11-03-13

Dossier-Dutroux op WikiLeaks

de.Bocarmé.jpg

Al sinds 17 april 2009 staan meer dan 1.200 pagina's uit het 300.000 pagina's tellende dossier-Dutroux op WikiLeaks. WikiLeaks is een website waarop klokkenluiders gevoelige of geheime informatie kunnen plaatsen.

Het gaat onder meer om samenvattingen van verhoren van Dutroux en over huiszoekingen in zijn verschillende huizen. De meeste documenten dateren van 1996 en 1997. In augustus 1996 werden Dutroux en zijn vrouw Michèle Martin opgepakt.

De Bocarmé, de procureur-generaal van Luik, noemde de publicatie van een deel van het dossier "erg ongelukkig". "Het dossier valt nog altijd onder het geheim van het onderzoek." De publicatie van zo'n documenten is niet wettig. "Het gaat om waarheidsgetrouwe, maar ook om foute informatie", zei de Bocarmé

"Bovendien worden mensen ter sprake gebracht die zich soms niets te verwijten hebben en die enkel worden geciteerd in het onderzoek. Die mensen worden zo misschien blootgesteld aan publiekelijke minachting op het internet, terwijl het gaat om elementen uit een gerechtelijk onderzoek dat geheim moet blijven", aldus de Bocarmé.

----

De Bocarmé werd in 1990 procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg van Namen. Dat mandaat werd tussen 1995 en 1998 onderbroken toen hij op het kabinet van twee christendemocratische ministers van Justitie ging werken: eerst als adjunct-kabinetschef  bij de minister van justitie Melchior Wathelet (cdH) en vervolgens als kabinetschef bij Stefaan De Clerck (CD&V). 

Op 23.1.2010 schreef Le Soir dat het parket van Neufchâteau 'binnen een maand' een requisitoir voor buitenvervolginstelling zou opstellen in het dossier 'Dutroux bis'. 'We zijn zonder twijfel tot op het eind geweest van de pertinente onderzoeken. Ik wil dit dossier niet onnodig rekken', stelde de Bocarmé.

In januari 2012 werd de Bocarmé één van de drie kabinetschefs van minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH).  Zijn benoeming leidde toen tot heel wat kritiek, omdat die inging tegen een aanbeveling van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ). 

Eind augustus 2012 verliet hij het kabinet van Minister Milquet en keerde hij terug naar de magistratuur. 'Ik beschouw mijn tweede politieke ervaring als een positieve periode, maar ik ben een man van de magistratuur', zei hij na zijn ontslag.

Het Laatste Nieuws van 13.2.2013 meldde dat CdH-voorzitter Benoît Lutgen 'formeel ontkende dat zijn partij Cédric Visart de Bocarmé de plaats van Alain Winants wilde laten innemen aan de top van de Belgische Staatsveiligheid. Dat gerucht viel meermaals te horen in de hetze rond de inlichtingendienst die toen, tengevolge van kort na elkaar gelekte dossiers, was ontstaan.

30-08-12

Dossier-Dutroux bis - Michelle Martin: Paul Marchal begrijpt het niet...

Lejeune.Turtelboom.jpg

Paul Marchal: "Vervroegde vrijlating Martin is onbegrijpelijk"

9.5.2011 - Paul Marchal, de vader van An, vindt het absoluut niet kunnen dat Michelle Martin, de vroegere echtgenote van Marc Dutroux, dinsdag vervroegd vrijgelaten kan worden. Marchal heeft het nieuws ook via de media moeten vernemen...

"Ik begrijp de procedure van justitie wel, maar dit is onbegrijpelijk. In de jaren 80 werd Michelle Martin al een eerste keer voor dergelijke feiten veroordeeld. Dat maakt van haar eigenlijk een recidivist. Omdat zij toen voor een correctionele rechtbank en in 2004 voor het hof van assisen veroordeeld werd, beschouwt de rechtbank dat echter niet als recidivisme. Anders zou zij nu, na de helft van haar straf, nog niet vrij kunnen komen."

"De mogelijke vrijlating geeft me een heel wrang gevoel. Ik vind dat justitie hiermee een misplaatst voorbeeld geeft. Hoe zit het dan met andere dossiers? Wat geeft dat nu voor beeld aan het buitenland?"

Marchal betreurt vooral dat hij het nieuws over de mogelijke vrijlating via de pers heeft moeten vernemen. "Ik vind het enorm jammer dat na 16 jaar de slachtofferbejegening nog steeds slecht verloopt. Ik heb op de slachtofferfiche laten weten dat ik persoonlijk op de hoogte van de procedure gehouden wil worden, maar van de rechtbank heb ik niets over de mogelijke vrijlating van Martin vernomen. Dat vind ik bijzonder pijnlijk."

http://www.gva.be/nieuws/binnenland/aid1044968/paul-march...

-----

Het dossier-Dutroux bis zal stopgezet worden zonder resultaat. Dat zegt Paul Marchal, vader van Ann, één van de slachtoffers...

23 augustus 2010 - Vandaag is het exact 15 jaar geleden dat Ann Marchal en Eefje Lambrecks verdwenen. De twee Hasseltse meisjes waren toen op vakantie in Oostende. Ze werden ontvoerd en later vermoord door Marc Dutroux.

Na het dossier-Dutroux werd er in 2001 een dossier-Dutroux bis geopend. Hierin werden de netwerken rond Dutroux onderzocht.

"Maar met dit dossier wordt niets gedaan", vertelt Paul Marchal aan TV Limburg. "Het is aan het doodbloeden en zal binnen de kortste keren door de onderzoeksrechter worden afgesloten". Volgens de man zou de rechter al enkele pogingen hiertoe hebben ondernomen.

http://www.vandaag.be/binnenland/44673_paul-marchal-dutro...