13-05-14

13.5.2014: Interview met Marcel Vervloesem (1)

http://youtu.be/bAti7rFDr0M

29-04-14

Toestand Marcel Vervloesem is kritiek

marcel.aparte.kamer.stuyvenbergh.1.jpg

Antwerpen, 29.4.2014
 
Beste D.,

Het gaat niet goed met Marcel.
Gisteren had hij ademhalingsproblemen en vandaag is zijn situatie niet verbeterd.
Toen ik rond 14 uur in het ziekenhuis aankwam, was men juist begonnen met een onderzoekje naar zijn bloeddruk en hartslag.  Men gaat nu verder zijn hart onderzoeken en ik denk dat men hem zuurstof zal toedienen.
Op de kamer was het zowel vandaag als gisteren zeer warm, wat natuurlijk zeer slecht is. Gelukkig heb ik een drankautomaat in het ziekenhuis aangetroffen met cola zonder suiker.
 
Marcel is zeer vermoeid, dommelt voortdurend weg en zei me dat hij vortdurend pijn heeft.
Hij was bijna niet in staat om in de zetel naast zijn bed te gaan zitten en men ziet dat zijn bewegingen krachteloos zijn.
Hij zei me dat zijn lichaam geen weerstand meer heeft.
Marcel klaagt echter niet en houdt zich sterk.
Ik ga hem straks opnieuw even bezoeken om hem, indien hij wakker is, te voorzien van een 2de blikje koude cola.
Gisterenavond is er niemand gekomen. Zijn dochter Wendy heeft gebeld.

Tot zover mijn kort verslag.
 
Vandaag zag ik het echt niet zitten om foto's te maken en heb ik uitsluitend met hem gesproken.
Vanwege het onderzoek ben ik snel vertrokken. Hij was trouwens veel te vermoeid.
Als ik hem over een uurtje bezoek, zal ik maar zeer kort blijven. Hij heeft absolute rust nodig.

Jan

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Marcel Vervloesem gehospitaliseerd tengevolge zware brandwonden

marcel.aparte.kamer.stuyvenbergh.1.jpg

marcel.aparte.kamer.stuyvenbergh.2.jpg

Marcel Vervloesem, de Morkhovense activist die jarenlang werd vervolgd en die door middel van een jarenlang mediaproces als 'pedofiel' werd gebrandmerkt terwijl de daders en organisators in de kinderpornozaak Zandvoort vrijuit gingen, is voor de zoveelste keer gehospitaliseerd.

Vervloesem die destijds voor kanker werd geopereerd en die hart-, nier- en diabetes-patiënt is, voelde zich enkele dagen geleden onwel. Toen hij op de grond viel, greep hij naar een pot met kokend water die op het gasvuur stond. Zijn linkerbeen is tot in de derde graad verbrand en de specialisten overwegen om hem over 10 dagen te opereren. 

Hij lijdt veel pijn en het ongeval betekent een zware belasting voor zijn hart waaraan hij niet meer geopereerd kan worden omdat de risico's te groot zijn.

Wat ongetwijfeld heeft meegespeeld in de verslechtering van Vervloesem's gezondheidstoestand, is het feit dat de Belgische justitie zo'n twee jaar geleden een gefantaseerd verhaal van Vervloesem's neefje Dimitri gebruikte om Vervloesem opnieuw voor 'sexueel misbruik' te vervolgen.  Het verhaaltje werd, zoals gewoonlijk, in Het Nieuwsblad gepubliceerd. Zoals vroeger reeds het geval was, hielden de rechters te Turnhout die verantwoordelijk zijn voor het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort, ook nu geen rekening met de ontlastende verklaringen die de onschuld van Vervloesem aantonen.

De rechters te Turnhout traden zelfs niet op toen de genaamde Dimitri, met de hulp van de genaamde Victor V. die sp.a-gemeenteraadslid is te Herentals, nadien Vervloesem's 15-jarige kleindochter en dochter maandenlang begonnen te terroriseren. Daarbij werden op bevel van hogerhand tevens alle skynet-blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven maandenlang versleuteld in een poging om te verhinderen dat er over dit schandaal verslag zou uitgebracht worden.

Victor V. en de genaamde Dimitri werden nooit voor de terreurdaden vervolgd. Het Comité P deelde zopas mede dat zij geen onderzoek wenst in te stellen naar de klachten die terzake bij de politie van Herentals en Turnhout werden ingediend.

Justitieminister Turtelboom (Open VLD) liet vorig jaar weten dat zij 'gezien het principe van de scheiding der machten, niet kan optreden', terwijl zij uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde. Hierbij is dus sprake van politieke corruptie.

Minister van Binnenlandse Zaken Noëlle Milquet (cdH) van haar kant rekent op de plaatsvervangende procureur van Turnhout zodat er van een onderzoek en vervolging in deze zaak geen sprake zal zijn. Het gerecht van Turnhout zal zowel Victor V. als de genaamde Dimitri immers verder blijven gebruiken om Marcel Vervloesem die men in 2006 per gerechtelijk vonnis een spreekverbod met de pers oplegde, verder de mond te snoeren.

'Deontologische code en waarden van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken':
http://www.ibz.fgov.be/code/nl/interieur/valeurs.shtml

Justitieminister Turtelboom: “Ik denk dat we de deontologische code die nu bestaat moeten uitbreiden. Daarover moet trouwens een breed maatschappelijk debat komen. Elke zweem van partijdigheid moet worden vermeden”.
http://www.vandaag.be/binnenland/88097_turtelboom-wil-debat-over-deontologische-code-voor-magistraten.html

van: Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>

aan: Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be,

 milquet <milquet@ibz.fgov.be>,

 milquet <milquet@lecdh.be>,

 Info premier <info@premier.fed.be>,

 Commissie Justitie <cie.just@tweedekamer.nl>,

 comite@comitep.be,

 katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,

 "Kr.Trouw" <redactie@trouw.nl>,

 hoofdredactie <hoofdredactie@demorgen.be>,

 l<hofvanberoep.gent@just.fgov.be>,

 aartsbisdom@kerknet.be,

 "Voorzitter just. Tweede kamer (" <M.dePater@tweedekamer.nl>,

 justitieel.welzijnswerk@cawsonar.be,

 CDA <cda@tweedekamer.nl>,

 "contact@hulplijnseksueelmisbruik.nl" <contact@hulplijnseksueelmisbruik.nl>,

 2e Kamerfractie PvdD <M.Thieme@tweedekamer.nl>,

 praktijkde lichtbron <praktijkdelichtbron@hotmail.com>,

 "info@laurette-onkelinx.be" <info@laurette-onkelinx.be>,

 2e Kamerfractie SGP <sgp@tweedekamer.nl>,

 GENOT Zoe <zoe.genot@ecolo.be>,

 Laurent LOUIS <laurent.louis@live.be>,

 "Fond. Pcesses de Croÿ & M. Lancellotti" <fondation.princesse.de.croy@droitfondamental.eu>,

 Familiehulp <hilde.sempels@brussel.familiehulp.be>,

 2e Kamerfractie D'66 <d66@tweedekamer.nl>

cc: "Jos Vandervelpen (Liga voor mensenrechten Vla)" <jos.vandervelpen@pandora.be>,

datum: 25 april 2014 21:29

 

21-06-13

Marcel Vervloesem opnieuw gehospitaliseerd

morkhoven.embleem.jpg

21.6.2013 

Morkhoven-activist Marcel Vervloesem, bekend vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort en daarvoor eindeloos vervolgd door de Belgische autoriteiten, is opnieuw met spoed opgenomen in het Heilig Hart ziekenhuis te Lier.  

Hij voelde zich al enkele weken niet goed. 

Zijn familie en vrienden maakten zich gisteren ernstige zorgen omtrent zijn opname maar zijn toestand lijkt intussen bevredigend te zijn.

De aktievoerder diende reeds tal van operaties, waaronder hart- en nier-operaties, te ondergaan. Hij herstelde ook van kanker.

Alhoewel hij tevens aan een ernstige vorm van suikerziekte lijdt, is hij zich steeds voor de slachtoffertjes van sexueel misbruik blijven inzetten.

De Belgische overheid heeft de voorbije 15 jaren al het mogelijke gedaan om hem definitief het zwijgen op te leggen (talloze valse beschuldigingen; een jarenlang mediaproces waarbij hij als 'zelfverklaarde pedojager' en ' kindermisbruiker' door het slijk werd gehaald; verdwijning van alle ontlastende stukken uit zijn strafdossier te Turnhout; herhaalde opsluitingen waarbij hij het slachtoffer werd van éénzame isolaties, folteringen, willekeurige sancties, achterhouden van briefwisseling, bezoekverbod, het langdurig onthouden van de nodige medicatie; een spreekverbod met de pers; een reisverbod; een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven; een verbod om deel uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden; contactverbod met zijn eigen dochter en kleinkinderen; herhaalde huiszoekingen; voortdurende administratieve en juridische pesterijen; uitdrijving door de Geelse Huisvestingsmaatschappij; de verbanning uit Morkhoven; een maandenlange georchestreerde terreurcampagne tegenover zijn dochter en kleinkinderen met medeweten van de Turnhoutse Justitie, de Herentalse politie, het Comité P, de Hoge Raad voor de Justitie, Minister Milquet (CD&H), Minister Turtelboom (Open VLD), het kabinet van Premier Di Rupo (PS), talrijke kamerleden en de mainstream pers... enzoverder).

Zijn opname in het Heilig Hart ziekenhuis te Lier is ongetwijfeld mede het gevolg van de voornoemde middelen die de Belgische overheid voor haar doofpotoperatie aanwendde.

Het feit dat de Belgische overheid ook allerlei pogingen heeft ondernomen om Marcel Vervloesem het leven te ontnemen, wijst erop dat zij contacten onderhoudt met de geörganiseerde misdaad, waaronder de kinderhandel en de kinderporno-industrie.

Enkele maanden geleden ontving Minister Turtelboom een aantal documenten van de vzw Werkgroep Morkhoven die betrekking hadden op de kindermisbruiken in de Amsterdamse kinderkribben. De Werkgroep vroeg de Minister om deze informatie dringend aan de Nederlandse justitie over te maken omdat het proces tegen Robert M., bijgenaamd het Monster van Riga, toen in een eindfase beland was.
De Minister antwoordde echter niet en heeft de stukken vermoedelijk niet overgemaakt.
Turtelboom die voor een magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid pleit en voortdurend herhaalt dat zij het gevoel van straffeloosheid wil bestrijden, benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, tot kabinetschef.

Aangezien de Belgische overheid een doofpotpolitiek voert, zouden de kinderpornozaak Zandvoort en de hiermee aanverwante zaken, door een onafhankelijk internationale instantie moeten onderzocht worden. Maar het probleem is echter dat de Belgische overheid allerlei sleutelposities op europees en internationaal gebied bekleedt zodat zij dergelijk onderzoek kan blokkeren.

Verhofstadt.Guy.davignon.Sofina.jpg

De hypocriete houding van de Belgische regering inzake de bestrijding van kindermisbruiken, vindt men ook weer in de Belgische politiek ten opzichte van Syrië.

Politici zoals Guy Verhofstadt (Open VLD, voorzitter van de ALDE-groep in het Europees Parlement) pleitte op 6 maart 2013, en dus verschillende maanden vooraleer de Syrische regering van het 'gebruik van chemische wapens' werd beschuldigd, voor de directe levering van zware wapens aan het westerse huurlingenlegertje ('Free Syrian Army'). Tijdens een persvoorstelling met generaal Idris in het Europees Parlement, sprak hij op een melo-dramatische manier over de 'Syrische kinderen die van koude zullen sterven indien de U.S. of de NAVO niet tot een militaire interventie beslissen'.  Verhofstadt is echter niet zozeer bekommerd om de Syrische kinderen. In 2012 werd hij immers tot bestuurslid van de Belgische holding Sofina (petroleum, gas, olieplatforms,) benoemd waarvan de Belgische industrieel en gewezen voorzitter van de Bilderberggroep, Etienne Davignon, de ere-voorzitter is.

Davignon die herhaaldelijk werd genoemd inzake kindermisbruiken, is momenteel voorzitter van de Compagnie Maritime Belge, de Compagnie des Wagons-Lits, Recticel, Sibeka, CSR Europe, SN Airholding en Palais des Beaux-Arts. Hij is ondervoorzitter van Suez-Tractabel, directeur van Accor, Cumerio, Real Sofware, SN Brussels Airlines en Gilead. Hij was ook Voorzitter van de Fortis-holding en onderhoudt tal van persoonlijke contacten met europese en amerikaanse regeringsleden. Volgens de website van Suez, bezit hij 11.111 Suez-aandelen die elks meer dan 350.000 euro waard zijn. 

Davignon was van 1966 tot 1969, kabinetschef van de Belgische Minister van Buitenlandse Zaken, Pierre Harmel, en hield regelmatig spreekbeurten over de standpunten van de NAVO-leden, in bijzonderheid die van de Verenigde Staten en Frankrijk, inzake het zogenoemde Harmel rapport waarin de toekomstige taken van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO) werden vastgelegd.

De NAVO voert momenteel neo-koloniale oorlogen onder het mom van 'democratisering' en 'mensenrechten'.

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2012/09/22/spreekverbod-contactverbod-open-brief-guy-verhofstadt.html

http://latestnewssyria.wordpress.com/2013/06/16/latest-news-syria-chemical-weapons-heavy-weapons-for-idris/

http://latestnewssyria.wordpress.com/2013/04/24/guy-verhofstadt-etienne-davignon-and-the-bilderberg-group/

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/05/17/open-vld-en-kindermisbruik.html

http://www.friendsofeurope.org/

http://justitie-declerck.skynetblogs.be/archive/2012/04/30/marcel-vervloesem-gehospitaliseerd-minister-turtelboom-was-o.html

Foto: Guy Verhofstadt, lobbyist; Jacques Delors, oprichter en voorzitter van ‘Notre Europe’ en Etienne Davignon die, naast zijn talrijke bestuursfuncties, tevens de Voorzitter is van de groep Vrienden van Europa (BP,BT,Cargill,The Coca Cola Group,Deutsche Post,Dow,Eni,EUGAO,Eurofuel,Europia,ExxonMobil,Facebook,First Solar,GlaxoSmithKline (GSK),GIZ,Huawei,International Fragrance Association (IFRA),LM&CO,Merifin Capital,Microsoft,New Bulgarian Media Group Holding,Repsol,Sanofi,Sanofi Pasteur MSD,Schuttelaar & Partners,Shell International,Statnett,Statoil,TATA consultancy services,Telefónica,The Alliance for Beverage Cartons and the Environment (ACE),Total,Toyota Europe,United Technologies Corporation (UTC),World Wide Fund for Nature (WWF) European Policy Office (EPO),Yara)

17:54 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, gehospitaliseerd, Marcel Vervloesem, opnieuw | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |