22-04-13

Regering Di Rupo en mensenrechten: hongerstaking VUB

Di.Rupo.honger.jpg.h380.jpg

Archief

Op 13 april 2012 bezette het studentencollectief sans-papiers van de VUB, het Brusselse hoofdkwartier van de PS (Parti Socialiste).  

Zij pikte het niet langer dat premier Di Rupo (PS) niet meer praatte over de vooruitzichten van de sans-papiers die een hongerstaking waren begonnen. Nochtans had de premier bij het begin van de hongerstaking laten weten dat hij de hongerstakers steunde. Hij beloofde toen in een brief dat hij zou zoeken naar een oplossing.

De bezetters eisten een ontmoeting met de premier om over de situatie van de hongerstakers te praten. Maar in plaats daarvan werd het bezette balkon door de politie ontruimd. Acht actievoerders werden gearresteerd en afgevoerd.

Er waren eerder ook betogingen geweest aan het kabinet van Di Rupo.

Op 25 april 2012 waren de meeste sans-papiers gestopt met hun hongerstaking aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB).

De Dienst Vreemdelingenzaken garandeerde de gestopte sans-papiers dat ze de tijd kregen om  van hun hongerstaking te herstellen.

De groep wilde met haar hongerstaking een verblijfsvergunning van een jaar en ook een werkvergunning afdwingen. Die werden echter steevast geweigerd door de Dienst Vreemdelingenzaken. Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie De Block (Open VLD) bleef dwarsliggen.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20120424_064

----

Foto: Hongerstaker Jamal Jaoudi die besliste om zijn strijd voor een werk- en verblijfsvergunning voort te zetten.

11.4.2012 - Sympathisanten hongerstakers proberen PS wakker te schudden:
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/04/11/sympathisanten-hongerstakers-proberen-ps-wakker-te-schudden

13.4.2012 - “Di Rupo moet beloftes nakomen” Sympathisanten bezetten PS-gebouw
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2012/04/13/di-rupo-moet-beloftes-nakomen-sympathisanten-bezetten-ps-gebouw

27.4.2012 - Fotoreportage van de hongerstakers aan de VUB:
http://www.dewereldmorgen.be/foto/2012/03/27/fotoreportage-van-de-hongerstakers-aan-de-vub

22-11-12

België schendt mensenrechten

aktie.arbi.zarmaev-royal.palace.Brussel.jpg

De vzw Werkgroep Morkhoven vraagt zich af hoe het thans staat met de folterpraktijken in de Brugse gevangenis.

Enkele jaren geleden werden een aantal Koerden van een linkse organisatie van allerlei zaken beschuldigd en in de gevangenis van Brugge opgesloten waar dat zij geisoleerd en gefolterd werden. Dat gebeurde onder het 'toezicht' van de toenmalige minister van Justitie Laurette Onkelinx (Parti Socialiste) die zich door de Turkse regering, waarmee ze goede contacten onderhield, onder druk liet zetten.
De Turkse regering wilde ten allen koste dat de Koerdische militanten aan Turkije zouden uitgeleverd worden.
 De isolaties en folteringen in de gevangenis van Brugge waren dus vermoedelijk bedoeld om hen tot schuldbekentenissen te dwingen.
Er volgde een eindeloos proces waarbij de advocaten van de Liga voor de Mensenrechten de verdediging van de Koerden op zich namen.
Het Europees Comité Tegen Folteringen sprak toen zijn ‘bezorgdheid’ uit over de folteringen en maakte een aantal aanbevelingen over aan de Belgische Staat.

Een paar jaren nadien was het de beurt aan Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem die, vanwege zijn onthullingen in de kinderpornozaak Zandvoort, al jarenlang een spreekverbod met de pers en met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven heeft. Deze laatsten kwamen hem gedurende 2 jaren en iedere week in de gevangenis opzoeken.
Ook Vervloesem werd herhaaldelijk in de gevangenis van Brugge geisoleerd en gefolterd en werd tijdens een delicate open hartoperatie dagenlang aan zijn ziekenhuisbed vastgeketend omdat men hem, in het verlengde van het jarenlange media-proces, opnieuw als een gevaarlijke en onverbeterlijke misdadiger wou schilderen terwijl men door het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort heeft bewezen dat men de kindermisbruikers beschermt.
Zijn medicatie (Marcel Vervloesem is hart-, nier-, diabetes- en kankerpatiënt) werd hem regelmatig onthouden zodat hij regelmatig in het ziekenhuis diende te worden opgenomen.
De Werkgroep Morkhoven is ervan overtuigd dat men hem op die manier en onder het toeziende oog van 
de toenmalige justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten), uit de weg heeft willen ruimen.

In 2011 werd de Tsjetjeense politieke vluchteling Arbi Zarbaev, na een uitleveringsverzoek van de Russische ambassade, in de gevangenis van Brugge geisoleerd, gefolterd en met neuroleptica bewerkt. Dat gebeurde ook onder het toeziende oog van justitieminister Stefaan De Clerck.
Na akties van de vzw Werkgroep Morkhoven en protesten van ondermeer Pax Christi en Amnesty International, werd hij uiteindelijk met een paar gebroken ribben vrijgelaten.

Het VN-comité tegen foltering, liet zich destijds in haar rapport vrij kritisch uit over de toestanden in Belgische gevangenissen.
Het hoopte dat België 'zo snel mogelijk een nationaal controleorgaan opricht om de wrede, onmenselijke en vernederende behandeling van gevangenen te voorkomen' maar zei geen woord over de Wet Borginon van 2004 (de zogenaamde Belgische gevangeniswet) die voorzag in het oprichten van Commissies voor Toezicht die erover moesten waken dat de rechten van de gevangenen en de mensenrechten in de Belgische gevangenissen, gerespecteerd werden.
Maar zowel de VN-rapporten als de aanbevelingen van het Europees Comité Tegen Folteringen (ECAT) tegenover de Belgische regering, kwamen door de goede contacten van de Belgische regeringsleiders met de Europese instanties te Brussel, in de prullenmand terecht.

-----

NIEUWS UIT DE BRUGSE REGIO

MENSENRECHTENACTIVIST EIST ANTWOORD OVER FOLTERING IN BRUGSE GEVANGENIS


Mensenrechtenactivist eist antwoord over foltering in Brugse gevangenis

Brugge, 18/4/2011 

Blogger en mensenrechtenactivist Jan Boeykens heeft klacht bij de federale ombudsman een klacht neergelegd, over de behandeling van politiek vluchteling Arbi Zarmaev in de gevangenis van Brugge. Justitieminister De Clerck (CD&V) en het Directoriaat-Generaal van het Gevangeniswezen antwoorden al weken niet op een aantal klachten, en dus grijpt Boeykens naar die mogelijkheid...

Foltering

Boeykens en familieleden van de gedetineerden schreven de voorbije weken tal an aangetekende brieven omtrent folter- en afzonderingspraktijken en het gebruik van psychiatrische drugs die Arbi Zarmaev zou hebben ondergaan aan justitieminister De Clerck maar deze bleven onbeantwoord. “Het is duidelijk dat de gebrekkige informatie en communicatie van de federale overheid met de burger, tot tal van wantoestanden leidt waarvoor men zich telkens tot de federale ombudsdienst moet richten die echter niets aan deze situatie kan veranderen,” zegt Boeykens, die meent te weten dat Arbi Zarmaev in de gevangenis zit "met zware verwondingen aan enkels en voeten die wijzen op zware folterpraktijken".(FN-Meegedeeld-JB)

http://www.stadsomroep.com/Detail.asp?NUM=31973

18:48 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, België, mensenrechten in België | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

20-09-12

Mensenrechten: Open VLD ('Partij van de Vrijheid')

turtelboom3.jpg

'Zolang de regering geen doortastende maatregelen neemt, blijft de toestand in de Belgische gevangenissen een schending van de mensenrechten' (Rik Van Cauwelaert, strategisch directeur Knack)

--

3 mei 2012

De federale regering had het nog zo beloofd: er zou niet worden bespaard op Justitie. En toch. Nu blijkt er zelfs geen geld meer voor extra cipiers in de overvolle gevangenissen. Getergd door een falende federale overheid heeft ook de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen zijn werk opgeschort.

‘Beschamend’ noemde de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen in zijn jongste jaarraport (2008-2010) de toestand in de Belgische gevangenissen. De huisvesting van de gevangenen is volgens de raad zo ondermaats dat die eigenlijk een aanslag betekent op de menselijke waardigheid. 

Die Centrale Toezichtsraad werd in 2003 opgericht om de werking van de gevangenissen te controleren en toe te zien op de correcte behandeling van de gedetineerden. De raad kan niet alleen alle incidenten in de gevangenis oplijsten, maar ook, indien nodig, samen met de verantwoordelijken zoeken naar oplossingen voor de problemen waarmee de gevangenissen te kampen hebben. 

Door de mediaopwinding rond de pas gevormde regering van premier Elio Di Rupo kreeg dit rapport eind vorig jaar te weinig aandacht. Enkele kranten meldden alleen dat de nieuwe minister van Justitie Annemie Turtelboom niet wenste te reageren op de besluiten van het rapport – wat op zich al een opmerkelijke politieke houding is. 

Kennelijk getergd door de nonchalante federale overheid heeft de voorzitter van de Centrale Toezichtsraad, psychiater Paul Cosyns, ontslag genomen. En het bestuur heeft eenparig besloten de werkzaamheden op te schorten.

Het ministerie van Justitie wordt geacht de Centrale Toezichtsraad, die niet eens over eigen financiële middelen kan beschikken, te voorzien van een secretaris en plaatsvervangend secretaris. Maar zelfs daar liep het van bij de aanvang al fout. De uitgestuurde secretarissen bleken meestal incompetent, als ze al bereid waren te werken. Dossiers bleven onbehandeld of belandden bij het afval. 

Bij haar aantreden had de regering-Di Rupo nog zo beloofd dat er niet zou worden bespaard op Justitie. Doch die belofte bleef niet overeind. Net als alle andere departementen moet Justitie onder de kaasschaaf. Vorige week trachtte Justitieminister Annemie Turtelboom van haar collega’s te verkrijgen dat 393 vertrekkende gevangeniscipiers toch worden vervangen. Ze vroeg daarom 14 miljoen euro bijkomende middelen. Maar zelfs haar eigen partij Open VLD toonde zich aanvankelijk onwrikbaar. Uiteindelijk mocht de minister haar cipiers houden, maar ze moest dan wel elders gaan besparen. 

Terwijl het aantal gevangenen toeneemt – er zitten nu 11.200 mensen in de Belgische gevangenissen – en de cellen overvol raken, blijkt Justitie daar financieel helemaal niet op voorzien. 

In de gevangenissen wordt de toestand schrijnender met de dag. Zo schrijnend dat voorzitter Luc Hennart van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg onlangs de onderzoeksrechters vroeg voortaan twee keer na te denken alvorens iemand in voorarrest naar de gevangenis van Vorst te sturen. Vorst is dan ook de meest verwaarloosde gevangenis van het hele land, met een overbevolking van nagenoeg vijftig procent. 

Zolang de regering geen doortastende maatregelen neemt, blijft de toestand in de Belgische gevangenissen een schending van de mensenrechten.

http://www.knack.be/opinie/columns/rik-van-cauwelaert/sch...

Foto: justitieminister Turtelboom (Open VLD, Partij van de 'Vrijheid') die weinig of niets om mensenrechten geeft