden dat de groep om een 'ernstige reden' en binnen het kader van een 'onderzoek' was gesloten. Verder deelde men mede dat de inhoud van de groep door MSN 'vernietigd' zou worden.
De maatregel van MSN volgde op de bekendmaking van het boek 'Roumania: for export only' en een bericht over de Europese subsidies aan het Europees Centrum voor Vermiste Kinderen 'Child Focus'.
Op de vraag naar het waarom van deze beslissing en het verzoek om de MSN-groep opnieuw voor het Internet-publiek te openen, wenste MSN niet te reageren.
Microsoft treft blijkbaar niet alleen censuurmaatregelen als de Chinese leiders erom vragen...

De documenten op MSN FondationPrincessedeCroy zijn hier en daar alleen nog maar via Google ('cache') te raadplegen.

Voor meer info:
http://www.romania-forexportonly.blogspot.com/
http://fondation-princesse-de-croy.skynetblogs.be/
http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/

- Doofpot Justitie: http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/
- Slachtoffers Justitie: http://slachtoffers-justitie.skynetblogs.be/
- Persvrijheid: http://persvrijheid.skynetblogs.be/
- MSN-groepen: http://msn-groepen.skynetblogs.be/
- Psychiatrie: http://www.google.be/search?q=psychiatrie&hl=fr&start=90&...
- Klachten psychiatrie: http://www.google.be/search?hl=fr&q=psychiatrie+klachten&...
- Misbruiken psychiatrie: http://www.google.be/search?hl=fr&q=psychiatrie+misbruike...
- Antipsychiatrie: http://www.google.be/search?hl=fr&q=antipsychiatrie&btnG=...
- Isoleercellen: http://www.google.be/search?hl=fr&q=isoleercellen&btnG=Re...
- Psychiatrische dwangbehandeling: http://www.google.be/search?hl=fr&q=psychiatrie+dwangbeha...
- Psychiatrie - Holocaust: http://www.google.be/search?q=psychiatrie+Holocaust&hl=fr...

------

De Werkgroep Morkhoven werkt nog steeds rond psychiatrie en neemt regelmatig contact op met de Vlaamse Minister van Volksgezondheid Inge Vervotte om de misbruiken in de Vlaamse psychiatrische instellingen te melden.

12:19 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

09-03-07

 Dichtgedekte kindermisbruiken: Morkhoven gaat over tot actie

 

Sp.a en Justitie blijven kindermisbruiken toedekken - Werkgroep Morkhoven bereidt acties voor

Image Hosted by ImageShack.us

Op 23.10.2006 gaf Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een lijst van een 30-tal processen-verbaals af op het bureau van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers. In die processen-verbaals staan de zedenfeiten beschreven die het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. met een aantal minderjarigen pleegde.

Na vier maanden blijkt er echter nog altijd geen gerechtelijk onderzoek geöpend te zijn in deze zaak terwijl Victor V. inmiddels tot gemeenteraadslid werd verkozen en tot lid van de Herentalse politieraad werd benoemd.

Het Sp.a-bestuur te Herentals dat door de Sp.a-partijtop te Brussel wordt ondersteund, benoemde Victor V. een paar jaar geleden ook al tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Dienst Jeugdzaken) te Herentals toen bleek dat er een minderjarige een klacht wegens zedenfeiten tegen hem had ingediend.

Victor V. was diegene die 9 jaar geleden met een aantal bendeleden de verhalen de wereld instuurde dat Morkhoven-actievoerder Marcel Vervloesem hen 20 jaar geleden 'gefolterd' en 'verkracht' had. Marcel Vervloesem werd op 15.11.2006 (nadat hij gedurende 9 jaren door pers en gerecht door het slijk werd gesleurd) voor de klachten van Victor V. en zijn bende vrijgesproken maar daar bleef het bij.

Het is duidelijk dat Sp.a en Justitie deze zaak, op dezelfde manier als zij met de kinderpornozaak Zandvoort en haar 88.000 slachtoffers hebben gedaan, in de doofpot willen steken en ervan uitgaan dat er over enkele jaren niemand meer over spreekt.

De Werkgroep Morkhoven is echter niet van plan om het daarbij te laten en zal eerstdaags actie gaan voeren in Herentals.

15:47 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

06-03-07

Versnick daagt Knack voor de rechter

 

Geert Versnick daagt Knack voor de rechter

Image Hosted by ImageShack.us

Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven werd in de Vlaamse roddelpers gedurende 9 jaar lang als een 'kindermisbruiker' afgeschilderd terwijl hij op 15.11.2006 voor de oude klachten van het Herentalse Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. en zijn bende werd vrijgesproken.

Op 23.10.2006 overhandigde Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een copie van een 30-tal processen-verbaals aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers. In die processen-verbaals staan de zedenmisdrijven beschreven die Victor V. op een aantal minderjarigen pleegde.

Na vier maanden blijkt er echter nog altijd geen gerechtelijk onderzoek geöpend te zijn in deze zaak terwijl Victor V. tot lid van de Herentalse politieraad werd benoemd.

Ook de Gentse Open Vld-schepen Geert Versnick wordt door de Vlaamse roddelpers (ook al is het dan een Nederlandse freelance journalist die het artikel schreef) niet gespaard.
Politici hebben echter het geluk dat hun klachten worden onderzocht en behandeld. In heel wat gevallen zijn ze advocaat en beschikken zij over voldoende financiële middelen om niet bij iedere valse beschuldiging of ieder geval van laster en eerroof opnieuw naar de rechter te moeten stappen...


De Gentse schepen Geert Versnick (Open Vld) stapt naar de burgerlijke rechtbank, na het verschijnen van een artikel in het weekblad Knack. Daarin verweet de auteur van het stuk de schepen dat hij gronden rond het Houtdok in Gent onder de marktprijs had proberen verkopen aan zijn (ex-)zakenpartners.

Versnick was tot voor de verkiezingen voorzitter van het Stadsontwikkelingsbedrijf, dat momenteel gronden ontwikkelt in het havengebied.

"De auteur, een Nederlandse freelance journalist, kent zijn dossier niet en kent Gent niet. Want anders zou hij weten dat gronden aan de Muide, een volksbuurt, niet verkocht worden aan de prijzen die in Monaco voor een grond worden neergeteld. Hij heeft me voor het verschijnen van het artikel gebeld en ik heb hem voorgesteld deze erg complexe zaak uit te leggen, maar hij is daar niet op ingegaan. De man recidiveert trouwens. In het verleden heeft hij al een stuk geschreven over mij, dat vol stond van halve leugens en halve waardheden".

Toen vroeg Versnick een recht van antwoord. Nu bereidt de Gentse schepen een dossier voor waarmee hij uiteindelijk naar de burgerlijke rechtbank zal stappen wegens laster. Wanneer precies en hoeveel de schadeclaim wordt, weet hij nog niet. Ook wil Versnick het weekblad Knack voor de rechter dagen. "Ik vind dat de verantwoordelijkheid hier ook bij het blad ligt, dat het stuk heeft laten verschijnen". (belga/dm)

De Morgen - 28.2.2007

05:13 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-03-07

Marcel Vervloesem in het ziekenhuis (3)

 

Marcel Vervloesem in het ziekenhuis opgenomen

Brussel, 4.3.2007 - Alhoewel Marcel Vervloesem momenteel herstelt van de zware operatie die hij in het ziekenhuis te Lier moest ondergaan, verkeerde hij een paar dagen geleden in levensgevaar.
Eergisterennacht zakte het suikergehalte van Marcel's bloed om een onverklaarbare reden plotseling naar een absoluut dieptepunt. Marcel had het geluk dat zijn kamergenoot opmerkte dat er iets grondig verkeerd ging en dat die de verpleging alarmeerde.
De dokters stelden urenlang alles in het werk om te vermijden dat Marcel in coma zou geraken wat tot een fatale afloop had kunnen leiden.

Er kwamen gedurende de voorbije dagen ook tal van telefoons binnen van journalisten uit binnen- en buitenland en een aantal programmamakers dacht Marcel al te kunnen filmen en te interviewen. Dit is echter onmogelijk op dit ogenblik.

Marcel zelf ontving tal van herstelwensen en felicitaties voor het werk dat hij de voorbije jaren gedaan heeft. Op de vensterbank van zijn kamer staan ondermeer kaartjes van de vzw Julie & Melissa, verschillende Witte Comité's en Mter Magnée (advocaat Dutroux). Heel wat mensen van het 'eerste uur' laten echter niets van zich horen.
Er kwam bijvoorbeeld geen reactie van Willy Holvoet, Gilberte Arens, José Dessart (RTBF), Douglas De Coninck (De Morgen - Humo), Karine 'tKindt (Witte Comité's), Regina Louf, Patricia Vander Smissen (advocate Regina Louf), Marc Reisinger, Claudia Neves, Serge Garde (l'Humanité), Louis de Jonghe enz.
Dat is merkwaardig gezien het merendeel van deze mensen met geen stokken uit Morkhoven was weg te slaan toen de Werkgroep Morkhoven het kinderpornonetwerk Zandvoort ontdekte. Misschien was het deze mensen enkel om zichzelf + de informatie van de Werkgroep Morkhoven te doen en werd Marcel dus ook niet meer uitgenodigd op het colloqium dat Patricia Vander Smissen enkele maanden geleden rond het kinderpornonetwerk Zandvoort organiseerde.

Alhoewel Marcel zich van deze operatie waarschijnlijk zal herstellen, is zijn gezondheid echter voorgoed gekraakt.
Het gerecht van Turnhout dat het materiaal van de kinderpornozaak Zandvoort nooit degelijk wenste te onderzoeken en de kinderverkrachters en kinderpornoproducenten niet opspoorde, de Vlaamse roddelpers die Marcel gedurende 9 jaar voor een 'kindermisbruiker' liet doorgaan en het Sp.a-bestuur te Herentals dat het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. met zijn criminele bende jarenlang heeft ondersteund om Marcel het zwijgen op te leggen, zijn daar verantwoordelijk voor.

Wie Marcel en zijn familie wil ondersteunen, kan een kaartje sturen:
Heilig Hartziekenhuis, Mechelsestraat 24, 2500 Lier

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 St. Gillis - Brussel

Info - contact: http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
janboeykens@hotmail.com - issakaba@skynet.be

12:14 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

04-03-07

Stop kinderprostitutie ! Burgers moeten ogen openen !

 

Minister Dewael (VLD) en Comité P staken klachten inzake kindermisbruik in de doofpot

Image Hosted by ImageShack.us

Victor Vervloesem, die in september 1998 in een interview met Gazet van Antwerpen, de eerste was om zijn halfbroer Marcel Vervloesem van 'pedofilie', 'verkrachtingen' en 'sadistische folteringen' te beschuldigen, zei destijds in een interview met Het Laatste Nieuws dat de opsluiting van zijn halfbroer 'het mooiste geschenk van zijn leven was'.
De man werd enkele weken voor dat Marcel voor een tweede maal van 'pedofilie' beschuldigd en opgesloten werd, echter zelf van de aanranding van de eerbaarheid beschuldigd. Twee Herentalse politieagenten maakten toen van de verklaring van het minderjarige slachtoffer een proces-verbaal op.
Enkele weken later werd de 14-jarige Nick C. die de klacht indiende, door dezelfde Herentalse agenten van het school gehaald en gedurende 8 uren lang ondervraagd waardoor hij zich tenslotte liet overhalen om te verklaren dat hij niet door Victor maar door MARCEL Vervloesem, die enkele dagen voordien opnieuw beschuldigd werd, was 'misbruikt'. De Vlaamse roddelpers schreef toen dat de twee nieuwe klachten tegen Marcel Vervloesem door een 'derde onafhankelijke klacht werd bevestigd'. De procureur van Turnhout van zijn kant sprak over 'bijzonder zwaarwichtige feiten' en het proces-verbaal van de klacht tegen Victor V. verdween spoorloos zonder dat Victor V. ooit ondervraagd werd.

De Werkgroep Morkhoven contacteerde terzake de Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael en vroeg om het Comité P (controle politiediensten) deze zaak te laten onderzoeken. De Werkgroep kreeg echter geen antwoord op haar schrijven.
Ook de Sp.a-schepen die verantwoordelijk was voor het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Herentals alwaar Victor V. met de steun van burgemeester Jan Peeters (Sp.a) en het Sp.a-bestuur van Herentals tot bestuurslid en verantwoordelijke voor Jeugdzaken benoemd was, werd op 10.5.2005 schriftelijk gecontacteerd maar ook hij antwoordde niet.

Victor V. zetelt, zoals burgemeester Jan Peeters, in het Sp.a-bestuur van de Stad Herentals. Het was uitgerekend Peeters die, vlak na een petitieaktie van Victor V. die nauwelijks 13 handtekeningen opbracht, tijdens de gemeenteraadszitting van Herentals met CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels opriep om Marcel Vervloesem die aan een hongerstaking in de gevangenis begonnen was, uit Morkhoven te verbannen.
Peeters liet op 10.5.2005 via radio en televisie zelfs weten dat hij naar 'juridische mogelijkheden zocht om het persorgaan van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen'.

Peeters en het Sp.a-bestuur van Herentals plaatsten Victor V. ook op een verkiesbare plaats voor de gemeenteraadszitting van 8.10.2006. Victor V. werd tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt nu in de politieraad waarvan... Peeters de voorzitter is.
Peeters is benevens burgemeester van Herentals ook Sp.a-kamerlid en zetelt in het Sp.a-partijbureau te Brussel. In een vorig leven was hij zelfs Minister van State.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat hij door de machtige Sp.a-partijtop in Brussel wordt ondersteund en hij het zich gemakkelijk kan veroorloven om vriendjes die slechts kunnen schrijven zoals ze spreken en die criminelen gebruiken om actievoerders aan te klagen, tot bestuurslid in overheidsorganen te bombarderen.

Zonder de steun van Peeters en de Sp.a-partijtop te Brussel was Victor V. waarvan een 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met minderjarigen bestaan, reeds lang door de mand gevallen en had de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers aan wie de Werkgroep Morkhoven op 23.10.2006 een copie van de processen-verbaals overhandigde, reeds lang een gerechterlijk onderzoek bevolen.
Marcel Vervloesem werd, na bijna 9 jaar door de Vlaamse roddelpers door het slijk te zijn gesleurd, op 15.11.2006 voor de klachten van Victor V. en zijn bende weliswaar vrijgesproken maar daar bleef het bij.

Tien jaar na de Witte Mars waarbij een miljoen Belgen in Brussel tegen de laksheid van Justitie inzake kinderverdwijningen protesteerden, is België nog altijd het land waarin kindermisbruikers zich thuis voelen en waarin organisaties zoals Child Focus campagnes organiseren die zogenaamd bedoeld zijn om de burgers 'de ogen voor kindermisbruik te openen' terwijl zij de 88.000 slachtoffers in de kinderpornozaak Zandvoort doodzwijgen en de kindermisbruikers blijven beschermen.

-------------

PS. Dit bericht werd opgemaakt op basis van een artikel dat Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens op 11.5.2005 op Indymedia Nederland publiceerde.
Info en contact: http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
janboeykens@hotmail.com - issakaba@skynet.be

10:44 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

01-03-07

Le Comité P

 

Comité P: contrôlé par lui-même ?

Image Hosted by ImageShack.us

La police intégrée ou police unique
par Jean-Claude Paye, Sociologue

Les différentes lois réformant la police et la justice présentent une grande cohérence, elles renforcent la police et affaiblissent l’appareil judiciaire. La pièce centrale de ces réformes est la loi sur la police intégrée structurée à deux niveaux qui, dans les faits, met en place une police unique construite par et autour de la gendarmerie. Les nominations aux postes de direction de la police fédérale montrent que la mainmise de la gendarmerie est encore plus évidente que ce que laissaient entrevoir les prévisions les plus alarmistes.

Rappelons les faits. Herman FRANSEN, général commandant de la gendarmerie, vient d’être placé à la tête de la future police fédérale. Luc CLOSSET est nommé inspecteur général de la nouvelle police alors qu’il occupait déjà cette fonction dans la gendarmerie.

En tant que commissaire général, H. FRANSEN pourra concentrer entre ses mains un ensemble de pouvoirs qui lui permettront d’orienter la politique de la future police intégrée. La nomination d’un gendarme à la tête de l’inspection générale est tout aussi importante puisque ce service d’inspection est interne à la police fédérale. En bref cette police se contrôlera elle-même ; c’est déjà ce système qui assure à la gendarmerie son autonomie et son impunité.

Afin de ne rien laisser au hasard, Henri BERKMOES, ancien chef du BCR, la brigade centrale de recherche de gendarmerie mise en cause par la Commission parlementaire d’enquête sur les enfants disparus, pour rétention d’informations vis-à-vis du pouvoir judiciaire, a été placé à la tête du service d’enquête du Comité P. Le Comité P est le comité parlementaire chargé du contrôle des forces de police. Disposant de peu de moyens, il est le seul service d’inspection externe des polices. La capacité d’intervention du Comité P dépend grandement de son service d’enquête.

Il est paradoxal de retrouver H. BERKMOES au service d’un Comité parlementaire, lui qui avait bloqué pendant plusieurs jours la remise du disque dur du BCR aux policiers dépêchés par la Commission parlementaire d’enquête sur les enfants disparus, organe théoriquement souverain. Cette nomination entrerait-elle aussi dans la rubrique : on n’est jamais si bien contrôlé que par soi-même ? Grâce à son service d’inspection interne et la possibilité qui lui est offerte d’alimenter le contrôle parlementaire, cette police sera ainsi autonome aussi bien vis-à-vis du parlement, de ses autorités de tutelle ministérielle que vis-à-vis du pouvoir judiciaire.

Rappelons que l’état-major de la gendarmerie s’approprie également trois directions générales sur les cinq, dont la division judiciaire. L’obtention de ce poste est significative puisque, à ce niveau, la gendarmerie était en concurrence avec la police judiciaire, police spécialisée en cette matière. Ce poste est d’autant plus stratégique, que le BCR (bureau central de recherche de la gendarmerie), qui devait faire partie de la troisième division générale, celle de l’appui opérationnel, est intégré dans la deuxième direction générale, la division judiciaire. Le fonctionnement du BCR par projets, par exemple en ce qui concerne la criminalité organisée, et ses recherches spécialisées en dehors de toute finalité judiciaire, comme l’opération REBEL qui consistait à ficher des dizaines de milliers de Belges d’origine turque ou de Turcs, apparente son travail à celui d’un service de renseignement. L’intégration du BCR au sein de la division judiciaire risque d’orienter l’information judiciaire vers un travail de contrôle social plutôt que vers un travail judiciaire au sens strict, uniquement au service des magistrats. L’empreinte du BCR sera d’autant plus forte que c’est l’actuel patron du BCR, Paul VAN TIELEN, qui a été nommé directeur général de la police judiciaire. Il est paradoxal de trouver le BCR à la tête d’une police théoriquement au service des magistrats, lui qui avait été pointé par la Commission Dutroux sur les enfants disparus pour ses rétentions d’informations et sa tendance à travailler pour son propre compte en dehors de tout contrôle judiciaire.

La primauté du maintien de l’ordre sur le travail judiciaire se lit également dans l’organisation au niveau des arrondissements judiciaires car le directeur judiciaire de la police fédérale déconcentrée sera contrôlé par le directeur coordinateur administratif.

Dans un tel contexte, il est difficile de continuer de parler de police intégrée à deux niveaux. Le ministre de la Justice lui-même, contrairement aux adeptes de la langue de bois, semble y avoir renoncé. Dans son projet de politique générale du 30 octobre 2000, il emploie le terme de police unique et ce dans les deux langues. Il a bien raison puisque le niveau fédéral et le niveau local n’auront pas le même pouvoir. En plus de la concentration des pouvoirs au sein de la direction du niveau fédéral, la banque de données unique sera gérée par la police fédérale. Cela rendra les polices locales dépendantes de la première en ce qui concerne l’information. De plus, les rapports entre police fédérale et police locale seront réglés par arrêtés royaux. Ce qui permettra au pouvoir exécutif de subordonner le fédéral au local. La police fédérale, mise en place bien avant les polices locales, sera prête pour exercer sa direction sur celles-ci.

Le fait que ce soit la gendarmerie qui prenne le contrôle de la future police unique n’est pas sans conséquence sur l’orientation du travail de celle-ci. Depuis toujours, la gendarmerie est un corps spécialisé dans le maintien de l’ordre. Après la deuxième guerre mondiale, elle s’est progressivement orientée vers le travail judiciaire, auparavant réservé à la police judiciaire. Depuis sa démilitarisation, elle est aussi entrée en concurrence avec les polices communales en ce qui concerne les missions de police de base. Cette réorientation du travail de la gendarmerie vers l’enquête judiciaire et le développement d’une notion de police de proximité axée sur le renseignement ne signifie pas qu’elle accorde moins d’importance à sa mission de départ. C’est le contenu du maintien de l’ordre qui a changé. Il ne s’agit plus de s’opposer à des groupes sociaux organisés mais de contrôler des individus ou des groupes informels. Le maintien de l’ordre devient le contrôle social.

Jean-Claude Paye est l’auteur de « Vers un Etat policier en Belgique ? », publié aux Editions EPO (2000)
Première publication : 1er avril 2001, mise en ligne: le 16 octobre 2005
http://www.juliemelissa.be/spip/article.php3?id_article=250

12:31 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Klacht bij Comité P

 

KLACHT BIJ HET COMITÉ P - POLITIE WORDT DOOR POLITICI GECONTROLEERD

Image Hosted by ImageShack.us

Comité P
t.a.v. De Heer Guy Cumps
Ondervoorzitter Comité P


Geachte Heer,

Uw referte : K/17805/2007/O/02-kl-14897/2007

Betreft: mijn klachten

Bedankt voor uw antwoord inzake mijn klacht van 23.2.2007 bij het Comité P.

Ik vind het weer typisch voor het Comité P dat men wél kan antwoorden op mijn klacht omtrent een advocaat waarbij men mij terecht zegt dat ik mij tot de Orde van de Advocaten moet wenden terwijl al mijn klachten over het optreden van de politie van Herentals tegenover actievoerder Marcel Vervloesem en in verband met het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V., na een jaar 'onderzoek' in de vuilbak werden gekieperd.

Ik verwijs ondermeer naar:
- mijn klacht bij het Comité P. inzake de twee Herentalse politieagenten die het proces-verbaal van een klacht van een minderjarige en diens vader tegen het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. spoorloos deden verdwijnen.
- mijn klacht tegen dezelfde Herentalse politieagenten omdat zij Victor V. nooit terzake hebben ondervraagd.
- mijn klacht tegen deze Herentalse politieagenten omdat omdat zij enkele weken na het opmaken van hun proces-verbaal, de jongen gedurende 8 uren lang ondervroegen en met suggestieve vragen onder druk zetten waardoor zij wisten te bekomen dat de klacht van deze minderjarige tesamen met twee andere klachten van minderjarigen, tegen Marcel Vervloesem kon worden gebruikt.
- mijn klacht tegen dezelfde Herentalse politiagenten omdat die tijdens het zogenaamd onderzoek van het Comité P naar mijn voornoemde klachten, twee huiszoekingen bij Marcel Vervloesem deden omdat zij zogenaamd veronderstelden dat één van de drie jongeren die uit een gesloten instelling was ontvlucht, zich bij Marcel Vervloesem in huis had verscholen.
- mijn klacht omtrent het feit dat de politie van Herentals niets deed met het 30-tal processen-verbaals die ik op 23.10.2006 aan procureur-generaal Dekkers bezorgde en waarin beschreven staat hoe dat Victor V. zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegde.

Het Comité P. dat door het parlement werd opgericht om de werking van de politiediensten te controleren, zal mijn klachten waarschijnlijk nooit onderzoeken gezien Victor V. na zijn benoeming tot bestuurslid van het OCMW te Herentals (Dienst Jeugdzaken) nu tot lid van de Herentalse politieraad werd benoemd waarvan de Herentalse burgemeester, Sp.a-kamerlid Jan Peeters, de voorzitter is.

De politiediensten worden door de politici gecontroleerd en niet door het Comité P.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Copie: parlementsleden


From: "Karin Laureys"
To:
Subject: uw klacht van 7/2/2007
Date: Fri, 23 Feb 2007 16:51:33 +0100

Brussel, 23 februari 2007

Onze referte : K/17805/2007/O/02-kl-14897/2007

Geachte heer,

Wij hebben uw e-mail van 7 februari 2007 in goede orde ontvangen.

Aangezien uw klacht gericht is tegen een advocaat, is het Vast Comité P onbevoegd ratione personae. Ik trek evenwel uw aandacht op het feit dat grieven tegenover advocaten op nuttige wijze kunnen overgemaakt worden aan de deken van de orde der advocaten.

Hoogachtend,

Guy Cumps, ondervoorzitter

11:44 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (4) |  Facebook |

27-02-07

Morkhoven: Marcel Vervloesem in het ziekenhuis opgenomen (2)

 

Marcel Vervloesem in het ziekenhuis opgenomen

Brussel, 27.2.2007 - De Werkgroep Morkhoven vernam dat de operatie van Marcel Vervloesem geslaagd is en dat zijn hart dat weer erg verslechterd is, de operatie heeft kunnen doorstaan.

Het wordt nu -zoals dit bij elke operatie het geval is- afwachten wat de volgende dagen en weken zullen brengen.

Pas over enkele maanden zal blijken of de operatie ook werkelijk doeltreffend geweest is.

Marcel verblijft nu op de afdeling 'intensieve zorgen' van het Heilig Hart Ziekenhuis te Lier en zal de volgende dagen nog geen bezoek kunnen ontvangen. De Werkgroep Morkhoven zal dagelijks verslag uitbrengen over zijn situatie.

De Werkgroep dankt iederéén die zijn/haar steun betuigde aan Marcel en de familie van Marcel.

Wie Marcel een spoedig herstel wil wensen, kan een kaartje sturen:
Heilig Hartziekenhuis, Mechelsestraat 24, 2500 Lier

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 St. Gillis - Brussel

Info - contact: http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
janboeykens@hotmail.com - issakaba@skynet.be

19:43 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Herentals: de Sp.a regeert

 

De Sp.a-politiek in Herentals en omstreken
De Sp.a in Herentals zorgt er niet alleen voor dat er dossiers in verband met kindermisbruiken in de doofpot worden gestopt...

Image Hosted by ImageShack.us

Beste leden en sympathisanten van Groen!Open,

De voorbije maanden stonden voor ons bijna volledig in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. We leefden er keihard naar toe, ieder op zijn manier, en plots was het 8 oktober en ging alles razendsnel. De uitslag werd bekendgemaakt en enkele uren later was er een bestuursakkoord, zonder de groenen. Velen begrijpen het niet goed, kunnen het niet plaatsen, weten niet waarom en, bovenal, vinden het oneerlijk. Dit bericht is een poging om de vraagtekens weg te werken en een nieuwe start te nemen. Natuurlijk zijn we niet objectief, maar we proberen een eerlijk beeld op te hangen van de feiten. Je hebt er recht op!

De officiële uitslag

Zondag 8 oktober even over zessen: de officiële uitslag is bekend.
SP.a 11 zetels (+1)
CD&V 8 zetels (-2)
VB 5 zetels (+2)
VLD+ 3 zetels (-1)
Groen!Open 2 zetels (s.q.)

Enkele relevante vaststellingen:
1) De SP.a is de winnaar, want gaat voor de 2de maal op rij vooruit.
2) De CD&V is de verliezer, want gaat voor de 2de maal op rij achteruit
3) De VLD+ houdt redelijk stand, gezien de concurrerende lijst Blauw 2006.
4) De uittredende coalitie (SP.a-VLD-Groen!) behoudt haar aantal zetels (16).

Deze laatste vaststelling kan verrassend genoemd worden. De uittredende coalitie is duidelijk NIET afgestraft door de kiezer. Integendeel, het is de oppositiepartij CD&V die klappen krijgt.

De eerste schermutselingen na de bekendmaking van de uitslag

Een voortzetting van het huidige bestuur lijkt het meest te beantwoorden aan de wil van de kiezer. En aan de wil van de meerderheidspartijen, zou je denken. Dat was zo voor zowel Groen!Open als voor de VLD+. Onmiddellijk werd te kennen gegeven te willen doorgaan met dezelfde partijen. Nu nog de SP.a. Maar wat bleek? De SP.a, zegezeker als ze was, liet niet in haar kaarten kijken en wilde officieel niets kwijt. Alleen vernamen we in de wandelgangen dat de SP.a ‘een probleem had met Kris Peeters’. Het was een veeg teken.

De belangrijkste vaststellingen

In ons partijhoofdkwartier voor de gelegenheid café De Max gaven we tekst en uitleg. We gingen verder in op onze uitslag, met de volgende vaststellingen:
1) Groen!Open haalde een goede uitslag. We behaalden 8,9% van de stemmen. Tegen de nationale trend in stegen we met 0,6%. Een resultaat om fier op te zijn!
2) Uit het vorige cijfer blijkt al dat onze deelname aan de meerderheid niet afgestraft werd. Integendeel. Dat blijkt ook uit de goede score van onze schepen en lijsttrekker Kris Peeters. Hij behaalde liefst 75% meer stemmen dan 6 jaar geleden (van meer dan 400 tot meer dan 700 nu).
3) Nog opmerkelijk: na de burgemeester komt onze Kris Peeters als populairst politicus van de meerderheid uit de stembus.
4) Het gemiddelde van de voorkeurstemmen van al onze kandidaten ligt merkelijk hoger dan 6 jaar geleden. Een bewijs dat al onze kandidaten duidelijk hun best hebben gedaan.
5) Onze 2 verkozenen zijn Kris Peeters en Erik Vervoort. We betreuren echter ten zeerste dat Erik wellicht niet zal kunnen zetelen omdat zijn broer (eerder) verkozen werd voor het VB. Als dat bewaarheid wordt (en dat ziet er vandaag ook zo naar uit) dan wordt Marijke Rombouts, als eerste opvolger, gemeenteraadslid.

(Het afwachten) aan de zijlijn

De kaarten waren geschud, de SP.a was dus aan zet. Veel konden we niet doen, behalve wachten op een uitnodiging om te onderhandelen. Op één zaak dienden we ons wél voor te bereiden. Gesteld dat de socialisten enkel met ons verder wilden besturen, maar dan zonder Kris Peeters, hoe zouden we daar op reageren? Hierop volgde snel duidelijkheid: unaniem werd beslist om Kris niet ‘op te offeren’ voor een deelname aan het bestuur.
Redenen: 1) de persoonlijke uitslag van Kris gaf geen enkel signaal dat hij door de kiezer werd afgestraft. Wel integendeel. 2) het is onfatsoenlijk dat andere partijen bepalen wie bij de coalitiepartner al dan niet mag ‘meedoen’ en 3) we laten ons niet ‘uit elkaar spelen’ door de SP.a.
Wat nu volgt is belangrijk: we hebben NOOIT de vraag gekregen van de SP.a om te onderhandelen, niet MET noch ZONDER Kris Peeters. Ons vertrouwen in onze schepen heeft met andere woorden GEEN gevolg gehad in het al dan niet deelnemen aan onderhandelingen.

Het verbazend snelle bestuursakkoord

Later op de avond druppelde eerst het nieuws binnen dat de SP.a samen aan tafel zat met de CD&V. En verbazend snel daarna bleek er een bestuursakkoord te zijn. Nog eens voor alle duidelijkheid: op geen enkel moment hadden we ook maar de geringste mogelijkheid gekregen om te onderhandelen.

Zoeken naar verklaringen: het voorakkoord

We moeten niet rond de pot draaien: het is bitter om, zeker na een goede uitslag, opzij gezet te worden. Maar wat het nog meer bitter maakt, is de manier waarop.
1) Eerst waren er de hoopgevende cijfers. Het bestuur kon verdergezet worden. Dat was voor velen een aangename verassing. Bovendien wilden de VLD+ en Groen!Open het werk verderzetten. En Jan Peeters had zich voor en tijdens de campagne herhaaldelijk lovend uitgelaten over de afgelopen bestuursperiode. Het was slechts ‘schone schijn’.
2) Om een ‘excuus’ te vinden om haar samengaan met de CD&V te verrechtvaardigen werd onze schepen Kris Peeters aan de schandpaal genageld. Niet alleen onterecht, maar vooral ongehoord! We plaatsen dit in de juiste context, nl. het voorakkoord.

Wat wij, insiders, al langer wisten was dat er een voorakkoord was tussen SP.a en CD&V. Of om het helemaal correct te zeggen: we waren er BIJNA helemaal zeker van. Tal van tekens wezen reeds lang in die richting. Het feit dat de CD&V geen echte burgemeesterskandidaat had en kost wat kost na 6 jaren terug in de meerderheid wou paste in het plaatje. De SP.a wilde wellicht ook zeker spelen: dat de uittredende coalitie nog 16 zetels (nodig voor een werkbare meerderheid) zou behalen, lag allerminst voor de hand. En dus werd het Monsterverbond met de CD&V voorbereid in een voorakkoord. En het was goed voorbereid want enkele uren na de verkiezingsuitslag was er al een bestuursakkoord.
Natuurlijk moesten de socialisten op alles voorbereid zijn. Hoe zouden ze dan hun keuze voor de CD&V uitleggen in het geval de huidige ploeg zou kunnen doorgaan?
Afhankelijk van het toehorende publiek heeft Jan Peeters 2 versies klaar: De ene keer is de onbetrouwbare, ruziemakende liberale partner de kop van Jut. De andere keer het feit dat de groene schepen zo’n “moeilijke” is. Zo werd het bijvoorbeeld niet geapprecieerd dat Groen!Open bleef hameren op de slecht functionerende politiezone Neteland en de verantwoordelijkheid daarin van de korpschef. Of dat onze schepen bij beslissingen consequent de wet wilde laten naleven in plaats van ‘wat soepel te zijn’.

Terug naar de oppositie

Als Herentalse Groenen hebben we bewezen dat we kunnen besturen. De komende jaren zullen we bewijzen dat we het oppositie voeren nog niet verleerd hebben.
We gaan dat niet doen door alles af te schieten wat van de nieuwe meerderheid komt, wél door alternatieven aan te dragen en voorstellen te formuleren. En door onze rol van ‘verzekeringspolis’ ten volle te spelen. We zullen erover waken dat de andere partijen de ‘groene’ punten uit hun programma na de verkiezingen niet domweg vergeten. Dat zal niet overbodig zijn met een coalitie van socialisten en katholieken, waarbij van deze laatsten vooral de boeren en andere Noorderwijkenaren de dienst uitmaken.

Een nieuw élan

Het is raar maar waar. Dat de SP.a, die voor het overige altijd zo graag oproept tot ‘progressieve frontvorming’, Groen!Open aan de kant schoof, gaf velen nieuwe energie om er nog eens stevig in te vliegen. Dit bleek al direct door de grote opkomst bij de eerste vergadering na de verkiezingen. Niet alleen waren veel (nieuwe) kandidaten strijdvaardig en beloofden ook in de toekomst aan boord te blijven. Hoopgevend was bovendien dat we al nieuwe mensen mochten verwelkomen.

Nog meer leden en sympathisanten

Groen!Open Herentals staat op een scharnierpunt in haar bestaan. Nieuwe bakens worden uitgezet voor de toekomst. Nieuwe mensen worden daarbij naar voor geschoven (zonder de anciens daarbij opzij te schuiven!). En terwijl we in Herentals onze partij verder OP de kaart blijven zetten, willen we intern Groen!Open opnieuw IN kaart brengen. Daarbij willen we graag een beroep doen op jou, beste lid/sympathisant. Want als één ding ons plezier gedaan heeft in de afgelopen verkiezingscampagne, dan is het wel het besef en het aangename gevoel dat Groen!Open wel degelijk een grote achterban heeft. Het zou ons nog meer plezieren mochten vele sympathisanten de stap zetten naar een lidmaatschap. Dat is vooral een belangrijke mentale steun voor de reeds actievelingen én het helpt ons onze partijkas terug aan te vullen. Onze leden roepen we op om zeker aan boord te blijven. We zullen iedereen nodig hebben. Niet alleen om oppositie te voeren. Volgend jaar zijn er weer federale verkiezingen en één zaak staat al vast: het milieu zal (eindelijk) terug een verkiezingsthema worden.

Een welgemeende bedankt aan iedereen

Ten slotte wensen we iedereen te bedanken die ons prachtige verkiezingsresultaat mee mogelijk heeft gemaakt. Bijna 1 op 10 kiezers heeft Groen!Open gestemd. Daar willen we verder op bouwen. We nodigen je uit om hieraan mee te doen. Op je eigen tempo. Onze deur staat altijd open.

Ivo Briers
Voorzitter Groen!Open

http://www.groennoorderwijk.be/Verkiezingen.html

14:38 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Morkhoven: Marcel Vervloesem in het ziekenhuis opgenomen (1)

 

Marcel Vervloesem in het ziekenhuis opgenomen

Brussel, 26.2.2007 - Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, die bijna 20 jaar lang lid was van de Werkgroep Morkhoven en die vooral bekendheid verwierf door zijn strijd tegen kindermisbruik en kinderpornohandel, was verplicht om zijn werk bij de vereniging op te schorten.
Hij besliste om zich vandaag voor een zware operatie in het "Heilig Hartziekenhuis" te laten opnemen. Morgen zal hij geopereerd worden.
De artsen geven hem 50% kans om de operatie te overleven.

Marcel was reeds geruime tijd zwaar ziek (hart- en suikerziekte) en kwam diverse keren op de diensten intensieve zorgen van de klinieken in Lier, Herentals en Bonheiden terecht.
Toen hij een tiental dagen geleden van zijn geneesheer-specialist de uitslag van de medische onderzoeken kreeg, bleek zijn gezondheid nog veel slechter te zijn dan men dacht. Hij kreeg de raad om zich zo snel mogelijk te laten opereren.

Marcel Vervloesem werd op 7.10.1952 in Lier geboren.
Als peuter werd hij door zijn familie aan zijn lot overgelaten en verbleef hij tot zijn 14de levensjaar in het weeshuis te Balen.
Gedurende al die jaren kreeg hij van niemand bezoek in het weeshuis.
Op zijn 14de werd hij in een hoveniersgezin geplaatst. Het werden 4 jaren van uitbuiting en miserie.
De Nederlandse journalist Rudy Kagie schreef over deze kwestie in zijn boek 'De kinderbeschermers'.
Justitie opende een onderzoek waaruit bleek dat Marcel gedurende 6 van de 7 dagen en van 5 uur 's morgens tot 11 uur 's avonds, tegen een loon van 20 Euro per maand moest werken.
De journalist Staes die destijds voor de Gazet van Antwerpen werkte, was zodanig geschokt dat hij over één der slachtoffertjes een kerstverhaal schreef. Dat was de reden van het feit waarom Justitie ingreep.
Voor Marcel kwam de hulp echter ruim te laat.
Toen hij enkele jaren later zijn verplichte legerdienst deed, stond hij alleen op de wereld. Hij voerde tijdens de weekeindes steeds alle wachtposten uit om onderdak te hebben want zijn soldij bedroeg slechts 0,5 Euro.

Na zijn legerdienst wilde Marcel huwen maar hij kreeg toen te horen dat zijn moeder daar geen toestemming voor wilde geven. Op die manier ontdekte hij dat hij nog een moeder had.
Het huwelijk ging toch door.

De daaropvolgende jaren waren bijzonder pijnlijk voor hem. Eén na één klopten zijn broers en zussen waarvan hij het bestaan niet eens kende, bij hem voor hulp aan. Bijna allemaal waren zij in verschillende tehuizen geplaatst geweest. Door de vernieuwde wet inzake de meerderjarigheid op 18 jaar, werden zij in die tehuizen aan de deur gezet.
Marcel en zijn vrouwtje Betty vingen de broers en zussen zo goed als het mogelijk was, op. Marcel zou echter niet lang van zijn familie kunnen genieten. Zijn broer Alois stierf in een woningbrand op de Paardenmarkt te Antwerpen. Zijn broer Alfons kwam amper 9 maanden later om in een verkeersongeval in Turnhout. Zijn broer Jozef stierf kort daarop aan een hersenbloeding terwijl ook Betty nog datzelfde jaar overleed.
Marcel zijn wereld en hoop waren in één klap vernield. Hij bleef achter met zijn dochtertje van drie jaar.
Nadien kwam hij er achter dat hij ook nog een zus had die 17 jaar lang in het weeshuis van Maaseik was weggeborgen geweest. Voor Maaike had men echter na de veranderde wetgeving nergens nog een plaats gevonden en men had ze daarom maar in de psychiatrische instelling van Brecht gestoken alwaar Marcel ze weghaalde.

Sindsdien waren Marcel en Justitie onafgebroken met elkaar in konflict. Hij kon het justitie niet vergeven dat zij nooit iets had gedaan tegen al die ellende en dat hij zelfs nadien nog op alle mogelijke manieren door haar gedwarsboomd werd.

Hij besloot echter om door te bijten en volgde avondlessen, richtte mee de politieke partij 'Jong CVP' te Wommelgem op en werd arrondissementsafgevaardigde. Hij verliet de politieke weg om de wereld van aktivist in te slaan.
Door zijn akties rond de isoleercellen in een Antwerpse kinderkliniek zorgde hij ervoor dat de toenmalige minister van Volksgezondheid Hugo Weckx (CVP) een isoleerreglement liet opstellen dat geldig was voor alle psychiatrische instellingen.
Marcel voerde met een aantal parlementsleden en aktiegroepen ook akties rond het toegangsverbod van rolstoelgebruikers in de Antwerpse bioscopen waardoor de rolstoelgebruikers uiteindelijk de bioscopen binnen mochten.
Door zijn akties rond de opsluiting van de Vlaamse zieke gevangenen in de Franstalige instelling te Doornik wist hij te bekomen dat de Vlaamse zieke gevangenen uiteindelijk naar Vlaamse instellingen werden overgebracht. Met zijn aktie in de Vlaamse Ijzerbedevaarttoren klaagde hij de laksheid van de Vlaamse parlementsleden terzake aan.
Dank zij het kordate optreden van Marcel en de Werkgroep Morkhoven rond kindermisbruiken, werden er in tal van landen wetswijzigingen doorgevoerd en werden er kinderpornomeldpunten opgericht.
Terwijl hij in eigen land vernederd en vertrappeld werd, nodigde de Justitie van verschillende Europese landen (Oostenrijk, Italië, Portugal,) hem uit omwille van zijn kennis over de kinderpornohandel en werd hij in de buitenlandse pers regelmatig geprezen voor zijn aanpak.
De buitenlandse pers (waaronder zelfs drie Japanse kranten) schreef ook heel wat positieve artikels rond de strijd die Marcel met zijn Werkgroep tegen de internationale kinderpornonetwerken voerden.

Marcel drong er bij het gerecht van Turnhout zodanig op aan dat zij het kinderpornomateriaal in de zaak Zandvoort met de -volgens een rapport van de federale politie 88.000 slachtoffers- zou onderzoeken dat hij door het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. en enkele bendeleden die door Victor V. zouden betaald zijn, van 'kindermisbruik' werd beticht.
VTM en de Vlaamse kranten De Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws kwamen met deze verhalen naar buiten en de zogenaamde slachtoffers die beweerden dat zij 20 jaar voordien door Marcel misbruikt werden, dienden vervolgens een klacht in bij de Procureur van Turnhout die onmiddellijk een onderzoek liet opstarten.
De buitenlandse pers die verslag had uitgebracht over de kinderpornozaak Zandvoort, wist niet goed wat zij van deze plotse omwenteling moest denken en haakte af.
In één klap waren de Morkhovense kinderpornobestrijders in de beklaagdenbank beland. Over de kinderpornozaak Zandvoort en de slachtoffers werd niet meer gesproken.

De Vlaamse pers speelde ook tijdens het proces dat daarop volgde een gemene rol doordat zij Marcel zonder enig recht van antwoord en zonder rekening te houden met het vermoeden van onschuld, bijna 9 jaren lang als een 'kindermisbruiker' afschilderde terwijl zij de slachtoffers in de kinderpornozaak Zandvoort doodzweeg en zich zelfs niet eens afvroeg waarom het gerecht van Turnhout de kinderverkrachters en kinderpornoproducenten nooit had opgespoord en vervolgd.

Het Sp.a-bestuur van Herentals en Sp.a-burgemeester Jan Peeters van hun kant, bleven het Sp.a-bestuurslid Victor V. onvoorwaardelijk ondersteunen.
Zij benoemden Victor V. niet alleen gedurende twee jaar tot OCMW-raadslid van Herentals (Dienst Jeugdzaken) maar plaatsten hem bovendien op een verkiesbare plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2006.

Op 15.11.2006 overhandigde de Werkgroep Morkhoven een Open Brief met een 30-tal processen-verbaals aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers. In de processen-verbaals die bijkbaar nooit werden onderzocht, staat beschreven hoe Victor V. zedenfeiten met minderjarigen pleegde.
Het gerecht van Turnhout 'loste de zaak op' door Marcel op 15.11.2006 deels te veroordelen en deels vrij te spreken.
Marcel tekende beroep aan tegen de gedeeltelijke veroordeling en het feit dat hij daarbij een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd.

Normaal gezien zou het Hof van Beroep te Antwerpen het onderzoek in deze zaak nu moeten overdoen.
Het blijft echter doodstil rond de processen-verbaals inzake de zedenfeiten van Victor V. alhoewel zowel procureur-generaal Dekkers als de Vlaamse pers en politici daarvan reeds 4 maanden geleden op de hoogte werden gebracht. Dat is geen goed teken.

Victor V. werd inmiddels tot gemeenteraadslid verkozen en werd op 2.1.2007 tot lid van de Herentalse politieraad benoemd waarvan Jan Peeters de voorzitter is.
Naast het gerecht van Turnhout en de Vlaamse pers, is dus ook de Sp.a verantwoordelijk voor het feit dat de gezondheid van Marcel volledig gekraakt werd.

Het spreekverbod met de pers dat de Turnhoutse rechter 'voor Marcel's eigen goed' oplegde met de dreiging dat hij een gevangenisstraf van twee jaar riskeert indien hij dit spreekverbod overtreedt, is wel zeer ongewoon te noemen.
Dergelijke uitspraak houdt immers geen rekening met de Belgische grondwet en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.
Insiders stellen dat dit nogmaals bewijst dat men Marcel de mond wil snoeren rond de kinderpornozaak Zandvoort en dat men ten allen koste wil vermijden dat de Belgische Staat door het Europese Hof van de Rechten van de Mens te Straatsburg zou veroordeeld worden.

De jarenlange vervolgingen hebben de doodzieke Marcel en de Werkgroep Morkhoven er echter niet van kunnen weerhouden om hun strijd tegen de kinderpornohandel en de kinderpornonetwerken verder te zetten.
Reporters van de Duitse en Nederlandse televisie werken momenteel aan een documentaire rond Marcel en de acties van de Werkgroep Morkhoven.

Wie Marcel en zijn familie wil ondersteunen, kan een kaartje sturen:
Heilig Hartziekenhuis, Mechelsestraat 24, 2500 Lier

Jan Boeykens
Voorzitter VZW Werkgroep Morkhoven

VZW Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 St. Gillis - Brussel

Info - contact: http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
janboeykens@hotmail.com - issakaba@skynet.be

01:27 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-02-07

Doofpot kindermisbruik: Sp.a is politiek verantwoordelijk (2)

 

Sp.a is politiek verantwoordelijk voor doofpotoperaties rond kindermisbruiken

Image Hosted by ImageShack.us

De: Jan Boeykens
Date: 25 février 2007 13:28:45 GMT+01:00
À: wies.verheyden@skynet.be, schepen.mien.van.olmen@herentals.be, schepen.wies.verheyden@herentals.be, schepen.jan.bertels@herentals.be, schepen.jos.schellens@herentals.be, schepen.anne-mie.hendrickx@herentals.be, schepen.ingrid.ryken@herentals.be, burgemeester.jan.peeters@herentals.be
Cc: federaalombudsman.be, hugo.vandienderen.groen, limburg.s-p-a, hoofdredactie.demorgen, voorzitter.vld, gvaregiokempen, dezondag, gpj., chris.denijs.vrt., jac.turnhout, justitiehuis.turnhout, mensenrechten.be, gvaredactie, internetredactie.trouw.nl, secretariaat.comitep., justitiehuis.hasselt, mechelen.s-p-a., Antwerpen.spirit., slachtofferhulp.nl, marleen.vanderpoorten.lier., jac.aalst, jww.cawdekempen, hsd.cawdekempen, internet.ad.nl, laurette-onkelinx., debatplaats.vara.nl, ocmwherentals., ocmw.antwerpen., dirk.de.wilde.demorgen., dirk.bulkmans.belga., antwerpen.s-p-a., Jespers Lentle.fgov.be, johan.vandelanotte, Brugge.kinderrechtswinkel., welzijnenjustitie.vlaanderen., fractie.cdenv.vlaamsparlement., justitieelww.cawdepapaver., antwerps.pershuis, dezevendedag.tv1., fdesmet.humo, Jachasselt.jeugswerknet., maya.detiege.dekamer,
Objet: Politieraad Herentals

Het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die in een 30-tal processen-verbaals voorkomt waarin beschreven staat hoe hij zedenfeiten met minderjarigen pleegde, is sinds januari 2007 lid geworden van de Herentalse politieraad.

Op 23.10.2006 (4 maanden geleden) liet Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een Open Brief van de Werkgroep Morkhoven waarin de processen-verbaals waren opgenomen, ter ontvangst op het bureau van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers afstempelen.
Het resultaat ervan was dat de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op 15.11.2006 voor de 9 jaar oude klachten van Victor V. en de leden van de bende die volgens de schriftelijke verklaring van de genaamde Peter Wouters door Victor V. betaald waren, werd vrijgesproken.
Van een onderzoek is er tot nogtoe echter niets bekend en het parket van Turnhout lijkt -zoals dat in de kinderpornozaak Zandvoort reeds het geval was- zelfs geen onderzoek te starten naar de feiten die in de processen-verbaals staan vermeld.
Ook de Vlaamse roddelpers (Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad,) die een copie kreeg van de processen-verbaals nadat zij Marcel Vervloesem gedurende 9 jaren door het slijk sleurde, houdt -zoals zij dit ook met de kinderpornozaak Zandvoort al deed- de lippen stijf op elkaar geklemd. De waarheid in deze zaken mag nu éénmaal niet gekend zijn.

Victor V. werd een paar jaren geleden dank zij het Herentalse Sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (OCMW) van de Stad Herentals benoemd en zetelde daar gedurende twee jaar lang in het Bijzondere Comité dat zich ondermeer bezig houdt met jeugdzaken...

De Werkgroep Morkhoven contacteerde herhaaldelijk Justitieminister Laurette Onkelinx (PS), Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael (VLD), Sp.a-voorzitter Johan Vande Lanotte en alle mogelijke parlementsleden. Zij diende ook een klacht in bij het Comité P dat zogezegd toezicht houdt op de werking van de politiediensten.
Het is echter duidelijk dat het onderzoek in deze zaak geblokkeerd wordt en de Werkgroep Morkhoven vermoedt dat dit ondermeer te maken heeft met het feit dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters die Victor V. ten volle ondersteunt, een vrij lange arm heeft. Peeters was een tijdlang minister van State, is kamerlid en zetelt bovendien in het Sp.a-partijbureau te Brussel.
Michel Nihoul (zaak Dutroux) beweerde dat zijn arm 'zo lang als de Donau is' maar in feite beschikt hij slechts over een zielig verschrompeld stompje in vergelijking met de armen van bepaalde politici.


Eerste gemeenteraad - Victor Vervloesem als lid van de politieraad...

'Gisteren was het eindelijk zo ver: de installatievergadering van de gloednieuwe gemeenteraad. Met knikkende knieën heb ik de eed afgelegd. Welke bijzonderheden kan ik u meedelen? Jan Peeters is naast burgemeester opnieuw voorzitter van de gemeenteraad. Deze mensen krijgen voor sp.a een zitje in de OCMW-raad: Leen De Wijze, Joke Bleys, Christophe Roodhooft en Frans Frenken. De sp.a politieraadsleden zijn Wies Verheyden, Vic Vervloesem, Anne-Mie Hendrickx en Liese Bergen.' (Info website Liese Bergen)

PS. Sp.a: 'Sociaal, Progressief, Alternatief' - Partij van de Vlaamse socialisten

Info - contact: http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven
janboeykens@hotmail.com - issakaba@skynet.be

14:29 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-02-07

Doofpot kindermisbruik: Sp.a is politiek verantwoordelijk (1)

 

Sp.a is politiek verantwoordelijk voor doofpotoperaties rond kindermisbruiken

Image Hosted by ImageShack.us

Het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die in een 30-tal processen-verbaals voorkomt waarin beschreven staat hoe hij zedenfeiten met minderjarigen pleegde, is sinds januari 2007 lid geworden van de Herentalse politieraad.

Op 23.10.2006 (4 maanden geleden) liet Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens een Open Brief van de Werkgroep Morkhoven waarin de processen-verbaals waren opgenomen, ter ontvangst op het bureau van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers afstempelen.
Het resultaat ervan was dat de Morkhoven-activist Marcel Vervloesem op 15.11.2006 voor de 9 jaar oude klachten van Victor V. en de leden van de bende die volgens de schriftelijke verklaring van de genaamde Peter Wouters voor deze klachten door Victor V. betaald waren, werd vrijgesproken.
Van een onderzoek is er tot nogtoe echter niets bekend en het parket van Turnhout lijkt -zoals dat in de kinderpornozaak Zandvoort reeds het geval was- zelfs geen onderzoek te starten naar de feiten die in de processen-verbaals staan vermeld.
Ook de Vlaamse roddelpers (Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad,) die een copie kreeg van de processen-verbaals nadat zij Marcel Vervloesem gedurende 9 jaren door het slijk sleurde, houdt -zoals zij dit ook met de kinderpornozaak Zandvoort al deed- de lippen stijf op elkaar geklemd. De waarheid in deze zaken mag nu éénmaal niet gekend zijn.

Victor V. werd een paar jaren geleden dank zij het Herentalse Sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (OCMW) van de Stad Herentals benoemd en zetelde daar gedurende twee jaar lang in het Bijzondere Comité dat zich ondermeer bezig houdt met jeugdzaken...


Eerste gemeenteraad - Victor Vervloesem als lid van de politieraad...

'Gisteren was het eindelijk zo ver: de installatievergadering van de gloednieuwe gemeenteraad. Met knikkende knieën heb ik de eed afgelegd. Welke bijzonderheden kan ik u meedelen? Jan Peeters is naast burgemeester opnieuw voorzitter van de gemeenteraad. Deze mensen krijgen voor sp.a een zitje in de OCMW-raad: Leen De Wijze, Joke Bleys, Christophe Roodhooft en Frans Frenken. De sp.a politieraadsleden zijn Wies Verheyden, Vic Vervloesem, Anne-Mie Hendrickx en Liese Bergen.' (Info website Liese Bergen)

PS. Sp.a: 'Sociaal, Progressief, Alternatief' - Partij van de Vlaamse socialisten

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

19:41 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

23-02-07

Nationaal College van Deskundigen Architecten van België: brief

 

Brief aan het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België

Image Hosted by ImageShack.us

Thank You For Filling Out This Form

Below is what you submitted to NCDAB on Friday, February 23, 2007 at 03:12:49
Naam: Boeykens
Straat: Arsenaalstraat 5/14
Localiteit: Antwerpen
PC: 2000

Commentaar: Brussel, 23.2.2007 - Nationaal College van Deskundigen Architecten van België

Geachte Heer,

Het Nationaal College van Deskundigen Architecten van België organiseerde op vrijdag 10 november 2000 een colloquium rond ongezonde woningen.

Graag had ik uw mening gehad rond de verkrotting van het schitterend huis in de Faiderstraat n° 10, te 1060 Sint-Gillis (Brussel) dat in 1882 volgens de plannen van architect Van Rysselberghe werd gebouwd en waarvan de gevel in 1995 werd geklasseerd.
Het dak van één van de appartementen van het huis staat door het feit dat één van de eigenaars er zijn dakterras wil aanleggen en de door de vrederechter aangestelde syndicus gedurende twee jaar niets tegen de waterinfiltratie deed, op instorten.

In 2000 kwamen de verschillende eigenaars overéén om herstellingswerken aan het dak te laten uitvoeren. In 2001 werd het appartement op de tweede verdieping echter verkocht aan een advocaat die de nog uit te voeren werken aan het dak van de eerste verdieping blokkeerde omdat hij zinnens was om een dakterras aan te leggen waarvan de kosten grotendeels door de mede-eigenaars moesten gedragen worden. Het gevolg hiervan was dat het dak in een zodanige slechte toestand geraakte dat er een waterinfiltratie plaats vond. De nieuwe eigenaar trok zich daar echter nergens van aan en liet een venstergat in de achtergevel van zijn woning uithakken dat toegang moest verlenen tot zijn toekomstig dakterras. Door de juridische procedure die erop volgde en door het feit dat de syndicus die twee jaar geleden door de vrederechter van Sint-Gillis werd aangesteld, niets deed om de waterinfiltratie tegen te gaan, zijn er inmiddels zo'n 5.000 liters water door het dak gelekt. Een deel van het plafond is daardoor omlaag gekomen en de ondergelegen kamers zijn totaal onbewoonbaar geworden.

De vrederechter van Sint-Gillis verklaarde zich in Juli 2006 akkoord met de bouw van het dakterras terwijl volgens de gegevens van de Dienst Urbanisme van de gemeente Sint-Gillis de aanvraag voor het terras al vijf jaar geleden verlopen was.

Op de zitting van 16.1.2007 besteedde de vrederechter nauwelijks aandacht aan de foto's van de erbarmelijke staat waarin een gedeelte van het huis thans verkeert en hij herbenoemde de door hem benoemde advocaat-immobiliënexpert Eric R. die het huis gedurende 2 jaar zogezegd als 'een goede vader des huizes beheerde' op 25.1.2007 voor een periode van 5 jaar.

De situatie doet denken aan de manier waarop bepaalde immobiliënmaatschappijen oude woningen opkopen en die laten verkrotten om luxe-appartementsblokken te kunnen plaatsen die tegen uiterst hoge prijzen kunnen verkocht worden.
Ik wist niet dat dergelijke praktijken in Brussel werden toegepast.

Mijn vraag naar u toe: wat kan men tegen dergelijke praktijken ondernemen indien blijkt dat men zich terzake niet tot de vrederechter kan wenden ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen
moderator Wonen-Politique du Logement
(http://groups.msn.com/woonbeleid-PolitiqueduLogement)

http://www.redweb.be/architectexpert/indexnlcont.htm
Collège National des  Experts Architectes de Belgique - Nationaal College van Deskundigen Architecten van België: http://www.redweb.be/architectexpert/ 

10:59 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-02-07

Armoede en Justitie

 

Justitie heeft het vaak over 'fundamentele rechten' en 'onpartijdigheid' terwijl zij vooral de sociale onrechtvaardigheid in stand houdt.
Waarom zou men gezagsinstanties die niet te vertrouwen zijn, moeten vertrouwen ?

Image Hosted by ImageShack.us

DISCUSSIENOTA Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting APRIL 2005 - In samenwerking met Gemeenschappen en Gewesten

DE TOEGANG TOT JUSTITIE

10 JAAR NA HET ALGEMEEN VERSLAG OVER DE ARMOEDE

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting
(vertaling uit het frans)

“De armsten weten niet zo goed wat justitie eigenlijk is. Ze hebben er een blind vertrouwen in. Het gerecht maakt indruk; armen eisen gerechtigheid, net als alle mensen. Ik eis dat de rechtspraak voor iedereen gelijk zou zijn, onafhankelijk van de cultuur, de opvoeding of het maatschappelijk milieu. Ik eis dat de justitie ook oor heeft voor de armsten en hen beoordeelt als verantwoordelijke mensen”.
“Er wordt het meest recht gesproken over mensen aan wie het minst recht gebeurde”

1. HET ‘NIET-BEROEP DOEN’ OP JUSTITIE

Nog altijd hebben burgers moeite om zich tot de rechterlijke macht te wenden. Dit heeft gedeeltelijk te maken met ervaringen die als onrechtvaardig worden beschouwd. Mensen die in armoede leven, hebben vaak hoge verwachtingen ten aanzien van de rechterlijke instantie.
Ze verwachten dat die “hun rechten verdedigt”.

Ze willen dat ‘de rechtspraak rechtvaardig is’, en hun lijden erkent. Vaak echter betekent voor deze mensen een rechterlijke beslissing dat hun rechten hen worden ontnomen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een huurder die, op het eind van zijn krachten omdat de eigenaar niets doet aan de slechte staat van zijn woning, het ‘als zijn recht beschouwt’ om zijn huur niet verder te betalen. Er bestaan talrijke gevallen waarin het gerecht de eigenaar toestemming geeft de huurder eruitte zetten, waarna deze geschokt en bitter achterblijft.
Een beroep doen op het gerecht wordt dan alleen maar een stap die geen enkele meerwaarde meer biedt in de dagelijkse ellende.
Burgers die dergelijke negatieve ervaringen hebben meegemaakt, gaan het gerecht, haar structuren en haar vertegenwoordigers wantrouwen.
Sommige magistraten erkennen heel nederig dat er een kloof bestaat tussen de verwachtingen van armen ten aanzien van een “rechtvaardige rechtspraak” en de rol van het gerecht. Ze herinneren echter ook aan de beperkte vrije ruimte ervan: “De rechtspraak, zoals juristen die opvatten, kent geen enkel recht toe; ze erkent het recht als ze dit kan; ze dient om de onwettige hindernissen die het recht in de weg staan, neer te halen. Ze verdeelt geen soep, noch woningen, noch geld, maar woorden: vonnissen, rechterlijke bevelen, veroordelingen.
Elke rechter moet ambtshalve onpartijdig blijven: hij is enkel aan het recht gehouden in zijn beoordeling en moet dus zijn onafhankelijkheid bewaren ten aanzien van druk, zowel van binnen als van buiten de gerechtelijke instantie”.

Een vrederechter uit Brussel is enorm teleurgesteld omdat hij hele dagen lang verstekvonnissen moet uitspreken. Hiervoor kunnen verschillende verklaringen naar voren worden geschoven, maar de context hierboven illustreert in welke mate mensen in een armoedige situatie zich niet echt een ‘rechtspersoon’ voelen, maar eerder het voorwerp van procedures en verschillende vervolgingen, waarbij ze uiteindelijk opgeven. Ze worden in hun dagelijkse leven gedwongen om overlevingsstrategieën te ontwikkelen, maar slagen er daarom niet in om aan alle sociale en financiële verplichtingen te voldoen die de maatschappij van hen verwacht. Hun relaties met het gerecht kunnen daarom bestaan uit talrijke convocaties, nu eens voor een onbetaalde schuld, dan eens voor zwartwerk ... Er wordt hierbij geen rekening gehouden met hun globale armoedesituatie, die dus ook geen ‘verzachtende omstandigheid’ kan zijn.
“In tegenstelling tot een sociaal werker, een deurwaarder en een gevangenisbewaarder, onderhoudt de rechter niet-doorlopende contacten met het continuüm van het hoger vermeld leed. Deze worden scheefgetrokken door de bijzonderheid van de rechtsplaatsen en de taal van het recht, gefragmenteerd door de verdeling van bevoegdheden: de ene kent alimentatie-uitkeringen toe, een ander bezoekt soms de woningen waarin ellende huist, een derde sorteert de besluiten die uitsluiting geven van een werkloosheidsvergoeding. De rechter behandelt een omschreven episode, waarvan de oorzaken hem meestal ontsnappen, net zoals het lot en de gevolgen van zijn besluit hem ontgaan”.

In aansluiting hierop wijzen de deelnemers aan het door het Steunpunt georganiseerde overleg er op dat justitie niet systematisch de schade kan herstellen die door de wetgever zelf wordt veroorzaakt in de teksten en beschikkingen die de meest kwetsbare groepen met volle kracht raken: de beperkingen van de overheidsuitgaven inzake gezondheidszorg en onderwijs, de vastlegging van ontoereikende vervangingstoelagen om het hoofd te bieden aan alle uitgaven …
De rechterlijke instantie heeft natuurlijk haar beperkingen, maar ze blijft het belangrijkste instrument om de fundamentele rechten van iemand te doen gelden. Sommige actoren hebben vastgesteld dat een deel van de bevolking geen gebruik maakt van de bestaande structuren, en lanceerden nieuwe initiatieven waarbij men de rechtzoekenden zo dicht mogelijk bij hun woonplaats wil ontmoeten. Met name: de vereniging ‘Droit sans toit’ organiseert kosteloze juridische permanenties in een ruimte in het station Brussel-Centraal. Dit initiatief is het resultaat van overleg tussen daklozen, magistraten en advocaten die bij deze problematiek betrokken zijn.

De gemeente Sint-Gillis biedt de plaatselijke inwoners gratis informatie. In 2004 werden bijna 2000 aanvragen behandeld, waarvan een derde uitging van mensen van andere gemeenten. Dit pleit voor een uitbreiding van deze voorziening.

http://www.armoedebestrijding.be/publications/AVA10jaar/j...

15:05 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-02-07

Collocatie: Is Alain Fauvage ook 'gek' ?

 

Aktievoerder Alain Fauvage bijna 'gek' verklaard en opgesloten

Image Hosted by ImageShack.us

Gisteren, 20.2.2007, kreeg ik een telefoon van Alain Fauvage uit Schaarbeek die met de Werkgroep Morkhoven en de Stichting Prinses de Croÿ al jarenlang strijd voert tegen het bestaan van kinderpornonetwerken.

Hij vertelde mij dat er twee politieagenten bij hem thuis waren komen aanbellen die hem gedwongen hadden ('ofwel gaat u vrijwillig mee ofwel zullen we andere middelen moeten gebruiken') om zich naar de psychiatrische afdeling van Saint-Luc te Brussel te laten voeren.

Toen ik hem om meer informatie vroeg, sprong mijn GSM plotseling af en ook vandaag blijkt hij nog geblokkeerd te zijn.

Ik wist Alain Fauvage inmiddels op een andere manier te bereiken.
Deze wist mij te vertelllen dat hij een tiental dagen geleden en nadat hij in opdracht van het gerecht van Mons als getuige was gehoord, was opgeroepen om een 'psychologische test' af te leggen. Nietsvermoedend was hij op deze uitnodiging ingegaan.
Gisteren had men echter geprobeerd om hem 'gek' te verklaren en te colloceren.

Gelukkig oordeelde de hoofdgeneesheer van de psychiatrische afdeling van de universitaire kliniek Saint-Luc dat de voorgeschreven procedure niet werd gevolgd en dat het onaanvaardbaar was dat een paar politieagenten zomaar iemand uit zijn huis haalden om hem in de psychiatrie op te sluiten.
De geneesheer was door de procureur van Mons niet eens op voorhand gecontacteerd geweest en men had zelfs niet eens gevraagd of er wel een plaats vrij was om iemand op te sluiten.

De kinderen van Alain Fauvage waren na de vrijheidsberoving van hun vader, een klacht gaan indienen bij de politie te Schaarbeek maar kregen er te horen dat het 'dossier was afgesloten'.

In België zouden er vorig jaar bijna 3.000 collocaties of gedwongen opnamen in een psychiatrische instelling geweest zijn en men kan zich afvragen of al deze collocaties wel op een correcte wijze en rekening houdende met de wet op de 'patiëntenrechten' van 2002 uitgevoerd werden.

Hoeveel mensen zouden er gedurende de voorbije jaren niet op een onwettelijke manier van hun vrijheid beroofd zijn omdat zij zogezegd ziek waren of een gevaar voor de samenleving betekenden ?

Ik stel vast dat aktievoerders en getuigen vaak 'gek' worden verklaard.
Zo werd X1-getuige Regina Louf (zaak Dutroux) door de Vlaamse rioolpers en enkele geperverteerde gerechtsjournalisten jarenlang voor 'gek' versleten.
Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die talrijke psychologische testen en psychiatrische onderzoeken moest ondergaan, werd door 'gerechtsjournalist' Ivo Meulemans van Het Nieuwsblad (Het Volk, De Gentenaar) die hem blijkbaar geinterneerd wilde zien, dan weer een 'geestesgestoorde' genoemd.
Over de aanklagers van Marcel Vervloesem die wegens herhaaldelijke diefstallen, inbraken, gewapende roofovervallen, drugshandel en verkrachtingen achter de tralies zaten, schreef Meulemans geen woord.

Toen Marcel Vervloesem op 15.11.2006 voor de klachten van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. en de hem omringende bende, werd vrijgesproken en toen bleek dat er een 30-tal processen-verbaals bestonden waarin beschreven stond hoe Victor V. zedenfeiten met minderjarigen pleegde, werd Victor V. die intussen tot gemeenteraadslid was verkozen, tot lid van de Herentalse politieraad benoemd.
Voordien hadden het Sp.a-bestuur van Herentals en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) Victor V. al tot bestuurslid van het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) te Herentals weten aan te stellen alwaar hij ondermeer verantwoordelijk was voor... jeugdzaken.

Op 23.10.2006 werd de Open Brief van de Werkgroep Morkhoven waarin de 30 processen-verbaals met zedenfeiten van Victor V. waren opgenomen, aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers overgemaakt.
Na bijna 4 maanden is er van een gerechtelijk onderzoek echter weinig te bespeuren.

De journalisten van de Vlaamse rioolpers ontvingen een afschrift van deze Open Brief maar in tegenstelling tot de verhalen waarmee zij Marcel Vervloesem gedurende 9 jaar lang als 'kindermisbruiker' hebben afgeschilderd, zwijgen zij al 4 maanden lang als vermoord.
Zij zwegen ook 9 jaar lang over de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers in de kinderpornozaak Zandvoort terwijl zij er met het gerecht van Turnhout tevens voor zorgden dat er over de kinderverkrachters en kinderpornoproducenten in de zaak Zandvoort nooit gesproken werd.

http://groups.msn.com/FauvageScandals/

17:13 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

18-02-07

Nihoul door de media gerehabiliteerd

 

RTBF ziet Nihoul als een sympathieke man

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Bijna drie jaar na het proces-Dutroux neemt Michel Nihoul deel aan de reconstructie van scenes van de zaak Dutroux voor het tv-programma "Dossier noir" van de RTBf.

Dat meldt La Dernière Heure zaterdag. De uitzending toont Michel Nihoul in zijn dagelijkse leven als een sympathieke man. Programmamaker Georges Huercano heeft nooit verborgen dat hij een aanhanger was van de these van het "geisoleerde roofdier" in de zaak-Dutroux en dat bijgevolg Nihoul niets te maken had met de ontvoering van de meisjes.

De uitzending tekent het parcours van Nihoul de oplichter, de fraudeur en beste te ontlopen figuur, maar in geen geval leider van een pedofilienetwerk.

Gazet van Antwerpen, 17.2.2007

01:50 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

16-02-07

Vlaamse ministers nemen hun verantwoordelijkheid niet op (1)

 

De Vlaamse ministers geven niets om de gezondheid en woonsituatie van de nederlandstaligen in Brussel terwijl iedere burger het recht heeft op een dak boven het hoofd dat hem beschermt tegen regen en barre weeromstandigheden.

Image Hosted by ImageShack.us
Minister Inge Vervotte - Volksgezondheid


Brief aan Minister Inge Vervotte (CD&V)

Brussel 13.2.2007 - 'Niemand staat boven de wet', zei Koning Albert toen zijn zoon Prins Laurent voor de rechter moest verschijnen en iederéén geloofde hem. Hoeveel mensen zouden er echter al niet het slachtoffer geweest zijn van mensen die boven de wet staan en die zich tegenover niemand moeten verantwoorden ?
Vlamingen weten gelukkig dat zij altijd onderdrukt en vervolgd zullen blijven worden en zij dus nooit mogen wanhopen.
Een brief inzake fundamentele rechten naar de minister schrijven, betekent minstens 5 jaar actie voeren en voortdurend bedreigd worden.


Brussel, 12.2.2007

Inge Vervotte
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koolstraat 35
1000 Brussel

Excellentie,

Betreft: Woon- en gezondheidsbeleid van de Vlaamse regering - Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis en elders in Brussel

Ik las vandaag op uw website dat U met de leden van de Vlaamse regering vooral vertrouwen wil geven door verantwoordelijkheid op te nemen maar ik vrees dat ik daarin teleurgesteld zal worden.

In mijn brief van 11.11.2006 waarvan een copie in bijlage, schreef ik zowel U als de Vlaamse Minister van Woonbeleid Marino Keulen (VLD) over de doelbewuste verkrotting (op dezelfde manier als immobiliënmaatschappijen dat doen) van het historische pand in de Faiderstraat n°10 te Sint-Gillis-Brussel. De voorgevel van het door Van Rysselberghe ontworpen huis werd immers door de Dienst Landschappen en Monumentenzorg in 1995 geklasseerd.

Ik kreeg echter geen antwoord van Minister Keulen en Uwentwege alhoewel ik in mijn brieven mededeelde dat het huis tengevolge van de waterinfiltratie van soms 270 liters op drie dagen tijd, in een ware bouwval werd herschapen waardoor de gezondheid van Mevr. de Croÿ die eigenares is van de tweede verdieping en die aan een ernstige vorm van astma lijdt, zwaar werd geschaad.

Intussen is de situatie er niet beter op geworden. De dakbalken worden langzaam rot en zowel de muren als de vloer verkeren in een zeer slechte staat. Het plafond is op bepaalde plaatsen zelfs al naar beneden gekomen.
De syndicus die door de vrederechter van Sint-Gillis voor een periode van twee jaar werd benoemd en die als advocaat gespecialiseerd blijkt te zijn in immobiliën, heeft immers niets gedaan om de waterinfiltratie tegen te gaan.
Hij vindt namelijk dat het dak moet vervangen worden door een terras dat de bovenbuur (die advocaat is) er grotendeels op de kosten van de mede-eigenaars zou willen laten aanleggen.

De toestand is er zelfs zodanig op verslechterd dat ik met mevr. de Croÿ een 14-tal dagen geleden zwaar ziek (longonsteking-achtige hoestbuien en koortaanvallen) ben geworden waarvan we nog altijd niet hersteld zijn.
We werden verplicht om de slaapkamer te ontruimen en logeren nu in een kamer van het appartement.

Op 16.1.2007 kwam deze zaak voor de vrederechter van Sint-Gillis die tot mijn verwondering niet de minste aandacht besteedde aan de foto's die de ernst van de waterschade lieten zien.
Toen ik vrederechter Rommel wilde uitleggen dat ik zo eventjes 5.000 liters (5 ton) water op twee jaar tijd in emmers diende weg te dragen en dat ik mede het slachtoffer was van deze wantoestand, liet de vrederechter mij verstaan dat ik daar 'niets mee te maken had'.
Vervolgens riep hij mevr. de Croÿ bij zich op het matje. Zij was 'te emotioneel en te onsamenhangend en kon de zaak beter aan haar advocaat overlaten'.
Nadien las ik in het vonnis dat de vrederechter, van de bovenbuur een copie van een artikel op het Internet ontvangen had waarin mevr. de Croÿ -volgens de vrederechter- op een 'denigrerende manier' over de door hem aangestelde beheerder had gesproken.
De vrederechter vond dat het hier om een 'ernstige processuele deloyaliteit' ging en stelde dat een burgerlijk proces 'een zaak van Justitie was dat niet in het openbaar moest gevoerd worden'. 'Dit was onaanvaardbaar in een rechtsstaat en mevr. de Croÿ had haar geloofwaardigheid in deze zaak verloren', aldus de vrederechter.
Het verwondert mij gelukkig niet dat men in een moderne rechtsstaat geen kritiek mag leveren op een door de rechter aangestelde beheerder die met iemands eigendom en leven speelt.

Een 14-tal dagen geleden werd de beheerder voor een periode van maar liefst 5 jaar herbenoemd. Aan de waterinfiltratie doorheen het dak werd er nog altijd niets gedaan.
In de plaats daarvan zijn er een paar arbeiders al een week lang de trapzaal, de trappen en deuren aan het schilderen. De kosten van deze werken zouden zo'n 10.300 Euro bedragen.
Met dit bedrag had men niet alleen de waterinfiltratie kunnen tegen gaan maar ook een nieuw dak kunnen leggen.

Ik denk dan ook dat het de bedoeling is om het dak langzaam te laten instorten zodat het gebouw gedeeltelijk kan gesloopt worden waardoor de bovenbuur een dakterras op de kosten van de mede-eigenaars kan laten aanleggen.

Een paar weken geleden kwamen de Diensten Urbanisme en Hygiëne van Sint-Gillis + de Dienst Landschappen en Monumentenzorg de schade opmeten en tot mijn verwondering wisten zij mij te vertellen dat de aanvraag voor de aanleg van het terras reeds vijf jaar verlopen was.
De beheerder schreef daarop een brief naar de burgemeester van Sint-Gillis waarin hij het verwijt maakte dat de Diensten Urbanisme en Hygiëne zich 'partijdig' opstelden. De 'scheiding der machten' noemen ze dat.

Ik vraag U niet, Excellentie, om in rechtszaken tussen te komen alhoewel vrederechter Rommel zelf, heel wat politiek gekruide uitspraken over het migranten- en integratiebeleid doet. Maar ja, dat is zijn probleem.

Wel vraag ik om Uw politieke verantwoordelijkheid op te nemen omtrent het welzijn en de gezondheid van de Vlamingen in Brussel en contact te willen opnemen met Uw Vlaamse collega Minister Marino Keulen (VLD) omdat woonbeleid en gezondheidsbeleid in bepaalde dossiers niet van elkaar zijn los te koppelen.

Ik ben er immers van overtuigd dat ik niet het enige slachtoffer geworden ben van immobiliën-achtige toestanden waarbij men bewust een huis of een gedeelte van een huis laat verkrotten zonder dat er rekening wordt gehouden met de gezondheid van de bewoners zodat het huis uiteindelijk kan verkocht worden en ik vind dat de Vlaamse overheid tegen dergelijke wantoestanden moet optreden. Dat maakt nu éénmaal deel uit van het politieke 'vertrouwen' en de politieke 'verantwoordelijkheid' waarover U spreekt.

In afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen
janboeykens@hotmail.com - issakaba@skynet.be
http://armoede.multiforum.nl
http://groups.msn.com/Woonbeleid-PolitiqueduLogement


Datum: 13.2.2007
Bron: PressCenter van Slachtoffers Justitie
E-Mail: issakaba@skynet.be
http://www.presscenter.nl/Message/default.asp?NewsID=1219...

Aan: magda.destrijcker@premier.fed.be, georgette.vanmuylem@ibz.fgov.be, karel.degucht@skynet.be, nadine.destrijcker@kab.verwilghen.fgov.be, kafka.be, gvanhengel, kabinet.moerman@vlaanderen.be, kabinet.vanmechelen@vlaanderen.be, kabinet.keulen@vlaanderen.be, hans.bracquene@ibz.fgov.be, redactie@belga.be, redliege.lameuse@sudpresse.be, redliege.lameuse@sudpresse.be, euro-ombudsman@europarl.eu.int, milquet@lecdh.be, mdaif@parlbru.irisnet.be, sven.gatz@vlaamsparlement.be, philippe.courard@gov.wallonie.be, sarah.raman@e-gov.be, bclerfayt.schaerbeek, brigitte.wiaux@lachambre.be, bruno.Tobback@vlaamsparlement.be, optima.bolan@tele2.fr, caroline.gennez@s-p-a.be, christine.mahieu@e-gov.be, Celine.delforge@ecolo.be, cabinet.bourgmestre@charleroi.be, courrier@uce-europe.com, dsterckx@europarl.eu.int, hdineur@picque.irisnet.be, euro-ombudsman@europarl.eu.int, email@federaalombudsman.be, Els.Ampe@belcobel.be, elke.roex@vlaamsparlement.be, etomas@parlbru.irisnet.be, elio@dirupo.net, info@smet.irisnet.be, info@huytebroeck.irisnet.be,

10:45 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (6) |  Facebook |

13-02-07

Het dossier Nihoul en de geörganiseerde criminaliteit in België (1)

 

Het dossier Nihoul · Herwig Lerouge

Free Image Hosting at www.ImageShack.us

Hoofdstuk 7 - Een arm zo lang als de Donau

Vanwaar de inschikkelijkheid tegenover Nihoul in bepaalde kringen bij politie en gerecht, zelfs in de zaak Dutroux? Het antwoord ligt ongetwijfeld in het web van relaties dat Nihoul twintig jaar lang heeft kunnen weven. De kringen waar hij zich vooral in de jaren '80 ophield, leveren hem een schat aan relaties op waarop hij later beroep kan doen voor allerlei gunstjes en bemiddelingen, voor zichzelf of voor zijn entourage. Het onderzoek van de parlementaire commissie heeft aangetoond dat 'het milieu van de seksfuiven dat Nihoul vooral in de jaren '80 frequenteerde, een bron van relaties vormde die hij later voor zichzelf of voor de mouvance Nihoul zou aanspreken om allerlei gunsten en tussenkomsten te verkrijgen. Het onderzoek heeft uitgewezen dat er wel degelijk relaties, die hun oorsprong vonden in het betrokken milieu, zijn blijven doorwerken op het professioneel functioneren van sommigen.'[1]

Seks, relaties en chantage

Vanaf november 1981 gaat Nihoul heel vaak naar Les Atrébates. Vanaf september 1982 met Marleen De Cokere. Na de sluiting verhuizen ze, samen met eigenaar Forgeot, naar The Dolo, dat zijn hoofdkwartier wordt, Marleen is er zelfs gedomicilieerd. Nihoul: 'In het begin ging ik alleen uit nieuwsgierigheid. Dan maakte ik er een paar vrienden. We gingen er soms naartoe om iets te drinken of voor een spelletje kaart (poker).'[2] Nihoul omschrijft hier heel goed een van de pijlers van zijn business: ik maakte er wat vrienden. De commissie-Dutroux vertaalt deze zin door: 'Bij die gelegenheid ontmoet Nihoul een reeks personen met wie hij relaties aanknoopt.'[3]
Nihoul heeft een neus voor relaties. Toen hij nog in Spa woonde, in zijn café Le Truc, 'zorgde hij ervoor dat er culturele of andere vooraanstaanden aanwezig waren', zegt zijn ex-vrouw.[4] 'Alle vedetten die optraden in het casino van Spa, kwamen bij ons langs', zegt Nihoul.[5] Zijn zus Jacqueline herinnert zich dat ze er Georges Pradez ontmoette, de presentator die later erg beroemd werd bij de RTBF.
Marleen De Cokere legt het grote voordeel uit van dit soort clubs: 'Je leert er heel veel mensen kennen en niet om het even wie.'[6] Een getuige signaleert inderdaad dat er ''s avonds regelmatig enorme auto's voor het café stonden, de grote luxe, om het even waar geparkeerd, zonder dat ze daar problemen mee kregen'.[7] We hebben het al gehad over de klanten van The Dolo, over de traiteur Rodel, over Jacques Genevois en de criminoloog en advocaat Edouard Vanhuyneghem, oftewel Doudou. Voor Nihoul zijn mannen zoals Doudou belangrijk. Tijdens een verhoor op 10 oktober 1996 zegt hij: 'Vanhuyneghem, die wordt nog magistraat.'[8] Hij kent zelfs zijn adres van buiten.
De ledenlijst van Les Atrébates en van The Dolo is gevuld met wat men zakenlui noemt, rijke zelfstandigen en hogere kaders. Er zit een restaurantuitbater bij uit de buurt van het slachthuis van Anderlecht, een industrieel die in leer doet en met een Porsche rijdt, de eigenaar van een vastgoedkantoor, een verkoopsdirecteur van Philips, een directeur van Janssen Pharmaceutica, een invoerder van champagne, een directeur van Frère-Bourgeois en een familielid van Frère, de directeur voor België van Vittel-Perrier, de vertegenwoordiger van het bedrijf Van Hool voor het Franstalige deel van het land, een kader van Arthur Andersen, nog een van het reclameblad Vlan, een bandenverdeler en iemand die in hotelporselein doet. Een wereldvedette wielrennen en een vedette van het Franse chanson 'kwamen er elke keer dat ze in België waren' en zaten er naast advocaten, de man van een onderzoeksrechter van Brussel, een voorzitter van de handelsrechtbank, Claude Leroy, voormalig substituut en kabinetschef van minister van Justitie Jean Gol, B. Devisscher, voormalig vrederechter in Vorst die ondertussen overleden is en een goeie kennis was van rechter Van Espen. Devisscher was elke avond van de partij en organiseerde ook feestjes thuis in Ukkel.[9]
En natuurlijk ook politici. Nihoul ontmoet er bijvoorbeeld de liberaal Serge Kubla (MR), huidig minister Economie van het Waalse Gewest. Ze zien elkaar nog eens op het golfterrein La Bawette in Overijse en bij de vrije radio van Nihoul. Die zegt van Kubla dat hij 'geen beschermer was, aangezien hij slechts regionaal volksvertegenwoordiger was'.[10] De getuigen spreken ook over een Luiks politicus die in 1996 nog altijd actief was maar geen minister meer.[11] Ook de kabinetschef van de liberale minister Damseaux zou er geweest zijn, tussen 1984 en 1988. Nihoul gaat er om met hoge ambtenaren, o.a. Roger Nolet, ex-directeur van de dienst BTW in Brussel. De chauffeur van The Dolo, Van Keerberghen, bracht hem elke week terug naar huis in Namen. Hij woonde daar in een huis dat er aan de buitenkant uitzag als een arbeidershuis maar binnen een echt paleis was. Nolet ging minstens eens per week naar Les Atrébates, later naar The Dolo, soms met zijn medewerkers, soms zonder. Als hij er was, stroomde de champagne. Hij kon op één avondje wel 10.000 frank uitgeven. Vaak eindigde dat met een tocht langs de luxehoerenkasten van Sint-Gillis, in het gezelschap van Forgeot. Er stond altijd een tafel voor hem klaar in exclusieve restaurants zoals de Villa Lorraine en de Truite d'argent. Zelfs een hoge ambtenaar kan zich zo'n leventje natuurlijk niet permitteren. Nolet had zo zijn neveninkomsten. Hij betaalde Forgeot als een soort ronselaar, om 'klanten' te zoeken die problemen hadden met de fiscus. Nolet regelde dan die grote dossiers - alleen de grote - in ruil voor smeergeld, zo'n 10 à 20 procent.[12] We weten niet of de verklaringen daarover een gerechtelijk staartje hebben gekregen.Dat chique wereldje gaat om met beruchte gangsters. Dat blijkt uit de verklaringen van een anoniem maar goed geïnformeerd iemand aan de adjunct-commissaris van Sint-Pieters Woluwe.[13] Onder hen de bende Haemers, met vader Achille en zoon Patrick, die destijds Vanden Boeynants ontvoerde en overvallen pleegde op geldtransporten. Michel Vander Elst, de advocaat die betrokken was geweest bij de ontvoering van Vanden Boeynants, was er ook een vaste klant, altijd in het gezelschap van Nihoul. Hij zou aan dezelfde getuige verteld hebben dat hij partners zocht voor zijn avondjes via de zoekertjes. Jean-Claude Darville, de wapenleverancier van de bende Haemers en van extreem-rechts in de Practical Pistol Shooting-kringen, staat op de oudste ledenlijsten, die van voor 29 juni 1981. Er zijn aanwijzingen dat men de killers van de Bende van Nijvel in die kringen moet zoeken. Nihoul ontmoet er ook Jean-Louis Delamotte, directeur van ASCO[14] met wie hij later zaken doet, en Jean-Pierre Gaban, een vroegere autoracer die garagist werd en hem een Porsche aan de hand deed.
De politie wist heel goed wat zich in Les Atrébates en later in The Dolo afspeelde. Maar de bezoekjes van de gerechtelijke politie bleven altijd zonder gevolg. Niet voor niets. Volgens Forgeot waren de commissarissen van de GP van Brussel, Frans Reyniers en Georges Marnette, en hun collega Guy Collignon, regelmatige klanten. Om te infiltreren, zeggen ze zelf, maar volgens Forgeot alleen voor de seksfuiven. 'Bij hun aankomst hadden ze de gewoonte mij hun dienstwapens te overhandigen zodat ik ze veilig kon opbergen', zegt hij.[15] Politieagenten van Etterbeek gingen er af en toe iets drinken maar 'hoofdinspecteur Eveillard zat er haast elke dag urenlang en bracht de uitbaters op de hoogte van de lopende onderzoeken'. Hij zou hen onder andere hebben gewaarschuwd dat men de geluidshinder zou komen meten na een klacht van de buren. Die meting leverde natuurlijk niets op. Hij zou ook gemeenteraadslid Tombeur, nog een klant van The Dolo, op de hoogte hebben gebracht van een lopend onderzoek tegen hem wegens pedofilie. Dolores Bara, uitbaatster van The Dolo, ging hem zelfs opzoeken op het commissariaat, op de dienst radio.[16] Net als Nihoul komt deze inspecteur ook in La Piscine, een andere seksclub in Etterbeek.[17]
De politie van Etterbeek is er ook wanneer Nihoul samen met Forgeot seksavondjes organiseert in het kasteel van Faulx-les-Tombes, eigendom van de gemeente Etterbeek. Nihoul minimaliseert zijn rol: 'Eigenlijk ben ik maar naar één zo'n avondje geweest. Ik bleef heel de avond aan de bar hangen. Ik was stomdronken. Ik ben niet zo'n exhibitionist. Ik zonder mij liever af en die avond was dat onmogelijk. Beeld je in: er waren honderd vrouwen en honderd mannen.'[18] Andere getuigen daarentegen zeggen dat Nihoul veel vaker in Faulx kwam.
In die kringen is 'normvervaging', zoals de commissie-Dutroux dat beleefd noemt, tot principe verheven. Terwijl de notabelen, onder wie Nihoul, zich te buiten gaan, verzekeren leden van de politie van Etterbeek buiten de ordedienst. Het gewone personeel wordt naar huis gestuurd. De politie waakt over de seksfuiven van de rijken, op kosten van de belastingbetaler. En van controle op het gebruik van openbaar bezit was in Etterbeek nauweljks sprake. Michel Timmermans, broer van een schepen van Etterbeek, was zaakvoerder van dit kasteel. Als er controle kwam 'stopte Timmermans de boekhouder die op controle kwam een vrouw en wat flessen in de arm. Het bedrag van zijn aankopen vermenigvuldigde hij met 2,5. Zijn vriendin en medezaakvoerder had de keukenmeubels en -uitrusting gestolen voor haar restaurant dat ze tien kilometer verderop uitbaatte', zegt Nihoul.[19] Arlette, een bordeelhoudster uit Namen, ging regelmatig naar het kasteel met Afrikaanse meisjes. Ze was er op de seksavondjes. Nihoul ging soms naar haar toe samen met Timmermans. Ze dronken de whisky van het kasteel op 'maar we zijn niet naar bed geweest'.[20]In de zomer van '83-'84 lopen de kosten in Faulx-les-Tombes wel dermate uit de hand dat de burgemeester Léon Defosset een audit bestelt. Hij vraagt een rapport over het beheer van het kasteel aan... Marleen De Cokere! Wellicht had een politiecommissaris of een gemeenteraadslid uit het klantenbestand van The Dolo haar grote kwaliteiten als zaakvoerster geprezen. Ze had net haar café Le Clin d'Oeil failliet laten verklaren, met de doorslaggevende hulp van Nihoul, uiteraard. Marleen woont dus een maand in het kasteel met Nihoul, op kosten van de Etterbeekse belastingbetaler. De jongeren van Radio-Activité, de radio van Nihoul, mogen mee. Waarop burgemeester Defosset beslist de boel te verkopen. Een vastgoedpromotor uit Hoei, belast met de verkoop, ontdekt er bij een bezoek in 1990 sporen van de festiviteiten: matrassen in de kelders, een slipje in een luster...
Verscheidene rijkswachters waren regelmatige klanten van The Dolo, onder hen een officier en onderofficieren. Ook Albert Toch, hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie van Brussel kwam vaak in de club.[21] Hij wordt zelfs uitgenodigd op de verjaardag van Dolores Bara in Kraainem, een feest waar ook Nihoul aanwezig is. Hij gaat uit met de zus van rechter Devisscher, een van de trouwste klanten van The Dolo.
In 1983 is ook de bar van Nihoul, Le Clin d'oeil, vlak bij de Zavel, erg in trek bij de politie en de onderwereld. Onder de klanten Jean-Pierre Gaban,[22] Haemers, rijkswachter Léonard en de onvermijdelijke Toch. Volgens de dienster Agnes Dumont trakteerde Nihoul vier van de vijf consumpties, aan verschillende politieagenten van Brussel.

Politieke reclame als bron van relaties

In het begin van de jaren '80 speelt Nihoul dj bij de vrije radio Radio Activités in Etterbeek. Hij stelt zichzelf voor als een vroegere presentator van RTL en wordt bij de radio binnengeloodst door Didier Genart, die er tussen 1981 en 1987 de leiding heeft. Genart is de schoonzoon en parlementaire secretaris van burgemeester Defosset van Etterbeek. Bij Radio Activités omringt Nihoul zich steevast met jongeren en artiesten, voor wie hij avondjes organiseert in de gemeentezaal van Etterbeek. Hij nodigt er populaire zangers uit, zoals Claude Barzotti. Dankzij zijn wekelijkse uitzending 'zestig minuten om je te overtuigen' ontvangt Nihoul vooraanstaanden uit alle beroepen en van alle slag, 'van tippelaarster tot minister, via de advocaat en de oplichter', zegt hij zelf. Zijn doel: 'Mensen beter leren kennen, met hun gevoelens, hun emoties en te weten komen waarom ze die weg in hun leven gekozen hebben.'[23] En vooral: relaties leggen die van pas kunnen komen.
Maar hij wil zijn eigen radio. Hij overhaalt Claude Barzotti hem 500.000 frank te lenen waarmee hij in augustus 1985 Radio JMB opzet, Jean-Michel Bruxelles. Nihoul wordt voorzitter van de vzw JMB. Marie-Bernard Dore houdt zich bezig met het nieuws, samen met Jean-Louis Bogaerts, persattaché van José Demaret (minister van Defensie) en daarna van Jean-Pierre Grafé (van wie hij zei dat het een pedofiel was). Barzotti ziet zijn geld nooit terug, ondanks een gerechtelijke beslissing in zijn voordeel.
De radio wordt geïnstalleerd op de 27ste verdieping van het Rogiercentrum in Brussel. Maar Nihoul krijgt geen licentie en vraagt hulp aan Jean-Pierre Brouhon. Brouhon is 'een vriend aan wie ik het te danken heb dat ik in het volley-wereldje terechtkwam; hij zat in het kabinet van Picqué en was PS-gemeenteraadslid in Elsene'.[24] Ze kennen elkaar sinds de jaren '70, toen Annie Bouty zijn vriend Georges Frisque verdedigde. Brouhon zal een trouwe vriend blijven en aanwezig zijn op het feest voor de 50ste verjaardag van Nihoul. In de tijd van JMB vraagt Brouhon aan Nihoul een rechtstreekse uitzending te wijden aan een wielerwedstrijd die hij organiseert. Hij geraakt onder de indruk van het bijzonder professionele materiaal op de hoogste verdieping van de Rogierbuilding en van de touringcar van waaruit Nihoul de uitzendingen de ether instuurt. Volgens Nihoul 'leefde de radio van reclame en van het Club House'. Maar een decreet op de vrije radio's tekent het doodvonnis. Niet dat die radio anders niét op de fles was gegaan want zoals altijd betaalt Nihoul de huur en de onkosten niet. De eigenaar van het gebouw, de firma Véronimmo, verkrijgt een uitzettingsbevel. Het materiaal wordt in beslag genomen. Maar Nihoul gaat in de tegenaanval en wint het pleit voor de handelsrechtbank, tegen de leverancier van het zendmateriaal. Hij verkrijgt zelfs een dwangsom tegen de uitbater van het Rogiercentrum, Interger, zolang die de sleutels niet teruggeeft. Natuurlijk kent Nihoul volk in de Handelsrechtbank, dank zij The Dolo. De voorzitter bijvoorbeeld, mijnheer Logis.[25]
Het is ook in het begin van de jaren '80 dat hij Burstin ontmoet, toen kabinetschef van Jean Gol en vandaag woordvoerder van het kabinet van Louis Michel. Michel verdedigt zijn medewerker: 'Voor zover ik weet, loopt er geen enkel gerechtelijk onderzoek tegen de heer Burstin, noch in het kader van de zaak Dutroux, noch in welk ander kader ook. Toen hij adjunct-kabinetschef was en woordvoerder van de toenmalige vice-premier en minister van Justitie, kreeg de heer Burstin, zoals vele anderen, aanvragen van de heer Nihoul voor een bemiddeling in verband met de regularisatie van de situatie van buitenlanders die in België verblijven. In het kader van zijn functies en zonder dat hij ooit een standpunt innam omtrent de grond van die aanvragen - wat ook niet in zijn bevoegdheid ligt - maakte Burstin telkens en gewoon de aanvragen over aan de bevoegde dienst van het ministerie van Justitie om er gevolg aan te geven zoals het hem goeddunkte; zelf stuurde hij alleen een bericht van ontvangst en bracht hij zijn correspondent op de hoogte van de transmissie. In die omstandigheden zie ik geen enkele reden om de huidige organisatie van mijn kabinet te wijzigen.'[26] Nihoul houdt staande dat hij Burstin ontmoette en met hem belde.[27]
Het feit dat de PRL in die tijd op de verdieping onder Radio JMB huisde, heeft in grote mate bijgedragen aan de nuttige contacten binnen de liberale partij, die bijna heel de jaren '80 aan de macht was. Nihoul mikt op de top. Hij leert Jean Gol kennen, toen voorman van de Franstalige liberalen (PRL) en minister van Justitie van 1981 tot 1988. Ze ontmoeten elkaar dankzij minister van Staat André Damseaux (PRL), een oude kennis van Nihoul uit Verviers. Damseaux stelt Nihoul voor aan Gol bij de lancering van de PRLW in 1980. Ik heb Gol zes of zeven keer gezien, zegt Nihoul. Van bij hun eerste ontmoeting vraagt hij hem wie zich bezighoudt met de buitenlanders. Dat is Jean-Claude Godefroid, toen administratief directeur van de Dienst Vreemdelingenzaken, later hoofd van de Staatsveiligheid. Het is de zus van Godefroid die hem voorstelt aan Nihoul. Zij is het hoofd van de Office des Propriétaires, die expertises uitbesteedt aan Nihoul. Ze kennen elkaar van The Dolo. Wat is de wereld toch klein. Godefroid zal aanvankelijk ontkennen dat hij Nihoul kent.[28]
Maar de speurders ontdekken in de archieven van Bouty een brief van Nihoul aan Godefroid, gedateerd op 21 januari 1987, om hem te bedanken voor verschillende tussenkomsten.
De huidige minister-president van het Brusselse Gewest, de Donnea, kwam naar Radio JMB en zag Nihoul later nog eens in de galerij Lorelei van zijn echtgenote. Nihoul maakte op zijn radio reclame voor die galerij.

VDB en co

Nihoul is goeie maatjes met de CEPIC, de rechtervleugel van de PSC (Franstalige christen-democraten) onder leiding van Vanden Boeynants en de beruchte Zwarte Baron de Bonvoisin, de financier van het extreem-rechtse Front de la Jeunesse. Zijn collega op het kantoor van Bouty, Philippe Deleuze, is actief in de CEPIC. Deleuze is de schoonbroer van onderzoeksrechter Van Espen en schept daarover op. Hij zou een rol hebben gespeeld in de benoeming van Van Espen en hij kon dus een wederdienst verwachten, zei hij. Deleuze bekleedt tal van mandaten. Hij is raadsman van de sociale huisvestingsmaatschappij La Vie Laekenoise. Hij zetelt in de raad van bestuur van de Groothandelsmarkt van Brussel, in de animatiecommissie van de Noordwijk, in het comité van schoolmaaltijden, in het Théâtre Royal du Parc, in de Brusselse zwembaden, in de Internationale Dienst voor Toerisme, in de dienst voor gezinshulp en in een hele reeks sportverenigingen. Hij beheert de boekhouding van de vzw Tentoonstellingspark, voorgezeten door Vanden Boeynants, en wordt zelfs voorzitter van de Berg van Barmhartigheid (BVB), de openbare kas voor leningen. Na geruchten over gesjoemel moet Deleuze in 1992 ontslag nemen bij de BVB. Een jaar later wordt hij aangehouden wegens oplichting en geldverduistering. Samen met bouwpromotor Jean Lefort drukte hij 50 miljoen frank achterover ten nadele van zijn klanten. Op 27 juni 1996 wordt hij veroordeeld tot dertig maanden met uitstel.
De vzw Tentoonstellingspark beheert lucratieve stadseigendommen. Er circuleren miljarden en de controle is er alles behalve strikt.
De bekende Brusselse banketbakker Edouard Nihoul, neef van, was destijds voorzitter van de Brusselse CEPIC. Hij beschrijft zijn gehate neef als animator en organisator van alles-en-nog-wat voor Paul Vanden Boeynants zijn vriendin Viviane Baro 'Michel Nihoul hielp tijdens de electorale campagnes. Vanden Boeynants kon hem op een gegeven moment niet meer luchten of zien. Ik heb gelezen dat hij nu ontkent dat hij ooit iets te maken heeft gehad met Vanden Boeynants. Ik moet daar mee lachen'.[29] De banketbakker verwijst wellicht naar de politieke campagnes die Nihoul in '85-'86 organiseerde voor Philippe Deleuze, Jean-Paul Dumont en PRL-gemeenteraadslid Claude Michel, die overstapte naar het Front National.
Nihoul biedt zich bij Deleuze aan als campagneleider voor de gemeenteraadsverkiezingen van 1988. Deleuze staat op de lijst van Jean-Louis Thys (PSC). Hij neemt het aanbod aan. Volgens Deleuze zijn ze voor de verkiezingen uit elkaar gegaan omdat het niet klikte. Maar volgens de vrouw van Deleuze, Françoise Van Espen, zou Nihoul verschillende campagnes voor haar man hebben gevoerd.[30] In het kader van de campagne organiseert hij een beurs in een tent op het Bockstaelplein, een autorally, zitdagen in café's, een braderie en een paar affichecampagnes. Hij lanceert een nieuw bier, La Laekenoise. Telkens beschikt hij over het feestmateriaal van de stad Brussel, gratis. Maar hij betaalt de leveranciers niet en die zitten al snel achter hem aan.
Dankzij Deleuze had Nihoul ex-premier Vanden Boeynants al persoonlijk leren kennen in het kader van de affaire-Centre Médical de l'Est. In november 1981 ontmoette hij hem op de zetel van de PSC in Brussel, samen met Deleuze. Hij vroeg hem te bemiddelen voor dokter Guffens (zie hoofdstuk 6) bij de leider van de PS, de later vermoorde André Cools. Vanden Boeynants zei niet nee, 'op voorwaarde dat men hem de namen zou onthullen van de politici die alles samen zo'n 5 miljoen frank smeergeld zouden hebben gekregen (van Guffens)'.[31] Vanden Boeynants deed niets voor niets. De relatie met Vanden Boeynants hield jaren aan.
In het begin van de jaren '90 werkte Guy Eschweiler in de Havenlaan, rechtover de opslagplaats van Nihoul. Hij zegt dat hij er Vanden Boeynants en de extreem-rechtse advocaat Jean-Paul Dumont vaak heeft gezien.[32] Niet verwonderlijk dus dat Nihoul ook opduikt in de kringen van andere beschermelingen van Vanden Boeynants, zoals de schepen van Financiën van de stad Brussel, Lefère. Vanden Boeynants is hem helemaal in West-Vlaanderen gaan opdiepen. Hij biedt hem een notarispraktijk aan in Vilvoorde en later in Brussel, voor als het mis zou lopen in de politiek. Hij benoemt hem tot fractieleider van de CVP-PSC in de Kamer. Lefère bekleedt deze functie van 1961 tot 1968. Van 1977 tot 1995 is hij schepen van Financiën van Brussel. Zijn macht is niet onaanzienlijk: hij zou een procureur-generaal hebben laten benoemen. De familie Lefère vertoeft in de grijze zone tussen politiek en misdaad.
De schoonzoon van Lefère is ingenieur Dhanani, vertegenwoordiger van het bedrijf CEI in Eurosystems, een consortium rond de Generale Maatschappij, het hart van de Belgische haute finance van die tijd. Eurosystems was een consortium van de belangrijkste Belgische bedrijven die deelnamen aan de bouw van een groot ziekenhuis in Saudi-Arabië. Koning Albert II was nauw betrokken bij het project, dat een gigantische flop werd. Het faillissement bracht grootschalige corruptie aan het licht. Topverantwoordelijken uit Saudi-Arabië waren 'omgekocht' via een netwerk van callgirls. Dhanani was de man die de werken (en de bezoekjes) in Saudi-Arabië voorbereidde, leidde en controleerde.
Lefères zoon Jan, advocaat, kreeg financiële problemen in Spanje, als gevolg van een zwendel die was opgezet door een Spaanse vastgoedadvocaat. Zijn andere zoon, Yvo, stortte zich in vastgoedzaken die slecht afliepen. De familie had zich aardig in de schulden gewerkt. De Brusselse schepen had dus veel geld nodig, temeer daar hij er ook veel verspeelde in het casino van Knokke, elke week. Zijn post van schepen van Financiën van Brussel bood een welkome oplossing. Hij liet zich betalen voor de toekenning van opdrachten, met name aan het bouwbedrijf VDK van zijn goeie vriend Arthur Vande Kerkhove, ook afkomstig uit het Kortrijkse. De Regie van Gebouwen van de stad Brussel wordt de grootste klant van VDK.[33] Vande Kerkhove leende hem ook geld: een eerste lening van 1,250 miljoen frank in 1982. Lefère kreeg in totaal zeven miljoen (tien miljoen niet de intresten inbegrepen). Een peulenschil in vergelijking met de 120 miljoen frank schulden waar hij zijn notarispraktijk mee opzadelt.[34]
Als Vande Kerkhove sterft, wordt Jozef de Poorter gedelegeerd bestuurder bij VDK Monument. Volgens De Poorter was Vande Kerkhove een verwoed liefhebber van de orgieën met Vanden Boeynants, Lefère en Nihoul. Zijn secretaresse weet dat hij regelmatig telefoon kreeg van Nihoul, maar nooit voor beroepszaken. Vande Kerkhove zou Nihoul onder andere gevraagd hebben een bordeel en zwarte meisjes voor hem te reserveren. Lefère loodst De Poorter binnen bij het OCMW van Brussel. Lefère krijgt 50% van de winst die De Poorter via de dossiers binnenrijft. Hij speelt deurwaarder voor De Poorter bij de stad Brussel en de stad Antwerpen en bij de Regie van Gebouwen voor onbetaalde facturen. De Poorter koopt ook schepen Demaret om (van de partij van VDB).[35]
Maar begin de jaren '90 eist De Poorter van Lefère het geleende geld terug. Hij wordt meteen op het matje geroepen door toekomstig burgemeester Demaret en de toenmalige socialistische burgemeester Brouhon. Ze eisen dat de advocaat van De Poorter Lefère met rust laat en geen terugbetaling meer vordert. Anders zou het gedaan met de contracten.
In dit dossier botsen we op de kennissenkring van Vanden Boeynants, die zich van de jaren zestig tot de jaren negentig illegaal wist te verrijken via corruptie, allerhande trafiek en chantage. Lefère stelde De Poorter bijvoorbeeld voor aandelen te nemen in de New Circus, een dancing van de zoon van de grote vriend van Vanden Boeynants, Charlie de Pauw. De kliek rond Vanden Boeynants had politie- en rijkswachtofficieren en magistraten in zijn macht, die allerlei misdaden gedekt moesten houden. Veelbetekenend is de brief die tussen de papieren van Lefère werd gevonden, een brief van een magistraat die zich tot hem wendt voor een promotie.[36]
Je botst in de geschiedenis van deze kringen ook op de slachtpartijen van de Bende van Nijvel. Een oud-bediende van Lefère, Elise Dewit, werd samen met haar man door de Bende van Nijvel vermoord op 7 september 1983 aan de Colruyt van Nijvel. Volgens inspecteur Boucquaux van de cel van de Bende van Nijvel liep er een klacht van Lefère tegen het koppel Fourez-Dewit wegens afpersing. En de laatste lening van Vande Kerkhove aan Lefère dateert van 19 september 1983, twee dagen na de moord op het koppel Dewit.[37] Allemaal toeval?

Relaties waar je wat aan hebt

De Confrérie des Maîtres Brasseurs (broederschap van meesterbrouwers) wordt voor Nihoul een nieuwe bron van relaties en geeft hem de gelegenheid zijn blazoen op te poetsen. De Confrérie werd opgericht in 1977 om de artisanale streekbieren en -jenevers van Wallonië te promoten, met name de fameuze 'peket'. Nihoul mag lid worden in 1988 via Marcel Henrottay, een regelmatige bezoeker van The Dolo en compagnon van Nihoul op de seksfuiven. Hij komt er binnen als 'leerling', samen met Marleen De Cokere en Michel Forgeot, de patron van The Dolo. Twee jaar later is hij zelf 'meesterbrouwer' en vraagt men hem voorzitter te worden. De eerste voorzitter die zelf geen bierbrouwer of jeneverstoker is... Hij verdient ook goed geld aan de introductie van de Peket du Houyeu bij de Royal Yacht Club van België. Om maar te zeggen dat hij schoon volk kent.
Nihoul is er trots op dat hij 'een arm zo lang als de Donau' heeft. En die gebruikt hij.
Begin 1978 zit hij in de gevangenis wegens frauduleus bankroet. Vanuit de gevangenis doet hij, op 14 april 1978, beroep op het sociale dienstbetoon van Joseph Michel (PSC), die nochtans geen minister van Justitie is maar van Nationale Opvoeding. Michel stuurt een brief naar minister van Justitie Renaat Van Elslande (CVP): 'Ik kreeg een vraag om bemiddeling van de heer Michel Nihoul, die momenteel een gevangenisstraf uitzit in de gevangenis van Sint-Gillis. De betrokkene zou penitentiair verlof wensen voor bepaalde weekends om zijn kinderen te kunnen bezoeken. Zou u zo vriendelijk willen zijn deze vraag met welwillendheid te behandelen en er het gevolg aan te geven dat u het beste acht.'[38] Hij vangt bot maar dringt aan en schrijft een tweede brief: 'De heer Nihoul is in deze situatie terechtgekomen door toedoen (...) van de lichtzinnigheid van zijn echtgenote en hij heeft geenszins een bedriegersmentaliteit.' Op dat moment heeft Nihoul er al vier veroordelingen opzitten. Hij is niet het slachtoffer van zijn echtgenote, integendeel, hij heeft haar achter de tralies gekregen voor een zwendel die hij zelf had opgezet. Kort daarop komt Nihoul vrij. Hij zegt dat hij Joseph Michel nooit heeft ontmoet. De bemiddeling bij diens sociale dienstbetoon gebeurde door 'een pater Dominicaan die waakte bij het sterfbed van mijn vader, die aan longkanker leed'. Volgens Joëlle Milquet, huidig voorzitter van de CdH (de vroegere PSC) kregen de zittingen van het sociale dienstbetoon van de volksvertegenwoordigers destijds zo'n vijftien bemiddelingsaanvragen van gevangenen per maand.[39] Kan zijn, maar hier drong men wel erg aan. Wie in de kringen van Nihoul wilde dat de man koste wat het wou uit de gevangenis kwam?
Twintig jaar later kruist Joseph Michel opnieuw het pad van Nihoul. Volgens André Rossignon, kandidaat-voorzitter van de ex-PSC, zou de vervanging van rechter Connerotte geregeld zijn door Michel en de Luxemburgse instanties van de partij. Volgens De Morgen[40] zou Joseph Michel verhinderd hebben dat rechter Langlois huiszoekingen deed bij de Brusselse zetel van de PSC. De rechter zou, aldus nog De Morgen, verboden hebben dat er nog onderzoek kwam naar de kennissenkring van Nihoul. Joseph Michel kent Langlois goed. Hij lanceerde de toekomstige rechter in de politiek, in 1988, toen hij nog advocaat was in de provincie Luxemburg. Langlois woont in Etalle en zijn buurman is een zoon van Joseph Michel. Zijn tante was lange tijd PSC-burgemeester van het dorp Saint-Vincent. Werpt de politieke strekking van de onderzoeksrechter een licht op de manier waarop het onderzoek Dutroux werd gevoerd?
De Morgen zegt ook dat Francis Moinet, de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg van Neufchâteau, die weigerde Nihoul naar assisen te sturen, lid is van de PSC, een vriend van Langlois en een getrouwe van Joseph Michel.
Na een tussenkomst van Nihoul regelt Nolet, de directeur van de dienst BTW, de zaken van zanger Plastic Bertrand, die de fiscus 30 miljoen schuldig is. Hij haalt de spons over de lei, in ruil voor een slordige twee à drie miljoen smeergeld. Van een ambtenaar van het ministerie van Tewerkstelling en Arbeid krijgt Nihoul ook gedaan dat iemand een baan krijgt in de buurt van zijn woning. Een zaakje dat beklonken werd in The Dolo. Een andere ambtenaar zorgt er onder druk van Nihoul voor dat een bepaald bedrijf de takeldienst in Brussel kreeg toegewezen.

http://www.epo.be/uitgeverij/extrainfo.php?id=90_6445_326...

12:24 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-02-07

Minister van Justitie: 'bestrijding van criminaliteit'

 

Bestrijding criminaliteit

Image Hosted by ImageShack.us

Vraag nr. 419 van de heer Martial Lahaye van 16 juli 2001 (N.): Bestrijding criminaliteit. — Nationaal veiligheidsplan. — Gerechtelijke deskundige.
In een interview met een televisiejournalist had de minister het over de noodzakelijkheid en het nut van de bestrijding van de criminaliteit in het algemeen en over de realisatie van het nationaal veiligheidsplan. In het bijzonder ging het over het werken met een aangestelde gerechtelijke deskundige, zoals bepaald in artikel 22 van het Strafwetboek. Dit zou de opsporingsdiensten de mogelijkheid bieden om sneller en adequater op te treden in zeer complexe technische dossiers en onderzoeken.

1. Werden er inmiddels terzake instructies overgemaakt aan de parketten?
2. Kan een procureur-generaal zijn parketten instrueren om geen gebruik te maken van voormeld artikel 22 uit het Strafwetboek?

Antwoord 27 - 08 - 2001: Het geachte lid verwijst naar artikel 22 van het Strafwetboek, dat lijkt stof ter ondersteuning van zijn vraag met betrekking tot de wetenschappelijke expertise te verlenen. Gezien dit artikel 22 het wettelijk verbod voor de veroordeelde betreft, ben ik thans niet in staat om een antwoord te kunnen verstrekken zonder bijkomende informatie.


Question no 419 de M. Martial Lahaye du 16 juillet 2001 (N.): Lutte contre la criminalité. — Plan fédéral de sécurité. — Expert judiciaire.
Lors d’un entretien accordé à un journaliste de la télévision, le ministre a évoqué la nécessité et l’utilité de la lutte contre la criminalité en général ainsi que la mise en œuvre du plan fédéral de sécurité. Il a plus particulièrement abordé la question de la collaboration avec un expert judiciaire désigné, conformément à l’article 22 du Code pénal. Cette collaboration permettrait à la police judiciaire d’intervenir plus rapidement et de manière plus opportune dans des dossiers et des enquêtes particulièrement complexes de par leur technicité.

1. Dans l’intervalle, des instructions ont-elles été transmises aux parquets à ce sujet?
2. Un procureur général peut-il ordonner aux parquets de ne pas faire usage de l’article 22 du Code pénal susmentionné?

Réponse 27 - 08 - 2001: L’honorable membre se réfère à l’article22 du Code pénal, paraissant y voir matière à soutenir sa question relative à l’expertise scientifique. Cet article22 concernant l’interdiction légale du condamné, je ne suis pas présentement en état de pouvoir répondre sans information complémentaire.

22:13 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

09-02-07

Gerecht van Turnhout (2)

 

Persbericht: Morkhoven helpt gestolen goederen weervinden

Image Hosted by ImageShack.us

Brussel, 9.2.2007 - Het Laatste Nieuws van 29.11.2006 meldde dat het gerecht in Turnhout voor ruim 350.000 euro aan gestolen goederen terughaalde uit Roemenië.Zo verwonderlijk is dat echter niet. Turnhout + Herentals en omstreken zijn immers een paradijs voor inbrekers en criminele organisaties van alle slag.

De door de Vlaamse rioolkranten omschreven 'weerloze slachtoffertjes van de laffe kindermisbruiker Marcel Vervloesem' (Werkgroep Morkhoven) zaten bijna allemaal voor diefstallen, drugshandel, verkrachtingen en gewapende roofovervallen achter de tralies.De genaamde Peter W. die Marcel Vervloesem 9 jaar geleden van van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde, werd maar liefst 29 keren (waaronder ook voor verkrachting) door de correctionele rechtbank van Turnhout veroordeeld.
De helft van de zogezegde slachtoffers maken deel uit van de bende van 'Rosse Gie' die vooral gespecialiseerd is in gewapende roofovervallen.

Het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die dank zij zijn speciale relatie met de Herentalse burgemeester Jan Peeters en het Sp.a-bestuur van Herentals tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Dienst Jeugdzaken) van de Stad Herentals werd benoemd en daar gedurende twee jaar met de vertegenwoordigers van politie en gerecht aan tafel zat, werd als kersvers gemeenteraadslid zopas tot lid van de Herentalse politieraad benoemd waarvan Peeters de voorzitter is.
Volgens de nooit verder onderzochte schriftelijke verklaring van de voornoemde Peter W. kreeg men voor de klachten tegen Marcel Vervloesem en de getuigenissen voor kranten en televisie zo'n 400 Euro van Victor V.
In een 30-tal processen-verbaals die nooit werden onderzocht en die op 23.10.2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werden overgemaakt, staat bovendien beschreven hoe Victor V. zedenfeiten op kinderen en minderjarigen pleegde.

De politici die deze criminele organisaties jarenlang hebben beschermd en de kinderpornozaak Zandvoort hielpen toedekken, maken ongetwijfeld zelf deel uit van een crimineel netwerk.


Gerecht haalt 350.000 euro gestolen waar terug uit Roemenië

Het gerecht in Turnhout heeft voor ruim 350.000 euro aan gestolen goederen teruggehaald uit Roemenië. De goederen zijn afkomstig van inbraken die naar schatting meer dan dertig leden van een Roemeense bende tussen 1997 en 2004 heeft gepleegd. Het parket bevestigt het nieuws maar wil voorlopig nog geen commentaar kwijt.

Dertig tot vijftig leden
De gerechtelijke politie van Turnhout heeft de voorbije maand verschillende huiszoekingen uitgevoerd in Roemenië. Tijdens die huiszoekingen werden honderden juwelen, bontjassen en elektronica-apparaten teruggevonden die afkomstig zijn van waarschijnlijk meer dan duizend inbraken. De bende zou bestaan uit dertig tot vijftig leden en pleegde de inbraken tussen 1997 en 2004. De waarde van de buit bedraagt ruim 350.000 euro. In Roemenië werden mensen opgepakt en er zijn huizen en wagens in beslag genomen.

Terugvinden
Het gerecht van Turnhout heeft de goederen terug naar België gehaald en opgeslagen in de gebouwen van de federale politie. De politie heeft op http://www.opsporingenkempen.be/ een aantal foto's geplaatst waarbij slachtoffers mogelijk hun spullen kunnen terugvinden. (belga/hln)

Het Laatste Nieuws - 29.11.2006 21u33

PS. De Turnhoutse en Herentalse burgers die hun spullen niet op http://www.opsporingenkempen.be/ kunnen terugvinden, mogen altijd aangifte doen bij de Werkgroep Morkhoven. De 30 criminelen die men gedurende de voorbije jaren gebruikte om de Werkgroep Morkhoven tot zwijgen te brengen, hebben ongetwijfeld nog wat gestolen goederen in huis liggen en de Werkgroep Morkhoven heeft voldoende informanten om het gestolen materiaal op te sporen: werkgroep_morkhoven@hotmail.com

Werkgroep Morkhoven
Faiderstraat 10
1060 Brussel
http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

hoofdredactie.demorgen, algemeen.linksprotest.nl, silvan.declerq.fgov, dezondag.ant.streekkrant, wluyckx.concentra, aadriaensen.senaat.cdenv, chris.denijs.vrt, steven.de.bock.vum, antwerpen.belga.be, voordedag.vrt., schepen.roger.van.nuffel.herentals, wim.wilri.persgroep, contact.gpj.be, georgette.vanmuylen.fgov.be, gvaredactie, comitep.be, hbvlredactie, Burgerkrant.vld.be, bart.brinckman.standaard, sarah.raman.e-gov., c.morreale.fgov.be, philippe.truyts.persgroep, antwerpen.streekkrant, antwerpen.s-p-a., dirk.bulkmans.belga, vermist.tros.nl, atv., caroline.gennez.s-p-a, lizin.senators, pgaland.senators., detserclaes.senators., georgette.vanmuylem.ibz.fgov., annane.senators.senate., gvanhengel, debethune.senators, nadine.destrijcker.kab.verwilghen.fgov., karel.degucht, moulia.mr.polgroups.senate, c.geerts, buysse.senators., christian.brotcorne, jacinta.deroeck, silvan.declerq.fgov.be, wouterbeke, sbouarfa.parlbru., cgeerts.vub., pierre.chevalier, hugo.coveliers., derbaki, delperee, bousakla.senators., jmdedecker., kabinet.vervotte, josy.dubie.ecolo., deschamphelaere.senators, creyelman.senators, magda.destrijcker.premier.fed.be, anne-marie.lizin.huy., nele.jansegers, cornil.senators., Patrick.dewael, isabelle.durant.ecolo, kafka.be, delacroix.senators., detraux.senators., ceder.senators., collas.bernard, forum.nord.sud, sarah.raman.e-gov.be, jeanmarie.happart, jean.francois.istasse, anseeuw.senators., kabinet.keulen, kabinet.moerman, christinedefraigne, cheffert.be, margriet.hermans.vlaamsparlement, nancyengerard, marcelgeuens, LBERRENS, infodienst.borgloon, f.mols.mols-law., gemeente.kinrooi, michel.meulemans, menen, beersel, regio.kempen.acw, fernand.bories, lieven.snyers, st.willibrordus.merksplas, adecorte, gemeente.heusden-zolder, pastor.dierckx, paul.raman, stadsbestuur.lokeren, michel.boogers, secretariaat.schilde, overijse.be, huub.broers, herman.vangool.minfin.fed, verbroederingarendonk, gemeentebestuur.retie, secretariaat.arendonk, claude.gys, stad.turnhout., leo.van.nooten, politiekempennoordoost., daniel.hannes.politiekempennoordoost, guyvermaerck, korpschef.kouter, flip_stouten, algemeneadministratie.aalst., khk.be, prosjel, kosovojongeren, wouwerlawyers.be, gentinfo, rotselaar.be, philip.van.hove.arendonk., andre.vanzummeren, operaties.politiekempennoordoost., blacksalmonella, lvienne.nl, johan.maes.hura, cerulus.vld.polgroups.senate, natalie.verraes.vrt., jan_hermans, stern.demeulenaere.vlaamsparlement, marc.vandenabeelen.vlaamsparlement, berichtenblad, annikdirkx, sebastien.vansever.radiocontact., jan.dooms.radiocontact, gilbert.vanbaelen.vlaamsparlement, annick.deridder.vlaamsparlement., Hedwig.dekoker.dekamer, marleen.vanderpoorten.lier., andre.vanzummeren, ton.wiggenraad, demorgen.be, redactie.antwerpen1., jan.hoppenbrouwers.roularta., Karlos.Callens.vlaamsparlement, francis.vermeiren.vlaamsparlement., Patrick.Lachaert.vlaamsparlement., tim.klaassen, antwerpenapart., hilde.eeckhout.vlaamsparlement, bruno.otten, annemarie.hoebeke.vlaamsparlement., Marc.Cordeel.vlaamsparlement., janssensivan, saskia.castelyns, pers.yora., marnic.demeulemeester.vlaamsparlement., briganti.vld.polgroups.senate, sven.gatz.vlaamsparlement., redactieantwerpen.radio2., vlaamsparlement., toon.verheyen, kempenaer, patricia.ceysens., marc.van-den-abeelen, jul.vanaperen.vlaamsparlement., wille.senators., Dominique.Guns.vlaamsparlement., mathieu.verheyen, carineverheye, vera.vanderborght, redactie.onderox., voorzitter.vld., redactie.rtv., jef.van.nooten, herman.rockwerchter., otten.hans, redactie.creatieve-pers., adecorte, hugo.philtjens, antwerpen.belga, turnhout.roularta., radio.tos., jan.theys.yora, vera.vanderborght.vlaamsparlement., sales.turnhout, bril.be

21:40 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gerecht van Turnhout (1)

 

Herentals en Turnhout: paradijs voor dieven en inbrekers

Image Hosted by ImageShack.us
ULB, 18.10.2006 - Marcel Vervloesem en Tiny Mast

Het Laatste Nieuws van 29.11.2006 meldde dat het gerecht in Turnhout voor ruim 350.000 euro aan gestolen goederen terughaalde uit Roemenië.
Zo verwonderlijk is dat echter niet. Turnhout + Herentals en omstreken zijn immers een paradijs voor inbrekers en criminele organisaties van alle slag.

De door de Vlaamse rioolkranten omschreven 'weerloze slachtoffertjes van de laffe kindermisbruiker Marcel Vervloesem' (Werkgroep Morkhoven) zaten bijna allemaal voor diefstallen, drugshandel, verkrachtingen en gewapende roofovervallen achter de tralies.
De genaamde Peter W. die Marcel Vervloesem 9 jaar geleden van van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde, werd maar liefst 29 keren (waaronder ook voor verkrachting) door de correctionele rechtbank van Turnhout veroordeeld.
De helft van de zogezegde slachtoffers maken deel uit van de bende van 'Rosse Gie' die vooral gespecialiseerd is in gewapende roofovervallen.

Het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die dank zij zijn speciale relatie met de Herentalse burgemeester Jan Peeters en het Sp.a-bestuur van Herentals tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (Dienst Jeugdzaken) van de Stad Herentals werd benoemd en daar gedurende twee jaar met de vertegenwoordigers van politie en gerecht aan tafel zat, werd als kersvers gemeenteraadslid zopas tot lid van de Herentalse politieraad benoemd waarvan Peeters de voorzitter is.
Volgens de nooit verder onderzochte schriftelijke verklaring van de voornoemde Peter W. kreeg men voor de klachten tegen Marcel Vervloesem en de getuigenissen voor kranten en televisie zo'n 400 Euro van Victor V.
In een 30-tal processen-verbaals die nooit werden onderzocht en die op 23.10.2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werden overgemaakt, staat bovendien beschreven hoe Victor V. zedenfeiten op kinderen en minderjarigen pleegde.

De politici die deze criminele organisaties jarenlang hebben beschermd en de kinderpornozaak Zandvoort hielpen toedekken, maken ongetwijfeld zelf deel uit van een crimineel netwerk.


Gerecht haalt 350.000 euro gestolen waar terug uit Roemenië

Het gerecht in Turnhout heeft voor ruim 350.000 euro aan gestolen goederen teruggehaald uit Roemenië. De goederen zijn afkomstig van inbraken die naar schatting meer dan dertig leden van een Roemeense bende tussen 1997 en 2004 heeft gepleegd. Het parket bevestigt het nieuws maar wil voorlopig nog geen commentaar kwijt.

Dertig tot vijftig leden
De gerechtelijke politie van Turnhout heeft de voorbije maand verschillende huiszoekingen uitgevoerd in Roemenië. Tijdens die huiszoekingen werden honderden juwelen, bontjassen en elektronica-apparaten teruggevonden die afkomstig zijn van waarschijnlijk meer dan duizend inbraken. De bende zou bestaan uit dertig tot vijftig leden en pleegde de inbraken tussen 1997 en 2004. De waarde van de buit bedraagt ruim 350.000 euro. In Roemenië werden mensen opgepakt en er zijn huizen en wagens in beslag genomen.

Terugvinden
Het gerecht van Turnhout heeft de goederen terug naar België gehaald en opgeslagen in de gebouwen van de federale politie. De politie heeft op http://www.opsporingenkempen.be/ een aantal foto's geplaatst waarbij slachtoffers mogelijk hun spullen kunnen terugvinden. (belga/hln)

Het Laatste Nieuws - 29.11.2006 21u33

19:39 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Problemen met uw advocaat ? Spreek erover !

 

Politici die criminelen gebruiken om actievoerders het zwijgen op te leggen, zijn zélf criminelen.

Image Hosted by ImageShack.us
ULB, 18.10.2006 - Marcel Vervloesem en Tiny Mast

Van: POTE Wim
Verzonden: dinsdag 6 februari 2007 17:32:15
Aan:  "Yves Goossen"
Onderwerp:  RE: Morkhoven: klacht bij stafhouder

Kunt U mij aub uit uw mailinglist halen? Dankuwel.

------------

PS. De VRT organiseert liever spelprogramma's zoals 'Wie is de Slimste Mens' (zonder dat de VRT-directie wordt meegerekend) waarin men flauwe plezanten van het allerhoogste niveau laat antwoorden op de vraag wie er dit jaar in Turnhout voor 'pedofilie' werd veroordeeld...


Van: Jespers Lentle
Verzonden: dinsdag 6 februari 2007 17:31:48
Aan: "Yves Goossen"
Onderwerp: Automatisch antwoord bij afwezigheid: Morkhoven: klacht bij stafhouder

Ik ben vanaf 1 februari in zwangerschapsverlof.
MvgLentle Jespers


Van: 
Verzonden: dinsdag 6 februari 2007 17:31:47
Aan: "Yves Goossen"
Onderwerp: de heer Paulis is geen schepen meer

Geachte, Sinds 01/01/2007 is de heer Van Paulis geen schepen meer. De huidige leden van het schepencollege met de vermelding van hun bevoegdheden kan u terugvinden via volgende link: http://www.herentals.be/fb111jteb445etn1sem183.aspx

Hoogachtend, Stadsbestuur Herentals, Augustijnenlaan 30 BE-2200 HERENTALS - tel. 014-28 50 50 fax 014-21 78 28
http://www.herentals.be mailto:info@herentals.be


Van:  Verzonden: dinsdag 6 februari 2007 17:31:47
Aan: "Yves Goossen"
Onderwerp: de heer Vercalsteren is geen schepen meer

Geachte, Sinds 01/01/2007 is de heer Vercalsteren geen schepen meer. De huidige leden van het schepencollege met de vermelding van hun bevoegdheden kan u terugvinden via volgende link: http://www.herentals.be/fb111jteb445etn1sem183.aspx

Hoogachtend, Stadsbestuur Herentals, Augustijnenlaan 30 BE-2200 HERENTALS - tel. 014-28 50 50 fax 014-21 78 28
http://www.herentals.be mailto:info@herentals.be


Van:  Verzonden: dinsdag 6 februari 2007 17:31:47
Aan: "Yves Goossen"
Onderwerp: de heer Peeters is geen schepen meer

Geachte, Sinds 01/01/2007 is de heer Kris Peeters geen schepen meer. De huidige leden van het schepencollege met de vermelding van hun bevoegdheden kan u terugvinden via volgende link: http://www.herentals.be/fb111jteb445etn1sem183.aspx

Hoogachtend, Stadsbestuur Herentals, Augustijnenlaan 30 BE-2200 HERENTALS - tel. 014-28 50 50 fax 014-21 78 28
http://www.herentals.be mailto:info@herentals.be


Van: 
Verzonden: dinsdag 6 februari 2007 17:31:47
Aan: "Yves Goossen"
Onderwerp: de heer Van Nuffel is geen schepen meer

Geachte, Sinds 01/01/2007 is de heer Van Nuffel geen schepen meer. De huidige leden van het schepencollege met de vermelding van hun bevoegdheden kan u terugvinden via volgende link: http://www.herentals.be/fb111jteb445etn1sem183.aspx

Hoogachtend, Stadsbestuur Herentals, Augustijnenlaan 30 BE-2200 HERENTALS - tel. 014-28 50 50 fax 014-21 78 28
http://www.herentals.be mailto:info@herentals.be

------------

P.S. De Herentalse schepenen en gemeenteraadsleden werden regelmatig geinformeerd over de leden van de Herentalse bende die door de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) en vanuit het Herentalse Sp.a-bestuur (die één van die leden zelfs in haar bestuur heeft) werden gesteund. Er kwam nooit geen antwoord.Het bendelid-Sp.a-bestuurslid Victor V. die in een 30-tal processen-verbaals voorkomt waarin staat hoe hij zedenfeiten met kinderen en minderjarigen pleegt en voor wiens klachten Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven op 15.11.2007 werd vrijgesproken, werd door Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur eerst tot bestuurslid van het Openbare Centrum voor Maatschappelijk Werk te Herentals (Dienst Jeugdzaken) benoemd en zetelt thans als gemeenteraadslid in de Herentalse politieraad waarvan Peeters de voorzitter is. De processen-verbaals rond de zedenfeiten met kinderen en minderjarigen zijn sinds 23.10.2006 in handen van de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers zonder dat er blijkbaar iets mee wordt gedaan.Politici die criminelen benoemen en inschakelen tegen een actiegroep die al 9 jaren vraagt dat de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers in de kinderpornozaak Zandvoort zouden geidentificeerd worden en de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten zouden opgespoord worden, zijn zelf criminelen en maken deel uit van de geörganiseerde misdaad die zij beweren te bestrijden.

14:00 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

08-02-07

Pers en Gerecht

 

PERS EN GERECHT

Image Hosted by ImageShack.us
ULB, 18.10.2006 - Marcel Vervloesem en Tiny Mast

De Turnhoutse procureur Herman Jansens die bijna 4 jaar geleden in een interview met Het Laatste Nieuws beloofde dat hij een onderzoek zou laten instellen naar de franse jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort, was gedurende verschillende jaren de Turnhoutse woordvoerder tegenover de pers.
Van een onderzoek naar de jeugdmagistraat kwam nooit iets in huis...


De Bronnen van de journalist - Gerechtelijke informatieverstrekking door het parket en de politie

Volgens het Wetboek van Strafvordering is het parket de hoofdverantwoordelijke voor mededelingen over strafonderzoeken (WvS, artikel 28 quinquies, lid 3 en artikel 57, lid 3). Het kan in bepaalde omstandigheden zijn communicatiebevoegdheid wel grotendeels overdragen aan de politie. Bij zedenfeiten is in principe geen overdracht mogelijk. Wanneer er een gerechtelijk onderzoek is ingesteld, blijft altijd de toestemming van de onderzoeksrechter vereist.

Binnen zijn parket kan de procureur een of meer eerste substituten of substituten aanwijzen als (permanente of ad hoc) woordvoerder tegenover de pers. Het gaat om persmagistraten die niet te verwarren zijn met de persrechters en persraadsheren die in de schoot van de eigenlijke rechterlijke macht functioneren (zie verder). In alle parketten van het land zijn vandaag woordvoerders aangesteld. Sommige parketten organiseren een dagelijkse persvoorlichting. Op het Leuvense parket heeft men zelfs een heus 'persagentschap' geïnstalleerd: alle berichtgeving over het gerechtelijke werk van politie en gerecht in het arrondissement wordt gecoördineerd en gestroomlijnd op een website.

http://www.cass.be/parket/leuven/

Vooral kleinere parketten slagen er echter nog steeds niet in een permanent bereikbare woordvoerder aan te stellen.

Parketmagistraten belast met nacht- of weekenddiensten kunnen ook spreekbevoegdheid krijgen, net als de parketmagistraten die persoonlijk gelast zijn met een onderzoek dat in de media aan bod komt.

Lijst van parketwoordvoerders

NAAM / FUNCTIE
ADRES
CONTACTGEGEVENS

Federaal Parket
----------------------

L. Pellens
Tel: 02/557.77.31
Fax: 02/557.77.97

Hof van cassatie
-----------------------

J. du Jardin / procureur-generaal
Poelaertplein 1 - 1000 Brussel
Tel: 02/508.61.11
Fax: 02/508.63.58

E. Derdelinckx / hoofdsecretaris
Poelaertplein 1 - 1000 Brussel
Tel: 02/508.62.96
Fax: 02/508.63.58
E-mail: Etienne.derdelinckx@just.fgov.be

E. Ruytenbeek / secretaris hoofd van dienst
Poelaertplein 1 - 1000 Brussel
Tel: 02/508.62.56
Fax: 02/508.63.58
E-mail: Eric.ruytenbeek@just.fgov.be

Hoven van beroep
-------------------------

Antwerpen
B. Zaijtmann / substituut procureur-generaal
Waalse Kaai - 2000 Antwerpen
Tel: 03/247.99.93
Fax: 03/247.98.81

Brussel
J. De Lentdecker / advocaat-generaal
Poelaertplein 1 - 1000 Brussel
Tel: 02/508.64.97
Fax: 02/508.63.24

Gent
D. Debrauwere / substituut procureur-generaal
Koophandelsplein 23 - 9000 Gent
Tel: 09/267.41.76
Fax: 09/267.42.32

Liège
A. Thily / procureur général
place Saint-Lambert 16 - 4000 Liège
Tél: 04/232.51.11
Fax: 04/232.57.17

Mons
G. Ladrière / procureur général
Grand-place 23 - 7000 Mons
Tél: 065/32.14.00
Fax: 065/32.14.41

Rechtbanken van eerste aanleg
--------------------------------------------

Antwerpen
D. Reyniers / substituut procureur des Konings
Gerechtsgebouw
Britselei 55-57 - 2000 Antwerpen
Tel: 03/216.54.63

Arlon
A. Militis / procureur du Roi
place Léopold - 6700 Arlon
Tél: 063/21.44.40
Fax: 063/21.83.42

Brugge
J.-M. Berkvens / procureur des Konings
Kazernevest 3 - 8000 Brugge
Tel: 050/47.30.00
Fax: 050/47.36.90
E-mail: Jean-marie.berkvens@just.fgov.be

Brussel
J. Colpin / eerste substituut procureur des Konings
Quatre Brasstraat 13 - 1000 Brussel
Tel: 02/508.74.44
Fax: 02/519.82.22
Gsm: 0485/53.90.17

E. Arpigny (Franstalige vervangster)
Quatre Brasstraat 13 - 1000 Brussel
Tel: 02/508.73.56
Fax: 02/519.82.22
Gsm: 0485/53.24.22

W. De Troy (Nederlandstalige vervanger)
Quatre Brasstraat 13 - 1000 Brussel
Tel: 02/519.82.77
Fax: 02/519.82.22
Gsm: 0479/70.18.00

Charleroi
T. Marchandise / procureur du Roi
avenue Général Michel - 6000 Charleroi
Tél: 071/23.66.99
Fax: 071/23.65.47

Dendermonde
C. du Four / procureur des Konings
Gerechtsgebouw
Justitieplein 1 - 9200 Dendermonde
Tel: 052/26.07.11
Fax: 052/20.00.35
Gsm: 0495/59.40.70

Dinant
V. Cambier / 1er substitut du procureur du Roi
Palais de Justice - 5500 Dinant
Tél: 082/21.18.11
Fax: 082/22.42.55

Eupen
R. Lennertz / procureur du Roi
Rathausplatz 8 - 4700 Eupen
Tél: 087/59.65.40
Fax: 087/74.03.88
Gsm: 0485/54.21.33

Gent
N. De Rouck / eerste substituut procureur des Konings
Gerechtsgebouw
Koophandelsplein 23 - 9000 Gent
Tel: 09/267.43.47
Fax: 09/267.43.84

Hasselt
E. Steyls / substituut procureur des Konings
Thonissenlaan 75 - 3500 Hasselt
Tel: 011/24.66.00
Fax: 011/24.66.18

A.-M. Snoeckx / substituut procureur des Konings
Thonissenlaan 75 - 3500 Hasselt
Tel: 011/24.66.00
Fax: 011/24.66.18

Huy
P. Romijn / procureur du Roi
quai d'Arona 4 - 4500 Huy
Tél: 085/24.44.29
Fax: 085/24.45.32
Gsm: 0485/53.22.92

Ieper
J.-M. Coppens / procureur des Konings
Gerechtsgebouw
Grote Markt 1 - 8900 Ieper
Tel: 057/22.48.11
Fax: 057/21.82.42

Kortrijk
T. Janssen / eerste substituut procureur des Konings
Burg-Nolfstraat 10A - 8500 Kortrijk
Tel: 056/26.93.19
Fax: 056/26.93.12
Gsm: 0485/53.18.63

Leuven
P. Vits / substituut procureur des Konings
Gerechtsgebouw
Smoldersplein 5 - 3000 Leuven
Tel: 016/21.43.06
Fax: 016/21.42.81

Liège
Ph. Dulieu / 1er substitut du procureur du Roi
place Saint-Lambert 16 - 4000 Liège
Tél: 04/232.51.11
Fax: 04/232.52.83

Marche-en-Famenne
M. Mons delle Roche / procureur du Roi
rue Victor Libert 9 - 6900 Marche-en- Famenne
Tél: 084/31.09.00
Fax: 084/31.09.01

P. Jacobs / 1er substitut du procureur du Roi
rue Victor Libert 9 - 6900 Marche-en- Famenne
Tél: 084/31.09.00
Fax: 084/31.09.01
Gsm: 0485/53.90.24

Mechelen
F. Vennekens / substituut procureur des Konings
Keizerstraat 20 - 2800 Mechelen
Tel: 015/28.81.11
Fax: 015/28.82.22
Gsm: 0485/76.49.16

Mons
D. Francq / 1er substitut du procureur du Roi
rue de Nimy 35 - 7000 Mons
Tél: 065/35.67.07
Fax: 065/35.67.27

Namur
C. Visart de Bocarme / procureur du Roi
Palais de Justice - 5000 Namur
Tél: 081/25.17.80
Fax: 081/25.18.90
Gsm: 0485/76.75.30

Neufchâteau
M. Bourlet / procureur du Roi
place Charles Bergh 1 - 6840 Neufchâteau
Tél: 061/27.53.32
Fax: 061/27.53.33

Nivelles
B. Goethals / 1er substitut du procureur du Roi
place Albert 1er - 1400 Nivelles
Tél: 067/28.22.17
Fax: 067/28.22.70
Gsm: 0485/53.54.78

Oudenaarde
G. Merciers / eerste substituut procureur des Konings
Gerechtsgebouw
Borugondiëstraat 5 - 9700 Oudenaarde
Tel: 055/33.16.11
Fax: 055/33.16.02

Tongeren
M. Zegers / eerste substituut procureur des Konings
Piepelpoel 12 - 3700 Tongeren
Tel: 012/39.98.18
ax: 012/39.99.08
Gsm: 0485/53.22.14

Tournai
J.-B. Cambier / 1er substitut du procureur du Roi
place du Palais de Justice - 7500 Tournai
Tél:069/25.17.11
Fax: 069/68.63.96

Turnhout
H. Jansens / procureur des Konings
Gerechtsgebouw
Kasteelstraat 1 - 2300 Turnhout
Tel: 014/47.15.11
Fax: 014/47.18.83
Gsm: 0485/54.06.61
E-mail: Herman.jansens@just.fgov.be

Verviers
R. André / procureur du Roi
rue du Tribunal 4 - 4800 Verviers
Tél: 087/32.37.86
Fax: 087/32.37.78
Gsm: 0485/54.52.76

Veurne
S. Desmet / eerste substituut procureur des Konings
P. Benoitlaan 2 - 8630 Veurne
Tel: 058/31.10.65
Fax: 058/31.21.12

http://www.presse-justice.be/document.php?document_id=66&

22:51 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Gerecht van Turnhout - De Belgische Staat dagvaarden

 


Image Hosted by ImageShack.us

Antwerpen, 13 april 2005

AANGETEKEND

Aan Minister van Justitie Mevrouw Laurette Onkelinx
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Aan de Heer Procureur Des Konings
Parket Gerecht Turnhout
Kasteelplein 1
2300 Turnhout

Mevrouw de Minister, Mijnheer de Procureur Des Konings,

Betreft: dossier TU37.98.100885-98

In de krant Het Laatste Nieuws van 2 oktober 2003 (zie copie van dit artikel in bijlage) stond een artikel getiteld "Werkgroep Morkhoven: Parket doet niets met cd-roms vol kinderporno".

Procureur Herman Janssens van het parket te Turnhout die geinterviewd werd, beweerde daarbij ondermeer dat het 'een loze bewering is dat het parket van Turnhout niets doet met de cd-roms die aan hem werden overgedragen'.

Procureur Herman Janssens beweerde in het interview ook dat de jeugdmagistraat die op één van de foto's van een cd-rom te zien is géén jeugdmagistraat is. Procureur Herman Janssens: "Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten".

Grondig onderzoek en analyze van het dossier door de Werkgroep Morkhoven heeft echter uitgewezen dat er van het door Procureur Herman Janssens beloofde 'onderzoek' niets is weer te vinden.

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich af welk nummer er aan dit onderzoeksdossier werd gegeven en of er al onderzoeksresultaten zijn.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan BoeykensArsenaalstraat 5 - bus 14
2000 Antwerpen
Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Bijlage: copie van het voornoemde artikel


Intussen is het al bijna vier geleden dat Procureur Herman Janssens die inmiddels tot procureur-generaal werd bevorderd, zijn belofte heeft gedaan. Van een onderzoek naar de franse jeugdmagistraat (met een socialistische partijkaart) kwam niets in huis. Zo verwonderlijk is dit niet. Het gerecht van Turnhout maakte gedurende de voorbije 9 jaren ook geen werk van de identificatie van de -volgens een rapport van de federale politie- 88.000 slachtoffers in de kinderpornozaak Zandvoort terwijl de tientallen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in deze zaak nooit werden opgespoord. In de plaats daarvan werd Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven met de steun van Sp.a-kamerlid Jan Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur gedurende 9 jaren lang gecriminaliseerd.

Belangrijk in deze zaak is ook de tussenkomst van de in de zaak Dutroux in opspraak gekomen gerechtelijke inspecteur Georges Zicot die in een faxbericht aan de rijkswacht van Geel mededeelde dat er 'geen sprake was van een magistraat' maar dat het hier gewoon om een uitbater van een dancing te Charleroi ging (wat niet scheen te kloppen).

Georges Zicot werd witgewassen in de Dutroux waarin hij ondermeer verdacht werd van autozwendel en valsheid in geschrifte. Hij werkt thans voor de Crime Unit van de federale politie te Brussel en kan rustig verder gaan met een aantal zaken mee in de doofpot te helpen steken.

Hoe dit allemaal mogelijk is ?

In het bijgevoegd artikel uit de krant Het Volk dd. 22.10.2005 vindt men het antwoord op deze vraag.


INFORMANT MAG MISDRIJVEN PLEGEN

Informanten van de politie mogen in sommige gevallen misdrijven plegen. Dat staat in het wetsontwerp over de Bijzondere Opsporingsmethodes (BOM) voor de politie dat de regering gisteren definitief heeft goedgekeurd.

Zo'n informant mag uiteraard niet om het even wat uitspoken. Het ontwerp voorziet in heel strenge voorwaarden. Hij mag bijvoorbeeld alleen criminele feiten plegen als hij zichzelf anders zou verraden.

De duidelijke regels rond speciale politiemethodes moeten de politie meer slagkracht geven in de strijd tegen zwaar banditisme en tegen internationaal terrorisme. (SDB)

 

De Belgische Staat dagvaarden

Image Hosted by ImageShack.us

Brussel, 28.9.2006

Het Hof van Cassatie gaf een vrouw die het slachtoffer is van een gerechtelijke achterstand gelijk. De vrouw diende in 1986 een klacht tegen een dokter in wegens een medische fout.

Een goede zaak met dit arrest is dat iedereen die te lang op een vonnis moet wachten de Belgische staat kan dagvaarden en een schadevergoeding kan eisen.
Dat werd hoog tijd, vooral in zaken zoals die van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven die bijna 10 jaar lang op zijn vonnis moest wachten terwijl het gerecht van Turnhout die tijd gebruikte om de 88.000 kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort niet te moeten identificeren en de kindermisbruikers + kinderpornoproducenten niet te moeten opsporen.

Het parket van Turnhout slaagde er in twee jaar tijd zelfs niet eens in om een leugendetectortest van de zogenaamde slachtoffers die intussen voor allerlei diefstallen en inbraken in de gevangenis zaten, af te laten nemen. De leugendetectortest moest tenslotte zelfs niet meer uitgevoerd worden terwijl rechtbankvoorzitter Caers daartoe de opdracht had gegeven.
Een justitieapparaat dat op dergelijke manier werkt, is een democratische rechtsstaat onwaardig en het is niet meer dan normaal dat de slachtoffers van dergelijk mensonwaardig systeem behoorlijk vergoed worden.


Vrouw wacht al 20 jaar lang op de behandeling van haar klacht

VRT, do 28/09/06 - Volgens het Hof van Cassatie is de gerechtelijke achterstand de schuld van het parlement. Het Hof geeft een vrouw gelijk die in 1986 een klacht tegen een dokter had ingediend wegens een medische fout.

Twintig jaar later is haar klacht nog steeds niet behandeld. Volgens Cassatie komt dat omdat er in Brussel te weinig Franstalige rechters zijn. De vrouw heeft ook recht op schadevergoeding, die in de tienduizenden euro's kan lopen.

Met dit arrest kan iedereen die te lang op een vonnis moet wachten de staat dagvaarden en een schadevergoeding eisen.

Kamervoorzitter Herman De Croo reageert verbaasd en waarschuwt voor gevaarlijke situaties (maar lag als politicus ook nooit wakker van de slachtoffers van gerechtelijke achterstanden).

19:45 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Gerecht van Turnhout: opgezette faillissementen

 

Opgezet faillissement door consulaire rechters aannemers en dus concurenten

Image Hosted by ImageShack.us

Bericht:

'Ik raad inderdaad iedereen aan om eens naar http://vansantkarel.be te surfen, want dat is straffer dan een misdaadroman.  Alleen zeer zielig dat het ècht is.

Het strafste vind ik persoonlijk dat die Hollandse witteboordcrimineel inderdaad misbruik gemaakt heeft van de periode van zesjaarlijkse herbenoemingen bij een N.V. Hij heeft zichzelf benoemd zonder medeweten en zelf die benoeming ondertekend.  Vervolgens neemt hij een valse hypotheek die hij in Curaçao laat bevestigen.  En dan treedt hij af als zaakvoerder, net alsof hij nooit aan is geweest. Niemand spreekt van een tegenstrijdig belang, hoewel de hypotheek op een van zijn eigen bedrijven werd gezet, zonder dat er sprake was van effectieve schulden.  In de vakantiezitting (voor bederfbare goederen) verklaart hij met medewerking van vermelde personen een gezonde firma failliet met fictieve schulden.

Ik heb zelf een zeer groot vertrouwen in het Belgische gerecht, maar hier was ik toch geshockeerd toen ik in de zaak persoonlijk tussenbeide kwam in Turnhout (toen al zo'n 93 miljoen BEF 'verdwenen was met medewerking van de curator' zonder dat in de staat van actief en passief te vermelden noch op de verplichte consignatiekas te storen) om de valsheid van de benoemingen aan te duiden en op te merken dat een dergelijke bestuurder bovendien persoonlijk aansprakelijk is en gelijktijdig geen stemrecht heeft voor daden met tegenstrijdig belang volgens het vennootschapsrecht (los van het feit dat zijn benoeming natuurlijk puur fictief en frauduleus was).  De rechter leek er gevoelig voor, maar... werd miraculeus vervangen door een andere. Ook in het faillissementsdossier verdwenen keer op keer diverse stukken die ik met eigen ogen gezien had.

Lees het zelf, en trek het gerust eens zelf na op de rechtbank.

Mij lijkt het duidelijk dat het hier om de tegenhanger van de Nederlandse bouwfraude gaat (daar ging het over 1 miljard EUR minnelijke schikking met de fiscus), omdat er slechts een paar spelers zijn in de horizontale tunnelboringen, en er daar prijsafspraken gebeuren.  De firma hier in kwestie wist daar niet van en rekende 'normale prijzen', en dat kon wellicht niet.  In de oude gebouwen vond ik trouwens een klein blaadje dat van jaren voor het faillissement dateerde maar... de datum van het faillissement èn de vermelde namen hierboven bevatte.  Hopelijk komt nog uit wiens geschrift dat is, want ooit zal het gerecht van deze zaak ook werk maken.  In het andere geval, zou men beter de rechtbank van Turnhout opdoeken.'

Jean Marc VAN BELLE
ex-boekhouder/fiscalist (verkoos mijn informatica-activiteiten boven het verplicht opgeven van mijn handelsregister om het titeltje te houden); datatechnicus; edp-auditeur (moeilijk woord voor toezicht op juiste verwerking van informatie via computers en programma's, o.a. voor fraude-opsporing)
info@logocom.be

Bijvoeging:

Een andere truc die blijkbaar gebruikt werd door de curator, is de verdachtmaking van de gefailleerde voor fraude.  Hij laat een 'verdachte periode' instellen en publiceert dit in het Belgisch Staatsblad.  Hij verzwijgt moedwillig dat het Hof van Beroep te Antwerpen dat besluit al snel vernietigt, en bovendien: dat publiceert hij natuurlijk niet.  Intussen wordt de rechter van koophandel intussen zo op een verkeerd been gezet, die heeft de kennis niet en beseft blijkbaar niet dat het feit dat er geen BTW-schulden zijn er op wijst dat de vennootschap in kwestie ook geen activiteiten uitvoerde en dus geen echte schulden had (de onroerende goederen werden grotendeels gewoon al ingebracht met een bedrijfsrevisoral verslag; bij navraag bij het IBR (instituut van Bedrijfsrevisoren), vond men ook niet direct een reden om deze man in vraag te stellen, maar erop in gaan doet men ook niet.

Voor wat dienen die instituten dan eigenlijk? Hun leden beschermen boven de belangen van een belastingplichtige zelf? Ik dacht dat al die vrije beroepsraden en instanties net ontstaan zijn uit de noodzaak om kwaliteit te waarborgen en slechte vrije beroepers weg te werken door een centraal instituut.

Is er iemand die zich geroepen voelt om eens zo te experimenteren met gelijk welke NV die die zesjaarlijkse benoeming vergeet (er zijn er veel hoor).

Bron: http://groups.msn.com/DeBelgischepolitiek

08:51 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

07-02-07

Kinderpornonetwerk opgerold

 

Belgische Justitie en politici beschermen kindermisbruikers - FBI en Oostenrijkse politie spoort ze op

Image Hosted by ImageShack.us
ULB, 18.10.2006 - Marcel Vervloesem en Tiny Mast

Terwijl het gerecht van Turnhout en het Sp.a-bestuur van Herentals doelbewust een bende criminelen gebruikten om kinderpornojager Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven als 'kindermisbruiker' aan te klagen zodat de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort niet hoefden vervolgd te worden, zetten de FBI en de Oostenrijkse politie hun strijd tegen kindermisbruikers en kinderpornoproducenten op een onvermoeide wijze verder...

-------------------

Oostenrijkse politie rolt wereldwijd netwerk kinderporno op

WENEN - De Oostenrijkse politie heeft een wereldwijd opererend kinderpornonetwerk opgerold, waarbij meer dan 2.360 verdachten in 77 landen betrokken waren.

De Amerikaanse federale recherche FBI doet onderzoek naar rond de zeshonderd verdachten, terwijl de Duitse politie zo’n vierhonderd verdachten onderzoekt. Onder de verdachten zijn minstens 23 Oostenrijkers, aldus Platter. Er zitten ook Nederlanders tussen.

De verdachten betaalden zo’n 70 euro om videobeelden te zien die waren geplaatst op een Russische website, aldus de leider van het onderzoek, Harald Gremel. Het gaat volgens de politie om de ernstigste soort van kindermisbruik, waaronder verkrachting. De kinderen die op de beelden te zien zijn, zijn allemaal jonger dan 14 jaar.

De beelden zijn waarschijnlijk ergens in Oost-Europa opgenomen en op de website gezet in Groot-Brittannië, aldus Gremel. De politie kwam het netwerk op het spoor na een tip van een medewerker van een bureau voor domeinregistratie in Wenen, die het pornografische materiaal aantrof bij een routinecontrole. De politie heeft computers, dvd’s en cd’s, diskettes en videobanden in beslag genomen.

De Standaard, woensdag 7 februari 2007 | Bron: ap

21:25 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Problemen advocaat: in theorie kan men een klacht indienen...

 

'Ik heb problemen met mijn advocaat'
Treden de Orde van Advocaten en de gerechtelijke overheid op een gepaste manier op tegen advocaten die hun boekje te buiten gaan, of laten zij bepaalde wanpraktijken oogluikend toe ?

Image Hosted by ImageShack.us

U doet een beroep op een advocaat. U verwacht dat hij u correct adviseert en bijstaat, dat hij afspraken naleeft, dat hij u op de best mogelijke wijze vertegenwoordigt, dat hij u tijdig informeert over de kosten en de stappen in de procedures.

Toch kan het gebeuren dat de zaken niet verlopen zoals u had verwacht.

Er zijn verschillende manieren om de problemen op te lossen.

Hieronder vindt u een overzicht van de mogelijke oplossingen.

A. Een goed gesprek lost veel op
B. Schrijf naar de stafhouder
C. Procedure voor de rechtbank
D. Tuchtprocedure
E. En de Orde van Vlaamse Balies?
F. FAQ


A. Een goed gesprek lost veel op

Indien u niet tevreden bent over de prestaties van uw advocaat of het honorarium dat hij u aanrekent, dan bespreekt u dit best met uw advocaat. Het uitpraten van een probleem kan vaak al verhelderend werken. Aarzel niet om dit ook per brief mee te delen.

De kwestie uitpraten kan veel oplossen. Het overgrote deel van de betwistingen rust immers op een misverstand en onduidelijke communicatie. En goed gesprek doet wonderen en bespaart u moeite en overbodige kosten. Op die manier behoudt u een goede relatie met uw advocaat.

Het is aan te raden om op voorhand duidelijke afspraken te maken. De Orde van Vlaamse Balies spoort advocaten en cliënten aan om een modelcontract te gebruiken waarin afspraken over de samenwerking kunnen worden vastgelegd zoals over het ereloon. U vindt het modelcontract op deze website.


B. Schrijf naar de stafhouder

Misschien aarzelt u toch om de kwestie met uw advocaat zelf te bespreken of weet u niet precies hoe uw ontevredenheid over de prestaties van uw advocaat uit te drukken. Misschien reageert uw advocaat afwijzend of helemaal niet op uw klachten.

Dan kunt u terecht bij de stafhouder van de balie waarvan uw advocaat lid is. De stafhouder is het hoofd van de Orde van Advocaten (de balie). In het Nederlandstalig landsgedeelte zijn er 14 balies en dus ook 14 stafhouders. Via deze link kunt u nagaan tot welke balie uw advocaat behoort.

Wenst u een gesprek met de stafhouder, neem dan contact op met het baliesecretariaat van de lokale balie waarvan uw advocaat lid is. Daar kunt u hierover meer uitleg krijgen.

Om uw ongenoegen over uw advocaat te uiten bij de stafhouder, volstaat eveneens een brief of e-mail. Hierin geeft u aan waarom u ontevreden bent over uw advocaat en wat u precies wenst. Voeg hierbij zoveel mogelijk bewijsstukken, bv. kopieën van uw correspondentie met uw advocaat. Vergeet vooral niet om uw naam en adres te vermelden.

Naargelang de aard van de klacht en de concrete situatie, zal de stafhouder met u naar de gepaste oplossing zoeken. Indien de stafhouder het probleem niet kan oplossen of geen akkoord kan bereiken, kan hij nog andere mogelijkheden voorstellen:

a.Verzoening en bemiddeling

Een verzoener of bemiddelaar zet de partijen bij elkaar en probeert hen tot dialoog te brengen.
Hij begeleidt de partijen in hun zoektocht naar een oplossing.

Aan volgende balies worden op verzoek een verzoening of bemiddeling tussen de advocaat en zijn cliënt georganiseerd:

- Antwerpen
- Brugge
- Brussel
- Dendermonde
- Gent
- Ieper
- Kortrijk
- Leuven
- Mechelen
- Turnhout
- Veurne

b. Arbitrage

Uw advocaat of de stafhouder kan voorstellen om het probleem voor te leggen aan een arbitragecollege.

In tegenstelling met een verzoening, waar de verzoener niet beslist, maar beide partijen helpt om tot een overeenkomst te komen, is een arbitrage beslissend. Beide partijen ondertekenen vooraf een arbitrageovereenkomst waarin zij bevestigen dat zij zich zullen neerleggen bij de beslissing van het arbitragecollege.

Deze methode wordt dikwijls voorgesteld in discussies over erelonen.

U bent vrij om hier al dan niet op in te gaan.

Wie zijn de arbiters?De arbiters zijn meestal één of meerdere leden of oud-leden van de Raad van de Orde van de Orde van Advocaten waartoe de advocaat behoort of ervaren advocaten. De Raad van de Orde is het dagelijks bestuur van de Orde.

Hoe verloopt een arbitrageprocedure?Een arbitrageprocedure verloopt soepel en snel. De zittingen zijn niet openbaar en de uitspraken worden niet publiek bekendgemaakt, wat het serene verloop van de procedure garandeert.
Beide partijen brengen hun argumenten naar voor. U kunt zich uiteraard laten bijstaan door een advocaat.
Het arbitragecollege doet een uitspraak die bindend is voor beide partijen.
Er is dus geen hoger beroep mogelijk bij een arbitrale instantie of rechtbank.

Kostprijs?
De kostprijs is ofwel gratis, ofwel zeer laag. Voor meer details neemt u best contact op met de balie waarvan uw advocaat lid is.

Aan volgende balies wordt arbitrage tussen de advocaat en zijn cliënt georganiseerd:

- Brugge
- Brussel
- Dendermonde
- Gent
- Hasselt
- Kortrij
- Leuven
- Mechelen
- Oudenaarde
- Tongeren
- Veurne


C. Procedure voor de rechtbank

Indien uw zaak niet in der minne of via arbitrage kan geregeld worden, kunt u uw dossier vanzelfsprekend nog aan een rechtbank voorleggen.

De advocaten zijn zoals alle burgers onderworpen aan de uitspraken en vonnissen van de rechtbanken, zowel op strafrechtelijk als op burgerlijk gebied.

U mag zich laten bijstaan door een advocaat.


D. Tuchtprocedure

Elke advocaat is onderworpen aan een aantal deontologische regels of gedragsregels die de behoorlijke uitoefening van het beroep waarborgen.

Enkele voorbeelden:
- Beroepsgeheim: alle informatie die u uw advocaat toevertrouwt en die alleen voor hem bestemd is, mag uw advocaat niet openbaar maken, tenzij dat net noodzakelijk is voor de verdediging van uw belangen bv. in een procedure.
- Een som geld die uw advocaat voor u ontvangt, wordt op een speciale afzonderlijke rekening (derdenrekening) gestort. Hij moet u het bedrag binnen de kortste keren bezorgen
- Een advocaat moet doen wat hij zegt. Een advocaat oefent zijn beroep niet behoorlijk uit als hij bv. belooft om een procedure te starten zonder het te doen.

Klacht en onderzoek

Indien u meent dat uw advocaat deze regels geschonden heeft, kunt u klacht indienen bij de stafhouder van de balie waarvan uw advocaat lid is. De stafhouder is het hoofd van de Orde van Advocaten (de balie). In het Nederlandstalig landsgedeelte zijn er 14 balies en dus ook 14 stafhouders. Via deze link kunt u nagaan tot welke balie uw advocaat behoort.

Om ontvankelijk te zijn, dient uw klacht schriftelijk en ondertekend te zijn en een datum dragen. U dient tevens uw volledige identiteit te vermelden.

Ook wanneer de stafhouder zelf meent dat uw advocaat deontologisch uit de bocht gaat, kan hij een tuchtprocedure starten.

Na ontvangst van uw klacht, onderzoekt de stafhouder de zaak zelf of stelt hij een onderzoeker aan. Hij verwittigt u hiervan schriftelijk.

Hij verzamelt bewijsstukken en kan u, de advocaat en eventueel ook getuigen horen. U hebt het recht om gehoord te worden en zelf bijkomende stukken of informatie aan de stafhouder te bezorgen. Uw verklaring wordt genoteerd in een proces verbaal en u hebt het recht om daarvan een kopie te krijgen.

Indien de stafhouder meent dat er redenen bestaan om de advocaat voor de tuchtraad te laten verschijnen, zendt hij het dossier naar de voorzitter van de tuchtraad, die de advocaat zal oproepen voor de tuchtraad.Indien de stafhouder meent dat er geen reden is om de advocaat voor de tuchtraad te laten verschijnen, omdat de klacht volgens hem onontvankelijk, ongegrond of van onvoldoende gewicht is, moet hij u hiervan schriftelijk verwittigen. U hebt dan het recht om hiertegen in te gaan door dit binnen de drie maanden per aangetekende brief te laten weten aan de voorzitter van de tuchtraad. (link adressen tuchtraden)

Ook indien u zes maanden na uw klacht nog geen beslissing van de stafhouder hebt ontvangen, kunt u zich met aangetekende brief richten tot de voorzitter van de tuchtraad. U hebt daar ook drie maanden voor, dus tot negen maanden na het indienen van uw klacht.

Binnen drie maanden na uw brief kan de voorzitter van de tuchtraad volgende vier beslissingen nemen:

1. De voorzitter kan de stafhouder vragen om het onderzoek binnen een bepaalde termijn af te ronden.
2. De voorzitter kan ook beslissen om de klacht zelf te onderzoeken of te laten onderzoeken.
3. De voorzitter kan beslissen dat er geen reden is om de advocaat voor de tuchtraad te laten verschijnen.
4. De voorzitter kan beslissen dat de advocaat voor de tuchtraad moet verschijnen.

De voorzitter zal u schriftelijk laten weten welke beslissing werd genomen.

De tuchtraad

Een tuchtprocedure wordt voor een tuchtraad gevoerd.

Er zijn in België 6 tuchtraden, drie voor het Nederlandstalig landgedeelte en drie voor het Franstalig landgedeelte, nl. één in Antwerpen, Gent, Luik en Bergen en twee in Brussel.

In de tuchtraad zetelen vijf advocaten. Er zetelt ten minste één lid van de balie van de vervolgde advocaat.

U wordt als klager schriftelijk verwittigd van de plaats de datum en het uur van de zitting van de tuchtraad.

Indien u dat wenst, wordt u op de zitting gehoord en eventueel geconfronteerd met de advocaat.

De tuchtraden zijn in beginsel openbaar, tenzij de betrokken advocaat behandeling met gesloten deuren vraagt. Indien de zitting met gesloten deuren plaatsvindt, kunt u de debatten niet volgen. U hebt enkel het recht om gehoord te worden, maar moet daarna de zaal verlaten. De klager is immers geen partij in de tuchtzaak.

Sancties

De tuchtraad kan vier sancties opleggen aan de advocaat: een waarschuwing, een berisping, een schorsing van maximum één jaar (tijdelijk verbod op de uitoefening van het beroep) of een schrapping (definitief verbod op de uitoefening van het beroep, de betrokkene is geen advocaat meer).

U kunt voor de tuchtraad geen schadevergoeding verkrijgen. Daarvoor zijn enkel de gewone rechtbanken bevoegd.

Gezien u als klager geen partij bent in de tuchtprocedure, wordt u niet automatisch op de hoogte gebracht van de uitspraak. Wel kunt u informatie vragen over de tuchtbeslissing aan de stafhouder of aan de voorzitter van de tuchtraad, maar deze beslissen vrij welke informatie zij u geven over de beslissing van de tuchtraad.

De Tuchtraad van beroep

Alleen de advocaat die veroordeeld werd, de stafhouder van de balie van de advocaat en de procureur-generaal (als vertegenwoordiger van de samenleving) kunnen in beroep gaan.

In hoger beroep wordt de zaak behandeld door de tuchtraad van beroep die in Brussel (Koningsstraat 148, 1000 Brussel)  is gevestigd en die wordt voorgezeten door een magistraat.

U wordt ook verwittigd van plaats, datum en uur van de zitting in graad van beroep. Ook in graad van beroep wordt u op uw verzoek gehoord.


E. En de Orde van Vlaamse Balies?

De Orde van Vlaamse Balies kan enkel algemene informatie verschaffen. Zij mag geen standpunt innemen in individuele discussies en is dus niet bevoegd voor individuele klachten.


F. FAQ

1. Mijn advocaat reageert niet op mijn brieven en telefoons. Wat kan ik doen?
2. Hoe vind ik de bevoegde stafhouder?
3. Moeten alle klachten tegen advocaten schriftelijk ingediend worden?
4. Klachten tegen advocaten moet schriftelijk ingediend worden? Mag dit ook per e-mail?
5. Kan ik met mijn klacht tegen een advocaat ook rechtstreeks terecht bij de voorzitter van de tuchtraad?
6. Moet de stafhouder mij ook ontvangen om gehoord te worden?
7. Kan ik een kopie krijgen van het proces verbaal dat wordt gemaakt van mijn mondelinge verklaring  aan de stafhouder.
8. Kan ik een kopie krijgen van andere stukken uit het tuchtdossier, zoals van de verklaring van de advocaat tegen wie ik klacht heb neergelegd.
9. Wat kan ik doen wanneer de stafhouder geen gevolg geeft aan mijn klacht?
10. Word ik op de hoogte gebracht van de beslissing van de voorzitter van de tuchtraad?
11. Kan ik nog iets ondernemen, wanneer de voorzitter van de tuchtraad de zaak seponeert (het dossier klasseert)?
12 .Hoe weet ik of de advocaat tegen wie ik een klacht heb neergelegd ook voor de tuchtraad moet verschijnen?
13. Mag ik aanwezig zijn op de zitting van de tuchtraad?
14. Moet ik vooraf laten weten dat ik wens gehoord te worden op de tuchtraad?
15. Ben ik verplicht om aanwezig te zijn bij de zitting van de tuchtraad?
16. Kan ik aan de tuchtraad vragen de advocaat te veroordelen tot schadevergoeding?
17. Indien de stafhouder of de voorzitter van de tuchtraad de zaak seponeert en mijn advocaat dus niet oproept voor de tuchtraad, betekent dat dan dat mijn advocaat niet aansprakelijk is en dat ik van  hem geen schadevergoeding kan vorderen?
18. Ik verneem van de stafhouder dat mijn advocaat tuchtrechtelijk een sanctie heeft opgelopen naar aanleiding van mijn klacht. Kan ik deze informatie gebruiken in het proces tegen mijn advocaat over zijn aansprakelijkheid, om aan te tonen dat hij een fout heeft begaan?
19. Ik verneem dat de tuchtraad de advocaat heeft vrijgesproken of een zeer lichte straf heeft gegeven, waarmee ik niet akkoord ga. Kan ik hiertegen hoger beroep aantekenen?
20. Ik ontving een brief van de stafhouder dat mijn klacht onontvankelijk is. Wat betekent dit?
21. Ik ontving een brief van de stafhouder dat mijn klacht ongegrond is. Wat betekent dit?
22. Ik ontving een brief van de stafhouder dat mijn klacht van onvoldoende gewicht is. Wat betekent dit?
23. Kan ik mijn klacht tegen een advocaat bij de stafhouder intrekken?
24. Kan ik veranderen van advocaat wanneer ik niet langer tevreden ben?


1. Mijn advocaat reageert niet op mijn brieven en telefoons. Wat kan ik doen?
Indien u echt op geen enkele manier contact meer krijgt met uw advocaat, brengt u best de stafhouder van de balie van de betrokken advocaat op hoogte. Eventueel kunt u een gesprek aanvragen om meer toelichting te kunnen geven. U kunt in elk geval altijd schriftelijk (per brief of e-mail) bij de stafhouder terecht voor uw klacht.

2. Hoe vind ik de bevoegde stafhouder?
Elke advocaat is lid van één of meer balies. Via deze link kunt u uw advocaat opzoeken en zien bij welke balie hij is ingeschreven. Via de volgende link kunt u naam en adres vinden van de stafhouder van deze balie.

3. Moeten alle klachten tegen advocaten schriftelijk ingediend worden
Indien u problemen hebt met uw advocaat, die u niet zelf met hem kunt oplossen, kunt u de hulp van de stafhouder van de balie van uw advocaat inroepen. Dit moet niet noodzakelijk schriftelijk. U kunt ook telefonisch een afspraak maken met de stafhouder.

Indien u evenwel klacht wenst in te dienen tegen uw advocaat, omdat u vindt dat hij tuchtrechtelijk zou moeten worden vervolgd, dan moet dit volgens de wet schriftelijk gebeuren.

4. Klachten tegen advocaten moet schriftelijk ingediend worden? Mag dit ook per e-mail?
Ja, dit mag. Vermeld wel duidelijk uw naam, voornaam en adres. Eventuele bewijsstukken kunt u als bijlage meesturen. Het kan zijn dat de stafhouder u later zal vragen om uw klacht persoonlijk te ondertekenen, indien uw e-mail geen elektronische handtekening droeg.

5. Kan ik met mijn klacht tegen een advocaat ook rechtstreeks terecht bij de voorzitter van de  tuchtraad?
Neen. De voorzitter van de tuchtraad is niet bevoegd en zal uw klacht niet beantwoorden of terugzenden. Enkel de stafhouder van de balie van de advocaat kan klachten tegen de advocaat ontvangen.

6. Moet de stafhouder mij ook ontvangen om gehoord te worden
Wanneer u na een schriftelijke klacht tegen een advocaat vraagt om gehoord te worden, dan moeten de stafhouder of de onderzoeker die hij aanstelt u minstens eenmaal horen in het kader van het onderzoek. U kunt deze vraag stellen in uw klacht of later.

7. Kan ik een kopie krijgen van het proces verbaal dat wordt gemaakt van mijn mondelinge verklaring aan de stafhouder?
Ja, op verzoek zal u een kopie worden overhandigd.

8. Kan ik een kopie krijgen van andere stukken uit het tuchtdossier, zoals van de verklaring van de advocaat tegen wie ik klacht heb neergelegd?
Neen. Het onderzoek is geheim, u hebt enkel recht op een kopie van uw eigen verklaring.

9. Wat kan ik doen wanneer de stafhouder geen gevolg geeft aan mijn klacht?
De stafhouder moet u schriftelijk laten weten welke beslissing hij neemt nadat u een klacht hebt ingediend. Indien u zes maanden na het indienen van uw klacht nog geen beslissing van de stafhouder hebt ontvangen, kan u een aangetekende brief zenden naar de voorzitter van de tuchtraad (LINK), waarin u meldt dat u meer dan zes maanden geleden een klacht hebt ingediend en dat de stafhouder nog geen beslissing heeft genomen. U moet dit doen binnen de drie maand na deze termijn van zes maand, dus tussen de zesde en de negende maand na het indienen van uw klacht. De voorzitter zal dan het dossier opvragen bij de stafhouder en het er het nodige gevolg aan geven.

Indien de stafhouder u laat weten dat hij het dossier klasseert (seponeert), dan kan u ook binnen de drie maanden op dezelfde wijze de voorzitter van de tuchtraad aangetekend aanschrijven. De voorzitter van de tuchtraad zal dan het dossier opnieuw bekijken en een nieuwe beslissing nemen.

10. Word ik op de hoogte gebracht van de beslissing van de voorzitter van de tuchtraad?
Ja, ook de voorzitter van de tuchtraad moet u verwittigen van de beslissing die hij neemt.

11. Kan ik nog iets ondernemen, wanneer de voorzitter van de tuchtraad de zaak seponeert (het dossier klasseert)?
Neen, tegen de beslissing van de voorzitter van de tuchtraad kan geen beroep worden aangetekend. Deze beslissing is definitief.

12. Hoe weet ik of de advocaat tegen wie ik een klacht heb neergelegd ook voor de tuchtraad moet verschijnen?
Indien de advocaat niet voor de tuchtraad moet verschijnen, omdat de stafhouder of de voorzitter van de tuchtraad de zaak seponeert, dan wordt u daarvan schriftelijk verwittigd. Indien de advocaat wel voor de tuchtraad moet verschijnen, dan wordt u schriftelijk verwittigd van plaats, datum en uur van de zitting van de tuchtraad.

13. Mag ik aanwezig zijn op de zitting van de tuchtraad?
De zittingen van de tuchtraad zijn in principe openbaar, maar de advocaat kan vragen dat de zitting met gesloten deuren plaatsvindt. Meestal wordt dit door de advocaat gevraagd. In dat geval zal u de zitting niet mogen bijwonen. Wel kan u verzoeken om te worden gehoord. Dan moet de tuchtraad u horen en eventueel ook confronteren met de advocaat. Daarna zal u evenwel de zitting opnieuw moeten verlaten, wanneer zij met gesloten deuren verloopt.

14. Moet ik vooraf laten weten dat ik wens gehoord te worden op de tuchtraad?
Dit is niet verplicht, maar wel sterk aan te raden. U verwittigt best vooraf de voorzitter van de tuchtraad, die u heeft verwittigd van de zitting van de tuchtraad. Zo kan de voorzitter de nodige schikkingen nemen en zal hij u bijvoorbeeld ook verwittigen wanneer de zitting om een of andere reden wordt uitgesteld.

15. Ben ik verplicht om aanwezig te zijn bij de zitting van de tuchtraad?
U wordt verwittigd van plaats, datum en uur van de zitting van de tuchtraad, maar u moet op deze zitting niet aanwezig zijn. Enkel wanneer u zelf wenst gehoord te worden door de tuchtraad, moet u aanwezig zijn.

16. Kan ik aan de tuchtraad vragen de advocaat te veroordelen tot schadevergoeding?
Neen, de tuchtraad is niet bevoegd om zich uit te spreken over de aansprakelijkheid van een advocaat en kan ook de advocaat niet veroordelen om schadevergoeding te betalen. Daarvoor zijn enkel de gewone rechtbanken bevoegd.

17. Indien de stafhouder of de voorzitter van de tuchtraad de zaak seponeert en mijn advocaat dus niet oproept voor de tuchtraad, betekent dat dan dat mijn advocaat niet aansprakelijk is en dat ik van hem geen schadevergoeding kan vorderen?
Neen, de tuchtzaak staat volledig los van een eventuele zaak betreffende de aansprakelijkheid van de advocaat. Het is niet omdat een advocaat tuchtrechtelijk niet wordt vervolgd of wordt vrijgesproken dat hij burgerrechtelijk niet aansprakelijk kan worden gesteld.

18. Ik verneem van de stafhouder dat mijn advocaat tuchtrechtelijk een sanctie heeft opgelopen naar aanleiding van mijn klacht. Kan ik deze informatie gebruiken in het proces tegen mijn advocaat over zijn aansprakelijkheid, om aan te tonen dat hij een fout heeft begaan?
Neen, de tuchtprocedure staat volledig los van de burgerlijke procedure. De wet bepaalt uitdrukkelijk dat geen enkel element uit de tuchtprocedure mag worden aangewend in de burgerlijke procedure.

19. Ik verneem dat de tuchtraad de advocaat heeft vrijgesproken of een zeer lichte straf heeft gegeven, waarmee ik niet akkoord ga. Kan ik hiertegen hoger beroep aantekenen?
Neen, u bent als klager geen partij in de tuchtzaak en u kan dus geen hoger beroep aantekenen. Enkel de advocaat zelf, de stafhouder van de balie van de advocaat en de procureur generaal kunnen hoger beroep aantekenen.

20. Ik ontving een brief van de stafhouder dat mijn klacht onontvankelijk is. Wat betekent dit?
De wet bepaalt dat de klacht tegen een advocaat, om ontvankelijk te zijn, schriftelijk moet gebeuren, dat er een datum moet opstaan, dat hij moet ondertekend zijn door de klager en dat hij de volledige identiteit van de klager moet bevatten. Indien aan één van deze vereisten niet is voldaan, zal de stafhouder de klacht onontvankelijk verklaren.

21. Ik ontving een brief van de stafhouder dat mijn klacht ongegrond is. Wat betekent dit?
De stafhouder of een door hem aangestelde onderzoeker heeft de zaak naar aanleiding van uw klacht onderzocht en hij is tot de vaststelling gekomen dat u ten onrechte klacht hebt ingediend, ofwel omdat de feiten die u aanhaalt niet bewezen zijn, ofwel omdat deze feiten geen inbreuk zijn op een deontologische regel.

22. Ik ontving een brief van de stafhouder dat mijn klacht van onvoldoende gewicht is. Wat betekent dit?
Het kan zijn dat de stafhouder na ontvangst van uw klacht en na onderzoek oordeelt dat de feiten bewezen zijn, maar dat ze te licht zijn om de advocaat daarvoor te laten oproepen voor de tuchtraad. Dan oordeelt hij dat de klacht van onvoldoende gewicht is.

23. Kan ik mijn klacht tegen een advocaat bij de stafhouder intrekken?
Indien u bij de stafhouder klacht hebt ingediend tegen een advocaat, dan kan u deze klacht intrekken, maar dan betekent dit niet dat de stafhouder verder geen gevolg meer mag geven aan uw klacht. Zodra de stafhouder immers op de hoogte is van een feit, dat aanleiding kan geven tot een tuchtrechtelijke vervolging van de advocaat, kan hij het onderzoek daaromtrent verder zetten en de advocaat laten oproepen voor de tuchtraad, zelfs wanneer de klager zijn klacht heeft ingetrokken. Indien u uw klacht hebt ingetrokken zal de stafhouder niet meer verplicht zijn om u verder op de hoogte te houden van het gevolg dat hij daaraan geeft.

24. Kan ik veranderen van advocaat wanneer ik niet langer tevreden ben?
Ja. U kan steeds een andere advocaat raadplegen. De Orde van Vlaamse Balies heeft hiervoor een reglement opgesteld om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen. Uw nieuwe advocaat kan zelf contact opnemen met uw vroegere advocaat om het dossier op te vragen.

Orde van Vlaamse Balies: http://www.advocaat.be/

Koningsstraat 148
B - 1000 Brussel
tel + 32 2 227 54 70
fax +32 2 227 54 79
e-mail : ovb@advocaat.be

18:59 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Problemen met uw advocaat ? Spreek erover !

 

'Ik heb problemen met mijn advocaat'
Treden de Orde van Advocaten en de gerechtelijke overheid op een gepaste manier op tegen advocaten die hun boekje te buiten gaan, of laten zij bepaalde wanpraktijken oogluikend toe ?

Image Hosted by ImageShack.us

Van: Jan Boeykens
Verzonden: woensdag 7 februari 2007 13:34:38
Aan: turnhout.balie@scarlet.be
Onderwerp: Mijn klacht inzake Mter De France

Gerechtshof Turnhout
t.a.v. De Heer Johan Michielsen, stafhouder
Gerechtshof - Kasteelplein 1
B-2300 Turnhout

Geachte Heer,

Betreft: Mter Dominique Defrance

Zoals ik u reeds in mijn klachtbrief van 6.2.2007 mededeelde, stel ik sinds gedurende enige tijd een aantal onregelmatigheden vast in de manier waarop Mter Defrance de belangen van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven waarneemt.

Mter Defrance beloofde om voor eind 2006 een recht op antwoord te zullen richten aan de redactie van de Gazet van Antwerpen in verband met het zogezegd interview van 17.11.06 met een zekere Kiekens waarbij opnieuw een oproep werd gedaan tot 'andere slachtoffers van Marcel Vervloesem' terwijl Marcel Vervloesem voor de klachten van Kiekens en het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. op 15.11.06 werd vrijgesproken nadat hij 9 jaar lang voor deze klachten als 'kindermisbruiker' door het slijk werd gehaald.
Van dit 'recht op antwoord' kwam niets in huis en Mter Defrance deelde vervolgens mede dat hij voor dit recht op antwoord 'nog een maand de tijd had'.
Drie dagen voor het einde van die zogenaamde maand, zei Mter Defrance mij plotseling dat hij dit recht op antwoord 'eigenlijk niet zo'n goed idee vond, rekening houdende met het Hof van Beroep te Antwerpen'.
Bij navraag bleek echter dat de termijn (15 dagen) voor de publicatie van een recht op antwoord, reeds 15 dagen verstreken was.

Mter Defrance beloofde ook voor eind 2006 iemand te zullen dagvaarden.  Daarvan kwam niets in huis.  Een 30-tal dagen na zijn belofte zei Mter Defrance dat hij de dagvaarding nog niet verstuurd had omdat hij daarvoor 'eerst het schriftelijk akkoord van Marcel Vervloesem' moest hebben.
Sindsdien wachten we al een 20-tal dagen op een copie van die dagvaarding.
Mter Defrance deelde mij eerst na herhaaldelijke vragen mede dat hij een copie via zijn secretariaat (Mter Defrance heeft geen secretaresse of geen secretariaat) aan Marcel Vervloesem had verzonden.
Marcel Vervloesem ontving echter niets.
Toen ik Mter Defrance opnieuw telefonisch te pakken kreeg (Mter Defrance is soms gedurende een hele week onbereikbaar en er wordt soms dagenlang een bandje afgedraaid met de mededeling dat hij 'in vergadering' is), wist hij mij te vertellen dat hij wachtte op het moment dat de gedagvaarde persoon zijn dagvaarding zou gaan afhalen bij de deurwaarder.  Dat 'kon nog enkele dagen duren'.
Die 'enkele dagen' zijn inmiddels al 10 dagen geworden.
Men zou bijna beginnen te geloven dat Mter Defrance ook deze zaak opzettelijk blokkeert en zoals ik u reeds schreef, zijn er nog een 20-tal ernstige zaken op te noemen die volledig onbegrijpelijk zijn.
Zo 'vergat' Mter Defrance bepaalde personen -niettegenstaande het herhaaldelijke verzoek van Marcel Vervloesem- te dagvaarden.  Documenten in verband met het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. 'vergat' Mter Defrance aan zijn besluiten toe te voegen.  De schriftelijke verklaring van een zogezegd slachtoffer voor wiens klachten Vervloesem op 15.11.2006 tevens werd vrijgesproken en waarin stond dat men voor de getuigenisssen tegen Marcel Vervloesem door Victor V. betaald werd, kwam niet eens ter sprake. Het feit dat de zogezegde slachtoffers nooit werden opgeroepen voor de leugendetectortest terwijl rechtbankvoorzitter Caers daartoe de opdracht had gegeven, werd nauwelijks benadrukt enz. enz.
Ik stelde verder vast dat Mter Defrance regelmatig een betalingsbewijs vergeet af te leveren voor de betalingen van Marcel Vervloesem en ik vraag mij af of dit wel een corecte manier van werken is.

Enkele maanden geleden kwam de genaamde Jozef Moortgat uit Zandhoven met zijn dossier bij Mter Defrance terecht.
De heer Moortgat had de zaak 'Morkhoven' een tijdlang gevolgd en geloofde dat hij met een degelijke, eerlijke en correcte advocaat te doen had.
De heer Moortgat betaalde intussen 1.000 Euro aan Mter Defrance en ontving daarvoor juist één korte schriftelijke mededeling met de copietjes van twee brieven die Mter Defrance zou geschreven hebben maar waarop nog altijd geen antwoord kwam.
Zoals in het geval van Marcel Vervloesem, is Mter Defrance zogoed als nooit bereikbaar en een boodschap inspreken op het antwoordapparaat van Mter Defrance blijkt niet de minste zin te hebben.
De heer Moortgat wordt nooit schriftelijk of telefonisch over de stand van zijn dossier ingelicht en vraagt zich af wat er eigenlijk aan de hand is.

In de hoop dat deze zaken zo snel mogelijk wordt onderzocht, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen
Voorzitter Werkgroep Morkhoven
(http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven)

Copie aan: info@laurette-onkelinx.be, info@just.fgov.be, justitieel.welzijnswerk@cawsonar.be, justitieelww@cawdepapaver.be, info@valsbeschuldigd.org, info@slachtofferhulp.nl,justitiehuis.oudenaarde@just.fgov.be, justitiehuis.leuven@just.fgov.be, justitiehuis.veurne@just.fgov.be, justitiehuis.tongeren@just.fgov.be, justitiehuis.mechelen@just.fgov.be, justitiehuis.turnhout@just.fgov.be, justitiehuis.brussel@just.fgov.be, justitiehuis.hasselt@just.fgov.be, justitiehuis.ieper@just.fgov.be, zelfhulpgroep.schuldoverlast.sjb@skynet.be, jww@cawtverschil.be, jac.geraardsbergen@skynet.be, jac.balen@cawdekempen.be, jac+@antwerpen.be, jwwmechelen@skynet.be, jwl@cawleuven.be, jwa@cawmetropool.be, caw.depoort.jac@steunpunt.be, cawtverschil.centrale@pi.be, info@vertrouwenscentrumwvl.be, info@verzet.be, welzijnenjustitie@vlaanderen.be, caw.depoort.jac@steunpunt.be, mensenrechteneducatie@vormen.org, raadswinkel@hetnet.nl, raadsliedenwerk@wmd-noordholland.nl, tony.vanparys@dekamer.be, voorlichtingrechtbank@sgrarr.drp.minjus.nl, VoorlichtingRechtbankRoermond@roearr.drp.minjus.nl, balie@welzijn.org, KRW.Brugge@kinderrechtswinkel.be, KRW.Koepel@kinderrechtswinkel.be, contact@gpj.be, comite@comitep.be, Patrick.dewael@ibz.fgov.be,magda.destrijcker@premier.fed.be,

16:59 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-02-07

Morkhoven stapt naar stafhouder

 

'Ik heb problemen met mijn advocaat'

Image Hosted by ImageShack.us

Heel wat mensen die in rechtszaken zijn betrokken, verwachten alle heil van een advocaat maar moeten soms na enkele jaren wanhopig vaststellen dat zij veel advocatenkosten hebben betaald zonder dat hun zaak ook maar één millimeter in gunstige zin geëvolueerd is.

Indien de advocaat op bepaalde gebieden tekort is geschoten, wordt een conflict met de advocaat in kwestie meestal vermeden omdat men geen alternatief heeft en men met handen en voeten aan zijn advocaat gebonden is.

De kans bestaat ook dat de betrokken advocaat zich terugtrekt als de cliënt onvoldoende vertrouwen in hem heeft en ja, daar staat men dan zonder advocaat.

Wie zijn advocaat afdankt en een andere advocaat neemt, loopt de kans dat zijn advocaat snel enkele torenhoge rekeningen fabriceert die zogenaamd nog moeten betaald worden. Die moeten eerst betaald worden, zoniet kan de nieuwe advocaat niet optreden en wordt de zaak geblokkeerd...


Van: Jan Boeykens
Verzonden: dinsdag 6 februari 2007 13:51:13
Aan: turnhout.balie@scarlet.be
Onderwerp: Problemen met advocaat

Gerechtshof Turnhout
t.a.v. De Heer Johan Michielsen, stafhouder
Gerechtshof - Kasteelplein 1
B-2300 Turnhout

Geachte Heer,

Betreft: Mter Dominique Defrance

Dominique Defrance is de advocaat die al jaar en dag optreedt voor Morkhoven-activist Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven.

Als voorzitter van de Werkgroep Morkhoven stel ik een aantal onbegrijpelijke zaken vast die mij steeds meer en meer verontrusten.

Een 50-tal dagen geleden beloofde Mter Defrance aan zijn cliënt, de heer Marcel Vervloesem, om nog voor het eind van 2006 iemand te zullen dagvaarden en een recht op antwoord te zullen eisen op een artikel dat op 17.11.2006 in de Gazet van Antwerpen verscheen.

Pas een 30-tal dagen na de voorziene datum en nadat Mter Defrance mededeelde dat hij niet had kunnen dagvaarden omdat hij 'daarvoor eerst de schriftelijke goedkeuring van Marcel Vervloesem nodig had', werd de persoon in kwestie gedagvaard.
Marcel Vervloesem vroeg Mter Defrance vervolgens om copie van de dagvaarding maar kreeg die blijkbaar niet van zijn advocaat. Omdat deze zaak bleef aanslepen alhoewel ook de betalingen voor de dagvaarding correct gebeurden en Mter Defrance daarover geen klachten had, contacteerde ik Mter Defrance als Voorzitter van de Werkgroep Morkhoven.
Defrance deelde mij mede dat hij een afschrift van deze dagvaarding 'via zijn secretariaat' aan Marcel Vervloesem liet bezorgen maar deze laatste heeft na 14 dagen en na zijn herhaaldelijk verzoek, nog altijd geen copie van deze dagvaarding ontvangen.

Wat nu het 'recht op antwoord' aan de Gazet van Antwerpen betreft: Het betreft hier een interview dat de Gazet van Antwerpen onder de titel 'Ik werd ook het slachtoffer van Marcel Vervloesem' van de genaamde Kiekens afnam. Daarbij werden opnieuw de walgelijkste verhalen over Marcel Vervloesem verteld en lanceerde de Gazet van Antwerpen zelfs een oproep tot 'andere slachtoffers van Marcel Vervloesem' (met opgave van het E-mailadres van Kiekens).
Marcel Vervloesem werd op 15.11.2006 door Voorzitter François Caers van de Turnhoutse correctionele rechtbank voor de klachten van Kiekens en Compagnie waarvoor hij gedurende 9 jaren lang door de Vlaamse rioolkranten als Gazet van Antwerpen als 'kindermisbruiker' door het slijk werd gesleurd, echter vrijgesproken.

Mter Defrance deelde Marcel Vervloesem in deze zaak mede dat hij nog voor eind 2006 een recht op antwoord zou laten plaatsten in verband met dit artikel.
Toen daarvan niets in huis kwam, zei Mter Defrance dat hij 'daarvoor nog een maand de tijd had'.
Drie dagen voor dat deze maand verlopen was, wist Mter Defrance mij mede te delen dat hij een recht van antwoord 'geen goed idee vond voor als de zaak voor het Hof van Beroep te Antwerpen kwam'.
Toen ik Marcel Vervloesem vroeg waarom zijn advocaat het een goed idee vond dat hij voor de zaken waarvoor hij was vrijgesproken door de kranten opnieuw door het slijk werd gesleurd, wist Marcel Vervloesem mij mede te delen dat hij de redactie van de Gazet van Antwerpen had gecontacteerd en dat men hem daar had gezegd dat de termijn voor een recht op antwoord slechts 15 dagen betrof en dat het dus te laat was voor een 'recht op antwoord'.
Mter Defrance wist dit zogenaamd niet alhoewel ik eerder de indruk heb dat hij het plaatsen van een 'recht op antwoord' omdat hij er persoonlijk niet voor te vinden was, op die wijze heeft willen verhinderen.

Er zijn nog een 20-tal andere zaken waarin Mter Defrance bepaalde personen vergat te dagvaarden en naliet om de noodzakelijke documenten aan het dossier van Marcel Vervloesem toe te voegen zodat ik mij ernstige vragen stel over de manier waarop Mter Defrance de verdediging van zijn cliënt waargenomen heeft.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met de meeste hoogachting,

Jan Boeykens
Arsenaalstraat 5/14
2000 Antwerpen
Voorzitter Werkgroep Morkhoven

16:06 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |