31-12-13

Catherine De Bolle, Commissaris-generaal Federale Politie: Klacht

Catherine-De-Bolle-police.Turtelboom.Milquet.jpg

Brussel, 30.12.2013

 

HCP Catherine De Bolle

Commissaris-generaal

Federale Politie

Adres: Kroonlaan 145A, 1050 BRUSSEL

 

Geachte Mevrouw,

Betreft: Klachten Herentalse politie, Comité P, Minister Milquet

Enkele maanden geleden heb ik Minister Milquet gecontacteerd inzake een maandenlange terreurcampagne tegenover de 15-jarige kleindochter en de dochter (die nog 2 andere minderjarige kinderen heeft) van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem.

Die terreurcampagne viel toevallig samen met de maandenlange versleuteling van de skynetblog(s) van de Werkgroep Morkhoven.

Ik vroeg Milquet om een onderzoek te laten instellen naar deze terreurcampagne omdat de klachten die terzake bij de politie van Herentals werden ingediend, blijkbaar niet onderzocht en behandeld werden.

Zo was er een klacht tegen de genaamde Victor V. die na zijn klachten tegen zijn halfbroer Marcel V., een politieke bliksemcarrière maakte terwijl hij enkel een fonetisch schrift hanteert. Victor V. zette de terreurcampagne in december vorig jaar immers in gang door een sms-je naar Marcel V's kleindochter te sturen waarin hij haar trachtte om te kopen en met de dood bedreigde.

Dat sms-je werd uitgeprint en bij de klachten bij de politie van Herentals gevoegd.

De terreurcampagne werd vervolgens overgenomen door een zekere Dimitri V. en zijn bende. Dimitri V. is een neefje van Marcel en Victor V. die vorig jaar Marcel V. plotseling van 'pedofilie' beschuldigde en nadien sms-jes met doodsbedreigingen naar Marcel V's kleindochter stuurde 'omdat zij niet aan zijn kant wilde staan'. Er werden klachten ingediend bij de politie van Herentals zonder dat die klachten onderzocht werden.

De terreur duurde maanden en de bende  zond daarbij voortdurend sms-jes met doodsbedreigingen. Men maakte ook gebruik van brandbommetjes en er was zelfs een regelrechte aanslag op Marcel V's dochter.

Victor V. steunde de bende blijkbaar met haar nachtelijke observaties van het gezin Vervloesem. Hij werd op een bepaald moment met twee bendeleden in zijn auto aangetroffen die verdekt nabij het huis van het gezin Vervloesem stond opgesteld.

Daarbij werd er gebruik gemaakt van een politiescanner wat verklaart waarom de smsjes met doodsbedreigingen precies wisten te vertellen wat er in het huis van het gezin Vervloesem gebeurde.

Die politiescanner kwam waarschijnlijk van Victor V. die tijdens zijn bliksemcarrière, tot chef van het Herentalse Comité voor Veiligheid en Politie werd benoemd en die thans in het bestuur zetelt van de Herentalse politieraad (afdeling Neteland).

Minister Milquet schreef weliswaar een beleefd briefje naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters maar daar gebeurde niets mee omdat Peeters met Victor V. al jarenlang in het Herentalse sp.a bestuur zetelt en zij samen deel uitmaken van de politieraad.  Het is trouwens dank zij Peeters en het sp.a-bestuur dat Victor V. het zover wist te schoppen.

Ik schreef nog een paar keren naar Milquet maar ontving geen antwoord meer.

Ik diende ook een klacht in bij het Comité P dat mij schreef dat zij de zaak zou 'onderzoeken'. Maar van een onderzoek kwam er blijkbaar niets in huis en mijn herinneringschrijven werd niet eens beantwoord.

De zaak werd m.a.w. toegedekt.

Omdat criminaliteit en corruptie binnen ons politieapparaat onaanvaardbaar zijn, doe ik beroep op uw tussenkomst.

In afwachting van uw antwoord, teken ik, 

Met vriendelijke groet,

 

Jan Boeykens

 

Kopie: Minister Milquet

===

Wij bevestigen de ontvangst van uw bericht.

Deze zal doorgestuurd worden naar de bevoegde dienst binnen de federale politie en zo vlug mogelijk behandeld worden.

http://www.polfed-fedpol.be/contact_send.php

===

1.3.2012 - Catherine De Bolle: 'Ik wil het vertrouwen in de politie weer opkrikken'
http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=G0U3MSMEJ

17.10.2012 - Premier Di Rupo en Minister Milquet: ‘menselijk vertrouwen’
http://marcelvervloesem.wordpress.com/2013/03/22/premier-di-rupo-en-minister-milquet-menselijk-vertrouwen/

Optimaliseringsplan Politiediensten
http://www.milquet.belgium.be/sites/default/files/131129-optimalisatie-annexe_0.pdf

22-11-13

Marc Dutroux: Federale Politie Etterbeek

De Werkgroep Morkhoven ontvangt thans heel wat informatie rond de zaak Dutroux.

Gaat het hier weer om een bewuste provocatie van de justitie die hoopt dat de Werkgroep Morkhoven deze informatie omwille van de veroordeling van haar bestuurslid Marcel Vervloesem publiceert zodat men de de blogs van de Werkgroep Morkhoven dan op een 'volledig legale manier' kan sluiten ? Het is immers niet de eerste keer dat men de Werkgroep Morkhoven van het Internet wil verwijderen en in 2010 werd de suksesrijke skynetblog 'Doofpot Justitie' van de Werkgroep Morkhoven na een reactie op de provocaties vanwege de Gentse strafpleiter Els Van Eeckhaut (sp.a), dochter van de bekende Gentse strafpleiter Piet Van Eeckhaut, versleuteld. De blog waarin een gedeelte van het Morkhoven-archief sinds 2005 is opgeslagen, werd pas in 2013 weer ontsleuteld.

In 2005 wou men de Morkhoven-skynetblog(s) ook al van het Internet schrappen.

Men liet toen in de wijk Koninkrijk te Morkhoven een petitie rondgaan waarin werd geëist dat Marcel Vervloesem uit de wijk en uit zijn sociale woning van de Geelse Huisvestingsmaatschappij zou verdreven worden. 

In de petitie werd er tevens geëist dat de Werkgroep Morkhoven van het internet zou verwijderd worden.

De petitie kwam, via een lokale CD&V-mandataris, op de politieke agenda van de gemeenteraadszitting van het stadje Herentals terecht waar dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters stelde dat hij 'wel oren had voor de uitdrijving van Marcel Vervloesem'.
'Het verzoek tot verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het Internet, zal aan de juridische dienst van de gemeente worden overgemaakt', aldus Peeters. Peeters is, benevens burgemeester, ook 
sp.a-kamerlid, en was destijds de Staatssecretaris en Minister van Veiligheid onder het Vice-Premierschap van Elio Di Rupo.

De Werkgroep Morkhoven heeft altijd vermoed dat de voornoemde petitie werd opgesteld door Marcel Vervloesem's halfbroer Victor Vervloesem.

1) Victor Vervloesem woonde al jaren in dezelfde wijk als zijn halfbroer Marcel Vervloesem.
2) Hij is reeds jarenlang bestuurslid van de Geelse Huisvestingsmaatschappij.
3) Vlak na de bekendmaking van de kinderpornozaak Zandvoort in 1998, stapte hij tesamen 
tesamen met zijn kameraden met een verhaal over 'sexueel misbruik door Marcel Vervloesem' naar de redacties van Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, Het Laatste Nieuws en VTM.  Nadien diende hij met zijn kameraden een klacht in bij de Justitie van Turnhout die de door Marcel Vervloesem overgemaakte gegevens inzake de kinderpornozaak Zandvoort niet wenste te onderzoeken.
4) Victor Vervloesem is reeds jarenlang bestuurslid van sp.a Herentals en dank zij zijn goede contacten met burgemeester Peeters schopte hij het inmiddels tot gemeenteraadslid en politiechef.
5) Victor Vervloesem is een familielid van het nu genoemde 'slachtoffer' van Marcel Vervloesem (Dimitri V.) en had er intens contact mee. 
6) Victor Vervloesem gaf vorig jaar door middel van zijn sms-je met doodsbedreigingen ten aanzien van de 15-jarige kleindochter van Marcel Vervloesem, het startschot tot een maandenlange terreurcampagne tegenover het gezin Vervloesem.
7) Na Victor Vervloesem's sms-je, begon Dimitri V., zoals hij voordien reeds had gedaan, sms-jes met doodsbedreigingen naar de 15-jarige kleindochter van Marcel Vervloesem te sturen. Dimitri V. stond blijkbaar aan het hoofd van de terroriserende jongerenbende die, na een reeks nachtelijke brandbommen, zelfs een aanslag op Marcel Vervloesem's dochter pleegde.
8) De jongerenbende was in het bezit van een politiescanner waarmee ze het gezin Vervloesem 's nachts observeerde en afluisterde. Vandaar dat er allerlei privé-gegevens van het gezin Vervloesem op een onverklaarbare wijze in de sms-jes met doodsbedreigingen van Dimitri V. weer te vinden waren. De politiescanner kwam vermoedelijk van Victor Vervloesem. Volgens een getuige stond Victor Vervloesem's auto verdekt opgesteld aan het huis van het gezin Vervloesem. Hij zag Victor Vervloesem met enkele bendeleden op een politiescanner werken. De politiescanner werd waarschijnlijk door een bevriende politieofficier ter beschikking gesteld. 

Het is duidelijk dat de centrale overheid bij deze zaak betrokken is.

Twee dagen na de doodsbedreigingen van Victor Vervloesem, werden alle skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven voor enkele maanden versleuteld en liet men de webpagina's van de blogs systematisch van het Internet verdwijnen

Er werden klachten ingediend bij de politie van Herentals; bij de klachtendienst van de federale politie; bij het Comité P dat de werking van de politiediensten zou moeten kontroleren; bij de Justitie van Turnhout; bij de Hoge Raad voor de Justitie die wel eens de 'waakhond van de Justitie' wordt genoemd; bij Premier Di Rupo die bij de voorstelling van het zogeheten Nationale Veiligheidsplan verklaarde dat 'de veiligheid van alle burgers een absolute prioriteit is van de regering'; bij de ministers Joëlle Milquet (Binnenlandse Zaken) en Turtelboom (Justitie) die het Nationale Veiligheidsplan mede onderschreven; bij de Vlaamse en federale ombudsman. 

Maar de Werkgroep ontving slechts enkele nietszeggende antwoordjes van het administratief bureau van Premier Di Rupo, minister Milquet en minister Turtelboom. Turtelboom beriep zich op het zogeheten wettelijke principe van de scheiding der machten terwijl zij uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout tot kabinetschef aanstelde.

Alle sms-jes met doodsbedreigingen werden uitgeprint en aan de processen-verbaal bij de politie van Herentals gevoegd. De processen-verbaal en bijgevoegde documenten werden naar de procureur des Konings te Turnhout verzonden die er blijkbaar niets mee deed.

Er werd geen enkel onderzoek ingesteld. Er werd geen enkele maatregel genomen. Victor Vervloesem is nog steeds politiechef en zetelt nog altijd in het bestuur van de lokale politieraad Neteland die door de Herentalse burgemeester Jan Peeters, hoofd van de politie Herentals, wordt voorgezeten. 

Marcel Vervloesem enkele dagen geleden door de correctionele rechtbank van Turnhout opnieuw veroordeeld.  Dat gebeurde louter op basis van een bewerkte tapeopname van Dimitri V. die met zijn vrienden en Vervloesem's halfbroer de terreurcampagne tegen het gezin Vervloesem leidde.

Dimitri V. die het als 'rapper' hoop te maken en handig met tapes weet om te gaan, maakte ondermeer een muzieknummertje waarin de woordvoerder van het parket van Turnhout in een collage over een kinderontvoering werd verwerkt. Het YouTube nummertje bleef maandenlang op het Internet staan zodat iederéén niet alleen kon zien hoe het Turnhoutse gerecht Dimitri V. gebruikt heeft om Marcel Vervloesem te treffen maar ook hoe Dimitri V. het gerecht van Turnhout gebruikte om zijn muzikale ambities waar te maken. 

===

Kopie van dit bericht aan: Premier Di Rupo, Minister Turtelboom, Minister Milquet, politieke partijen, media (de gerechtsjournalisten nemen enkel de persmededelingen van de parketwoordvoerders over zodat zij voldoende informatie krijgen toegestoken om af en toe met een 'primeurtje' uit te pakken)

+++

Het muzieknummertje 'GSD – Fuck de politie' van het nu genoemde 'slachtoffer' van Marcel Vervloesem werd, om Marcel Vervloesem zonder discussie te kunnen veroordelen, nog even snel geblokkeerd door de Justitie: 'This video is unavailable. Sorry about that.'
http://www.youtube.com/watch?v=zIach647UfY&feature=youtu.be
Dat gebeurde ook met het nummertje 'GSD – Ren Ren' (‘ik steek de lont aan – zet alles in vuur en vlam – en als het kan brand ik alles naar beneden’) - 'This video is unavailable. Sorry about that.'
http://www.youtube.com/watch?v=B2TwmKBGXVo&feature=youtu.be

http://slachtoffers-justitie.skynetblogs.be/archive/2010/08/25/dossier-dutroux-op-wikileaks-moet-geheim-blijven.html
http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/archive/2013/02/01/kindermisbruiken-doodsbedreigingen-en-aanslagen.html
http://justitie-declerck.skynetblogs.be/archive/2013/01/28/werkgroep-morkhoven-wil-een-onderzoek-naar-doodsbedreigingen.html

19:35 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, Etterbeek, federale politie, Marc Dutroux | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Marc Dutroux: Federale Politie Etterbeek

De Werkgroep Morkhoven ontvangt thans heel wat informatie rond de zaak Dutroux...

===

NL Weldammerlaan 5, 7475 MJ Markelo, Niederlande,                       Villa Westflier/ ?

   Count's family Schimmelpennick                                       Castle Weldam
   -
   Michel Nihoul ?


about B Atlantique, Avenue du Bourget 1110, Bruxelles,                  NATO

about B Ambassade Allemagne, Jacques de Lalaingstraat, 1000 Bruxelles,  Embassy of Germany - BND

after B Rue Du Commerce 10, 1000 Bruxelles,                             CDU Bruxelles


+


B D'Herbouvillekaai 9, 2020 Antwerpen,                                  Federale Politie
                                                                        (Dutch)


about B Avenue de la Cavalerie 2, 1040 Etterbeek,                       Federale Politie
                                                                        (Dutch)

after B Rue Jules Destree 17, 6030 Charleroi,                           House Property
        Marc Dutroux


+


NL Ampèreweg 41, Arnestein, 4338 PT Middelburg,                         Jowenko Explosieve Demolitie - Fabricage
   Danny Jowenko
   16.07.2011 (disguised murder)


about B United States Embassy, 1000 Bruxelles,                          United States Embassy - CIA

after B Avenue de la Cavalerie 2, 1040 Etterbeek,                       Federale Politie
                                                                        (Dutch)


+


NL De Zompe/Hondegemsweg, 4353 Serooskerke,                             Scene of the Crime
   Danny Jowenko
   16.07.2011 (disguised murder)


about NL Veerseweg 107, 4351 SL Veere,                                  Jowenko Explosieve Demolitie B.V.
         Danny Jowenko
         16.07.2011 (disguised murder)

after B D'Herbouvillekaai 9, 2020 Antwerpen,                            Federale Politie
                                                                        (Dutch)


-
Marc Dutroux - House Property
Avenue de Philippeville 128, 6010 Charleroi - residential Address
Rue Léopold Lenoble 27, 5190 Jemeppe-sur-Sambre
Rue Daubresse 63, 6040 Charleroi
Rue Jules Destree 17, 6030 Charleroi

Rue de Rubignies 43-45, 6542 Lobbes ?
-
Danny Jowenko
TV documentary on the demolition of WTC 7 - 11.09.2001

Jowenko Explosieve Demolitie (Drilling and Blasting)
NL Ampèreweg 41, Arnestein, 4338 PT Middelburg
NL Veerseweg 107, 4351 SL Veere
B  Straatsburgdok, Noordkaai 21, 2030 Antwerpen
D  Durener Str. 533, 52249 Eschweiler

http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Dutroux

http://slachtoffers-justitie.skynetblogs.be/archive/2010/08/25/dossier-dutroux-op-wikileaks-moet-geheim-blijven.html

Danny Jowenko is Dead, 3 Days After Sabrosky Interview Implicates CIA/Mossad in 911
http://www.dailypaul.com/172140/danny-jowenko-is-dead-3-days-after-sabrosky-interview-implicates-cia-mossad-in-911

17:57 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, Etterbeek, federale politie, Justitie, Marc Dutroux | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |