05-01-16

Werkgroep Morkhoven gepest door de belastingsdiensten (6)

Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt.jpgNadat de vzw Werkgroep Morkhoven tal van problemen ondervond met allerlei diensten en de Procureur van Turnhout inzage- en kopijrecht weigerde in een gerechtelijk dossier dat betrekking heeft op de kinderpornozaak Zandvoort (die door de Turnhoutse justitie in de doofpot werd gestopt), duiken er nu problemen op met de belastingsdienst.

---------

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan: info.tax@minfin.fed.be
cc: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be
bcc: info@kcfin.be + ......
datum: 18 december 2015 19:38
onderwerp: Fwd: rechtspersonenbelasting

Betreft: electronische belastingsaangifte geblokkeerd

Ik word verhinderd in mijn belastingsaangifte voor de vzw Werkgroep Morkhoven (die ik wil doen alhoewel we reeds jarenlang geen inkomsten en uitgaven meer hebben). Hierbij zend ik u een kopie van mijn schrijven aan info.biztax.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

PS. De justitie is weer bijzonder actief op dit moment. Ik kreeg geen inzage in mijn gerechtelijk dossier omtrent een klacht van een pedofiel. Van deze pedofiel bestaan er zomaar eventjes 30 processen-verbaal van zedenfeiten zonder dat het gerecht van Turnhout dat de inzage en kopij weigert, optreedt. Het gerecht van Turnhout stak ook de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot en deed alle ontlastende stukken uit het strafdossier van de heer Vervloesem van onze vereniging verdwijnen zoals de Hoge Raad voor de Justitie ons tenslotte schriftelijk moest bevestigen. Enkele dagen geleden berichtte mijn bank mij zonder opgave van enige reden dat het de klantenrelatie wil verbreken. En nu heb ik problemen met de belastingen. Ik wil dat een einde komt aan deze praktijken. Een tijdje geleden werd de dochter van de heer Vervloesem gedurende een jaar lang geterroriseerd door een bende onder leiding van de genoemde pedofiel. Elke nacht werd zij gebeld en ontving zij doodsbedreigingen. Er werd ook elke nacht met brandbommen naar het huis gegooid wat bijna tot een brand leidde terwijl er 3 minderjarige kinderen in het huis wonen. Het gerecht van Turnhout weigerde op te treden. Alle blogs van de Werkgroep Morkhoven werden toen tegelijkertijd versleuteld. Ik schreef destijds over deze zaak naar Elio Di Rupo (premier), Joelle Milquet (minister van binnenlandse zaken) en minister Turtelboom (justitie). Deze laatste liet me mededelen dat zij 'gezien de scheiding der machten niet kon tussenkomen'. Turtelboom had echter de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemd. Uiteindelijk maakte het gerecht van Turnhout een dossiertje rond de terreur op maar deed er niets mee. Uit het dossiertje verdwenen opnieuw alle processen-verbaal en klachten die door de politie in deze zaak werden opgesteld.

12-12-14

Werkte schrijver Tom Lanoye voor Belgische Staatsveiligheid ?

staats onveiligheid

We kregen het volgende onozele bericht van de Klantendienst van Skynet (Belgacom) dat we gelukkig lazen vooraleer er mogelijks problemen ontstonden.  Of het moest zijn dat het een fake-bericht is. De naam in het bericht werd vanzelfsprekend veranderd.  Men weet maar nooit...

Geachte blogbeheerder,

Hierbij verzoeken we op vraag  van betrokkene zijn commentaar te verwijderen.

zie info laatste commentaar onderaan de pagina

Wij kijken donderdagochtend na of dit werd gedaan.

Met vriendelijke groeten,

http://diversdiverse.skynetblogs.be/archive/2007/04/05/belgische-staatsveiligheid.html

ik ben geboren en getogen in belgie ben van marokaanse afkomst
heb goede kennis van nederlands, engels, frans, arabisch wil zelf bijstuderen en
ben heel geintereseert om bij de belgische staatsveiligheid te werken
ik zou al het mogelijke doen voor een veilig land of wereld
momenteel werk ik voor mijn eigen gemeente sportdienst
ben sportief ingesteld graag zou ik wat info willen i.v.m hoe ik
in contact kan komen om bij staatstveiligheid te werken.

vriendelijke groeten

Cha tuf.

Gepost door: cha tuf | 21-09-11

-----------------------------------------------------------

PS. De man links op de foto lijkt sterk op Tom Lanoye.  Zie het al in de kranten staan:  'Vlaamse schrijver Tom Lanoye werkte jarenlang voor de Staatsveiligheid die zijn boeken in het geheim verspreidde'

Het grappige in deze zaak is dat de Marokkaan reeds in 2011 voor de Staatsveiligheid solliciteerde als gevolg van een bericht dat reeds in 2007 in de krant De Morgen verscheen en waarin de Staatsveiligheid bekend maakte dat zij analisten nodig had.  Enkele dagen geleden kreeg de administratie van de blog 'Divers' plotseling maar een paar dagen de tijd om het drie jaar oude sollicitatiebriefje van de Marokkaan te verwijderen. Was de Marokkaan die nu vermoedelijk voor de Staatsveiligheid werkt, misschien betrokken bij de gevechten die volgden op de Nationale betoging van 6.11.2014 te Brussel waarvan de Antwerpse havenarbeiders uitsluitend de schuld kregen omdat men de slagkracht van de betoging en de daaropvolgende staking wou breken ? Het is  immers niet de eerste keer dat provokanten van de Staatsveiligheid, als zogenaamde anarchisten, met kasseien naar de provokerende ordediensten beginnen te smijten.

Hierbij volgt het bericht::

Belgische Staatsveiligheid

Staatsveiligheid zoekt twintig analisten

GebouwStaatsveiligheidSelor, het selectiebureau van de federale overheid, is op zoek naar twintig analisten voor de Veiligheid van de Staat. De kandidaten voor de job moeten een uitgebreide selectieprocedure doorlopen. Dat heeft Selor donderdag via een persbericht aangekondigd.

Een job als analist bij de Veiligheid van de Staat draait om de verwerking van gegevens afkomstig uit politieke en juridische instanties, internet, operationele diensten van de Veiligheid van de Staat en buitenlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Hoewel het een kantoorjob is, moeten de kandidaten wel bereid zijn om naar het buitenland te gaan.

"Wie van achter zijn pc België wil beschermen moet nu inderdaad z'n kans grijpen. Maar teveel kandidaten denken dat ze hier James Bond kunnen komen spelen", aldus Robin Libert, directeur Analyse bij Selor. Vanbinnen de kantoormuren moet een analist een kritische en discrete blik op de buitenwereld hebben, luidt het.

De kandidaten voor de twintig vacatures moeten een schriftelijke meerkeuzevragen beantwoorden over onder meer actualiteit, geopolitiek, hedendaagse geschiedenis en Belgische en supranationale instellingen. Er is ook een schriftelijke analyse-oefening en een persoonlijkheidstest voorzien. Een interview met de sollicitanten is het vierde luik van de selectieprocedure. (belga/dm)

De Morgen - 5/04/2007

tom lanoye.jpg
Tom Lanoye

10-03-13

Nationaal Veiligheidsplan-Staatsveiligheid: Open Brief Premier Di Rupo

di-rupo-strijdvaardig.extra-economische-groei.jpg

Brussel, 10 maart 2013


Geachte Heer Di Rupo,

 
Ik zend U hierbij een kopie van onze laatste publicatie inzake de maandenlange terreur waarvan ik U sprak.
 
Buiten het schrijven van Minister Milquet aan de Herentalse burgemeester Jan Peeters die mede verantwoordelijk is voor heel deze toestand, werd er geen enkele concrete aktie genomen in deze zaak.
 
Ik vind dit geen goede publiciteit voor uw Nationaal Veiligheidsplan en voor Uzelf omdat U tijdens een persconferentie mededeelde dat de 'Veiligheid van alle burgers de absolute prioriteit is voor deze regering'.
 
Daarbuiten stel ik mij heel wat vragen over de mogelijke betrokkenheid van de Belgische Staatsveiligheid in deze zaak en het feit dat  de Belgische Staatsveiligheid, na het politieke debat dat er zopas rond haar werd gevoerd, nu allerlei buitengewone volmachten krijgt.
 
Is uw betoog rond de 'Veiligheid van de Burger' misschien bedoeld om de Belgische Staatsveiligheid die in heel wat zaken over de scheef is gegaan, te versterken ?
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
Ik bezorg U eerstdaags de lijst van de 30 processen-verbaal met zedenfeiten van de genaamde Victor Vervloesem

===

Op 17 december 2012, om 21.35 uur, ontving het 15-jarige meisje Sanne Helsen, het onderstaande sms-berichtje. Het sms-je waarin ook sprake is van een poging tot omkoping, bleek afkomstig te zijn van de GSM met nummer 0032 494 465 262 van de genaamde Victor Vervloesem, een sp.a-gemeenteraadslid dat op allerlei hoge politieposten benoemd werd om de 'Veiligheid van de Burger' te waarborgen...

Afzender: Hallo S.

S: Wie bent U ?

Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?

S: Hoe noem jij, wie ben jij ?

Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.

Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden

wa denk je ?

Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?

Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei

Afzender: Hallo ?

Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop

ik heb dan een mooi jobje voor je

Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?

Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?

Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!

Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker

Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.

Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor

het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je

Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !

Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

(Victor Vervloesem werd niet verhoord en blijft gewoon voor de 'Veiligheid van de Burger' instaan terwijl dit sms-je gevolgd werd door een drie maanden durende terreurcampagne waarbij er zelfs een aanslag werd gepleegd.  Een van de leden van de terroriserende bende beschuldigde Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven begin vorig jaar opnieuw van 'sexueel misbruik'.  Hij deed dat, zoals Victor Vervloesem dat in 1998 heeft gedaan, door met een verzonnen verhaal naar Het Nieuwsblad te stappen)

van:  werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan:  premier.fed.be
cc:  milquet.ecdh.be,
 Min.annemie.turtelboomjust.fgov.be
bcc:  katholieknieuwsblad.nl,
 Nieuwsredactie stadsomroep,
 justitiehuis.brussel.just.fgov.be,
 Liga Voor Mensenrechten,
 hulplijnseksueelmisbruik.nl,
 2e Kamerfractie D'66.tweedekamer.nl,
 Slootmans Geert.just.fgov.be
datum:  10 maart 2013 16:29
onderwerp:  'Veiligheid van de Burger': maandenlange terreur

'De inlichtingendienst staat niet buiten de wet'

Image

Volgens de Belgische Staatsveiligheid staat een inlichtingendienst 'niet buiten de wet en mag zij niet alle middelen aanwenden om het gewenste doel te bereiken'...

----

'De Veiligheid van de Staat is gebonden aan een wettekst en is onderworpen aan parlementaire controle.
Die parlementaire controle kan beroep doen op een onafhankelijk controleorgaan, het Vast Comité van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (het zogenaamde Comité I) dat controleert of de Veiligheid van de Staat zich aan de wettelijke bepalingen houdt en dat kan optreden als gerechtelijke overheid.
De algemene beleidslijnen van de dienst worden bepaald door het Ministrieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid, waarvan de Eerste Minister de voorzitter is en waarin de Ministers van Justitie, Landsverdediging, Binnenlandse Zaken, Buitenlandse Zaken en Mobiliteit zetelen.'

http://www.standaard.be/extra/pdf/staatsveiligheid.pdf

====

De opdracht van de Staatsveiligheid bestaat uit vier delen:

 
1) Het inwinnen, analyseren en verwerken van inlichtingen die betrekking hebben op elke activiteit die de inwendige veiligheid van de Staat en het voortbestaan van de democratische en grondwettelijke orde, de uitwendige veiligheid van de Staat en de internationale betrekkingen, het wetenschappelijk of economisch potentieel, zoals gedefinieerd door het Ministerieel Comité, of elk ander fundamenteel belang van het land, zoals gedefinieerd door de Koning op voorstel van het Ministerieel Comité, bedreigt of zou kunnen bedreigen.
2) Het uitvoeren van de veiligheidsonderzoeken die haar overeenkomstig de richtlijnen van het Ministerieel Comité worden toevertrouwd. Dit betekent onder meer onderzoeken uitvoeren over personen die in het bezit moeten zijn van een veiligheidsmachtiging om toegang te hebben tot geheime of vertrouwelijke informatie.
3) Het uitvoeren van de opdrachten tot bescherming van personen die haar worden toevertrouwd door de Minister van Binnenlandse Zaken, onder meer (bijvoorbeeld ten behoeve van buitenlandse staatshoofden).
4) Het uitvoeren van alle andere opdrachten die haar door of krachtens de wet worden toevertrouwd. Voorbeeld: aanvragen voor het dragen van een vuurwapen door personen die geen verblijfplaats in België hebben.
 
De Veiligheid van de Staat verzamelt inlichtingen betreffende de volgende gebieden: ideologisch extremisme, georganiseerde misdaad, radicalisme, schadelijke sektarische organisaties, contraspionage, wapenproliferatie, terrorisme, wetenschappelijke en economische spionage. Drugsdelicten behoren niet tot de bevoegdheid van de Staatsveiligheid.
De Staatsveiligheid heeft aanleiding gegeven tot het opsommen van een aantal strafbare feiten in het Belgische Strafwetboek (art. 101-136). Dat gaat onder meer over aanslagen tegen de koning en de regering, aanslagen tegen de uitwendige veiligheid, bijvoorbeeld het opnemen van de wapens of spioneren voor de vijand, en aanslagen tegen de inwendige veiligheid, bijvoorbeeld het organiseren van burgeroorlog, verwoesting, mensenslachting of plundering. Onder de inwendige veiligheid valt ook het verbod op privé-milities. De staatsveiligheid beschikt hiervoor over een budget van ca. 126 miljoen euro.
Daarvoor gebruikt de Dienst informanten die niet in de gerechtelijke dossiers voorkomen, voor hun bescherming. Het is niet toegestaan zonder gerechtelijk bevel telefoons af te luisteren. Wel zijn telefoonbedrijven verplicht om gedurende een jaar de gespreksinformatie op te slaan (tijd, plaats, duur). Op 17 juli 2009 werd door de Senaat het wetsvoorstel op de Bijzondere Inlichtingenmethodes goedgekeurd. Deze wet moet de inlichtingendiensten meer mogelijkheden verschaffen voor het voeren van onderzoek, en laat voor het eerst echte spionagetechnieken toe (telefoontap, doorzoeken van eigendommen, plaatsen van afluisterapparatuur, infiltraties door geheim agenten, opzetten van rechtspersonen door de inlichtingendiensten) toe. Het aanvankelijke wetsvoorstel van de regering stootte op heel wat kritiek, omdat de democratische (parlementaire) controle onvoldoende zou zijn. Daarom dienden enkele senatoren een nieuw wetsvoorstel in, dat uiteindelijk drie jaar in behandeling was. De inlichtingendiensten waren vragende partij voor de wetgeving, daar zij de wettelijke middelen (die enkel mogelijkheid gaven om met informanten te werken) onvoldoende achtten om de taken naar behoren uit te voeren.
 
Toezicht op de Staatsveiligheid wordt uitgeoefend door de Vaste Commissie voor toezicht op de veiligheidsdiensten (Comité I), die afhangt van het Parlement; voorzitter van de Commissie is dhr. Guy Rapaille. De voormalige voorzitter van het Comité I, dhr. Jean-Claude Delepierre werd na zijn mandaat voorzitter van het Coördinatiecentrum voor dreigingsanalyse van terreuraanslagen en de Cel voor Financiële Informatieverwerking.
 

====

De Tijd van 6.3.2013 schreef dat Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid,  de regering nu voorgesteld heeft om een koninklijk besluit te publiceren zodat de Staatsveiligheid haar gegevens 50 jaar lang mag bewaren. De inlichtingendienst wil zelfs foute of onjuiste gegevens nog 30 jaar lang kunnen bijhouden.
De algemene beleidslijnen van de Belgische Staatsveiligheid worden bepaald door het Ministrieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid, waarvan Premier Di Rupo de voorzitter is.

Opvallend is dat Winants (Open VLD) voorstel volgt op een politiek debat waarin de rol van de Belgische Veiligheid in heel wat dossiers, in vraag werd gesteld. Nadat Premier Di Rupo (PS) en justitieminister Turtelboom (Open VLD) tot 'kalmte' aanmaanden, werd het debat afgesloten.

Vreemd in deze zaak is dat Turtelboom tegenover De Tijd verklaarde dat "de politieke besprekingen nog moeten beginnen" en De Tijd schrijft: 'Het ziet er wel naar uit dat de bewaartermijn van 50 jaar (en langer) er zal komen'.

De politieke besprekingen hebben dus reeds plaatsvonden terwijl ze 'nog moeten beginnen'...

Veiligheid van de Staat (VSSE)
Tel. : 02 205 62 11
Fax : 02 201 57 72
E-mail: info@vsse.beExterne link

14-02-13

Belgische Staatsveiligheid: Minister Milquet spreekt over 'veiligheid'...

milquet.werkbezoek

Op http://maudoortwijn.wordpress.com/

Bedankt voor je steun maar probeer eveneens voporzichtig te blijven in uw verklaringen omdat men er gemakkelijk misbruik van kan maken.

Omdat we ervan overtuigd zijn dat de Belgische Justitie en Staatsveiligheid de doofpotoperatie rond de kinderpornozaak Zandvoort geleid hebben en zij tevens verantwoordelijk zijn voor de reeds twee maanden durende doodsbedreigingen waarbij al onze blogs wekenlang werden gesloten, schreven we herhaaldelijk naar de Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Noëlle Milquet (christen-democraten), die echter niet antwoordde.

Het stilzwijgen van deze minister is echter niet normaal omdat zij bevoegd is voor de werking van de politiediensten en omdat er politiediensten zijn betrokken bij de voortdurende doodsbedreigingen tegen Marcel Vervloesem’s dochter en oudste kleindochtertje, alsook bij de aanslag op zijn dochter.

Marcel’s halfbroer Victor Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort met zijn verklaringen en de verklaringen van zijn bendeleden moest dichtdekken en waarvan zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, gaf op 17.12.2012 niet alleen het startsein tot de reeds twee maanden durende doodsbedreigingen door een sms-je met doodsbedreigingen naar Marcel’s kleindochtertje te sturen.

Victor Vervloesem werd in 2006, dank zij zijn goede contacten met de burgemeester van Herentals (die eveneens kamerlid is en in de jaren ’90 onder het vice-premierschap van de huidige Belgische premier Elio Di Rupo, ook de Belgische Staatssecretaris en de Minister van Veiligheid was), tot voorzitter van de herentalse commissie voor Veiligheid en Politie benoemd terwijl hij deels analfabeet is.
Hij zetelt thans ook in het bestuur van de Politieraad Neteland, een overkoepelend politienetwerk voor Herentals en omstreken, die door Peeters die ook aan het hoofd staat van de herentalse politie, wordt voorgezeten.
En het is uitgerekend Ronnie Geens, de hoofdcommissaris van de politie van Herentals die goede contacten onderhoudt met Victor Vervloesem, die weigerde om een proces-verbaal op te maken van de aanslag tegen Marcel’s dochter ‘omdat er geen auto-nummerplaat genoteerd werd en men dus niets kon doen’. Op die wijze werd deze aanslag die fataal had kunnen aflopen, dichtgedekt.

Omdat de Justitie van Turnhout niet wilde optreden en de daders van de wekenlange doodsbedreigingen en de aanslag beschermden, schreven we ook herhaalde malen naar justitieminister Turtelboom. Op 7.2.2013 kregen we het hierboven gepubliceerde antwoord op onze brief van 7.1.2013 van de heer Slootmans van de FOD Justitie.

Minister Milquet die, tesamen met justitieminister Turtelboom, deelnam aan de door Premier Elio Di Rupo op 15.6.2012 georganiseerde speciale vergadering over veiligheid met de burgemeesters van de 15 grootste steden en gemeenten van België, waarbij er overleg gepleegd werd over een ‘betere coördinatie van het veiligheidsbeleid op federaal en lokaal vlak en over de samenwerking van de gemeenten met justitie’, zwijgt echter als een graf.

Op die manier distancieert Milquet zich van de regeringsverklaring van Premier Elio Di Rupo (Parti socialiste) die stelde dat ‘de veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is voor de regering’.

Ik denk dat Minister Milquet, zoals de Herentalse burgemeester Jan Peeters die Victor Vervloesem en de hele lokale maffia in het zadel hielp, dat vroeger ongetwijfeld heeft gedaan, te nauw met de diensten van de Belgische Staatsveiligheid samenwerkt. En, zoals reeds aangehaald, zijn het de Justitie en de Staatsveiligheid geweest die jarenlang alles geprobeerd hebben om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

Er woedt momenteel een verhitte politieke discussie over de door de christen-democraten gekontroleerde Staatsveiligheid in België omdat een aantal politici zich zorgen maakt over de geheime dossiers die de Belgische Staatsveiligheid over hen heeft opgemaakt. De gegevens uit die dossiers lekken immers regelmatig uit en zij worden ook in politieke rechtszaken gebruikt.

De krant De Standaard van 13 februari 2013 publiceerde de volgende bloemlezing van Minister Milquet die, tesamen met haar partij-vriend, de voormalige minister van Justitie Stefaan De Clerck, de verdediging van de Belgische Staatsveiligheid op zich neemt: ‘Een goed functionerende inlichtingendienst is onontbeerlijk voor de veiligheid van een land. De dienst is onmisbaar. Het bestaan van een competente en gecontroleerde inlichtingendienst is onontbeerlijk in het kader van de veiligheidspolitiek van een land. De polemiek, ontstaan naar aanleiding van enkele in de pers gelekte verslagen uit eenzelfde onderzoek, mag dan ook geenszins de basis vormen om de werking van de staatsveiligheid in diskrediet te brengen, noch die van haar huidige top (nvdr. waarvan Milquet en De Clerck, politiek gezien, deel uitmaken). Er moeten een aantal verbeteringen in overweging worden genomen, meer bepaald wat betreft de werking, de transparantie, de voogdij, de coördinatie en de uitwisseling van informatie tussen de verschillende diensten, alsook wat betreft de integratie van de verschillende opdrachten in de prioriteiten van de veiligheidspolitiek van de regering. De prioriteit is noch het debat over het bestaan van de staatsveiligheid, noch dat over de opvolging van zijn topman. De prioriteit moet gaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen die elementen, die duidelijk de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen.’

Het klinkt allemaal erg overtuigend. Het enige probleem is echter dat de uitleg van de Minister niet klopt. Want waarom maakt zij zoveel ophef rond de ‘veiligheid van de staat en haar burgers’ als zij het reeds te veel vindt om te antwoorden op een paar brieven waarin haar gevraagd wordt om een 15-jarig meisje en haar ouders met nog drie kinderen onder de 14 jaar, tegen wekenlange doodsbedreigingen en mogelijks nieuwe aanslagen te beschermen ?

Minister Milquet verkoopt dus onzin door te verklaren dat de ‘prioriteit moet uitgaan naar het debat over de versterking van de strijd tegen de elementen die de veiligheid van de staat en haar burgers bedreigen’.

Ik denk dan ook dat Minister Milquet en haar politieke vriend Stefaan De Clerck die zeer goede contacten onderhoudt met de Belgische Staatsveiligheid en die voor een groot deel verantwoordelijk was voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, op de eerste plaats hun eigen machtspositie willen veilig stellen.
Die hebben zij ondermeer te danken hebben aan de Belgische Staatsveiligheid en het dichtdekken van allerlei ‘staatsgevaarlijke’ dossiers.

Machtsgeile politici hebben maar weinig oog voor de ‘veiligheid van de burger’ die Premier Elio Di Rupo tot een ‘absolute prioriteit van de regering’ noemde.

Laat ons hopen dat er zowel in België als in Nederland meer en meer burgers opstaan die niet akkoord gaan met het politieke spel rond de ‘veiligheid van de staat’ dat ten koste van hun eigen veiligheid gespeeld wordt.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Milquet: ‘Staatsveiligheid mag niet worden afgeschaft’:
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF...

‘De Clerck verzet zich tegen afschaffen Staatsveiligheid’:

http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1331203/stefaan-d...

03-02-13

Belgische Staatsveiligheid lekt

Winants.jpgDe vertrouwelijke rapporten van de Belgische Staatsveiligheid verschijnen regelmatig in de pers...

---

3.2.2013 - De krant De Morgen kon de hand leggen op een rapport van de Staatsveiligheid dat de contacten van politici met bepaalde sektes oplijstte. Het ging om een vertrouwelijk rapport van het hoofd van de Staatsveiligheid, Alain Winants, aan de hoogste overheden in ons land.

Een van de genoemde politici is de CD&V-senator Rik Torfs, die volgens het rapport contacten gehad heeft met Scientology, een Amerikaanse religieuze beweging in ons land als sekte beschouwd wordt. Torfs uitte gisteren al zijn ongenoegen over het gelekte rapport. "Wakker worden in een politiestaat", luidde het op Twitter. In het programma "Peeters en partners" op Radio 1 ging Torfs dieper in op de feiten.

"In mijn academische carrière als kerkjurist die zich bezighoudt met kerk-staatverhoudingen heb ik zeer zeker contacten gehad met vertegenwoordigers van Scientology", zegt Torfs. "Als je hen tegenkomt op congressen in de landen waar ze zijn toegelaten, proberen ze sympathie voor hun zaak te wekken, te verkrijgen dat de mensen zeggen dat ze gewoon een godsdienst zijn. Maar wat dan nog als ik daar als politicus contact mee zou hebben? Het is toch een vereniging die niet buiten de wet gesteld is?"

"Het zou toch gek zijn als je alleen met heel sympathieke mensen contact mag hebben, en niet met groepen waar vraagtekens bij worden geplaatst. Ik ben absoluut geen fan van Scientology, maar neemt niet weg dat ik wil weten wat er in Scientology gebeurt. Ik stel bijvoorbeeld vast dat het Hof van Cassatie in Italië hen een gewone godsdienst vindt. En dat in Duitsland onderscheid wordt gemaakt tussen commerciële activiteiten die wellicht niet altijd het daglicht mogen zien en hun religieuze activiteiten."

"De Staatsveiligheid heeft zich in een rechtsstaat niet te moeien met het feit of ik contact heb met een religieuze groep die toch niet buiten de wet gesteld is", stelde Torfs. "Als die religieuze groepen iets verkeerds doen, vervolg hen dan. Spoor de misdrijven op en straf de overtreders daarvoor. Maar ga in godsnaam toch geen tweede circuit in het leven roepen waarbij mensen achternagezeten worden of gecontroleerd in hun contacten met speciale religieuze groepen."

"Verrotting van het partijsysteem"

Torfs noemt het ook erg verontrustend dat het rapport voortijdig gelekt is. "Slechts een paar mensen wisten ervan, en toch komt het in de pers. Er wordt gefluisterd dat het de bedoeling is om de huidige topman van Staatsveiligheid te vervangen, een politieke benoeming door een partij, die waarschijnlijk de bron is van het lek. Toch ongehoord vind ik. Dat wijst op een verregaande verrotting van het particratische systeem."

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/130203_Torfs_Staatsveiligheid

18:08 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, Belgische Staatsveiligheid | Permalink | Commentaren (2) |  Facebook |

07-11-12

'Ik ben een slachtoffer van de Staatsveiligheid'

Winants.jpg

De Belgische inlichtingendiensten hebben vorig jaar 831 toelatingen gekregen om bijzondere inlichtingenmethoden te gebruiken. Het gaat daarbij onder andere om post onderscheppen, telefoonnummers traceren, telefoongesprekken afluisteren en bankgegevens inkijken. Dat blijkt uit het rapport van het Comité I, dat De Tijd kon inkijken.

Opmerkelijk is dat de staatsveiligheid de methoden veel vaker gebruikte dan de militaire inlichtingendienst. De technieken mogen ook lang worden toegepast. Zo kreeg de staatsveiligheid de toelating gemiddeld 20 tot 60 maanden lang iemands bankgegevens in te kijken.

In één dossier mag dat zelfs 15 jaar. Het Comité I vindt dat lang, maar het kent de dossiers en vindt de maatregel ook nodig. Het meent dat de staatsveiligheid de methoden evenwichtig inzet.

De staatsveiligheid kreeg vooral toelating om telefoonnummers te traceren. Het ging om 355 toelatingen, die goed waren voor 1.892 telefoonnummers. Dat aantal ligt eigenlijk nog hoger, want de staatsveiligheid mag alle nummers traceren die met die 1.892 nummers in verbinding stonden.

http://www.vandaag.be/binnenland/92027_belgische-geheime-diensten-spioneren-er-duchtig-op-los.html

---

KLACHTEN EN AANGIFTEN

alainwinants.jpg

De burger die van oordeel is dat hij het slachtoffer is van een inbreuk op zijn rechten door de Veiligheid van de Staat, de Algemene Dienst inlichting en veiligheid, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse of een van zijn ondersteunende diensten handelend in die hoedanigheid, kan hierover klacht neerleggen. De wet laat de burger immers toe het Vast Comité I in kennis te stellen van klachten en aangiftes ingeval van eventuele disfuncties in de schoot van deze diensten.

Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten:

http://www.comiteri.be/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=53&lang=NL

http://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/onafhankelijke_diensten_en_commissies/veiligheid_van_de_staat/

29-09-12

Belgische Staatsveiligheid en Justitie censureren boek

aan.bed.geketend.mensenrechten.België.gif

De commentaren op http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ worden reeds maandenlang geblokkeerd.  Het probleem werd niet opgelost na herhaalde klachten bij de Skynet klantendienst (Belgacom).


Merk op dat de commentaren op het artikel « Enfants à Vendre », Le livre de Marcel Vervloesem, 'gesloten' zijn, terwijl de beheerder van de blog 'Werkgroep Morkhoven' daartoe geen opdracht gaf.


Marcel Vervloesem kreeg ook diverse huiszoekingen tengevolge de uitgifte van zijn boek en werd zelfs, na de zoveelste roddelcampagne in Het Nieuwsblad (Vlaamse uitgeversmaatschappij Corelio) 5 maanden lang en zonder reden opgesloten.  Zoals in het verleden, plaatste men hem gedurende enkele tijd bij een geesteszieke om hem lichamelijk en psychologisch te breken.

Marcel Vervloesem heeft reeds jarenlang een contactverbod met zijn vrienden; een spreekverbod met de media (ook met de minder corrupte buitenlandse pers) en mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.  Justitieminister Turtelboom (Open VLD) werd hiervoor reeds herhaaldelijk aangeschreven maar die maakt zich niet druk rond de voortdurende schending van de mensenrechten in haar gevangenissen.

Misschien kan Jean-Marie Lejeune die enkele jaren geleden naar de politie stapte omdat de vzw Werkgroep Morkhoven hem een pamflet met informatie over de kinderpornozaak Zandvoort toestuurde, hier eens een 'Witte Mars' rond organiseren.  De cdH (franstalige chisten-democraten) die Lejeune op haar verkiezingslijst zette, zou er tevreden mee zijn.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Marcel Vervloesem werd bij een open-hart-operatie tijdens zijn twee jaar durende gevangenschap, als een hond aan het ziekenhuisbed vastgeketend

---------

 'De commentaren zijn gesloten'


'KINDEREN TE KOOP' : Marcel Vervloesem zaait nu al paniek bij de censoren van Justitie....

...en de eerste exemplaren van de kladversie van zijn boek zijn reeds het ' ijzeren gordijn' gepasseerd.

Werkgroep Morkhoven heeft vandaag, Vrijdag, de omslag van het lang verwachte boek van Marcel Vervloesem gepubliceerd. Een vertederende tekening die erg contrasteert met de ruwe inhoud van zijn boek: na lezing ervan, zullen de Belgische burgers ontdaan zijn over de omvang van de netwerken van kinderconsumenten, evenals wegens de medeplichtigheid binnen Justitie die deze Belgische pedocriminelen beschermt. Ontstellend. Hardverscheurend. Verontrustend..

Morbide

Jarenlange opsluiting in de gevangenis, belaging, sancties etc..., hebben deze man tenslotte niet kunnen verhinderen zijn eerste getuigenis te publiceren: hij beschrijft er gedetaileerd de manier waarop pedofielen hun ' grondstoffen' verzamelen, ze uitbuiten, bewerken, en exporteren over de gehele wereld. Hij bewijst in zijn boek, aan de hand van ongepubliceerde documenten, dat de rechters en de poltiici in dit land niet de kant van de misbruikte kinderen kiezen, maar die van hun beulen. Hij noemt namen, opdat bepaalde politici eindelijk de gelegenheid niet meer zullen kunnen ontlopen om verantwoording af te leggen voor hun daden tegenover de kiezers. Hij neemt een aantal rechters op de korrel die daardoor eindelijk hun bezoedelde toga' s onder ogen zullen moeten zien.

Verheugend

Marcel Vervloesem heeft me vanochtend verteld dat zijn vandaag verschenen boek nu al juridische druk ondervindt om de publicatie ervan te verbieden. Onze sinistere togadragers en onze ' politieci' 
zullen echter nogal op hun neus kijken, want de Werkgroep Morkhoven is niet voor een gat te vangen: er zal geen enkel exemplaar in de etalage van de boekhandels te zien zijn!

Ondeugend

De eerste Europese collectieven die strijden tegen geinstitutionaliseerd kinermisbruik hebben reeds exemplaren van zijn boek ontvangen, d.w.z. In de vorm van een USB-stick tegen de prijs van 25 euro. Ik zal Marcel komende zondag op een afgesproken plek in Brussel ontmoeten, waar hij mij een digitaal exemplaar van zijn werk zal overhandigen, bedoeld voor onze organisatie ' Cineyrgiens' , -tevens bij wijze van hartelijke groet.

Magistraal

Al een paar uur zijn computers en servers in Belgie, Luxemburg, in Nederland en in Oostenrijk druk doende USB-stick na USB-stick te kopieren. Het twintigtal onderzoekers van het collectief NNSPMDF zal hetzelfde doen tijdens de tien dagen van het congres dat ze in het zuiden van Luxemburg organiseerd van 20 tot 30 augustus a.s.. De vele lezers van Walhtere Causette op Facebook die hem al om een exemplaar gevraagd hebben van de stick van ' Cineyrgie' , zullen dus in september interessante post ontvangen.

Viral

Op dit moment is het boek van 620 pagina' s enkel in het Nederlands verkrijgbaar. Maar de drukker van Cineyrgie heeft de literaire vertaling ervan op zich genomen: d.w.z. een vertaling die haar ruimte laat voor haar eigen schrijfstijl. Ondergetekende VdB neemt zich ook voor om Marcel voor te stellen hem te helpen bij de Franse vertaling van zijn boek, via een bevriende drukker die hij niet nader gaat noemen. Deze vertaling zal binnen enkele weken af zijn...

Collegiaal

Na ons gesprek, gaan Marcel en ik aan de wandel. We zullen meerdere mensen gaan opzoeken. Het is zaak van deze heilige dag gebruik te maken door samen onze goede werken op te biechten waardoor de Stilte opgeblazen zal worden waardoor Belgie tot een tempel en een asiel is geworden voor pedocriminelen. In dat zelfde kader zal ik de exquise eer hebben, om een technische en publicitaire alliantie te sluiten tussen Cineyrgie en de Werkgroep Morkhoven, – een zoveelste link in een netwerk dat in de grootst mogelijke discretie een ongelooflijke omvang aan het aannemen is.

Efficient

Geflankeerd door mijn ' brothers in arms' , met de USB-stick van Marcel op zak, zal ook ik Michelle Martin aanklagen wegens het doodmartelen van de kleine meisjes. Net als de rechters van diit land die moedwillig hebben meegewerkt aan het verwoesten van de onschuld van onze kinderen. Ik zal iedereen aan de schandpaal nagelen die het lef heeft zijn lage wet te willen opleggen aan Justitie. Idem met de perverse low-lives die hun smerige zeden in de plaats van de moraal willen stellen in dit land.

Walgelijk

Onze dochtertjes zijn uiteraard niet van de honger gestorven, – en het is voortaan iedereen duidelijk dat de Kerk evenzeer medeplichtig is aan het beschermen van de netwerken die kinderen seksueel uitbuiten, -tenminste geldt dat voor ondergetekende, en als gedoopt lid van die Kerk zal ik het nooit meer over mijn geweten kunnen krijgen om nog eens te knielen voor haar.

De zusteres Clarissen hoeven nu alleen nog maar een een bordeel voor gepensioneerde pedofielen te openen, want het slachtoffer M.Martin is nog altijd ijverig op zoek naar ' gepast' geld om de schuld te vergoeden die ze heeft bij de lui die haar kwaad gedaan hebben.

Ik zal ze een USB-stick sturen met de namen en de foto's van hun toekomstige klanten, -die kunnen de nonnen dan in hun gebedenboeken stoppen samen met de vrome plaatjes...

Patrick Vanden Berghe

Bron:
http://www.cineyrgie.nl/?id=3244

----

Het Boek:
Het boek 'kinderen te koop' 620 pagina's op USB-stick en ook verkrijgbaar in boekvorm (enkel in het Nederlands voorlopig) kan hier besteld worden: 

Voor Nederland: brenninkmeijer.c@gmail.com
Voor België: 
vt6788107@base.be

Prijs: 25 euro


Vertaling artikel: Eheu - Gepost door: eheu | 27-08-12
De commentaren zijn gesloten

22-06-12

Sharia4Belgium: de 'grootste bedreiging voor de democratie' ?

De.Wever.nva-strafrechter-moet.jpgAlain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, noemde Sharia4Belgium 'de grootste bedreiging voor de democratie'.  We zijn het echter niet eens met zijn standpunt. 

Op 24 maart 2012, dus nog voor het incident met de boerka-vrouw en de manifestatie te Molenbeek, verklaarde Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, via de pers (wat een nogal ongebruikelijke manier is voor de Staatsveiligheid), het volgende: 
'Ik wil onderzoeken of Sharia4Belgium kan verboden worden.  Het idee leeft dat Sharia4Belgium een clowneske vereniging is. Maar de Staatsveiligheid heeft in 2010 al gewaarschuwd dat het salafisme de grootste bedreiging is voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving. Het is de grootste bedreiging voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving'.
 
Op 26 maart 2012, twee dagen later dus, zei Theo Francken van de N-VA:
'De N-VA wil dat de correctionele rechtbank de nationaliteit kan afnemen van mensen die strafrechtelijk veroordeeld werden binnen de tien jaar nadat ze Belg werden. Ik wil bovendien dat de staatsveiligheid actief gaat samenwerken met Justitie. De staatsveiligheid kent de activiteiten van gevaarlijke nieuwe Belgen. Zij moet die actief signaleren aan het gerecht, zodat Justitie de nationaliteit van die mensen kan afnemen'.
 
Op 26 maart 2012, dezelfde dag dus, liet N-VA-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Bart De Wever weten: 'Ik heb veel veel begrip voor het signaal van Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, over de organisatie Sharia4Belgium. Het is uiteraard niet aan de politiek om te bepalen welke organisaties al dan niet verboden moeten worden, er is immers vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging.  Als de Staatsveiligheid ons – politici – verzekert dat deze organisatie buiten de wet gesteld moet worden aan de hand van voldoende en betrouwbare informatie, dan moet dit ernstig genomen worden.'
 
Op 5 juni 2012 (dus na het incident met de boerka-vrouw en de daaropvolgende  manifestatie te Molenbeek), zei justitieminister Turtelboom (Open VLD):
'Ik vind de oproep van N-VA-voorzitter Bart De Wever om Fouad Belkacem van Sharia4Belgium voor het gerecht te slepen "een beetje vreemd".  Het gerecht is al volop aan het werk. Het positief injunctierecht is bovendien ook geen stoplapje dat je te pas en te onpas kunt gebruiken. Als de beroepsprocedure van Belkacem is afgelopen, wil de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois bekijken of hij Belkacem de Belgische nationaliteit kan afpakken.'
 
Op 5 juni 2012 vond Justitieminister Turtelboom (Open VLD) de oproep van Bart De Wever over Belkacem dus "een beetje vreemd" en vond ze dat het gerecht 'haar werk moet doen'.   Maar anderzijds ging ze akkoord met het voorstel dat N-VA-er Theo Francken twee dagen na de verklaring van Alain Winants van de Staatsveiligheid deed.  Zij verklaarde namelijk dat zij met de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois wil bekijken of hij 'Belkacem de Belgische nationaliteit kan afpakken'.  Turtelboom ging zelfs nog een stap verder dan Van Hecke om 'gevaarlijke nieuwe Belgen de nationaliteit af te nemen' want Belkacem werd namelijk in België geboren en ging er naar katholieke scholen.
 
Op 7 juni 2012 (dus twee dagen na voorgaande verklaring) stelde Turtelboom dat 'alles in het werk gesteld zal worden om een stevig dossier op stellen opdat Belkacem's Belgische nationaliteit kan worden afgenomen zodat op de Marokkaanse vraag tot zijn uitlevering kan worden ingegaan door de Belgische autoriteiten'.
Van een vraag om uitlevering van Belkacem die dus sinds zijn geboorte Belg is, was er echter geen sprake. 
 
Op 8 juni 2012 betreurden de advocaten van Fouad Belkacem terecht dat zowel de wetgevende als de uitvoerende macht zich mengen in een debat dat enkel en alleen voor de rechterlijke macht gevoerd kan worden. De advocaten stelden in een persbericht dat zo de scheiding der machten in gevaar komt.  De advocaten vroegen zich daarnaast ook af of er nog wel sprake kan zijn van een eerlijk proces.  Ze vroegen alle partijen om rust in het dossier en verzochten uitdrukkelijk dat een sereen debat kan plaatsvinden met eerbiediging van het vermoeden van onschuld en het recht op een eerlijk proces.
 
Minister Turtelboom die enkele maanden geleden nog 'een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' bepleitte, ging echter gewoon verder op de ingeslagen weg.  Op 10 juni 2012 zei ze: 'Wat er door de Raadkamer ook beslist wordt, Belkacem blijft minstens nog zes maanden in de cel.'
 
Op 12 juni 2012 kwam Belkacem voor de raadkamer.  Belkacem's advocaten Walter Damen en Sven Mary maakten toen bekend dat de beschikking van de raadkamer waarin de aanhouding van Belkacem bevestigd wordt, op 11 juni 2012 al in het dossier zat. Dus nog voor zij de kans kregen om hun zaak te pleiten. Ze was wel nog niet ondertekend.  "Daaruit blijkt minstens een schijn van vooringenomenheid of partijdigheid en daarom hebben we een verzoekschrift neergelegd om de voorzitter te wraken", aldus de advocaten. De voorzitter van de raadkamer besliste dat hij in die omstandigheden niet meer kon zetelen en trok zich terug. 
De advocaten hadden alles ingescand als bewijs. 
Justitieminister Turtelboom ontkende de kritiek dat er politieke motieven zijn bij de beslissing om Belkacem een oude straf te laten uitzitten.
 
Op 12 juni jl. maakte Turtelboom bekend dat er 11.491 gedetineerden in de Belgische gevangenissen zitten. Onder hen: een grote groep voorlopig gehechten en ook 6.544 veroordeelden.  Slechts één enkele zat een straf uit onder de zes maanden. Dat is niét Belkacem, want die zit nog in voorhechtenis.
Minister Turtelboom schijnt de politiek opgeklopte heisa rond Sharia4Belgium en Faoud Belkacem electoraal te willen uitbuiten. Ze verklaart dat zij de uitvoering van de straffen onder de zes maanden van zo'n 20.000 mensen, 'meer mogelijk wil maken'. 
 
Ook de extreem-rechtse partijen laten van zich spreken. Op 19 juni 2012 werd er op initiatief van de Parti Populaire van Mischaël Modrikamen betoogd tegen het “islamitisch fascisme”.  Op het Polaertplein, aan het justitiepaleis van Brussel, vertrok gelijktijdig een tegenbetoging van vooral Franstalige socialistische en christendemocratische jongeren.  De jongeren werden door de oproer-politie in elkaar geslagen. Men kan zich afvragen of dit niet het gevolg is van de 'repressie' waartoe Premier Di Rupo, ministers  en regeringspartijen opriepen. 
 
Terwijl Sharia4Belgium al wekenlang als een 'terreurdreiging' wordt afgedaan, blijft het stil rond het Vlaams Belang dat wegens de aanzetting tot haat en onverdraagzaamheid veroordeeld werd maar dat, zoals de Liga voor de Rechten van de Mens opmerkte, na haar veroordeling, gewoon verder ging met het zaaien van haat en onverdraagzaamheid...

Foto: Bart De Wever

------

22 juni 2012: Vandaag waren er weer problemen met onze skynetblog. Het bewerken en publiceren van nieuwe berichten was onmogelijk.  En tenslotte was het zelfs niet meer mogelijk om in te loggen.  

16-06-12

'Zelfs het kleinste misdrijf moet bestraft worden'

FotoDiRupo.jpg

De vzw Werkgroep Morkhoven kan niet akkoord gaan met de schaamteloze manier waarop de politieke partijen het voorval met Sharia4Belgium in Molenbeek, uitbuiten.

Het incident rond de boerka-vrouw en de daarop volgende protesten van Sharia4Belgium worden niet enkel als partij-propaganda voor de komende gemeenteraadsverkiezingen misbruikt.
Er wordt nu ondermeer in snel tempo aan een wet gewerkt om 'radicale verenigingen' op vraag van de Belgische Staatsveiligheid te verbieden en ze van het het internet te verwijderen.

Zoals het Vlaams Belang en de N-VA reeds lang voorstellen, zijn de regeringspartijen het nu eens om de Belgische nationaliteit van vreemdelingen en zelfs van de kinderen van vreemdelingen die in België geboren werden, te ontnemen om ze 'aan hun land' uit te leveren.
Ook de erkende en niet-erkende politieke vluchtelingen zullen dus weldra onder het mes vallen.
Het zijn zaken waarvan het Vlaams Belang dat destijds veroordeeld werd wegens het aanzetten tot haat en overdraagzaamheid, alleen nog maar kon dromen.

Reeds voor het recente incident met de Boerka-vrouw en de protesten van Sharia4Belgium in Molenbeek, pleitten justitieminister Turtelboom (VLD, vlaamse liberalen) en VLD-voorzitter Alexander De Croo voor een 'zero-tolerantie tegen de criminaliteit' terwijl ze tegelijkertijd toelieten dat de rijke industrieel Roger De Clerck onlangs zijn proces kon afkopen en vrijuit ging.

Justitieminister Turtelboom zei enkele dagen geleden: 'Wat er door de raadkamer ook beslist wordt, Faoud Belkacem blijft nog minstens zes maanden in de cel.  Welke partij wil Sharia4Belgium-woordvoerder Fouad Belkacem vrij? Als CD&V en SP.A dat willen, dan hoor ik hen dat graag zeggen. Ik heb geen andere keuze. Ik heb de beslissing zonder enige scrupule genomen om te zeggen dat dit onaanvaardbaar is'.
Kort nadien ontdekten de advocaten van Faoud Belkacem (Sharia4Belgium) dat de uitspraak (beschikking) van de raadkamer al in het dossier stak. De beslissing over Belkacem was dus al genomen nog voor de advocaten hun argumenten op tafel hadden gelegd.  De advocaten hadden alles ingescand als bewijs. Een uur later was de beschikking verdwenen uit het dossier.

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af of er een onderzoek wordt gevoerd naar de verdwijning van de beschikking uit Belkacem's dossier.
Omdat er meermaals 
ontlastende stukken verdwenen uit het dossier van haar woordvoerder Marcel Vervloesem, zoals de Hoge Raad voor de Justitie destijds ook toegaf, heeft de vzw Werkgroep Morkhoven immers het gevoel dat dergelijke misdadige praktijken onbestraft blijven en bijgevolg steeds meer en meer worden toegapast.

Gisteren verklaarde premier Elio Di Rupo (PS, parti socialiste) in een interview met Metro nog dat hij 'een einde wil maken aan het gevoel van straffeloosheid en dat een misstap niet zonder gevolgen mag blijven'. 'Ik steun minister van justitie Annemie Turtelboom in haar aanpak van de zaak-Belkacem. Ze ontmijnde een extreem gespannen situatie', aldus Di Rupo.
Over de verdwijning van de beschikking uit Belkacem's dossier, zei de Premier geen woord...

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Kopie: Premier Di Rupo,

14-06-12

Sharia4Belgium en de Belgische Staatsveiligheid...

winants-wil-nagaan-of-sharia4belgium-verboden-kan-worden.jpgEr zijn heel wat vragen rond de campagne van de afgelopen dagen waarbij, niet alleen het Vlaams Belang en de N-VA, maar ook Premier Di Rupo, de voltallige regering, de woordvoerders van de politieke partijen en de parlementsleden opriepen om Sharia4Belgium te verbieden en om haar woordvoerder Faoud Belkacem, de Belgische nationaliteit te ontnemen. 

Zoals men zich wellicht herinnert, begon het allemaal met een incident te Jette (Brussel) waarbij een gesluierde vrouw weigerde om zich te identificeren en waarbij zowel zijzelf als twee politieagenten in burger, gewond geraakten.

Sharium4Belgium maakte hierover een videofilmpje op YouTube.

Volgens Het Laatste Nieuws van 1.6.2012, zou Belkacem in het videofilmpje gezegd hebben dat 'een Belgische die voor de islam koos en niet voor de perversiteit, haar identiteitskaart aan de politie gaf, en haar gezicht aan een agente toonde'. 'Volgens de video', aldus Het Laatste Nieuws, 'wist de vrouw dat het verboden is de nikab te dragen op de openbare weg, omdat ze al verschillende keren geverbaliseerd werd'. Het Laatste Nieuws vermeld verder dat 'de agenten, die in het filmpje "vijanden van Allah, Romeinse honden en ongelovigen genoemd worden", vroegen haar de nikab uit te trekken, wat de vrouw weigerde'. Belkacem zou daarop gezegd hebben 'dat de agenten de kleren en onderkleren van de vrouw stuk scheurden' en dat er 'zes agenten op haar sprongen waardoor zij bewusteloos geraakte'.

Nadat enkele tientallen moslim-jongeren voor het politiekantoor en het gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek geprotesteerd hadden, verklaarde het Antwerps parket dat Fouad Belkacem in zijn videoboodschap 'het geweld verheerlijkt en opriep om tot gewelddadige actie over te gaan'.  

Het is echter niet na te trekken wat Belkacem in het videofilmpje 'La victime en niqab de la police Belge' precies gezegd heeft omdat het videofilmpje 'onbeschikbaar' is geworden.

Zoals in 2002 het geval was bij de protesten van de Arabisch-Europese Liga na de moord op de islamleraar Mohamed Achrak in Borgerhout (Antwerpen), maakte het Vlaams Belang dat in 2004 door het Gentse Hof van Beroep veroordeeld werd voor haar racistisch en discriminerend gedachtegoed en het aanzetten tot onverdraagzaamheid en haat, weer onmiddellijk gebruik van de situatie die zij voor een groot deel zelf provokeerde.
Op 4 mei 2012, vroeg gewezen Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke de Antwerpse procureur-generaal om de 'nationaliteit af te nemen van Fouad Belkacem'.
'Minister Turtelboom mag niet langer aarzelen. 
Abu Imran (Fouad Belkacem) moet de Belgische nationaliteit worden ontnomen en het land worden uitgezet', aldus het Vlaams Belang-kopstuk Filip De Winter.

Belangrijk om weten in deze zaak, is het feit dat De Vlaamse Liga voor Mensenrechten – destijds één van de dagvaardende partijen in het Blok-proces – op 27.5.2011 nog verklaarde dat het Vlaams Belang 'in een nieuwe folder die in negentien Brusselse gemeenten verspreidt werd, de migranten verantwoordelijk stelde voor het gevoel van onveiligheid dat vandaag de dag heerst bij de eigen bevolking'. 'Zeven jaar nadat zij streng werd veroordeeld omdat zij bij de bevolking gevoelens van vreemdelingenhaat aanwakkerde met als achterliggende bedoeling het behalen van stemmen, stellen wij tot onze verbazing vast dat het Vlaams Belang zich opnieuw manifesteert zoals het Vlaams Blok destijds', aldus de Liga voor Mensenrechten.

Het is dan ook hoogst merkwaardig dat zowel Minister Di Rupo (PS, franstalige socialisten, justitieminister Turtelboom (VLD, vlaamse liberalen) en de minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet (cdH, franstalige christen-democraten), de oproep van het Vlaams Belang overnamen.  Zij wensen zelfs in te gaan op het voorstel van het Vlaams Belang om Belkacem's Belgische nationaliteit af te nemen 'om hem aan Marokko uit te leveren' terwijl Faoud Belkacem in België geboren is en er naar katholieke scholen ging.

Opvallend is de rol van de Belgische Staatsveiligheid in deze zaak. Bepaalde politici hebben, in samenwerking met de Staatsveiligheid, blijkbaar ook het juiste moment afgewacht om Sharia4Belgium te verbieden en een nieuwe wet uit te vaardigen die het spreekrecht beperkt.  Justitieminister Turtelboom maakt van deze deze zaak dan weer gebruik om meer mensen achter de tralies te steken terwijl er in België reeds 11.200 gevangenen zijn en zware criminelen zopas de mogelijkheid hebben gekregen om, met het behoud van een blanco-strafregister, hun proces af te kopen.

Hierbij volgt een kort persoverzicht waaruit blijkt dat de voorstellen om Sharia4Belgium te verbieden en Faoud Belkacem's nationaliteit te ontnemen, reeds maanden geleden besproken werden.

Gazet van Antwerpen van 16 februari 2012: 'De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois onderzoekt of de Belgische nationaliteit van Fouad Belkacem kan worden afgenomen. Belkacem, die zichzelf Abu Imran noemt, is het boegbeeld van Sharia-4Belgium. Hij werd vorige week nog door de correctionele rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel en 550 euro boete wegens het aanzetten tot haat tegen niet-moslims en de belaging van voormalig VB-voorzitter Frank Vanhecke. Ik heb vaak een dubbel gevoel als het om Sharia4Belgium gaat. Geven we dat handjevol extremisten niet te veel aandacht? Volgens heel veel weldenkende moslims gaat het tenslotte om een groep van hooguit twintig radicalen, die met hun schreeuwerige pleidooi voor de invoering van de islamitische rechtspraak in België ook in hun eigen gemeenschap vooral spottende reacties uitlokken. Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, vindt dat we Sharia4Belgium niet mogen onderschatten. Volgens hem draagt de beweging met haar steeds harder wordende uitspraken bij tot de sluipende radicalisering van moslims met een salafistische inslag, die de westerse waarden verwerpen. Bovendien verenigt ze extremisten van verschillende nationaliteiten - Marokkanen, Tsjetsjenen, bekeerde Belgen - en dat is een nieuw fenomeen'.  Fouad Belkacem vertegenwoordigt in elk geval een groepering die niet bepaald een constructieve bijdrage levert aan onze samenleving, om het mild uit te drukken. Bovendien is hij nu al veertien keer veroordeeld door de politierechtbank en vier keer door een correctionele rechter. Belkacem en zijn gelijkgestemden stellen zich openlijk op tegenover ons democratisch stelsel en onze rechtsstaat, terwijl ze wél gretig profiteren van het democratisch recht op vrije meningsuiting dat een van de pijlers van die rechtsstaat vormt. Ik denk niet dat het ontnemen van de Belgische nationaliteit Belkacem de mond zou snoeren, wellicht integendeel. Misschien dat het daadwerkelijk laten uitzitten van een celstraf een beter middel is om hem op zijn rechten en plichten te wijzen'.

De Standaard van 21 maart 2012: 'Na de aanslag op de moskee in Anderlecht vorige week worden de salafisten alom met de vinger gewezen. Ook door de Staatsveiligheid. Volgens verschillende mosliminstanties en prominenten is het radicale salafisme de achtergrond voor de aanslag op de moskee in Anderlecht.  De Staatsveiligheid ziet in het oprukkende salafisme nu ‘de belangrijkste bedreiging voor de komende jaren’. Het is nu de eerste prioriteit voor de afdeling ‘extremisme’ geworden: ‘Het breidt alleszins uit. Volgens ons zijn er nu al honderden militanten en duizenden sympathisanten in België. Ze zijn niet alleen meer in de grote steden aanwezig, maar in het hele land,’ aldus de Staatsveiligheid in Knack. ‘De bekendste groep is natuurlijk Sharia4Belgium, maar de meeste anderen werken in stilte op lokaal vlak. Ze richten zich vooral op de onderkant van de samenleving. Daarom zijn ze nu het meest in opmars in volkse buurten in Kuregem en Borgerhout.'

In 'Vandaag' van 24 maart 2012: 'Alain Winants, de grote baas van de staatsveiligheid, wil onderzoeken of Sharia4Belgium verboden kan worden. Dat zegt hij in een gesprek met een Coreliokrant.  "Het idee leeft dat Sharia4Belgium een clowneske vereniging is. Maar de Staatsveiligheid heeft in 2010 al gewaarschuwd dat het salafisme (een puriteinse, extremistische strekking in de islam, die wil dat we leven zoals de profeet Mohammed in de zevende eeuw, nvdr) de grootste bedreiging is voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving. Publiekelijk zeggen ze dat ze tegen geweld zijn, maar in achterkamers klinkt iets anders", zo zegt Winants. "Hun moederbeweging Sharia4Uk is in Groot-Brittannië verboden, en in Duitsland zijn soortgelijke beslissingen genomen. Ik denk dat het nuttig is te bekijken of dit in ons land ook mogelijk is."  En Winants gaat verder: "Van de 600.000 moslims in België, zijn er een duizendtal volgelingen van het salafisme, en een 100-tal militanten. Hoeveel er bereid zijn over te gaan tot terrorisme, valt moeilijk te schatten. Het is een zeer kleine minderheid van de moslims. Als we spreken over mensen die naar conflictgebieden zoals Afghanistan trekken, zijn het er een tiental."

Gazet van Antwerpen op 26 maart 2012: 'De N-VA wil dat de correctionele rechtbank de nationaliteit kan afnemen van mensen die strafrechtelijk veroordeeld werden binnen de tien jaar nadat ze Belg werden. Theo Francken (N-VA) wil bovendien dat de staatsveiligheid actief gaat samenwerken met Justitie. "De staatsveiligheid kent de activiteiten van gevaarlijke nieuwe Belgen. Zij moet die actief signaleren aan het gerecht, zodat Justitie de nationaliteit van die mensen kan afnemen'.

N-VA-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Bart De Wever op 26 maart 2012 op www.belg.be: 'Ik heb veel veel begrip voor het signaal van Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, over de organisatie Sharia4Belgium. Het is uiteraard niet aan de politiek om te bepalen welke organisaties al dan niet verboden moeten worden, er is immers vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging.  Maar die vrijheid stopt op het moment dat ze wordt aangewend om op te roepen tot haat en geweld. Dan moet het gerecht optreden. In het geval van Sharia4Belgium lijkt dit toch wel het geval te zijn. Als de Staatsveiligheid ons – politici – verzekert dat deze organisatie buiten de wet gesteld moet worden aan de hand van voldoende en betrouwbare informatie, dan moet dit ernstig genomen worden. De betrokken organisatie heeft mij persoonlijk overigens ook al dood gewenst, een bedreiging waarvoor de woordvoerder van Sharia4Belgium recent werd veroordeeld.'

http://www.vandaag.be/binnenland/93269_winants-wil-nagaan...

13-06-12

Faoud Belkacem: een 'bedreiging voor de democratische rechtsstaat' ?

Turtelboom.problèmes.problemen.jpgIn België zijn het de minister van Justitie en de regering die in rechtszaken en over opsluitingen beslissen.

Justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die 'een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt, deed gisteren ondermeer de volgende uitspraken in verband met de opsluiting van Faoud Belkacem:
'
Welke partij wil Sharia4Belgium-woordvoerder Fouad Belkacem vrij? Als CD&V en SP.A dat willen, dan hoor ik hen dat graag zeggen.'

'Ik heb geen andere keuze. Ik heb de beslissing zonder enige scrupule genomen om te zeggen dat dit onaanvaardbaar is. Als CD&V en SP.A dat niet willen, dan zou ik dat graag horen.'
'Sharia4Belgium is de laatste jaren erg geradicaliseerd is en vele mensen voelen zich bedreigd. Er komt een 'moment om stop te zeggen. Alle partijen moeten de daad bij het woord voeren'.

Reeds eerder besloot Turtelboom dat Belkacem's Belgische nationaliteit moet afgenomen worden om hem 'op vraag van de Marokkaanse autoriteiten aan Marokko uit te leveren'. Faoud Belkacem is echter in België geboren en is naar Belgische katholieke scholen gegaan.

Gisteren ontdekten Belkacem's advocaten dat de uitspraak (beschikking) van de raadkamer al in het dossier stak. De beslissing over Belkacem was dus al genomen nog voor de advocaten hun argumenten op tafel hadden gelegd.  De advocaten hadden alles ingescand als bewijs. Een uur later was de beschikking verdwenen uit het dossier.  Voordien stelde Turtelboom dat 'wat er op de raadkamer ook beslist wordt, Faoud Belkacem nog minstens zes maanden in de cel blijft'...

De justitieminister spreekt voortdurend over 'terreurdreigingen' alsof zij daarmee het psychologisch klimaat wil scheppen dat nodig is om haar politieke plannen inzake gevangenissen en vreemdelingenzaken door te drukken.

Minister Turtelboom heeft, als justitieminister en als ex-minister van Binnenlandse Zaken, ongetwijfeld goede contacten met Alain Winants, administrateur-generaal van de Belgische Staatsveiligheid, die enkele maanden geleden openlijk opriep tot het verbod van Sharia4Belgium.
In 2009 sloeg Winants in het programma Terzake, het imago van Nordin Taouil aan stukken.
“Het is zeer ongebruikelijk dat de chef van de Staatsveiligheid dergelijke uitspraken doet over een individueel dossier van zijn dienst”, schreef onderzoeksjournalist Georges Timmerman toen in De Standaard. “Als ambtenaar moet Winants voor uitspraken zoals die over Taouil een voorafgaande toelating en dus politieke dekking gekregen hebben van zijn voogdijminister, in dit geval minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V),” aldus Timmerman.

Terwijl de soms groteske verklaringen van Sharia4Belgium als 'terreurdaden' beschouwd worden, heerst er een opvallend stilzwijgen rond het Vlaams Belang.
Vlaams Belang en Sharia4Belgium vlogen elkaar voortdurend in het haar.
Enkele jaren geleden werd het Vlaams Belang veroordeeld wegens aanzetting tot onverdraagzaamheid en haat. Maar zoals de Liga voor de Mensenrechten opmerkte, ging de extreem-rechtse partij sindsdien 'gewoon verder met het zaaien van onverdraagzaaamheid'.

---------

'Turtelboom verwerpt kritiek over Belkacem'

12 juni 2012 - Welke partij wil Sharia4Belgium-woordvoerder Fouad Belkacem vrij? Dat vraagt minister van Justitie Annemie Turtelboom zich af na de kritiek op haar uitzonderingsmaatregel. 'Als CD&V en SP.A dat willen, dan hoor ik hen dat graag zeggen.'Na de incidenten in Molenbeek en een nieuwe videoboodschap op het internet werd de woordvoerder van Sharia4Belgium, Fouad Belkacem, vorige week aangehouden.

Minister van Justitie Turtelboom (Open VLD) besliste afgelopen weekend dat Belkacem een eerdere veroordeling tot zes maanden gevangenisstraf effectief moet uitzitten, omwille van de openbare veiligheid en het algemeen belang.

Parlementsleden - ook van meerderheidspartijen CD&V en SP.A - waarschuwen dinsdag voor een 'beleid à la carte', al zeggen ze er meteen bij dat ze het belangrijk vinden dat straffen effectief uitgevoerd worden.

'Ik heb geen andere keuze', reageert Turtelboom op Radio 1.  'Ik heb de beslissing zonder enige scrupule genomen om te zeggen dat dit onaanvaardbaar is. Als CD&V en SP.A dat niet willen, dan zou ik dat graag horen.'

Ze wijst erop dat Sharia4Belgium de laatste jaren erg geradicaliseerd is en dat vele mensen zich bedreigd voelen. Er komt een 'moment om stop te zeggen'. Ze benadrukt dat ook CD&V en SP.A een betere strafuitvoering belangrijk vinden. Alle partijen moeten de daad bij het woord voeren, vindt de minister. 

Om de kritiek van de meerderheidspartijen te pareren, zal Turtelboom de kwestie woensdag op het kernkabinet brengen, zei Open VLD-voorzitter De Croo eerder.

'Het is belangrijk dat de regering zich eendrachtig opstelt ten aanzien van Sharia4Belgium en zo een duidelijk signaal geeft aan alle extremisten dat oproepen tot geweld en het onderuit willen halen van de rechtsstaat, niet getolereerd wordt', zegt De Croo.

'In de verschillende verklaringen horen we dat de minister gesteund wordt in haar beleid om korte gevangenisstraffen in de toekomst ook daadwerkelijk uit te voeren. We zijn er daarom ook van overtuigd dat de minister de nodige middelen zal krijgen van de regering om haar beleid uit te voeren', besluit de Open Vld-voorzitter.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DM...

Affaire Belkacem: Advocaten in beroep tegen aanhouding...

Turtelboom5.jpg

12.6.2012 - Vtm-reporter Ezra Eeman staat aan het gerechtsgebouw in Antwerpen. Daar moest Fouad Belkacem vandaag voor de raadkamer verschijnen. Zijn advocaten bekijken het dossier met een vergrootglas en hebben al snel fouten gevonden. Ze gaan waarschijnlijk in beroep tegen de aanhouding van Belkacem.

http://www.seniorennet.be/Pages/Nieuws/videonieuws.php?id=72f79e1aeb8c3d45a3cc32f26a5c9458

PS. Onder de 'fouten' waarover VTm-reporter Ezra Eeman spreekt, was er persmededeling van justitieminister Turtelboom, om 'ongeacht de uitspraak van de raadkamer' Belkacem achter de tralies te houden.  Vandaar dat toen de advocaten het dossier inzagen, zij de beschikking (genomen beslissing) reeds in het dossier vonden.  De beslissing werd dus genomen door de justitieminister.  Alhoewel de beslissing nietig diende verklaard te worden, ging de het Hof van Beroep in Antwerpen opnieuw in op de vraag van Turtelboom.  België heeft eigenlijk geen rechters meer nodig. De Belgische pers die de persmededelingen van de minister van justitie kritiekloos overneemt, zwijgt dergelijke zaken natuurlijk dood.

Foto: justitieminister Turtelboom 


08-06-12

De Belgische Staatsveiligheid Ziet U !

 

god-ziet-u.Belgische.Staatsveiligheid.jpgWat is de rol van de Belgische Staatsveiligheid in bepaalde zaken ?
 
Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, jarenlang beschuldigd en aangeklaagd.

Dat gebeurde altijd door middel van kleine criminelen die veroordeeld werden wegens gewapende roofovervallen, inbraken, diefstallen, oplichting, aanrandingen, drugsgebruik, drugshandel, bendevorming, vandalisme, afpersing, zedenfeiten enzoverder.
 
De zogenaamde slachtoffers stapten altijd eerst met hun verhaal naar een gerechtsjournalist van Het Nieuwsblad die de beschuldigingen als 'harde feiten' voorstelde.
 
Nadat de verhalen in de krant verschenen en door een aantal andere kranten waren overgenomen, werd er altijd een  klacht ingediend bij de politie en verspreidde het persagentschap Belga altijd een berichtje waarin een woordvoerder van de Justitie steeds mededeelde dat 'Justitie rekening hield met de ernst van de feiten'.  Men sprak dus al over 'feiten' terwijl de beschuldigingen nog moesten onderzocht worden.
 
Ontlastende stukken en getuigenissen werden systematisch geweerd en verdwenen zelfs uit het gerechtelijk dossier zoals de Hoge Raad voor de Justitie destijds schriftelijk moest toegeven.  

Vier maanden geleden verdween er opnieuw ontlastend bewijsmateriaal uit het gerechtelijk dossier van Marcel Vervloesem terwijl het gerechtelijk onderzoek, op basis van dit materiaal, juist had aangetoond dat Marcel Vervloesem's aanklager in zijn verklaringen gelogen had.
 
Het is niet normaal dat:
- Marcel Vervloesem vier jaar geleden per gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd, dat nog steeds geldt.
- hij bij zijn voorlopige invrijheidsstelling een jaar geleden, per vonnis, een contactverbod met zijn vrienden-bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg opgelegd terwijl deze hem gedurende 2 jaar lang in de gevangenis (soms 2 x per week) gingen bezoeken.
- hij tevens een contactverbod heeft met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de Werkgroep Morkhoven) die hem steunde.
- hij een reisverbod kreeg en niet mag meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden.
- bij zijn recente opsluiting, zijn briefwisseling (waaronder zelfs de brieven van zijn dochter en oudste kleindochter) achter werd gehouden.
- hij, alhoewel hij enkel in voorlopige hechtenis zat en de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank hem op basis van de onderzoeksresultaten vrijpleitte, gedurende 5 maanden onnodig in de gevangenis van Turnhout bleef opgesloten waar dat een deel van de gevangenen wegens plaatsgebrek op matrassen op de grond moet slapen.
- hij bij zijn recente opsluiting, na een spoedopname, gedurende 5 dagen aan zijn ziekenbed werd vastgeketend terwijl hij niet eens veroordeeld werd en terwijl, zoals reeds gezegd, het gerechtelijk onderzoek zijn onschuld aantoonde.
- justitieminister Turtelboom en haar diensten, nalieten om te antwoorden op de brieven waarin zij terzake geinformeerd werden en alle mogelijke inlichtingen ontvingen over Marcel Vervloesem's gezondheidstoestand  (Marcel Vervloesem is kanker-, hart-, nier' en diabetespatiënt en werd meer dan 40 keren in het ziekenhuis opgenomen).
- de Werkgroep Morkhoven jarenlang problemen had met telefoon- en internetverbindingen.
 
De vzw Werkgroep Morkhoven denkt dat de Belgische Staatsveiligheid mee achter voornoemde zaken zat.
 
Ook bij de huidige Sharia4Belgium-psychose, komt de Belgische Staatsveiligeheid ter sprake:
 
1) 26 maart 2012: 'Om een drama zoals in Toulouse te vermijden in ons land wordt de moslimorganisatie Sharia4Belgium best verboden', zegt Alain Winants, de baas van de Belgische Staatsveiligheid. Hij reageert daarmee op uitspraken van in terrorisme gespecialiseerde speurders, die eerder al hadden gezegd dat 'zo'n bloedbad morgen ook in Antwerpen of Brussel kan gebeuren'.
'De leden van Sharia4Belgium, zoals Fouad Belkacem, zijn aanhangers van die stroming. Dat maakt ons ongerust', aldus de speurders. 'We mogen een man als Belkacem nooit uit het oog verliezen. Misschien niet als potentiële terrorist, maar misschien kan hij wel anderen overtuigen om tot actie over te gaan.'
De Staatsveiligheid waarschuwde in haar jaarverslag ook al voor de organisatie. 'Ze verstoren de openbare orde en intimideren andersdenkenden.'
 
2) 7 juni 2012: 'Turtelboom wil nu een sterk dossier samenstellen tegen Belkacem om hem zijn nationaliteit af te nemen en hem zo uit te leveren aan Marokko'. (Turtelboom was minister van Binnenlandse Zaken voor dat ze tot tot minister van justitie benoemd werd)

 

07-06-12

Sharia4Belgium: Minister Turtelboom volgt het Vlaams Belang...

Turtelboom: 'Belangrijk om nationaliteit Belkacem af te nemen'

Donderdag, 7 juni 2012, 17u 38 - Minister van Justitie Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) wil de Belgische nationaliteit van Fouad Belkacem afnemen. Belkacem is de woordvoerder van de extremistische moslimorganisatie Sharia4Belgium. Hij werd vandaag opgepakt en aangehouden wegens het oproepen tot haat tegenover mensen met een ander geloof. Turtelboom wil nu een sterk dossier samenstellen tegen Belkacem om hem zijn nationaliteit af te nemen en hem zo uit te leveren aan Marokko.

http://nieuws.vtm.be/binnenland/201206074823-turtelboom-b...

----------

Boerka.VlaamsBelang.jpgGewezen Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanheck: 'Nationaliteit van Belkacem afnemen'

4 mei 2012 - Gewezen Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke vraagt de Antwerpse procureur-generaal om de nationaliteit af te nemen van Fouad Belkacem, de woordvoerder van Sharia4Belgium.

http://www.clint.be/actua/binnenland/nationaliteit-van-be...

----------

Filip De Winter: “Abu Imran moet de Belgische nationaliteit worden ontnomen en het land worden uitgezet.”

4 mei 2012 - Abu Imran ontsnapt aan uitvoering gevangenisstraf door strafvermindering tot één jaar effectief en één jaar voorwaardelijk

Filip Dewinter: “Minister Turtelboom mag niet langer aarzelen. Abu Imran moet de Belgische nationaliteit worden ontnomen en het land worden uitgezet.”

De Antwerpse correctionele rechtbank heeft Sharia4Belgium-leider Abu Imran (Fouad Belkacem)  vandaag veroordeeld tot twee jaar cel, waarvan één jaar effectief, en 500 euro boete, wegens het aanzetten tot haat tegen niet-moslims. Abu Imran moet het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding, Frank Vanhecke en Filip Dewinter bovendien één euro morele schadevergoeding betalen. Belkacem was – net zoals bij de vorige veroordeling toen hij een eerste maal bij verstek werd veroordeeld – ook nu niet aanwezig op de rechtbank.

De veroordeling is een gevolg van haatdragende youtubefilms die Abu Imran en Sharia4Belgium de voorbije jaren online zetten, waarin ondubbelzinnig sympathieën werden geuit voor het terrorisme en moslims werden opgeroepen de ongelovigen te bestrijden en zelfs te vermoorden.

Filip Dewinter stelt vast dat de veroordeling tot een effectieve gevangenisstraf van twee jaar in het eerste verstek-vonnis nu herleid werd tot één jaar effectief en één jaar voorwaardelijk.  Belkacem liep in het verleden reeds enkele kleine veroordelingen op die samen goed zijn voor 14 maanden gevangenisstraf. Tesamen met de huidige veroordeling tot één jaar effectieve gevangenisstraf,  is dit niet voldoende om Abu Imran in de cel op te sluiten. Gevangenisstraffen van minder dan drie jaar effectief worden in België wegens het tekort aan gevangeniscapaciteit immers niet uitgevoerd. Abu Imran kan nu nog in beroep gaan. Wanneer Belkacem niet in beroep gaat of de strafmaat in beroep bevestigd wordt, komt hij er dus vanaf met een enkelband.

Filip Dewinter: “De gevangenisstraf van Belkacem is – dankzij het falende Belgische justitiebeleid – dus louter symbolisch. Van een kordate en efficiënte aanpak van het moslimextremisme in ons land is duidelijk geen sprake. Mijn conclusie is dat moslimextremisten in ons land blijkbaar straffeloos hun kunnen sympathieën uiten voor het terrorisme en in alle vrijheid kunnen oproepen tot haat, geweld en moord.”

Filip Dewinter hoopt alsnog dat na deze veroordeling de procedure wordt opgestart om de Belgische nationaliteit van Abu Imran af te nemen: “Men moet dergelijke moslimextremisten de Belgische nationaliteit ontnemen en het land uitzetten. Minister van Justitie Turtelboom mag niet langer stilzitten, maar nu initiatieven nemen.”

http://www.filipdewinter.be/fdw-abu-imran-moet-de-belgisc...


Afbeelding: Na de publicatie van het boek 'Hoer noch Slavin - Vrouwen en islam' van gewezen Miss België en VB-senator Anke Van dermeersch wou het VB betaalde advertenties rond het thema plaatsen in Flair en Libelle, twee titels van Sanoma Media. Het mediabedrijf weigerde de advertenties echter omdat ze niet in overeenstemming waren met de normen en waarden van de magazines. 

Daarop maakte Vlaams Belang nepcovers van Flair en Libelle, waarop de advertentie toch te zien is. Sanoma Media meldde meteen dat het Vlaams Belang in gebreke zou stellen. 'Wij vinden dit totaal niet kunnen', reageerde Christine Festjens. 'Dit is totaal ongepast en wij zullen zeker reageren. Dit is misbruik van concepten en merken, en het gaat om misleidende communicatie', besloot Festjens. 'Dit past helemaal niet bij de filosofie van onze magazines.'

Vlaams Belang trok de omstreden Flair/Libelle-covers in en Vlaams Belang-kopstuk Filip Dewinter verklaarde dat de nepcovers van Flair en Libelle, met het portret van een vrouw met boerka, 'hun werk hadden gedaan'.

Op 5 juni 2012 loofde Filip Dewinter een premie uit voor het verklikken van boerka-dragers. In een video werd opgeroepen om boerka’s te ‘vangen’.  Als de persoon die de boerka draagt daadwerkelijk door de politie wordt opgepakt, krijgt de klikker een beloning van 250 euro.

Onlangs verklaarde het VB dat er 'al minstens eenenveertig VB'ers bij de N-VA' waren.  De N-VA' maakt deel uit van de Vlaamse regering...

Op 26 maart 2012 vroeg Topman Alain Winants van de Staatsveiligheid in Gazet van Antwerpen dat de mogelijkheid onderzocht zou worden om Sharia4Belgium te verbieden. N-VA-voorzitter Bart De Wever wilde toen dat het gerecht optrad tegen Sharia4Belgium. "Als de Staatsveiligheid ons - politici - verzekert dat deze organisatie buiten de wet gesteld moet worden, dan moet dit ernstig genomen worden", stelde hij in een persbericht. Er werd aan toegevoegd dat het Vlaams Belang (en VB-leden binnen de Belgische Staatsveiligheid) 'de extremisten al een tijdje in het vizier had en de leden het land uit wilde'.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DM...

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detai...