24-08-12

Manifestaties en verkiezingen: Lejeune wordt lijstduwer

Lejeune.y.jpg

De kogel is door de kerk.

Jean-Denis Lejeune zal op 14 oktober 2012 deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Flémalle, in de provincie Luik. Hij zal er op de lijst Gemeentebelangen staan, een samenwerking tussen cdH-politici en onafhankelijken.  

"Als de mensen mij het vertrouwen schenken, zal ik misschien verkozen worden", zegt Lejeune.  

Voorzitter van de lokale cdH (franstalige christen-democraten), Christian Bauset:  "We zijn blij dat zijn goesting om zich politiek te engageren zich vertaalt in een plaats op de lijst. Hij is natuurlijk iemand die ons enkele stemmen kan aanbrengen. Maar hij eist niets in ruil en wil zo normaal mogelijk behandeld worden".

Lejeune stond eerst derde op de Luikse cdH-Kamerlijst, na aftredend staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie en Mobiliteit, toegevoegd aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen, en Staats­secretaris voor Staatshervorming, toegevoegd aan de Eerste Minister, Melchior Wathelet (lijsttrekker) en Onderwijsminister in de Franse gemeenschap Marie-Dominique Simonet (2de).

Na de manifestatie tegen de vrijlating van Michelle Martijn liet Lejeune verstaan dat hij niet zou opkomen.  Nadien werd bekend dat hij lijstduwer zou worden.  Lejeune werkt als adviseur energie en leefmilieu op het kabinet van staatssecretaris Melchior Wathelet.

17:03 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, Jean-Denis Lejeune, lijstduwer | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-08-12

Lejeune's manifest: 'dit artikel bestaat niet'

Lejeune4.jpg

GOOGLE:  'Lejeune hervorming justitie'

Jean-Denis Lejeune werkt aan manifest voor hervorming justitie ...

m.standaard.be/sp/artikel.xhtml?contentid... 

Jean-Denis Lejeune werkt met zijn advocaat aan een manifest dat op 19 augustus, na een betoging, aan de bevoegde autoriteiten overhandigd zal worden om ...

 

'Dit artikel bestaat niet'

14:45 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, Jean-Denis Lejeune | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

21-08-12

Jean-Denis Lejeune: 'hervorming van justitie'...

Lejeune.19.8.jpg

Jean-Denis Lejeune, die door de pers op een gezinsvriendelijke manier,'de papa van het vermoorde meisje Julie' wordt genoemd, organiseerde op zondag 19 augustus een manifestatie 'om te voorkomen dat Michelle Martin daadwerkelijk vrijkomt'. Daarmee kan hij natuurlijk op veel steun rekenen.

Alhoewel de vzw Werkgroep Morkhoven het protest tegen de vrijlating van Michelle Martin ondersteunt, stelt zij zich heel wat vragen rond de huidige voortrekkersrol van Lejeune.

Onlangs stelde Kamerlid Laurent Louis enkele vragen over het autopsie-rapport van Julie en Melissa in de zaak Dutroux.
Louis werd op een vernietigende manier door de politici aangevallen; er werd een cordon sanitaire rond hem geëist; verschillende kamerleden en ministers eisten de opheffing van zijn parlementaire onschendbaarheid; er werd een wekenlange media- lastercampagne tegen hem gevoerd; hij werd tengevolge een klacht van Lejeune en op vraag van justitieminister Turtelboom (VLD) als een misdadiger voor de rechtbank gesleept en men wil hem aan een psychiatrisch onderzoek onderwerpen.

Voor de vzw Werkgroep Morkhoven die het niet eens met alle standpunten van Louis en die ervaren heeft met welke middelen men haar het zwijgen probeert op te leggen over de kinderpornozaak Zandvoort, gaan bovengenoemde reacties en maatregelen veel te ver en hebben zij weinig met een 'democratie' maar eerder met een politieke dictatuur te maken.

De Werkgroep herinnert eraan dat het engelstalig tijdschrift 'The Sprout'  dat destijds een artikel publiceerde over het autopsieverslag van de meisjes Julie en Melissa in de zaak Dutroux, na een klacht van ondermeer Jean-Denis Lejeune, door de Justitie metéén uit de rekken werd genomen terwijl dit artikel aantoonde dat Julie en Melissa niet enkel van 'honger en dorst' zijn opgekomen maar vermoedelijk het slachtoffer werden van rituele moorden waarbij zij zwaar misbruikt en gefolterd werden.

De Werkgroep stelt zich reeds geruime tijd een aantal vragen rond Lejeune die tijdens de zaak Dutroux als zogenaamde woordvoerder van de ouders van de slachtoffers in de zaak Dutroux, in het bestuur van Child Focus terechtkwam.

Maar er is meer...
Child Focus heeft zich altijd voorgedaan als een onafhankelijke vereniging terwijl zij een puur instrument is van de Belgische Staat en Justitie.  Was dit misschien bedoeld om de zaak Dutroux en andere zaken (waaronder de kinderpornozaak Zandvoort) dicht te dekken en om België, na de internationale aandacht voor de zaak Dutroux, opnieuw een positief imago te bezorgen in binnen- en buitenland ?

Enkele jaren geleden liet Lejeune uiterst schokkend materiaal uit de kinderpornozaak Zandvoort dat hem door Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven werd opgezonden, aan de Justitie overmaken.  Dat werd metéén als een klacht opgevat tegen Vervloesem terwijl de informatie die aan Lejeune werd overgemaakt juist bedoeld was om hem (en Child Focus dat al verschillende keren tevergeefs was gecontacteerd) in te lichten over de kinderpornozaak Zandvoort en de manier waarop deze zaak werd dichtgedekt.
Korte tijd nadien verdween Marcel Vervloesem door enkele inééngeknutselde klachtjes en het jarenlange mediaproces dat tegen hem werd gevoerd, voor 2 jaar achter de tralies.
Men moet immers niet verwachten dat de justitie een onderzoek voert naar kindermisbruiken terwijl zij door middel van eigen misdaden in de doofpot stopt.

Het valt op dat de recente vragen van kamerlid Michel rond het autopsieverslag van Julie en Melissa, opnieuw gevolgd werden door een klacht van Lejeune bij de Justitie.
Lejeune telefoneerde hierbij zelfs naar Minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet die, nadat zij via een persmededeling verklaarde dat de woorden van Lejeune haar 'tot tranen hadden gedwongen', onmiddellijk maatregelen eiste tegen Michel. Lejeune en Milquet zijn beiden bestuursleden van de CdH (franstalige christen democraten). Misschien hoopte Lejeune met zijn aktie wel de plaats van de gecriminaliseerde en de gepsychiatriseerde Louis in te nemen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.
Lejeune is echter altijd een opportunist geweest die geen enkele kans ongebruikt laat.
Nu, na het voorval rond Laurent Louis, iederéén weet dat hij voor de CdH op de derde politieke plaats staat voor de Kamer in Luik, verklaarde hij na de manifestatie dat hij zich wil 'wijden aan het verzet tegen de voorlopige vrijlating van Michelle Martin en de projecten van zijn asbl Objectif Ô'.
Het zou een verkiezingsmanoeuver kunnen zijn maar Lejeune is reeds aangesteld als raadgever voor milieu en energie aan het kabinet van staatssecretaris Melchior Wathelet.  Het is dus misschien interessanter voor hem om als een soort belangeloze volksvriend bekend te staan die af en toe een kleine wederdienst biedt aan zijn politieke vrienden. Of misschien mikt hij zelfs hoger.

Zoals de Belgische justitieministers reeds jaren doen, pleit Lejeune thans voor een 'snelle hervorming van justitie'.  De CdH zal er nu waarschijnlijk voor zorgen dat er hier en daar wat nieuwe voorstellen komen en nieuwe wetten inzake de 'hervorming van justitie' worden goedgekeurd om bij de volgende verkiezingen beter te scoren.
Zoals bij Child Focus reeds het geval was, lijken de broodjes voor Lejeune weer gebakken te zijn.

De manifestatie van 19 augustus te Brussel kreeg opvallend veel media-aandacht terwijl de kinderpornozaak Zandvoort jarenlang, door middel van de klachten en het media-proces tegen Marcel Vervloesem, werd doodgezwegen.
Justitie legde Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers en een reisverbod op. Hij mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden en mag geen contact opnemen met zijn vrienden-bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven. Justitie liet een paar jaren geleden een berichtje in Het Nieuwsblad plaatsen waarin stond dat hij met de vzw Werkgroep Morkhoven 'gebroken' had.  Mensen zoals Lejeune die, bij wijze van spreken, dagelijks aan tafel zaten met justitie, zijn daarvoor verantwoordelijk.


15:11 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, hervorming van justitie, Jean-Denis Lejeune | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

24-04-12

Wij eisen klaarheid in de zaak Dutroux !

Julie en Mélissa.jpgHet is duidelijk dat de Belgische regering,  parlementsleden en Justitie, eensgezind besloten hebben dat de zaak Dutroux moet gesloten blijven en men niet wenst in te gaan op de talrijke vragen die er, ook bij de burgers in dit land, zijn blijven bestaan.  

Vandaar dat men het federaal parlementslid Laurent Louis thans met alle middelen de mond snoert terwijl zijn vraag over het autopsierapport van Julie en Melissa terecht is en de meisjes, in tegenstelling tot de officiële versie, niet alleen van honger en dorst omkwamen.

Zeer merkwaardig in deze zaak is dat Jean-Denis Lejeune, vader van de vermoorde Julie, een klacht indiende tegen Laurent Louis.  Na zijn klacht telefoneerde Lejeune vervolgens naar Minister van Binnenlandse Zaken, Joëlle Milquet, die dan via de RTBF-radio liet weten dat zij 'de parlementaire immuniteit van Louis het liefst opgeheven zag' en dat 'het gerechtelijk apparaat in werking moest treden omdat er sprake kan zijn van laster en schending van het beroepsgeheim'. Het Brusselse parket vorderde daarop een onderzoeksrechter om een onderzoek te voeren naar Laurent Louis, en dit voor 'laster', 'eerroof' en 'heling'. 

Op 19.4.2012 schreef de cdH op haar website http://www.lecdh.be/  dat zij aan de Justitie gevraagd had om 'in de kortst mogelijke tijd een einde te maken aan de verspreiding van de documenten (foto's,...)' in de zaak Dutroux.  De cdH-website vermeldde ook dat de cdH groep van de Kamer 'een officieel schrijven aan André Flahaut, voorzitter van de Kamer, richtte waarin gevraagd werd om alle mogelijke sancties tegen Laurent Louis te nemen'.

Vlak daarop eisten de parlementsleden en de partijvoorzitters van de meerderheidspartijen in de Kamer om een 'cordon sanitaire' op te trekken rondom Laurent Louis.
Justitieminister Turtelboom (Open VLD, vlaamse liberalen) van haar kant, maakte via de televisie bekend dat zij 'van haar injunctierecht had gebruik gemaakt om de blog van Laurent Louis ontoegankelijk te maken', wat neerkomt op een rechtsstreekse censuur van het Internet in opdracht van de minister van justitie.

Het grondwettelijk principe van de scheiding der machten werd dus duidelijk geschonden.

De ernst van het gebeurde wordt nog eens benadrukt door het feit dat, zowel Joëlle Milquet als Jean-Denis Lejeune, lid zijn van de cdH (Partij der franstalige christen-democraten) en Jean-Denis Lejeune, achter Melchior Wathelet en Marie-Dominique Simonet, op een effectieve plaats van de cdH-kamerlijst te Luik staat.  De hele kwestie is dus ook verkiezingsgebonden.

Alhoewel Jean-Denis Lejeune in een televisie-debat stelde dat er aan zijn integriteit niet getwijfeld kon worden, wees de pers in januari 2009 met beschuldigende vinger naar Lejeune, omdat hij van privileges genoot die voor een universitair waren weggelegd. Lejeune is enkel in het bezit van een A1-diploma. “Waarvan word ik beschuldigd?”, reageerde Lejeune. “Ik heb een diploma dat dankzij mijn ervaring bij Child Focus gelijkgesteld is aan een universitair niveau. Mijn aanstelling werd bovendien goedgekeurd door de hele regering'.  Lejeune sprak van een lastercampagne en zei  'door de modder te worden gesleurd en zich op geen enkele manier te kunnen verdedigen”

Door de politieke manipulaties, de georchestreerde media-campagne tegen Laurent Louis en het gerechtelijke onderzoek dat werd gevorderd, dreigen de vragen die Laurent Louis rond de zaak Dutroux en het autopsierapport van Julie en Melissa stelde, onbeäntwoord te zullen blijven.

Wij wensen echter klaarheid in de zaak Dutroux en de andere zaken.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

SCHRIJF EN PROTESTEER:

Joëlle Milquet
, Vice-Eerste minister, minister van Binnenlandse zaken en van Gelijke kansen, Wetstraat, 2, 1000 Brussel

Telefoon : +32 (2) 504 85 13      
E-mail: milquet@ibz.fgov.be

Website: http://www.milquet.belgium.behttp://www.joellemilquet.be

Verantwoordelijken politiek secretariaat en politiek beleid van de minister: Pascale Boulanger: pascale.boulanger@ibz.fgov.be - 02/ 504 85 36.

Communicatie

Verantwoordelijken voor dossiers met betrekking tot Binnenlandse Zaken en algemeen beleid:

Emilie Rossion (F): emilie.rossion@ibz.fgov.be - 0473/13 97 58.

Lieselot Bleyenberg (N): lieselot.bleyenberg@ibz.fgov.be - 0496/13 53 61.

Verantwoordelijke voor dossiers met betrekking tot Gelijke kansen en communicatie die geen verband heeft met de pers: Dorothée Klein: dorothee.klein@ibz.fgov.be - 0478/87 20 53.

Kabinetchefs

Cel Binnenlandse Zaken: Cédric Visart de Bocarmé, Nora Serrokh (Vice-Kabinetchef) -nora.serrokh@ibz.fgov.be - 02/504 85 67. 


Cel algemeen beleid (“Vice-Kabinet”): Philippe Donnay - philippe.donnay@ibz.fgov.be - 02/504 85 04 (Ingrid Dewit, assistente).


Cel algemeen management en opvolging dossiers met betrekking tot Gelijke kansen, werk (Vice-Kabinet) en relaties met de vakbond: Peter Vansintjan : peter.vansintjan@ibz.fgov.be- 02/504 85 04 (Ingrid Dewit, assistente).


Verantwoordelijken verbinding met de politie

Verbindingsofficier: Michel Goovaerts, hoofdcommissaris, directeur–generaal beleid en strategie bij de lokale politie Brussel Hoofdstad-Elsene - michel.goovaerts@ibz.fgov.be.

Directeur van het SAT (Technisch en Administratief Secretariaat): Marc De Mesmaeker -marc.demesmaeker@ibz.fgov.be.

--------------------------------------

Foto: de in de zaak Dutrouc vermoorde Julie Lejeune en Mélissa Russo.  Het autopsierapport toont duidelijk aan dat de kinderen niet enkel van honger omkwamen en op een gruwelijke manier sexueel misbruikt en gefolterd werden.  

Wikipedia:  'Over de precieze doodsoorzaak is niet veel bekend. Waarschijnlijk kwamen zowel Julie als Mélissa om van honger en dorst, negen maanden na hun ontvoering. http://nl.wikipedia.org/wiki/Zaak-Dutroux

Op de cdH-website: 'Jean-Denis Lejeune rejoint le cdH' - Le cdH est particulièrement heureux d’accueillir, sur sa liste de Liège, Jean-Denis Lejeune, qui occupera la troisième place effective, derrière Melchior Wathelet et Marie-Dominique Simonet.

Après la disparition tragique de sa fille en 1995, le papa de Julie n’a cessé de s’investir pour défendre la cause des enfants, que ce soit comme initiateur en 1996 du Centre européen des enfants disparus et sexuellement exploités, « Child Focus », ou par sa participation comme chargé de communication et de projets à la Délégation Générale aux Droits de l’Enfant.

Gardant toujours comme horizon d’action les enfants et leur bien-être, ce Liégeois altruiste a mis sur pied, en 2008, l’ONG « Objectif Ô », ayant pour mission d’approvisionner en eau potable les populations des pays en développement.

Toujours animé par cette même volonté « de faire bouger les choses » et de poser « des actes concrets tournés vers le social », Jean-Denis Lejeune a décidé de rejoindre l’équipe du cdH, qui lui souhaite la bienvenue !