17-03-14

Hoogste politici betrokken bij kindermisbruik en bescherming van pedofielen

di.rupo.milquet.turtelboom.jpg

Open Brief

Brussel, 17.3.2014

Beste,

Heb vernomen dat een journalist die over de zaak Demmink rapporteerde, in Thailand vermoord is.
Bij ons zijn er een tiental getuigen in de zaak Dutroux uit de weg geruimd.
Ook Marie-Françoise Botte die in Thailand werkzaam was en nadien door de klachten en vervolgingen van bepaalde journalisten en de justitie, een zelfmoordpoging ondernam door inname van een bleekmiddel, heeft men het zwijgen opgelegd.
Daarnaast was er Gina Bernard die vermoord werd ten gevolge van haar onderzoek in de zaak Manuel Schadwald.
En tenslotte is er Marcel Vervloesem die, normaal gezien, al lang dood had moeten zijn doordat men hem zelfs zijn medicatie in de gevangenis weigerde.
Marcel zou in feite opnieuw een hartoperatie moeten ondergaan maar men vindt het te riskant.
En om hem nog sneller om zeep te helpen, besliste de justitie dat de zoveelste klacht tegen hem waartegen hij een beroep aantekende, eind volgende maand reeds voor de rechter komt die, zoals gewoonlijk, geen rekening houdt met de ontlastende getuigenissen en documenten.  
Enkele jaren geleden kwam Marcel's zaak ook voor het Hof van Beroep te Antwerpen alhoewel hij door het jarenlange mediaproces reeds werd veroordeeld. De Hoge Raad voor de Justitie moest toen enkele dagen voor de zitting toegeven dat de correctionele rechtbank van Turnhout, alle ontlastende stukken uit zijn strafdossier had doen verdwijnen. Er werden nog snel wat documenten toegevoegd waarmee men vanzelfsprekend geen rekening hield en hij werd bliksemsnel veroordeeld.
Alle documenten (3 dozen vol) van één van zijn advocaten werden bij wijze van spreken in de vuilbak gekieperd. Ook Marcel's belangrijkste advocaat werd geschorst zodat men ook daar alle stukken van het dossier van Marcel kon doen verdwijnen.
Marcel's zaak kwam eerst nog even voor het Hof van Cassatie omdat er, benevens het bedrog, ernstige procedurefouten werden gepleegd.
Enkele dagen voor de zitting op Cassatie, ben ik samen met Marcel nog even het dossier gaan inkijken. Daaruit bleek dat de rechters van het Hof van Beroep van Antwerpen en van het Hof van Cassatie te Brussel, de documenten niet eens bekeken hadden. We konden dat vaststellen doordat de documenten nog aan elkaar kleefden. Er was namelijk iets fout gegaan met nummering van de stukken en Marcel had de nummering met tippex verbeterd waardoor de bladzijden aan elkaar bleven plakken.
 
Zoals je misschien weet, wil men Marcel nu veroordelen op basis van een in het geheim opgenomen en gemonteerde bandopname van een zekere Dimitri die goede contacten heeft met Victor V., de halfbroer van Marcel. Deze laatste stapte onmiddellijk na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort waardoor de internationale pers naar Morkhoven afzakte, met enkele jonge homo-vrienden naar de pers en beweerde dat hij 30 jaar voordien door Marcel sexueel misbruikt werd.
Van Victor V. bestaan er zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die door de Belgische justitie nooit onderzocht werden.
 
Een interessant detail in deze zaak is de persoonlijke betrokkenheid van justitieminister Turtelboom (Open VLD, Vlaamse liberalen) in deze zaak.
Nadat Marcel door de genaamde Dimitri die een specialist is in het maken van muziekcollages werd aangeklaagd, begon deze laatste Marcel's 15-jarige kleindochter te chanteren en met de dood te bedreigen omdat hij een relatie met haar wilde aangaan en hij wilde dat zij 'aan zijn kant' stond.
Enkele maanden nadien startte hij met Victor V. en zijn vrienden opnieuw een ware terreur-campagne tegen Marcel's dochter en kleindochter. Gedurende maanden werden zij 's nachts wakker gebeld. Er werd zelfs een politiescanner gebruikt om het gezinnetje voortdurende te observeren. 's Nachts werd er met brandbommetjes naar het huis gesmeten; Marcel's dochter kwam bijna om toen zij door een snel rijdende wagen van de bende die zich plotseling vanuit tegenovergestelde richting op hetzelfde baanvak begaf en zijn grote lichten aanstak, van het wegdek werd gereden en een buurman van het gezin Vervloesem kreeg een mes op de keel gezet toen hij een lid van de bende die brandbommen gooide, te pakken kreeg.
Voor al die zaken werd en door Marcel's dochter en kleindochter telkens een klacht neergelegd bij de politie van Herentals zonder dat de Justitie van Turnhout die de kinderpornozaak Zandvoort toedekte en Marcel langdurig vervolgde door alle ontlastende documenten uit het strafdossier te doen verdwijnen, optrad.
Tijdens de maandenlange terreurcampagne werden alle skynet-blogs van de Werkgroep Morkhoven afgegrendeld en verdwenen alle webpagina's systematisch van het internet.
Pas na maanden werden de blogs opnieuw toegankelijk. Dat kwam omdat de hooggeplaatsten pedo's die achter de nieuwe beschuldigingen tegen Marcel zitten en de maandenlange terreur op touw zetten, dachten dat zij met het afgrendelen van deze blogs konden verhinderen dat de Werkgroep Morkhoven verslag zou uitbrengen over deze van bovenaf georchestreerde campagne.
Zij dachten echter verkeerd en alle brieven die de Werkgroep Morkhoven in deze zaak aan Premier Di Rupo (Parti Socialiste) en de ministers Milquet (Binnenlandse Zaken, Christen-democraten) en Turtelboom zonden, kwamen gewoon op het internet terecht.
Ook de antwoorden van het bureau van Di Rupo en van de ministers Milquet en Turtelboom, werden gepubliceerd.
Di Rupo, Milquet en Turtelboom zaten ten zeerste verveeld omdat de Werkgroep Morkhoven voortdurend wees op het zogenaamde Nationale Veiligheidsplan dat de Premier en beide ministers ondertekenden waarin werd gesteld dat de 'veiligheid van IEDERE burger, een absolute prioriteit is van de Belgische regering'.
Premier Di Rupo antwoordde meestal formeel door middel van een doorverwijzing door zijn bureel.
Minister Milquet schreef inzake het politieoptreden en het gebruik van een politiescanner via Victor V. die inmiddels tot bestuurslid van de lokale politieraad werd benoemd, naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters. Dat laatste haalde echter niets uit omdat Peeters en Victor V. al jarenlang samen in het sp.a-bestuur van Herentals zetelen en Victor V. zijn verkiezing tot gemeenteraadslid en al zijn politieke benoemingen aan Peeters en de Herentalse sp.a (vlaamse socialisten) te danken heeft.
Bovendien was Peeters die tevens kamerlid is, in de jaren '90 onder het vice-premierschap van Di Rupo, de Staatssecretaris en Minister voor de Veiligheid. Deze man is dus onaantastbaar en kan doen wat hij wil.
Minister Turtelboom die het eveneens slim dacht te spelen, liet door middel van een kabinetsmedewerker mededelen dat zij 'gezien het principe van de scheiding der machten, niet kon tussenkomen in deze zaak'.  Maar Turtelboom benoemde uitgerekend procureur Jan Poels van het gerecht te Turnhout dat de kinderpornozaak Zandvoort toedekte en Marcel nu al 20 jaar vervolgt om hem te vernietigen, tot kabinetschef.
Vlak voor dat de zaak Robert M. inzake het misbruik van een 100-tal peuters in de Amsterdamse kinderkribben voor de Nederlandse justitie kwam, zond de Werkgroep Morkhoven een aantal documenten uit de kinderpornozaak Zandvoort aan Turtelboom. Daarin werd op een gedetailleerde wijze, met vermelding van alle namen, verslag uitgebracht van het peutermisbruik te Amsterdam. De Werkgroep vroeg Turtelboom om deze documenten zo snel mogelijk aan de Nederlandse Justitie over te maken. 
Zij kreeg echter geen antwoord.
Ook de Nederlandse minister van Justitie die terzake werd gecontacteerd, reageerde niet. Robert M. moest blijkbaar als een éénzame pervert doorgaan. Vandaar dat men hem in de Nederlandstalige pers voortdurend het 'Monster van Riga' noemde. Op die manier bleef het netwerk van kindermisbruikers onaangetast.
 
mvg,
 
Jan
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
(Deze brief mag gerust verspreid en gepubliceeerd worden. In mei 2014 zijn er namelijk federale verkiezingen in België en de Werkgroep Morkhoven heeft beloofd om van zich te laten spreken. Bij elke verkiezing zal dit dossier opnieuw ter sprake komen, zelfs indien Marcel moest overlijden doordat men zijn gezondheid door middel van jarenlange vervolgingen heeft vernietigd.)

26-08-12

Mars voor de hervorming van de justitie

Lejeune.Milquet.jpg

Er is een opvallende gelijkenis tussen de Witte Mars die op die op 20 oktober 1996 in Brussel plaats had nadat de zaak Dutroux losbarstte (arrestatie) en de manifestatie van 19.8.2012 tegen de vrijlating van Michelle Martin en voor de 'hervorming van justitie' te Brussel.
 
Bij de Witte Mars trokken meer dan 300.000 Belgen door de straten van Brussel om hulde te brengen aan alle verdwenen en vermoorde kinderen en op te komen voor een hervorming van justitie.
Vooraan in de mars liepen de ouders van Julie Lejeune en Melissa Russo, de vermoorde kinderen in de zaak Dutroux,  
De Belgische regering kwam in spoedvergadering bijéén, liet de ouders op het Koninklijk Paleis ontvangen, richtte met enkele ouders het Europees Centrum voor sexueel misbruikte en verdwenen kinderen op (Child Focus) en wist de bevolking te sussen met enkele structurele hervormingen. 
 
Op 19 augustus 2012 werd er in Brussel een optocht voor een 'snelle hervorming van justitie' en tegen de vrijlating van Michelle Martin geörganiseerd waartoe boegbeeld Jean-Denis Lejeune had opgeroepen.
Na de manifestatie hadden Jean-Denis Lejeune en Paul Marchal, de vaders van An en Julie, een ontmoeting met minister van Justitie Annemie Turtelboom.  
"Ik heb een positief gevoel, ik denk dat ze eerlijk is en iets zal veranderen", zei Paul Marchal na de ontmoeting met de justitieminister. "Ze heeft ons de gelegenheid geboden uit te leggen wat wij als slachtoffers willen, en beloofd dat ze de wet zal veranderen."
Op  23.8.2012 werd Lejeune door Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) ontvangen.
Op 24.8.2012 werden Jean-Denis Lejeune en Paul Marchal in de Lambermont ontvangen door eerste minister Elio di Rupo.
 
Er was opnieuw zeer veel media-aandacht voor de manifestatie waarvoor 5.000 mensen kwamen opdagen (sommige kranten spreken over hoogstens 1.000).  En de manifestatie was ongetwijfeld een goede zaak voor  minister Turtelboom en Lejeune die inmiddels als adviseur op het kabinet van staatssecretaris Mechior Wathelet (cdH) werkt.
Ook de cdH zal ongetwijfeld profiteren van het feit dat Lejeune de cdH-lijst in Flémalle duwt.
 
Jean-Denis Lejeune kwam enkele weken geleden plots in het nieuws nadat kamerlid Laurent Louis een lijst met pedofielen in handen kreeg gespeeld en opnieuw vragen stelde over het autopsierapport van de in de zaak Dutroux vermoorde meisjes Julie en Melissa.
Lejeune diende prompt klacht in tegen Louis.
De fractie Ecolo-Groen in het federaal parlement pleitte voor een cordon sanitaire rond Laurent Louis.
Minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet (cdH) zei te 'zullen onderzoeken' hoe ze de parlementaire onschendbaarheid van Louis kon opheffen.  “Dit bereikt de grenzen van het verachtelijke. Ik kreeg de tranen in de ogen toen ik Jean-Denis Lejeune aan de lijn had,” aldus Milquet.
Ook justitieminister Turtelboom (VLD) eiste dat de Justitie zou optreden en deelde mede dat zij 'gebruikmakend van haar injunctierecht, de blog van Louis had laten afsluiten'.
 
Toen Louis zich de volgende dag opmaakte om tijdens het vragenuurtje minister van Justitie Annemie Turtelboom aan de tand te voelen over de vreemde toestanden in de Belgische gevangenissen, stonden de overige Kamerleden (op vier na) recht en verlieten ze de plenaire vergadering.
Kamervoorzitter Flahaut had het over een 'trieste dag voor de democratie'.
Laurent Louis werd door de onderzoeksrechter vervolgens in beschuldiging gesteld van het 'achterhouden van stukken uit het dossier-Dutroux' en 'voor de 'verspreiding van teksten die de identiteit onthullen van het slachtoffer' (de naam van een gekend slachtoffer van de Dutroux-affaire).
De Brussels onderzoeksrechter Olivier Anciaux gaf zelfs de opdracht tot een psychiatrisch deskundigenonderzoek van het kamerlid.
Een week lang werd Louis Michel door middel van een mediacampagne door het slijk gesleurd.
Men heeft het dikwijls over een 'verkiezingsmarathon' maar in dit geval was er sprake van een echte sprint.
 
Waarom wordt Jean-Marie Lejeune vandaag als een soort politieke volksheld opgevoerd die door alle politici en politieke partijen ondersteund wordt terwijl er toch heel wat vragen onbeäntwoord zijn gebleven in de zaak Dutroux en er van de beloofde 'hervormingen' van de justitie maar weinig is huis kwam ?
 
Foto: Jean-Denis Lejeune en Joëlle Milquet
 
 

20:23 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, hervorming van justitie, Mars voor | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

25-08-12

Hervorming Justitie: Minister Turtelboom wil onpartijdige rechters...

procureur-jan-poels--kabinetschef-turtelboom.14.12.11.jpg

Marcel Vervloesem wordt al 14 jaar lang door de Justitie van Turnhout vervolgd. 

De vzw Werkgroep Morkhoven schreef hierover regelmatig naar justitieminister Turtelboom (Open VLD, vlaamse liberalen) die onlangs stelde dat zij een justitie 'zonder de minste zweem van partijdigheid' wilt.

Zij vroeg de minister om de werking van de justitie de Turnhout te laten onderzoeken.  De justitie van Turnhout die Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven voortdurend criminaliseert zodat de kinderpornozaak Zandvoort verder doodgezwegen kan worden, is verantwoordelijk voor de verdwijning van al de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem's strafdossier.  Bepaalde rechters te Turnhout profiteren reeds jarenlang van de roddels van criminelen die wegens drugshandel, diefstallen, inbraken, zedenfeiten en gewapende roofovervallen een strafblad bezitten om Marcel Vervloesem achter de tralies te steken.

De vzw Werkgroep Morkhoven ontving tot nogtoe geen antwoord terzake van Turtelboom.

Komt dit misschien omdat de minister goede contacten onderhoudt met de Turnhoutse justitie en er sprake is van vriendjespolitiek ?

-----------------------------

Procureur Jan Poels wordt kabinetschef van Turtelboom

14/12/'11 - Jan Poels, de procureur van Turnhout, wordt de nieuwe kabinetschef van minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld). Dat raakte zopas bekend.

Poels zou nog tot 26 april 2012 procureur in Turnhout blijven. Maar door zijn benoeming tot kabinetschef vervalt dat mandaat. Turnhout krijgt nu een nieuwe procureur.

Poels is 52 en woont in Grobbendonk. Hij studeerde rechten aan de KULeuven en was tussen 1985 en 1987 advocaat-stagiair in Antwerpen. Vanaf 1987 werkte hij op het Antwerpse parket tot 2005. Hij zat daar eerst op de dienst "qualificatie", die aanduidt welke juridische begrippen op bepaalde feiten moeten worden gekleefd. Daarna stapte hij over naar de drugssectie. Via zijn werk daar kwam hij in contact met de toenmalige topspeurder van de BOB, Willy Van Mechelen, die hij kon ontmaskeren als een drugsdealer. Via die zaak specialiseerde hij zich in de bijzondere opsporingstechnieken. Een competentie die nu op het kabinet van Justitie bijzonder nuttig kan zijn. Poels richtte daarna de sectie georganiseerde misdaad op in Antwerpen. Grote dossiers die hij mee opvolgde waren de "opkuisacties" op het Falconplein en de rondtrekkende daderbendes. Poels was ook een tijdje persmagistraat in Antwerpen. Sinds 2005 was hij procureur van Turnhout. Daar streefde hij een doorgedreven samenwerking met het Mechelse parket na, met het oog op een mogelijke fusie van beide arrondissementen. Poels staat algemeen bekend als één van de beste procureurs van de jongere lichting.

http://www.hbvl.be/nieuws/binnenland/aid1099504/procureur...

Het boek van Marcel Vervloesem waarvan het script enkele maanden geleden in beslag werd genomen en waarvan men de uitgave waarschijnlijk trachtte te beletten, werd intussen op USB-stick gezet.  Het is te bestellen op de volgende adressen:
Voor Nederland: brenninkmeijer.c@gmail.com
Voor België: vt6788107@base.be

19:32 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, hervorming van justitie, Minister Turtelboom | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Justitieminister Turtelboom wil onafhankelijke justitie...

turtelboom.op.haar.best.jpg

Marcel Vervloesem wordt al 14 jaar lang door de Justitie van Turnhout vervolgd. 

De vzw Werkgroep Morkhoven schreef hierover regelmatig naar justitieminister Turtelboom (Open VLD, vlaamse liberalen) die onlangs stelde dat zij een justitie 'zonder de minste zweem van partijdigheid' wilt.

Zij vroeg de minister om de werking van de justitie de Turnhout te laten onderzoeken.  De justitie van Turnhout die Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven voortdurend criminaliseert zodat de kinderpornozaak Zandvoort verder doodgezwegen kan worden, is verantwoordelijk voor de verdwijning van al de ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem's strafdossier.  Bepaalde rechters te Turnhout profiteren reeds jarenlang van de roddels van criminelen die wegens drugshandel, diefstallen, inbraken, zedenfeiten en gewapende roofovervallen een strafblad bezitten om Marcel Vervloesem achter de tralies te steken.

De vzw Werkgroep Morkhoven ontving tot nogtoe geen antwoord terzake van Turtelboom.

Komt dit misschien omdat de minister goede contacten onderhoudt met de Turnhoutse justitie en er sprake is van vriendjespolitiek ?

-------------------------

Nieuwe computers voor parket Turnhout

24 AUGUSTUS 2012

TURNHOUT - Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) heeft bij het parket in Turnhout het startschot gegeven van een ingrijpende modernisering

De computers waarmee de ambtenaren van de parketten en gerechten in ons land nu moeten werken, zijn sterk verouderd. Bovendien worden vaak verschillende systemen door elkaar gebruikt, wat de uitwisseling van informatie niet gemakkelijk maakt.

‘Op sommige plaatsen kunnen collega's die aan een bureau zitten niet samen op een document werken omdat de verschillende besturingssystemen en software dat niet toelaat’, zegt Turtelboom. ‘Dan moet eerst een document worden overgetypt om aan de slag te kunnen. Dat zorgt voor de nodige vertraging en frustratie.’

De volgende jaren zullen bij Justitie 17.500 computers vervangen worden door nieuwe exemplaren. De kostprijs daarvan bedraagt 7,5 miljoen euro. Alle toestellen krijgen hetzelfde besturingssysteem en kantoorsoftware. ‘De parketten van Turnhout, Charleroi en het federale parket zijn uitgekozen als pilootproject en daar is de vernieuwing bijna afgerond. In september start de uitrol in de andere rechtbanken’, zegt de minister.

Waarnemend procureur des Konings in Turnhout Lieve Vanermen kreeg gisteren symbolisch een nieuwe laptop overhandigd.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DM...

PS. Het boek van Marcel Vervloesem waarvan het script enkele maanden geleden in beslag werd genomen en waarvan men de uitgave waarschijnlijk trachtte te beletten, werd intussen op USB-stick gezet.  Het is te bestellen op de volgende adressen:
Voor Nederland
brenninkmeijer.c@gmail.com
Voor België: vt6788107@base.be

21-08-12

Jean-Denis Lejeune: 'hervorming van justitie'...

Lejeune.19.8.jpg

Jean-Denis Lejeune, die door de pers op een gezinsvriendelijke manier,'de papa van het vermoorde meisje Julie' wordt genoemd, organiseerde op zondag 19 augustus een manifestatie 'om te voorkomen dat Michelle Martin daadwerkelijk vrijkomt'. Daarmee kan hij natuurlijk op veel steun rekenen.

Alhoewel de vzw Werkgroep Morkhoven het protest tegen de vrijlating van Michelle Martin ondersteunt, stelt zij zich heel wat vragen rond de huidige voortrekkersrol van Lejeune.

Onlangs stelde Kamerlid Laurent Louis enkele vragen over het autopsie-rapport van Julie en Melissa in de zaak Dutroux.
Louis werd op een vernietigende manier door de politici aangevallen; er werd een cordon sanitaire rond hem geëist; verschillende kamerleden en ministers eisten de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid; er werd een wekenlange media- lastercampagne tegen hem gevoerd; hij werd tengevolge een klacht van Lejeune en op vraag van justitieminister Turtelboom (VLD) als een misdadiger voor de rechtbank gesleept en men wil hem aan een psychiatrisch onderzoek onderwerpen.

Voor de vzw Werkgroep Morkhoven die het niet eens met alle standpunten van Louis en die ervaren heeft met welke middelen men haar het zwijgen probeert op te leggen over de kinderpornozaak Zandvoort, gaan bovengenoemde reacties en maatregelen veel te ver en hebben zij weinig met een 'democratie' maar eerder met een politieke dictatuur te maken.

De Werkgroep herinnert eraan dat het engelstalig tijdschrift 'The Sprout'  dat destijds een artikel publiceerde over het autopsieverslag van de meisjes Julie en Melissa in de zaak Dutroux, na een klacht van ondermeer Jean-Denis Lejeune, door de Justitie metéén uit de rekken werd genomen terwijl dit artikel aantoonde dat Julie en Melissa niet enkel van 'honger en dorst' zijn opgekomen maar vermoedelijk het slachtoffer werden van rituele moorden waarbij zij zwaar misbruikt en gefolterd werden.

De Werkgroep stelt zich reeds geruime tijd een aantal vragen rond Lejeune die tijdens de zaak Dutroux als zogenaamde woordvoerder van de ouders van de slachtoffers in de zaak Dutroux, in het bestuur van Child Focus terechtkwam.

Maar er is meer...
Child Focus heeft zich altijd voorgedaan als een onafhankelijke vereniging terwijl zij een puur instrument is van de Belgische Staat en Justitie.  Was dit misschien bedoeld om de zaak Dutroux en andere zaken (waaronder de kinderpornozaak Zandvoort) dicht te dekken en om België, na de internationale aandacht voor de zaak Dutroux, opnieuw een positief imago te bezorgen in binnen- en buitenland ?

Enkele jaren geleden liet Lejeune uiterst schokkend materiaal uit de kinderpornozaak Zandvoort dat hem door Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd opgezonden, aan de Justitie overmaken.  Dat werd metéén als een klacht opgevat tegen Vervloesem terwijl de informatie die aan Lejeune werd overgemaakt juist bedoeld was om hem (en Child Focus dat al verschillende keren tevergeefs was gecontacteerd) in te lichten over de kinderpornozaak Zandvoort en de manier waarop deze zaak werd dichtgedekt.
Korte tijd nadien verdween Marcel Vervloesem door enkele inééngeknutselde klachtjes en het jarenlange mediaproces dat tegen hem werd gevoerd, voor 2 jaar achter de tralies.
Men moet immers niet verwachten dat de justitie een onderzoek voert naar kindermisbruiken terwijl zij door middel van eigen misdaden in de doofpot stopt.

Het valt op dat de recente vragen van kamerlid Michel rond het autopsieverslag van Julie en Melissa, opnieuw gevolgd werden door een klacht van Lejeune bij de Justitie.
Lejeune telefoneerde hierbij zelfs naar Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet die, nadat zij via een persmededeling verklaarde dat de woorden van Lejeune haar 'tot tranen hadden gedwongen', onmiddellijk maatregelen eiste tegen Michel. Lejeune en Milquet zijn beiden bestuursleden van de CdH (franstalige christen democraten). Misschien hoopte Lejeune met zijn aktie wel de plaats van de gecriminaliseerde en de gepsychiatriseerde Louis in te nemen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Lejeune is echter altijd een opportunist geweest die geen enkele kans ongebruikt laat.
Nu, na het voorval rond Laurent Louis, iederéén weet dat hij voor de CdH op de derde politieke plaats staat voor de Kamer in Luik, verklaarde hij na de manifestatie dat hij zich wil 'wijden aan het verzet tegen de voorlopige vrijlating van Michelle Martin en de projecten van zijn asbl Objectif Ô'.
Het zou een verkiezingsmanoeuver kunnen zijn maar Lejeune is reeds aangesteld als raadgever voor milieu en energie aan het kabinet van staatssecretaris Melchior Wathelet.  Het is dus misschien interessanter voor hem om als een soort belangeloze volksvriend bekend te staan die af en toe een kleine wederdienst biedt aan zijn politieke vrienden. Of misschien mikt hij zelfs hoger.

Zoals de Belgische justitieministers reeds jaren doen, pleit Lejeune thans voor een 'snelle hervorming van justitie'.  De CdH zal er nu waarschijnlijk voor zorgen dat er hier en daar wat nieuwe voorstellen komen en nieuwe wetten inzake de 'hervorming van justitie' worden goedgekeurd om bij de volgende verkiezingen beter te scoren.
Zoals bij Child Focus reeds het geval was, lijken de broodjes voor Lejeune weer gebakken te zijn.

De manifestatie van 19 augustus te Brussel kreeg opvallend veel media-aandacht terwijl de kinderpornozaak Zandvoort jarenlang, door middel van de klachten en het media-proces tegen Marcel Vervloesem, werd doodgezwegen.
Justitie legde Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers en een reisverbod op. Hij mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden en mag geen contact opnemen met zijn vrienden-bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven. Justitie liet een paar jaren geleden een berichtje in Het Nieuwsblad plaatsen waarin stond dat hij met de vzw Werkgroep Morkhoven 'gebroken' had.  Mensen zoals Lejeune die, bij wijze van spreken, dagelijks aan tafel zaten met justitie, zijn daarvoor verantwoordelijk.


15:11 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, hervorming van justitie, Jean-Denis Lejeune | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |