28-02-13

TegenGAS voert aktie tegen GAS-boetes

gasboete.jpg

Sinds kort is er een nieuwe wetgeving van kracht rond gemeentelijke administratieve sancties. Vanaf 14 jaar kan je een boete krijgen tot 350 euro voor belletje trek, sneeuwballen gooien, rondhangen, verkeerd gebruik van publieke zitbanken, met een doos over de grond schuiven, iemand laten schrikken, enz.

Maar een bende die maandenlang de familie van een aktievoerder terroriseert en daarbij zelfs een aanslag pleegt, mag van de overheid met haar legertje GAS-ambtenaren, gerust haar gang blijven gaan omdat aktievoerders 'hun bek moeten leren houden'...

---

Actie TegenGAS in Gent

27 februari 2013

GENT - Maandagavond betoogde ongeveer een 100-tal jongeren voor het Gentse stadhuis tegen de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Er werd ook een kleine optocht gehouden door de straten van de Gentse binnenstad.

Het initiatief ging uit van TegenGAS, een gloednieuwe beweging in België die er naar streeft jong en oud over heel het land samen te brengen in een campagne tegen de GAS-boetes. Het idee achter TegenGAS was het resultaat van een succesvolle betoging door de Actief Linkse Scholieren en Studenten (ALS) in Gent eind 2012.

Sinds kort is er een nieuwe wetgeving van kracht rond gemeentelijke administratieve sancties. Vanaf 14 jaar kan je een boete krijgen tot 350 euro voor belletje trek, sneeuwballen gooien, rondhangen, verkeerd gebruik van publieke zitbanken, met een doos over de grond schuiven, iemand laten schrikken, enz.

Via camerabewaking en een leger GAS-ambtenaren wordt iedere kleine overtreding vastgelegd en bekeurd. Ook in Gent besloot het "meest progressieve stadsbestuur van Vlaanderen" het GAS-reglement en het gebruik van camerabewaking uit te breiden.

Willekeur en misbruik

Een wirwar van gemeentelijke reglementeringen, het deels uitschakelen van de rechterlijke macht, de persoonlijke interpretatie van de GAS-ambtenaar ... het opent de deur voor willekeur en misbruik. De opbrengst gaat rechtstreeks naar de stadskas. Het was overigens burgemeester Daniël Termont (SP.A) die de minimumleeftijd voor GAS-boetes nog wilde verlagen naar 12 jaar. Binnenkort GAS-ambtenaren op elke speelplaats?

Repressie: gevolg van een falend beleid

Met het GAS-beleid kiest het nieuwe stadsbestuur resoluut voor repressie in plaats van een sociaal beleid van preventie. In 2012 werden 15 GAS-boetes per dag uitgedeeld in Gent. Dat waren er over heel 2012 tweeduizend meer dan een jaar voordien.

De toenemende werkloosheid, onzekerheid en precariteit in de samenleving leidt tot uitzichtloze situaties, wanhoop en agressie. Het is dan ook geen toeval dat armen het hardst getroffen worden door de GAS-boetes.

Onderdrukking oppositie

Alsof dat nog niet genoeg is, worden er ook aan politieke activisten die zonder toestemming van het stadsbestuur actie voeren GAS-boetes opgelegd. Zo wordt een kritische oppositie monddood gemaakt en wordt het recht op collectieve actie ingeperkt.

Een sociaal alternatief

Repressief beleid treft vooral de zwakkere lagen van de bevolking. TegenGAS eist een sociale politiek die de problemen bij de voedingsbodem aanpakt en die inzet op collectieve oplossingen. TegenGAS wil dat de willekeur stopt en de GAS-boetes volledig verdwijnen.

Geen asociaal repressiebeleid, maar massale investeringen in jeugdwerking, onderwijs, collectieve diensten, vaste en degelijke jobs voor jong en oud. TegenGAS is van mening dat enkel sociaal verzet en en collectieve oplossingen tegen dit asociale beleid een antwoord bieden.

Zin om mee te werken? Neem contact op met TegenGAS via email: info@tegengas.be

Donderdag 28 februari is er ook een eerste actie van TegenGas in Antwerpen. Afspraak om 17u30 aan het De Coninckplein. (Kijk ook op Facebook).

http://www.dewereldmorgen.be/video/2013/02/27/actie-tegengas-in-gent

14:59 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, aktie, GAS boetes, TegenGAS | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

04-10-12

Verkiezingen Antwerpen: Sp.a en GAS-boetes

GAZ.boete.jpg

Belangrijk om weten voor de kiezer in Antwerpen is dat de Antwerpse Sp.a pleit voor een uitbreiding van de zogeheten GAS-boetes tot 12 jaar.

De GAS-boetes zijn administratief opgelegde boetes voor van alles en nog wat.  Zij maken deel van een repressief en volledig onwettelijke systeem dat steeds meer en meer terrein wint.

Sp.a-Antwerpen probeert met dergelijke repressieve maatregelen politiek weerwerk te bieden aan N.VA en het Vlaams Belang die zeer sterk staan in Antwerpen.

De vzw Werkgroep Morkhoven stelt de Sp.a, door de onvoorwaardelijke steun aan het Herentalse gemeenteraadslid Victor V., ook verantwoordelijk voor het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.  Zij vraagt kamerlid Renaat Landuyt wat minder hoog van de toren te blazen inzake het sexueel misbruik binnen de katholieke kerk en de hand eerst in eigen boezem te steken.

Politieke hypocrisie kan de kiezer best missen in tijden van crisis.