03-05-14

Corrupte magistraten en politici

marcel.1.5.14.6.jpg

De gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem die nu al 15 jaar lang wordt vervolgd en die van de Belgische overheid die de kinderpornozaak Zandvoort ten koste van alles wil blijven dichtdekken, in 2006 een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd, was eergisteren weer zeer slecht. Dat komt omdat hij zich onvoldoende hersteld voelde om een dringende nieroperatie te ondergaan.

Vervloesem die nier-, diabetes en hartpatient is, herstelt sinds een 10-tal dagen van de zeer ernstige brandwonden die hij opliep nadat hij zijn bewustzijn even verloor en een pot met kokend water over zich heen kreeg.

De achteruitgang van zijn gezondheid gedurende de laatste maanden werd ongetwijfeld mede veroorzaakt door de maandenlange terreur en doodsbedreigingen tegenover zijn dochter en kleinkinderen die vorig jaar plaats vonden.  Die werden door de Belgische overheid waarbij herhaaldelijk klacht werd ingediend, gedoogd. De Belgische overheid blokkeerde toen zelfs alle blogs van de Werkgroep Morkhoven om te verhinderen dat er verslag van deze zaak zou uitgebracht worden.

De terreur kwam van Victor V, een pedo-homosexueel die reeds jarenlang in het bestuur van de sp.a (vlaamse socialistische partij) te Herentals zetelt en die - alhoewel nauwelijks geletterd - al jarenlang op de onvoorwaardelijke steun van de Herentalse burgemeester Jan Peeters kan rekenen. Peeters is ook sp.a-kamerlid en was in de jaren '90 Staatssecretaris en Minister van Veiligheid.  Premier Di Rupo (PS, parti socialiste) was toen vice-premier.Victor V. werd sinds zijn klacht tegen Marcel Vervloesem ten tijde van de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, voortdurend politiek benoemd en zetelt tevens in het bestuur van de Lokale Politieraad Neteland die door Peeters wordt voorgezeten.

Bij de terreur waren ook de genaamde Dimitri V. en zijn kameraden betrokken. Zoals Victor V. enkele jaren geleden deed, stapte de genoemde Dimitri met zijn verhaal over 'sexueel misbruik door Marcel Vervloesem' naar de krant Het Nieuwsblad en gebruikte de Turnhoutse justitie het artikeltje om Vervloesem opnieuw voor 'bewezen feiten' te vervolgen. Zoals voorheen, werden alle ontlastende getuigenissen en bewijzen ten voordele van Vervloesem, door de Turnhoutse justitie zonder onderzoek in de vuilbak gekieperd.

Dat de knderpornozaak Zandvoort niet alleen door corrupte magistraten maar ook door corrupte politici in de doofpot werd gestoken, bleek nog eens toen de Turnhoutse procureur des Konings Jan Poels door justitieminister Annemie Turtelboom (Open VLD, vlaamse liberalen) tot kabinetschef werd benoemd en Turtelboom zich op het 'principe van de scheiding der machten' beriep om in deze zaak niet tussenbeide te moeten komen en geen onderzoek te bevelen.

Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH, franstalige christen-democraten) deed alsof zij de klachten van de Werkgroep Morkhoven ernstig nam en contacteerde Peeters die natuurlijk niet geneigd was om een onderzoek te laten instellen naar de fratsen van zijn beschermeling Victor V.

Nadien liet Milquet de Procureur van Turnhout contacteren die Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens enkel vroeg om zijn klacht te willen 'bevestigen'.

Het Comité P. dat de werking van de politiediensten zou moeten onderzoeken, liet vervolgens weten dat zij geen onderzoekzou instellen omdat de Procureur des Konings van het gerecht van Turnhout (dat de kinderpornozaak Zandvoort jarenlang in de doofpot stopte door Vervloesem te vervolgen) 'zich met de zaak bezig hield'.

03-12-13

Spreek- en contactverbod in België

Briefje van Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens aan Marcel Vervloesem

Brussel, 2 december 2013

Beste Marcel,

Bij ons laatste gesprek over de corruptie van de justitie, sprong mijn GSM plotseling met een biep af, wat ik nog nooit had meegemaakt.

Dacht eerst dat het alleen de batterij was.
Maar ik denk dat de Justitie die geen contact tussen ons wil er achter heeft gezeten.
 
Vandaag probeerde ik te bellen. Wat bleek ? Mijn PIN-code was geblokkeerd.
Men vroeg me mijn PUK code in te voeren, wat ik deed, maar het GSM-schermpje bleef leeg.
 
Daarna vroeg men mij opnieuw mijn PUK code in te voeren. Nadat ik dat deed, vroeg men mij mijn PIN code in te vullen.  Toen men mij vroeg om die PIN code te bevestigen, en ik dat deed, verdween mijn ingevoerde code. Het schermpje was leeg en allleen de woorden 'gelieve te bevestigen' bleven staan.
 
Toen ik op het groene telefoontje drukte om iemand rechtsstreeks te bellen, verschenen er de woorden 'alleen noodoproepen'.
 
Maar al mijn nummers bleken weg.
 
Ik drukte opnieuw op het groene telefoontje (afbeelding) en kreeg dezelfde woorden te zien 'alleen noodoproepen' zonder dat ik een nummer van een noodoproep zag staan.
 
Op de site van de Werkgroep Morkhoven staat meer over deze zaak en het feit dat ik niemand meer kon bellen in geval van nood (geen politie, geen geneesheer,).
 
Bij Mobistar zei men dat 'er wel een reden zou zijn indien dat inderdaad zo was'. Daarna ontkende men dat er een probleem was en sprak men van een 'toevallige samenloop van omstandigheden'. Er werd een nieuwe SIM-kaart afgeleverd.
 
Al mijn boodschappen en berichten zijn van de GSM verdwenen.
Ook al mijn telefonische contacten.
Ik vermoed dat die in een mapje van de Belgische Staatsveiligheid op het bureau van de Justitie zijn terecht gekomen.
 
Je mag er gerust van zijn dat ook al onze mails (en mailcontacten) worden afgetapt.
 
Jan

=====

Foto: Marcel Vervloesem op het gerechtshof te Turnhout,  druk omringd door de journalisten die constant schreven dat hij een 'pedofiel' was terwijl ze de kinderpornozaak Zandvoort doodzwegen.  In 2006 legde het gerecht van Turnhout dat de zaak Zandvoort toedekte, Vervloesem een spreekverbod met de pers op dat nog steeds geldt. Bij zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling op 24 augustus 2010, kreeg hij daar nog eens een reisverbod, een verbod om deel uit te maken van een vereniging die kindermisbruiken bestrijdt en een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven bovenop.  Justitie probeerde dus ook de jarenlange vriendschapsbanden van Vervloesem met zijn medestrijders van de Werkgroep Morkhoven die hem gedurende 2 jaar wekelijks in de gevangenis gingen bezoeken, te breken. De justitieministers Laurette Onkelinx (PS, 2003-2007), Jo Vandeurzen (CD&V, 2007-2008), Stefaan De Clerck (CD&V, 2008-2011) en Annemie Turtelboom (Open VLD, 2011-heden) gingen akkoord met deze onmenselijke en bovendien onwettelijke maatregel.

22-02-13

'Veiligheid van de Burger': Open Brief aan Premier di Rupo

Milquet.Di.Rupo.jpg

Brussel, 22.2.2013
 

Secretariaat Premier Di Rupo

 
Geachte Heer,
 
Ter informatie, zend ik u een kopie van onze recente publicatie.
 
Alhoewel ik mij over het algemeen niet kan weervinden in het extreem-rechtse gedachtegoed dat uitsluitend de 'Veiligheid' benadrukt terwijl die Veiligheid op de eerste plaats afhangt van het sociaal-economische welzijn van de burger, vind ik het doodzwijgen van de beschreven zaken door Minister Milquet, onaanvaardbaar. 
En ik denk dat heel wat burgers zich in mijn standpunt kunnen weervinden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis

Van: Jan Boeykens
Aan: Info premierfed.be
Datum: 22 februari 2013 18:24
Onderwerp: Re: 'Veiligheid van de Burger': Brief aan Premier Elio Di Rupo
 
------
 

Brussel, 22.2.2013

De Werkgroep Morkhoven wil een onderzoek naar de wekenlange terreur waarvan Marcel Vervloesem's dochter en oudste kleindochtertje van 15 jaar bijna 7 weken lang het slachtoffer werden. Zij wil ook dat er sancties worden genomen tegen de genaamde Victor V. die, als Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van Herentals en als bestuurslid van de Politieraad Neteland, de wekenlange doodsbedreigingen in gang zette en het 15-jarige meisje trachtte om te kopen. 

De Werkgroep wil ook dat de hoofdinspecteur van Herentals die goed bevriend lijkt met Victor V., wordt aangepakt omdat hij de aanslag op Vervloesem's dochter niet wilde noteren. De aanslag die op de talrijke doodsbedreigingen volgde, werd uitgevoerd door een auto die zich in volle snelheid vanuit de tegenovergestelde richting, plotseling op hetzelfde baanvak begaf en zijn koplampen aanstak, wat tot een dodelijk ongeluk had kunnen leiden.
 
Begin vorig jaar ontving Vervloesem's kleindochtertje ook reeds doodsbedreigingen die afkomstig bleken te zijn van één van de criminelen die bij de recente doodsbedreigingen (en mogelijks bij de aanslag) is betrokken. 
 
Bij de vrijlating van Marcel Vervloesem in 2010, ontvingen de bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven ook wekenlang doodsbedreigingen, waarvoor een klacht werd neergelegd bij de politie van Sint-Gillis.
 
Een tiental jaren geleden voerde de RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens samen met Marcel Vervloesem een onderzoek naar de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald. Zij had maandenlang problemen met haar Belgacom-telefoonlijn en ontving voortdurend doodsbedreigingen.  Bij wijze van waarschuwing werd haar zoontje door een snelrijdende auto van de baan gereden.
 
Zoals ook nu weer het geval is, wenste de Justitie geen onderzoek te voeren naar de talrijke doodsbedreigingen en procureur-generaal Van Dooren liet Gina Bernard, op een naar eigen zeggen, 'zeer intimiderende wijze' gedurende drie uren ondervragen over de zaak Schadwald.
 
Kort daarop maakte Gina Bernard die haar einde voelde naderen, een schriftelijke afscheidsverklaring op.
 
Enkele weken later werd zij gedood bij een zogenoemd nachtelijk auto-accident.
 
De voormalige justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V) kreeg herhaaldelijk het verzoek om voor een grondig onderzoek te pleiten in deze zaak, wat echter niet gebeurde.
 
De Werkgroep Morkhoven wil dat er een einde wordt gesteld aan de terreur en de doodsbedreigingen en vindt dat de genoemde figuren niet thuishoren in een politiekorps, en nog minder in de bestuursraden van de Politie.  
 
Minister Milquet (cdH) die reeds herhaalde malen maar tevergeefs werd aangeschreven in deze zaak, werd dus opnieuw gecontacteerd.  
Milquet is namelijk mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het Nationale Veiligheidsplan van de regering Di Rupo die zei dat de 'Veiligheid van de burger een absolute prioriteit is voor deze regering'.  Zij is tevens bevoegd voor de goede werking van de politiediensten...

---------

“Veiligheid absolute prioriteit voor regering”:
http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.1326033

“Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken”:
http://www.milquet.belgium.be/nl/algemene-beleidsnota-binnenlandse-zakenpolitie-de-veiligheid-van-de-burgers-versterken

Terreur: Werkgroep Morkhoven wil onderzoek en maatregelen
http://marcelvervloesem.wordpress.com/2013/02/22/terreur-werkgroep-morkhoven-wil-onderzoek-en-maatregelen/

 

12-02-13

Werkgroep Morkhoven: parket van Turnhout - klachtneerlegging

Image

FOD Justitie
Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter
Operationele Directie
Dienst Geschillen en Juridische Adviezen
t.a.v. de heer Geert SLOOTMANS, Attaché
Waterloolaan 115, 1000 Brussel

Geachte Heer Slootmans,

In bijlage zenden we u een kopie van onze laatste publikatie waarin enkel uw antwoord op onze klacht van 7.1.2013, en de klacht zelf, werden opgenomen.

Ik zou u er doen aan willen herinneren dat Mevrouw Gina Bernard-Pardaens, de RTBF-journaliste die destijds met Marcel Vervloesem van onze vereniging rond de verdwijning van Manuel Schadwald werkte, destijds ook maandenlang met de dood bedreigd werd.

Kort nadat zij een afscheidsverklaring opmaakte, werd zij vermoord in wat als een ‘auto-accident’ werd afgedaan.

Juist voor en ook na de voorwaardelijke vrijlating van Marcel Vervloesem in 2010, ontvingen Mevrouw J. de Croÿ en ikzelf , respectievelijk ondervoorzitter en voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, ook wekenlang doodsbedreigingen waarvoor herhaaldelijk een klacht werd ingediend bij de politie van Sint-Gillis die de zaak voor onderzoek naar het parket van Brussel zond.

Op 17.12.2012 gaf de genaamde Victor Vervloesem, halfbroer en tevens aanklager van Marcel Vervloesem die de beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem, na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort in 1989, via de media (Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws, VTM,) aan het rollen bracht, het startsein tot een nieuwe reeks doodsbedreigingen.

Hij stuurde eerst een sms-berichtje naar de 15-jarige kleindochter van de heer Vervloesem waarin hij aandrong op een nauwer contact via Facebook. In het sms-je trachtte hij het schoolgaande meisje ook ‘met geld voor een computer’ om te kopen en beloofde hij een ‘job’.

Toen het meisje niet wenste te antwoorden en ook niet inging op zijn verzoek om het sms-je te vernietigen, uitte hij doodsbedreigingen.

Het sms-je werd uitgeprint en aan de klacht bij de politie van Herentals gevoegd.
Het proces-verbaal van deze klacht en het sms-je kan u, indien ze niet ‘verdwenen’ zoals destijds met de ontlastende stukken in het strafdossier van de heer Vervloesem gebeurde, opvragen bij het parket van Turnhout.

Na de doodsbedreiging van Victor Vervloesem, volgden er doodsbedreigingen van zijn neefje Dimitri Vervloesem.

Ook het proces-verbaal van deze doodsbedreigingen (en het uitgeprinte sms-je) kan u opvragen bij het parket van Turnhout.

Op 21.12.2012 bleken alle skynetblogs te zijn afgesloten.

Nadien ontvingen, zowel Marcel Vervloesem’s dochter als oudste kleindochtertje, wekenlang doodsbedreigingen terwijl de skynetblogs afgesloten bleven en het dus niet mogelijk was om langs deze wijze verslag uit te brengen over deze zaak.

De Justitie te Turnhout trad niet op en de doodsbedreigingen ontaardden in een aanslag op de dochter van de heer Vervloesem waarbij een snelrijdende auto van de tegenovergestelde richting komende, zich plotseling op hetzelfde rijvak begaf en zijn koplampen aanstak.  Een ongeval met fatale gevolgen (Marcel Vervloesem’s dochter is moeder van nog drie andere kinderen onder de 14 jaar) kon maar net voorkomen worden.
Na de aanslag ontving Marcel Vervloesem’s kleindochtertje wederom een sms-je van Dimitri Vervloesem met het verzoek ‘om eens naar het gezicht van haar moeder te zien’.

Ronnie Geens, hoofdinspecteur van de politie te Herentals, wilde de aanslag niet noteren.  Volgens hem kon men ‘niets doen omdat er geen nummerplaat genoteerd was’.

Omdat Victor Vervloesem in 2006, op een vreemde manier, tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd benoemd, wat hij ongetwijfeld mede aan zijn partijgenoot, de Herentalse burgemeester Jan Peeters (oud-staatssecretaris en oud-minister van Veiligheid) te danken heeft, richtte ik mij met een klacht tot de Minister van Binnenlandse Zaken Noëlle Milquet.

Victor Vervloesem is immers ook een bestuurslid van de Politieraad Neteland.

Zoals u weet, is Minister Milquet, zoals Minister Turtelboom dit was in haar vorige functie, politiek verantwoordelijk voor de goede werking van de politiediensten en werden beide ministers door Elio Di Rupo regelmatig uitgenodigd voor de besprekingen rond het Nationale Veiligheidsplan dat de burger moet beschermen en een ‘absolute prioriteit’ voor deze regering is.

Ik ontving tot nogtoe geen antwoord van minister Milquet.

Mag ik erop wijzen dat de genaamde Dimitri, zoals Victor Vervloesem dat in 1998 deed, begin vorig jaar met een verhaal over ‘sexueel misbruik’ door Marcel Vervloesem en zijn buurman, naar Het Nieuwsblad stapte en dat Victor Vervloesem achteraf tegenover Het Nieuwsblad verklaarde dat zijn halfbroer ‘in de val was getrapt’ ?
Dit zegt wel iets over zijn betrokkenheid in deze zaak.

Doordat, zoals ik Minister Turtelboom schreef, de rechters van de raadkamer te Turnhout enkel voortgingen op het verhaal van Dimitri Vervloesem en de tegensprekelijke bewijzen en getuigenissen naast zich neerlegden, werd Marcel Vervloesem opgesloten in de gevangenis van Turnhout.
De rechters zijn toevallig dezelfde rechters die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgd hebben.

Zoals ik Minister Turtelboom tevens mededeelde, gebruikten de rechters het psychologisch verslag dat zogenaamd bedoeld was om uit te zoeken in hoeverre Dimitri geloofwaardig was, om het aanhoudingsmandaat van Marcel Vervloesem voortdurend te verlengen zodat hij zes maanden lang, enkel op basis van de gezegdes van Dimitri, opgesloten bleef.

Er nog even aan toevoegen dat Marcel Vervloesem’s kleindochter na de beschuldigingen van Dimitri tegenover haar opa begin vorig jaar, de vriendschap met Dimitri op Facebook verbrak, waarop deze haar een sms-je met doodsbedreigingen zond.

Ook hiervan werd een klacht neergelegd bij de politie van Herentals zodat het parket van Turnhout dus zeer goed op de hoogte was van deze zaak.

Dit maakt het uitblijven van enig onderzoek naar deze doodsbedreigingen en de aanslag volledig onbegrijpelijk.

De vraag is waarom het parket van Turnhout de doodsbedreigingen die reeds 2 maanden duren, niet heeft willen doen stoppen en waarom zij geen opdracht gaf om Victor en Dimitri Vervloesem die Marcel Vervloesem op dezelfde manier beschuldigd en aangeklaagd hebben, te verhoren en te vervolgen.
Het gaat hier tenslotte om zwaarwichtige feiten.

Deze zaak roept vanzelfsprekend ook opnieuw vragen op over de manier waarop het parket van Turnhout de kinderpornozaak Zandvoort heeft dichtgedekt.

Men zou bijna gaan geloven dat het parket van Turnhout Victor en Dimitri Vervloesem omwille van hun getuigenissen tegen Marcel Vervloesem, in bescherming neemt.

Dat laatste is geheel onaanvaardbaar, zeker onder het toeziende oog van een Minister van Justitie die voor een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ pleit en stelde dat zij de ‘kleinste misdaad wil bestraft zien’.

Ik begrijp dat Minister Turtelboom zich in een moeilijke positie bevindt.

Het dossier dat ik hier ter sprake breng, heeft zij immers overgeërfd van haar voorganger Stefaan De Clerck (CD&V) die tot tweemaal toe minister van justitie is geweest en een zeer belangrijke rol heeft gespeeld in heel deze doofpotoperatie die steeds gepaard is gegaan met het in bescherming nemen van de kleine criminelen die tegen Marcel Vervloesem getuigden.

De Minister heeft ook uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemd die niet geneigd zal zijn om zijn collega’s te Turnhout te bekritiseren omdat hij na zijn politieke ambtstermijn, opnieuw naar Turnhout verhuist. Dat ook het geval voor de Antwerpse procureur Herman Dams, de vroegere kabinetschef van oud-minister van justitie Stefaan De Clerck.

U zegt dat u een print van onze mail van 7.1.2013 aan de heer Procureur-generaal bij het hof van Beroep te Antwerpen zal overmaken.

Dat is een stap in de goede richting maar het probleem is echter dat Marcel Vervloesem in 2008 door de rechters van het hof van Beroep te Antwerpen dat enkele dagen voor de zitting nog gauw enkele ontbrekende stukken aan Marcel Vervloesem’s dossier moest toevoegen omdat zij eruit verdwenen waren, definitief veroordeeld werd.

Wij hoopten destijds dat het hof van Beroep te Antwerpen rekening zou houden met de gegevens uit het dossier en de manier waarop het parket van Turnhout met die gegevens geknoeid had. Maar in plaats van de zaak grondig te onderzoeken, namen de rechters van het hof van Beroep te Antwerpen de jarenlange beschuldigingen uit het media-proces tegen Marcel Vervloesem over.

Het is jammer dat er in België geen enkele hogere instantie bestaat die rechters die zwaar in de fout zijn gegaan, kan terechtwijzen. De Hoge Raad voor de Justitie is immers enkel een adviserend orgaan.

Renaat Landuyt, de justitiespecialist van de sp.a, de politieke partij waarvan Victor Vervloesem en de Herentalse burgemeester Jan Peeters deel uitmaken, pleitte zopas voor de oprichting van een Comité J., in navolging van het Comité P dat de werking van de politie moet kontroleren.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: De Turnhoutse procureur Jan Poels, kabinetschef van Minister Turtelboom (Open VLD)

10-02-13

Democratische rechtsstaat: Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet

Image

Ploeg en contact

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen
Wetstraat, 2
1000 Brussel

Telefoon : +32 (2) 504 85 13
Fax : +32 (2) 504 85 25
E-mail: milquet@ibz.fgov.be
Website: http://www.milquet.belgium.behttp://www.joellemilquet.be. 

Verantwoordelijken politiek secretariaat en politiek beleid van de minister
Pascale Boulanger, adjunct-kabinetschef : pascale.boulanger@ibz.fgov.be - +32 (0)2/ 504 85 36.

Communicatie

Verantwoordelijken voor dossiers met betrekking tot Binnenlandse Zaken en algemeen beleid
Emilie Rossion (F): emilie.rossion@ibz.fgov.be - +32 (0)2/504 85 75 en +32 (0)473/13 97 58.
Ingrid Van Daele (N): ingrid.vandaele@ibz.fgov.be - +32 (0)2/504 85 28 en +32 (0)470/32 02 62.

Verantwoordelijke voor dossiers met betrekking tot Gelijke kansen en communicatie die geen verband heeft met de pers
Dorothée Klein: dorothee.klein@ibz.fgov.be - +32 (0)478/87 20 53 en +32 (0)2/504 85 69.

Kabinetchefs

Cel Binnenlandse Zaken:

Philippe Donnay - philippe.donnay@ibz.fgov.be - +32 (0)2/504 85 04 (Ingrid Dewit, assistente) en Peter Vansintjan - peter.vansintjan@ibz.fgov.be.

Nora Serrokh (adjunct-kabinetschef) - nora.serrokh@ibz.fgov.be - +32 (0)2/504 85 67.

Benoît Cuvelier (adjunct-kabinetschef) - benoit.cuvelier@ibz.fgov.be

Cel algemeen beleid

Philippe Donnay - philippe.donnay@ibz.fgov.be - +32 (0)2/504 85 04 (Ingrid Dewit, assistente).

Cel Gelijke kansen

Peter Vansintjan (ook bevoegd voor algemeen management en opvolging dossiers met betrekking tot werk (vice kabinet) en relaties met de vakbonden) : peter.vansintjan@ibz.fgov.be - +32 (0)2/504 85 04 (Ingrid Dewit, assistente).

Verantwoordelijken verbinding met de politie

Verbindingsofficier
Michel Goovaerts - michel.goovaerts@ibz.fgov.be.

Directeur van het SAT (Technisch en Administratief Secretariaat)
Marc De Mesmaeker - marc.demesmaeker@ibz.fgov.be.

http://www.milquet.belgium.be/nl/ploeg-en-contact

Foto: Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) en de Brusselse Minister-President Charles Picqué (PS) die door de vzw Werkgroep Morkhoven beiden werden geinformeerd over de wekenlange doodsbedreigingen tegenover de dochter en het 15-jarige kleindochtertje van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem die onophoudelijk door de Justitie wordt vervolgd. 

Corrupte rechters moeten opstappen: Zaak Van Den Brink

FotofamilievandenBrink.jpg

Foto: Familie van den Brink

05-02-13

België: Veiligheid van de Burger komt er op de tweede plaats

Image

Staatsveiligheid werft spionnen via Youtube en Facebook…

Op 11 augustus 2009 geraakte bekend dat Selor, het rekruteringsbureau van de Belgische overheid, via Facebook en een promotiefilm op Youtube, naar sollicitanten voor de Staatsveiligheid zocht.

Het videootje legde uit wat de functie ‘inspecteur voor de veiligheid van de staat’ inhoudt en er werd aan toegevoegd dat men ‘dringend op zoek was naar inspecteurs voor de buitendiensten’. Dat zijn mensen die informatie kunnen inwinnen of zich kunnen toeleggen op schaduwingen en beschermingsopdrachten.

De zoektocht werd mee ondersteund door advertenties op Facebook.

Selor kondigde de moderne aanpak al in mei 2009 aan en het wil ook op Twitter aanwezig zijn. De bedoeling is om zogezegd ‘meer naamsbekendheid onder jongeren te krijgen’.

De Werkgroep Morkhoven is ervan overtuigd dat de genaamde Victor V. die, tesamen met zijn 17-jarig kompaantje Dimitri, gedurende de afgelopen weken verantwoordelijk was voor de doodsbedreigingen tegenover het 14-jarige kleindochtertje en de dochter van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, voor de Belgische Staatsveiligheidsdiensten werkt.

Victor V. stapte in 1998, nadat de wereldpers naar het dorpje Morkhoven stroomde om verslag uit te brengen over de door Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven onthulde kinderpornozaak Zandvoort, immers plotseling naar Het Nieuwsblad en beweerde dat hij ‘in zijn jeugdjaren onophoudelijk door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt was geweest’. Daarna sprak hij af met de Vlaamse commerciële TV-zender VTM voor een rechtsstreekse uitzending vanuit de café-dancing Berkenmus waar hij toen 's nachts werkte. Bij die uitzending zouden de 'andere slachtoffers van Marcel Vervloesem' één na één aan het woord komen.  Die 'andere slachtoffers' waren toevallig de jongeren van de plaatselijke jeugdbende die regelmatig een jointje bij Victor V. gingen roken.  Na de uitzending begaven de journalisten van Het Laatste Nieuws, de Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad zich naar het huis van Victor V.  om verder af te spreken.

Na de beschuldigingen voor de VTM-camera's die nog wat aangedikt werden door de artikels in de voornoemde kranten, ging men op het gerechtshof van Turnhout klacht neerleggen tegen Marcel Vervloesem.  De zogezegde slachtoffers ontvingen 250 euro voor de beschuldigingen en 250 euro voor de klachten bij de Justitie , zoals één van hen schriftelijk verklaarde.

Na deze goed voorbereide aktie werd Marcel Vervloesem meer dan 10 jaar als 'zelfverklaarde pedojager' en 'laffe kindermisbruiker' aan de schandpaal genageld.  Over de kinderpornozaak Zandvoort (met bijna 90.000 slachtoffers) werd er niet meer gesproken, wat bewijst dat het om een doofpotoperatie ging.

Ook de 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die er van Victor V. bestaan, werden doodgezwegen en bleven ononderzocht (Victor V. is een getrouwde homo met een voorkeur voor jongeren en jongetjes).

Dat laatste bewijst dat Victor V. in dienst van de Belgische Staatsveiligheid werkte en dus vanaf den beginne beschermd werd. Dat verklaart ook waarom alle ontlastende getuigenissen uit Marcel Vervloesem’s strafdossier verdwenen zonder dat er een haan naar kraaide en zonder dat de achteréénvolgende justitieministers, die allen meermaals werden ingelicht,  daarmee rekening hielden.

Het gaat hier om de (oud-)ministers van justitie De Clerck (CD&V, vlaamse christen-democraten), Verwilghen (Open VLD, vlaamse liberaal-democraten), Onkelinx (PS, Parti Socialiste), Van Parys (CD&V), Van Deurzen (CD&V) en Turtelboom (Open VLD).

Zoals in dit soort zaken binnen de politieke en gerechtelijk kringen de gewoonte is, werd Victor V. ook politiek beloond voor zijn belangrijke rol in deze doofpotoperatie.

In 2005, terwijl Marcel Vervloesem een hongerstaking in de gevangenis van Turnhout voerde, werd hij dank zij het Herentalse sp.a-bestuur en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a, vlaamse socialisten) ,  tot bestuurslid van het openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk te Herentals (OCMW) benoemd.
Het is in die periode dat hij een petitie liet rondgaan waarin geëist werd dat Marcel Vervloesem uit zijn woning zou gezet worden (wat intussen gebeurde) en dat de Werkgroep Morkhoven ‘van het internet zou verwijderd worden’.
Hij kreeg daarbij de steun van Peeters die de eis om de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, ‘voor onderzoek’ aan de juridische dienst van het stadje Herentals beloofde over te maken.
In 2006 werd Victor V. met enkele voorkeursstemmen tot gemeenteraadslid aangesteld en tot voorzitter van de Herentalse commissie van Veiligheid en Politie benoemd. Dat was opnieuw mogelijk dank zij de steun van Peeters die, benevens burgemeester, ook sp.a-kamerlid is en zelfs oud-Staatssecretaris en oud-Minister van Veiligheid is geweest.  Ook dit wijst weer op een directe betrokkenheid van de Belgische Staatsveiligheid temeer daar Victor V. thans ook bestuurslid is van de politieraad van de Zone Neteland die door Peeters, die ook aan het hoofd staat van de gemeentepolitie, voorgezeten wordt.Ook de doodsbedreigingen van de voorbije weken wijzen op de betrokkenheid van de Belgische Staatsveiligheid.Op 17.12.2012, vlak nadat er op de Nederlandse website Argusoog, binnen het kader van de Zaak Demminck, een artikel was gepubliceerd over de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald waarnaar de intussen vermoorde RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens en Marcel Vervloesem speurden, ontving het 14-jarige kleindochtertje van Marcel Vervloesem, een sms-berichtje van 'Nonkel Vic' (Victor V.)  waarin hij haar poogde om te kopen en een haar wilde dwingen om een hechte ‘vriendschap’ via Facebook aan te gaan. Omdat het meisje bleef zwijgen en het sms-je met de bezwaarlijke gegevens niet wenste te wissen, uitte hij doodsbedreigingen.

De ouders (Marcel Vervloesem's dochter en schoonzoon) gingen onmiddellijke een klacht neerleggen bij de politie van Herentals die vaststelde dat het berichtje van de GSM van Victor V. afkomstig was.  Bij hun klacht voegden zij het uitgeprinte sms-berichtje.

Normaal gezien had Victor V. verhoord moeten worden. Maar er gebeurde niets, wat nogmaals bewijst dat deze beschermd wordt.

De dagen daarop regende het doodsbedreigingen die afkomstig bleken te zijn van eenb 'anonieme GSM' maar waarin de genaamde Dimitri V., een 17-jarige jeugdcrimineel waarmee Victor V. veel optrekt, zich constant kenbaar maakte.

Ook Dimitri V. werd ongemoeid gelaten.

Dimitri V. is diegene, die zoals Victor V. dat in 1998 heeft gedaan, begin vorig jaar met een verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’ naar Het Nieuwsblad stapte.  Hij deed dit vermoedelijk op aanraden van Victor V.  en het gevolg hiervan was dat aktievoerder Marcel Vervloesem toen opnieuw werd opgepakt nadat hij als een 'onverbeterlijke recidivist' werd gebrandmerkt. De raadkamer van Turnhout die uit dezelfde rechters (Jacobs, Vander Flaas,) bestond die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgd hebben, en die enkel op de weerlegde gezegdes van Dimitri V. baseerden, stelden voor om door middel van een psychologisch onderzoek te achterhalen 'in hoeverre Dimitri V. geloofwaardig was'.  Door het psychologisch onderzoek te laten aanslepen en het aanhoudingsmandaat steeds te verlengen, wisten zij Marcel Vervloesem zes maanden lang achter de tralies te houden.

Voor de criminele praktijken van de Turnhoutse rechters, werd er herhaalde malen klacht neergelegd bij Justitieminister Turtelboom (Open VLD) die niet reageerde.  Dat  komt waarschijnlijk omdat zij uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.

Het is vermoedelijk om dezelfde reden dat Turtelboom nog altijd niet heeft gereageerd op onze klachten over de sms-jes met doodsbedreigingen die wekenlang naar Marcel Vervloesem's dochter en kleindochter werden gestuurd en die zelfs resulteerden in een regelrechte aanslag op Vervloesem's dochter en een bijkomende dreiging om het huis, waarin zij met haar man en haar vier kinderen woont, 'in brand te zullen steken'.

Een zoveelste bewijs voor de betrokkenheid van de Justitie en de Belgische Staatsveiligheid, is het feit dat op 21.12.2012 (amper drie dagen na de eerste doodsbedreiging van Victor V.) alle skynet-blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven werden afgegrendeld.  De blogbeheerder van de Werkgroep Morkhoven diende daarvoor klacht in bij de Skynet Klantendienst. In tegenstelling tot wat de gewoonte is, kwam er echter geen enkele reactie. En terwijl de blogs gesloten bleven, bleef het, met medeweten van de justitieminister, doodsbedreigingen regenen zonder dat er iemand verhoord of geärresteerd werd.

De Werkgroep Morkhoven legde ook een klacht neer bij de politie van Sint-Gillis.
Bij de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem in 2010 dienden de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven, ook reeds een klacht in bij de politie van Sint-Gillis vanwege de wekenlange telefonische doodsbedreigingen die, zoals bij de recente doodsbedreigingen, vooral 's nachts plaats vonden. Gezien Marcel Vervloesem al jarenlang een contactverbod heeft met de andere bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven en dit contactverbod hem door de Justitie werd opgelegd, is het duidelijk wie er mede verantwoordelijk is voor al deze doodsbedreigingen.

De Werkgroep richtte zich omwille van de versleuteling van al haar blogs, ook tot de Ombudsman Telecommunicatie die de klacht ‘ontvankelijk’ verklaarde en die de telecommunicatiemaatschappij Belgacom contacteerde (eigenaar van de skynet-blogs).  Belgacom is voor 53% in handen van de Belgische Staat.

De blogs bleven meer dan vier weken afgesloten. De webpagina’s van de Werkgroep Morkhoven verdwenen daarbij bijna allemaal van het internet terwijl Marcel Vervloesem's dochter en kleindochtertje voortdurend geterroriseerd werden.  Voor elke nieuwe doodsbedreiging werd er een klacht neergelegd bij de Herentalse politie en de processen-verbaal werden telkens doorgestuurd naar het parket van Turnhout zonder dat Victor V. en zijn kompaan Dimitri verhoord of gearresteerd werden.  Dat bewijst nogmaals dat Victor V. en zijn kompanen uit het criminele jongerenmilieu, nog altijd door de Turnhoutse rechters beschermd worden.

Er werd ook herhaaldelijk klacht neergelegd bij Minister Milquet (cdH) en Vanackere (CD&V) omdat Victor V. de voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie en tevens een bestuurslid is van de Politieraad Neteland is.
De ministers zijn er ook van op de hoogte dat de Herentalse politiecommissaris Ronnie Geens (Politie Neteland) die bevriend is met Victor V.,  geen proces-verbaal wilde opmaken van de aanslag op Marcel Vervloesem's dochter 'omdat men niets kon doen'.

Maar beide ministers reageren niet en vinden het doodnormaal dat minderjarigen en gezinnen door jeugdbendes worden geterroriseerd.

Minister Milquet stelde in haar Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie van 16.1.2013 nochthans dat zij de 'Veiligheid van de burgers wil versterken'.

Ook Minister Turtelboom maakt gebruik van dezelfde goedkope en nietszeggende verkiezingsslogans.  Op 15.1.2012 verklaarde zij nog, als aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012, dat zij de 'de­on­to­lo­gi­sche code voor de ma­gi­stra­tuur wil her­be­kij­ken om elke zweem van par­tij­dig­heid bij ma­gi­stra­ten te ver­mij­den'.

In een antwoord aan redacteur Yves Desmet van de krant De Morgen op 14.6.2012, stelde zij dan weer: 'De minister geeft leiding aan het openbaar ministerie. Zij is mee verantwoordelijk voor veiligheid en openbare orde.  Men is het in dit land niet gewoon dat een minister van Justitie meer doet dan de fouten van zijn administratie en de rechterlijke orde te vergoelijken of uit te leggen. Ik ben echter verkozen door kiezers die meer dan ooit en volkomen terecht eisen dat politici problemen oplossen. Ik ben democratisch gelegitimeerd om de macht die ik heb te hanteren als hefboom, binnen de perken van de wetten en de rechtsstaat, en met totaal respect voor de scheiding der machten. Dat zal ik dan ook blijven doen.'

Op 14.1.2013 verklaarde Turtelboom zich akkoord met de verklaringen van Antwerps procureur Herman Dams: 'Veiligheid is een verantwoordelijkheid van iedereen'.

Op 9.6.2012 stelde Premier Di Rupo in een persbericht: 'De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit voor de regering'.
Op 15.6.2012 organiseerde Di Rupo een speciale vergadering over veiligheid met de burgemeesters van de 15 grootste steden en gemeenten van het land, waaraan de Ministers van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en van Justitie Annemie Turtelboom deelnamen. Daarbij werd overleg gepleegd over een 'betere coördinatie van het veiligheidsbeleid op federaal en lokaal vlak en over de samenwerking van de gemeenten met justitie'.

De beloftes van de regering inzake de 'veiligheid van de burgers' blijken dus niets meer dan mooie beloftes te zijn.

Zelfs Geert Vervaeke, voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, die van Turtelboom de zogenaamde 'de­on­to­lo­gi­sche code voor de ma­gi­stra­tuur' moest uitwerken, blijft zwijgen over de wekenlange doodsbedreigingen en de aanslag waarvan sprake in dit artikel terwijl  ook hij een klacht ontving van de Werkgroep Morkhoven.

De 'Veiligheid van de Burger' is geen prioriteit voor de Belgische regering.  Dat komt omdat er andere belangen heersen en er zaken moeten dichtgedekt worden.  Dat komt omdat de 'veiligheid' van de burger slechts op de tweede plaats komt.

'Veiligheid absolute prioriteit voor regering':
http://m.deredactie.be/cm/vrtnieuws.mobile/mpolitiek/1.13...

'Minister Turtelboom staat achter Dams':
http://www.ovv.be/page.php?ID=5091

'Turtelboom antwoordt Desmet':
http://www.demorgen.be/dm/nl/2461/Opinie/article/detail/1...

'Turtelboom wil deontologische code voor magistraten':
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF...

'Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken':
http://www.milquet.belgium.be/nl/algemene-beleidsnota-bin...

http://www.zdnet.be/news/106246/staatsveiligheid-werft-sp...

22-06-12

Sharia4Belgium: de 'grootste bedreiging voor de democratie' ?

De.Wever.nva-strafrechter-moet.jpgAlain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, noemde Sharia4Belgium 'de grootste bedreiging voor de democratie'.  We zijn het echter niet eens met zijn standpunt. 

Op 24 maart 2012, dus nog voor het incident met de boerka-vrouw en de manifestatie te Molenbeek, verklaarde Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, via de pers (wat een nogal ongebruikelijke manier is voor de Staatsveiligheid), het volgende: 
'Ik wil onderzoeken of Sharia4Belgium kan verboden worden.  Het idee leeft dat Sharia4Belgium een clowneske vereniging is. Maar de Staatsveiligheid heeft in 2010 al gewaarschuwd dat het salafisme de grootste bedreiging is voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving. Het is de grootste bedreiging voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving'.
 
Op 26 maart 2012, twee dagen later dus, zei Theo Francken van de N-VA:
'De N-VA wil dat de correctionele rechtbank de nationaliteit kan afnemen van mensen die strafrechtelijk veroordeeld werden binnen de tien jaar nadat ze Belg werden. Ik wil bovendien dat de staatsveiligheid actief gaat samenwerken met Justitie. De staatsveiligheid kent de activiteiten van gevaarlijke nieuwe Belgen. Zij moet die actief signaleren aan het gerecht, zodat Justitie de nationaliteit van die mensen kan afnemen'.
 
Op 26 maart 2012, dezelfde dag dus, liet N-VA-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Bart De Wever weten: 'Ik heb veel veel begrip voor het signaal van Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, over de organisatie Sharia4Belgium. Het is uiteraard niet aan de politiek om te bepalen welke organisaties al dan niet verboden moeten worden, er is immers vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging.  Als de Staatsveiligheid ons – politici – verzekert dat deze organisatie buiten de wet gesteld moet worden aan de hand van voldoende en betrouwbare informatie, dan moet dit ernstig genomen worden.'
 
Op 5 juni 2012 (dus na het incident met de boerka-vrouw en de daaropvolgende  manifestatie te Molenbeek), zei justitieminister Turtelboom (Open VLD):
'Ik vind de oproep van N-VA-voorzitter Bart De Wever om Fouad Belkacem van Sharia4Belgium voor het gerecht te slepen "een beetje vreemd".  Het gerecht is al volop aan het werk. Het positief injunctierecht is bovendien ook geen stoplapje dat je te pas en te onpas kunt gebruiken. Als de beroepsprocedure van Belkacem is afgelopen, wil de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois bekijken of hij Belkacem de Belgische nationaliteit kan afpakken.'
 
Op 5 juni 2012 vond Justitieminister Turtelboom (Open VLD) de oproep van Bart De Wever over Belkacem dus "een beetje vreemd" en vond ze dat het gerecht 'haar werk moet doen'.   Maar anderzijds ging ze akkoord met het voorstel dat N-VA-er Theo Francken twee dagen na de verklaring van Alain Winants van de Staatsveiligheid deed.  Zij verklaarde namelijk dat zij met de Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois wil bekijken of hij 'Belkacem de Belgische nationaliteit kan afpakken'.  Turtelboom ging zelfs nog een stap verder dan Van Hecke om 'gevaarlijke nieuwe Belgen de nationaliteit af te nemen' want Belkacem werd namelijk in België geboren en ging er naar katholieke scholen.
 
Op 7 juni 2012 (dus twee dagen na voorgaande verklaring) stelde Turtelboom dat 'alles in het werk gesteld zal worden om een stevig dossier op stellen opdat Belkacem's Belgische nationaliteit kan worden afgenomen zodat op de Marokkaanse vraag tot zijn uitlevering kan worden ingegaan door de Belgische autoriteiten'.
Van een vraag om uitlevering van Belkacem die dus sinds zijn geboorte Belg is, was er echter geen sprake. 
 
Op 8 juni 2012 betreurden de advocaten van Fouad Belkacem terecht dat zowel de wetgevende als de uitvoerende macht zich mengen in een debat dat enkel en alleen voor de rechterlijke macht gevoerd kan worden. De advocaten stelden in een persbericht dat zo de scheiding der machten in gevaar komt.  De advocaten vroegen zich daarnaast ook af of er nog wel sprake kan zijn van een eerlijk proces.  Ze vroegen alle partijen om rust in het dossier en verzochten uitdrukkelijk dat een sereen debat kan plaatsvinden met eerbiediging van het vermoeden van onschuld en het recht op een eerlijk proces.
 
Minister Turtelboom die enkele maanden geleden nog 'een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' bepleitte, ging echter gewoon verder op de ingeslagen weg.  Op 10 juni 2012 zei ze: 'Wat er door de Raadkamer ook beslist wordt, Belkacem blijft minstens nog zes maanden in de cel.'
 
Op 12 juni 2012 kwam Belkacem voor de raadkamer.  Belkacem's advocaten Walter Damen en Sven Mary maakten toen bekend dat de beschikking van de raadkamer waarin de aanhouding van Belkacem bevestigd wordt, op 11 juni 2012 al in het dossier zat. Dus nog voor zij de kans kregen om hun zaak te pleiten. Ze was wel nog niet ondertekend.  "Daaruit blijkt minstens een schijn van vooringenomenheid of partijdigheid en daarom hebben we een verzoekschrift neergelegd om de voorzitter te wraken", aldus de advocaten. De voorzitter van de raadkamer besliste dat hij in die omstandigheden niet meer kon zetelen en trok zich terug. 
De advocaten hadden alles ingescand als bewijs. 
Justitieminister Turtelboom ontkende de kritiek dat er politieke motieven zijn bij de beslissing om Belkacem een oude straf te laten uitzitten.
 
Op 12 juni jl. maakte Turtelboom bekend dat er 11.491 gedetineerden in de Belgische gevangenissen zitten. Onder hen: een grote groep voorlopig gehechten en ook 6.544 veroordeelden.  Slechts één enkele zat een straf uit onder de zes maanden. Dat is niét Belkacem, want die zit nog in voorhechtenis.
Minister Turtelboom schijnt de politiek opgeklopte heisa rond Sharia4Belgium en Faoud Belkacem electoraal te willen uitbuiten. Ze verklaart dat zij de uitvoering van de straffen onder de zes maanden van zo'n 20.000 mensen, 'meer mogelijk wil maken'. 
 
Ook de extreem-rechtse partijen laten van zich spreken. Op 19 juni 2012 werd er op initiatief van de Parti Populaire van Mischaël Modrikamen betoogd tegen het “islamitisch fascisme”.  Op het Polaertplein, aan het justitiepaleis van Brussel, vertrok gelijktijdig een tegenbetoging van vooral Franstalige socialistische en christendemocratische jongeren.  De jongeren werden door de oproer-politie in elkaar geslagen. Men kan zich afvragen of dit niet het gevolg is van de 'repressie' waartoe Premier Di Rupo, ministers  en regeringspartijen opriepen. 
 
Terwijl Sharia4Belgium al wekenlang als een 'terreurdreiging' wordt afgedaan, blijft het stil rond het Vlaams Belang dat wegens de aanzetting tot haat en onverdraagzaamheid veroordeeld werd maar dat, zoals de Liga voor de Rechten van de Mens opmerkte, na haar veroordeling, gewoon verder ging met het zaaien van haat en onverdraagzaamheid...

Foto: Bart De Wever

------

22 juni 2012: Vandaag waren er weer problemen met onze skynetblog. Het bewerken en publiceren van nieuwe berichten was onmogelijk.  En tenslotte was het zelfs niet meer mogelijk om in te loggen.  

14-06-12

Sharia4Belgium en de Belgische Staatsveiligheid...

winants-wil-nagaan-of-sharia4belgium-verboden-kan-worden.jpgEr zijn heel wat vragen rond de campagne van de afgelopen dagen waarbij, niet alleen het Vlaams Belang en de N-VA, maar ook Premier Di Rupo, de voltallige regering, de woordvoerders van de politieke partijen en de parlementsleden opriepen om Sharia4Belgium te verbieden en om haar woordvoerder Faoud Belkacem, de Belgische nationaliteit te ontnemen. 

Zoals men zich wellicht herinnert, begon het allemaal met een incident te Jette (Brussel) waarbij een gesluierde vrouw weigerde om zich te identificeren en waarbij zowel zijzelf als twee politieagenten in burger, gewond geraakten.

Sharium4Belgium maakte hierover een videofilmpje op YouTube.

Volgens Het Laatste Nieuws van 1.6.2012, zou Belkacem in het videofilmpje gezegd hebben dat 'een Belgische die voor de islam koos en niet voor de perversiteit, haar identiteitskaart aan de politie gaf, en haar gezicht aan een agente toonde'. 'Volgens de video', aldus Het Laatste Nieuws, 'wist de vrouw dat het verboden is de nikab te dragen op de openbare weg, omdat ze al verschillende keren geverbaliseerd werd'. Het Laatste Nieuws vermeld verder dat 'de agenten, die in het filmpje "vijanden van Allah, Romeinse honden en ongelovigen genoemd worden", vroegen haar de nikab uit te trekken, wat de vrouw weigerde'. Belkacem zou daarop gezegd hebben 'dat de agenten de kleren en onderkleren van de vrouw stuk scheurden' en dat er 'zes agenten op haar sprongen waardoor zij bewusteloos geraakte'.

Nadat enkele tientallen moslim-jongeren voor het politiekantoor en het gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek geprotesteerd hadden, verklaarde het Antwerps parket dat Fouad Belkacem in zijn videoboodschap 'het geweld verheerlijkt en opriep om tot gewelddadige actie over te gaan'.  

Het is echter niet na te trekken wat Belkacem in het videofilmpje 'La victime en niqab de la police Belge' precies gezegd heeft omdat het videofilmpje 'onbeschikbaar' is geworden.

Zoals in 2002 het geval was bij de protesten van de Arabisch-Europese Liga na de moord op de islamleraar Mohamed Achrak in Borgerhout (Antwerpen), maakte het Vlaams Belang dat in 2004 door het Gentse Hof van Beroep veroordeeld werd voor haar racistisch en discriminerend gedachtegoed en het aanzetten tot onverdraagzaamheid en haat, weer onmiddellijk gebruik van de situatie die zij voor een groot deel zelf provokeerde.
Op 4 mei 2012, vroeg gewezen Vlaams Belang-voorzitter Frank Vanhecke de Antwerpse procureur-generaal om de 'nationaliteit af te nemen van Fouad Belkacem'.
'Minister Turtelboom mag niet langer aarzelen. 
Abu Imran (Fouad Belkacem) moet de Belgische nationaliteit worden ontnomen en het land worden uitgezet', aldus het Vlaams Belang-kopstuk Filip De Winter.

Belangrijk om weten in deze zaak, is het feit dat De Vlaamse Liga voor Mensenrechten – destijds één van de dagvaardende partijen in het Blok-proces – op 27.5.2011 nog verklaarde dat het Vlaams Belang 'in een nieuwe folder die in negentien Brusselse gemeenten verspreidt werd, de migranten verantwoordelijk stelde voor het gevoel van onveiligheid dat vandaag de dag heerst bij de eigen bevolking'. 'Zeven jaar nadat zij streng werd veroordeeld omdat zij bij de bevolking gevoelens van vreemdelingenhaat aanwakkerde met als achterliggende bedoeling het behalen van stemmen, stellen wij tot onze verbazing vast dat het Vlaams Belang zich opnieuw manifesteert zoals het Vlaams Blok destijds', aldus de Liga voor Mensenrechten.

Het is dan ook hoogst merkwaardig dat zowel Minister Di Rupo (PS, franstalige socialisten, justitieminister Turtelboom (VLD, vlaamse liberalen) en de minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet (cdH, franstalige christen-democraten), de oproep van het Vlaams Belang overnamen.  Zij wensen zelfs in te gaan op het voorstel van het Vlaams Belang om Belkacem's Belgische nationaliteit af te nemen 'om hem aan Marokko uit te leveren' terwijl Faoud Belkacem in België geboren is en er naar katholieke scholen ging.

Opvallend is de rol van de Belgische Staatsveiligheid in deze zaak. Bepaalde politici hebben, in samenwerking met de Staatsveiligheid, blijkbaar ook het juiste moment afgewacht om Sharia4Belgium te verbieden en een nieuwe wet uit te vaardigen die het spreekrecht beperkt.  Justitieminister Turtelboom maakt van deze deze zaak dan weer gebruik om meer mensen achter de tralies te steken terwijl er in België reeds 11.200 gevangenen zijn en zware criminelen zopas de mogelijkheid hebben gekregen om, met het behoud van een blanco-strafregister, hun proces af te kopen.

Hierbij volgt een kort persoverzicht waaruit blijkt dat de voorstellen om Sharia4Belgium te verbieden en Faoud Belkacem's nationaliteit te ontnemen, reeds maanden geleden besproken werden.

Gazet van Antwerpen van 16 februari 2012: 'De Antwerpse procureur-generaal Yves Liégeois onderzoekt of de Belgische nationaliteit van Fouad Belkacem kan worden afgenomen. Belkacem, die zichzelf Abu Imran noemt, is het boegbeeld van Sharia-4Belgium. Hij werd vorige week nog door de correctionele rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel en 550 euro boete wegens het aanzetten tot haat tegen niet-moslims en de belaging van voormalig VB-voorzitter Frank Vanhecke. Ik heb vaak een dubbel gevoel als het om Sharia4Belgium gaat. Geven we dat handjevol extremisten niet te veel aandacht? Volgens heel veel weldenkende moslims gaat het tenslotte om een groep van hooguit twintig radicalen, die met hun schreeuwerige pleidooi voor de invoering van de islamitische rechtspraak in België ook in hun eigen gemeenschap vooral spottende reacties uitlokken. Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, vindt dat we Sharia4Belgium niet mogen onderschatten. Volgens hem draagt de beweging met haar steeds harder wordende uitspraken bij tot de sluipende radicalisering van moslims met een salafistische inslag, die de westerse waarden verwerpen. Bovendien verenigt ze extremisten van verschillende nationaliteiten - Marokkanen, Tsjetsjenen, bekeerde Belgen - en dat is een nieuw fenomeen'.  Fouad Belkacem vertegenwoordigt in elk geval een groepering die niet bepaald een constructieve bijdrage levert aan onze samenleving, om het mild uit te drukken. Bovendien is hij nu al veertien keer veroordeeld door de politierechtbank en vier keer door een correctionele rechter. Belkacem en zijn gelijkgestemden stellen zich openlijk op tegenover ons democratisch stelsel en onze rechtsstaat, terwijl ze wél gretig profiteren van het democratisch recht op vrije meningsuiting dat een van de pijlers van die rechtsstaat vormt. Ik denk niet dat het ontnemen van de Belgische nationaliteit Belkacem de mond zou snoeren, wellicht integendeel. Misschien dat het daadwerkelijk laten uitzitten van een celstraf een beter middel is om hem op zijn rechten en plichten te wijzen'.

De Standaard van 21 maart 2012: 'Na de aanslag op de moskee in Anderlecht vorige week worden de salafisten alom met de vinger gewezen. Ook door de Staatsveiligheid. Volgens verschillende mosliminstanties en prominenten is het radicale salafisme de achtergrond voor de aanslag op de moskee in Anderlecht.  De Staatsveiligheid ziet in het oprukkende salafisme nu ‘de belangrijkste bedreiging voor de komende jaren’. Het is nu de eerste prioriteit voor de afdeling ‘extremisme’ geworden: ‘Het breidt alleszins uit. Volgens ons zijn er nu al honderden militanten en duizenden sympathisanten in België. Ze zijn niet alleen meer in de grote steden aanwezig, maar in het hele land,’ aldus de Staatsveiligheid in Knack. ‘De bekendste groep is natuurlijk Sharia4Belgium, maar de meeste anderen werken in stilte op lokaal vlak. Ze richten zich vooral op de onderkant van de samenleving. Daarom zijn ze nu het meest in opmars in volkse buurten in Kuregem en Borgerhout.'

In 'Vandaag' van 24 maart 2012: 'Alain Winants, de grote baas van de staatsveiligheid, wil onderzoeken of Sharia4Belgium verboden kan worden. Dat zegt hij in een gesprek met een Coreliokrant.  "Het idee leeft dat Sharia4Belgium een clowneske vereniging is. Maar de Staatsveiligheid heeft in 2010 al gewaarschuwd dat het salafisme (een puriteinse, extremistische strekking in de islam, die wil dat we leven zoals de profeet Mohammed in de zevende eeuw, nvdr) de grootste bedreiging is voor de democratie in West-Europa. We zien Sharia4Belgium als een gevaar omdat ze het politieke salafisme uitdragen: ze sturen aan op een gescheiden samenleving. Publiekelijk zeggen ze dat ze tegen geweld zijn, maar in achterkamers klinkt iets anders", zo zegt Winants. "Hun moederbeweging Sharia4Uk is in Groot-Brittannië verboden, en in Duitsland zijn soortgelijke beslissingen genomen. Ik denk dat het nuttig is te bekijken of dit in ons land ook mogelijk is."  En Winants gaat verder: "Van de 600.000 moslims in België, zijn er een duizendtal volgelingen van het salafisme, en een 100-tal militanten. Hoeveel er bereid zijn over te gaan tot terrorisme, valt moeilijk te schatten. Het is een zeer kleine minderheid van de moslims. Als we spreken over mensen die naar conflictgebieden zoals Afghanistan trekken, zijn het er een tiental."

Gazet van Antwerpen op 26 maart 2012: 'De N-VA wil dat de correctionele rechtbank de nationaliteit kan afnemen van mensen die strafrechtelijk veroordeeld werden binnen de tien jaar nadat ze Belg werden. Theo Francken (N-VA) wil bovendien dat de staatsveiligheid actief gaat samenwerken met Justitie. "De staatsveiligheid kent de activiteiten van gevaarlijke nieuwe Belgen. Zij moet die actief signaleren aan het gerecht, zodat Justitie de nationaliteit van die mensen kan afnemen'.

N-VA-voorzitter en Antwerps gemeenteraadslid Bart De Wever op 26 maart 2012 op www.belg.be: 'Ik heb veel veel begrip voor het signaal van Alain Winants, chef van de Belgische Staatsveiligheid, over de organisatie Sharia4Belgium. Het is uiteraard niet aan de politiek om te bepalen welke organisaties al dan niet verboden moeten worden, er is immers vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging.  Maar die vrijheid stopt op het moment dat ze wordt aangewend om op te roepen tot haat en geweld. Dan moet het gerecht optreden. In het geval van Sharia4Belgium lijkt dit toch wel het geval te zijn. Als de Staatsveiligheid ons – politici – verzekert dat deze organisatie buiten de wet gesteld moet worden aan de hand van voldoende en betrouwbare informatie, dan moet dit ernstig genomen worden. De betrokken organisatie heeft mij persoonlijk overigens ook al dood gewenst, een bedreiging waarvoor de woordvoerder van Sharia4Belgium recent werd veroordeeld.'

http://www.vandaag.be/binnenland/93269_winants-wil-nagaan...

13-06-12

Faoud Belkacem: een 'bedreiging voor de democratische rechtsstaat' ?

Turtelboom.problèmes.problemen.jpgIn België zijn het de minister van Justitie en de regering die in rechtszaken en over opsluitingen beslissen.

Justitieminister Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die 'een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid' predikt, deed gisteren ondermeer de volgende uitspraken in verband met de opsluiting van Faoud Belkacem:
'
Welke partij wil Sharia4Belgium-woordvoerder Fouad Belkacem vrij? Als CD&V en SP.A dat willen, dan hoor ik hen dat graag zeggen.'

'Ik heb geen andere keuze. Ik heb de beslissing zonder enige scrupule genomen om te zeggen dat dit onaanvaardbaar is. Als CD&V en SP.A dat niet willen, dan zou ik dat graag horen.'
'Sharia4Belgium is de laatste jaren erg geradicaliseerd is en vele mensen voelen zich bedreigd. Er komt een 'moment om stop te zeggen. Alle partijen moeten de daad bij het woord voeren'.

Reeds eerder besloot Turtelboom dat Belkacem's Belgische nationaliteit moet afgenomen worden om hem 'op vraag van de Marokkaanse autoriteiten aan Marokko uit te leveren'. Faoud Belkacem is echter in België geboren en is naar Belgische katholieke scholen gegaan.

Gisteren ontdekten Belkacem's advocaten dat de uitspraak (beschikking) van de raadkamer al in het dossier stak. De beslissing over Belkacem was dus al genomen nog voor de advocaten hun argumenten op tafel hadden gelegd.  De advocaten hadden alles ingescand als bewijs. Een uur later was de beschikking verdwenen uit het dossier.  Voordien stelde Turtelboom dat 'wat er op de raadkamer ook beslist wordt, Faoud Belkacem nog minstens zes maanden in de cel blijft'...

De justitieminister spreekt voortdurend over 'terreurdreigingen' alsof zij daarmee het psychologisch klimaat wil scheppen dat nodig is om haar politieke plannen inzake gevangenissen en vreemdelingenzaken door te drukken.

Minister Turtelboom heeft, als justitieminister en als ex-minister van Binnenlandse Zaken, ongetwijfeld goede contacten met Alain Winants, administrateur-generaal van de Belgische Staatsveiligheid, die enkele maanden geleden openlijk opriep tot het verbod van Sharia4Belgium.
In 2009 sloeg Winants in het programma Terzake, het imago van Nordin Taouil aan stukken.
“Het is zeer ongebruikelijk dat de chef van de Staatsveiligheid dergelijke uitspraken doet over een individueel dossier van zijn dienst”, schreef onderzoeksjournalist Georges Timmerman toen in De Standaard. “Als ambtenaar moet Winants voor uitspraken zoals die over Taouil een voorafgaande toelating en dus politieke dekking gekregen hebben van zijn voogdijminister, in dit geval minister van Justitie Stefaan De Clerck (CD&V),” aldus Timmerman.

Terwijl de soms groteske verklaringen van Sharia4Belgium als 'terreurdaden' beschouwd worden, heerst er een opvallend stilzwijgen rond het Vlaams Belang.
Vlaams Belang en Sharia4Belgium vlogen elkaar voortdurend in het haar.
Enkele jaren geleden werd het Vlaams Belang veroordeeld wegens aanzetting tot onverdraagzaamheid en haat. Maar zoals de Liga voor de Mensenrechten opmerkte, ging de extreem-rechtse partij sindsdien 'gewoon verder met het zaaien van onverdraagzaaamheid'.

---------

'Turtelboom verwerpt kritiek over Belkacem'

12 juni 2012 - Welke partij wil Sharia4Belgium-woordvoerder Fouad Belkacem vrij? Dat vraagt minister van Justitie Annemie Turtelboom zich af na de kritiek op haar uitzonderingsmaatregel. 'Als CD&V en SP.A dat willen, dan hoor ik hen dat graag zeggen.'Na de incidenten in Molenbeek en een nieuwe videoboodschap op het internet werd de woordvoerder van Sharia4Belgium, Fouad Belkacem, vorige week aangehouden.

Minister van Justitie Turtelboom (Open VLD) besliste afgelopen weekend dat Belkacem een eerdere veroordeling tot zes maanden gevangenisstraf effectief moet uitzitten, omwille van de openbare veiligheid en het algemeen belang.

Parlementsleden - ook van meerderheidspartijen CD&V en SP.A - waarschuwen dinsdag voor een 'beleid à la carte', al zeggen ze er meteen bij dat ze het belangrijk vinden dat straffen effectief uitgevoerd worden.

'Ik heb geen andere keuze', reageert Turtelboom op Radio 1.  'Ik heb de beslissing zonder enige scrupule genomen om te zeggen dat dit onaanvaardbaar is. Als CD&V en SP.A dat niet willen, dan zou ik dat graag horen.'

Ze wijst erop dat Sharia4Belgium de laatste jaren erg geradicaliseerd is en dat vele mensen zich bedreigd voelen. Er komt een 'moment om stop te zeggen'. Ze benadrukt dat ook CD&V en SP.A een betere strafuitvoering belangrijk vinden. Alle partijen moeten de daad bij het woord voeren, vindt de minister. 

Om de kritiek van de meerderheidspartijen te pareren, zal Turtelboom de kwestie woensdag op het kernkabinet brengen, zei Open VLD-voorzitter De Croo eerder.

'Het is belangrijk dat de regering zich eendrachtig opstelt ten aanzien van Sharia4Belgium en zo een duidelijk signaal geeft aan alle extremisten dat oproepen tot geweld en het onderuit willen halen van de rechtsstaat, niet getolereerd wordt', zegt De Croo.

'In de verschillende verklaringen horen we dat de minister gesteund wordt in haar beleid om korte gevangenisstraffen in de toekomst ook daadwerkelijk uit te voeren. We zijn er daarom ook van overtuigd dat de minister de nodige middelen zal krijgen van de regering om haar beleid uit te voeren', besluit de Open Vld-voorzitter.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DM...