24-11-14

Staking: Haven van Antwerpen lag volledig plat

Jan Boeykens

Hoe zou het met de staking afgelopen zijn...

De haven van Antwerpen lag in ieder geval volledig plat. De regering Michel die op alles en iederéén wil besparen, zal dus nog harde noten te kraken krijgen.  Anderzijds moeten de stakers beseffen dat het een actie van lange duur zal worden omdat Michel en de regeringsleden waarschijnlijk betaald worden voor hun diensten. Want electoraal gezien, is er met de politiek die zij voeren geen enkel voordeel te behalen.

17:44 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, aktie, Haven van Antwerpen, Nieuws, nieuws, staking | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

22-11-14

Belgische Justitie en kindermisbruiken: doofpotpolitiek

Jan Boeykens Marcel Vervloesem.jpg

De Belgische justitie die de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) al jarenlang in de doofpot steekt om bepaalde figuren uit de magistratuur en de politiek te beschermen, probeert te achterhalen wat de Werkgroep Morkhoven afweet van de boot Apollo waarop allerlei hooggeplaatst cliënteel kinderen misbruikte.

03-10-14

'Het proces'

Radio Prague.Le Bourgeois Gentilhomme.jpgBeste K.

Men zou inderdaad kunnen stellen dat het 'goed gegaan is' met de rechtszitting op het hof van beroep te Antwerpen waar dat ons bestuurslid Marcel Vervloesem zich eergisteren mocht komen verdedigen tegen de zaken waarvoor de Turnhoutse Justitie hem twee jaar geleden reeds 4 maanden heeft laten opsluiten. 

We hebben echter geleerd dat de justitie niet te vertrouwen is en dat wat vandaag positief overkomt, morgen totaal kan omgeslagen zijn.

Als voorbeeld neem ik de leugendetector-test waartoe de Turnhoutse rechter François Caers destijds bevel gaf. Zowel Marcel Vervloesem als zijn zogenaamde slachtoffers, zouden opgeroepen worden. De Werkgroep Morkhoven koesterde toen eventjes de hoop dat het opnieuw de goede richting zou opgaan met de rechtszaak. Maar nadat de leugendetectortest had uitgewezen dat Marcel de waarheid had gesproken en nadat een zogezegd slachtoffer dat in bedwang werd gehouden door een paar rijkswachters was beginnen te schreeuwen dat hij 'geen leugendetector-test wilde', werd er niemand meer opgeroepen. In de plaats daarvan werd Marcel aan een zoveelste psychologisch-psychiatrisch onderzoek onderworpen. Het rapport werd voor een deel door de bekende prof.dr. Paul Cosyns opgemaakt. Deze laatste leidde in 1989 de naar hem genoemde Commissie Cosyns die onderzoek moest doen naar de door de Werkgroep Morkhoven ingediende klachten rond het sexuele misbruik en ernstige mishandelingen in de Antwerpse kinderkliniek Good Engels.  In het deskundigenrapport werd Marcel voor de zoveelste keer normaal bevonden en er werden ook enkele kritische vragen gesteld rond het onderzoek waarmee de magistratuur, waaronder ook enkele magistraten van het hof van beroep te Antwerpen, geen rekening hield. Positief was wel dat de leugendetectortest twijfel opriep rond de getuigenissen van de zogezegde slachtoffers zodat Marcel in deze zaak niet langer vervolgd werd. Maar even later werd Marcel door drie minderjarigen die uit een instelling waren ontvlucht en die bij hem om hulp aanklopten, van sexueel misbruik door middel van bamboostokjes beschuldigd. De verhalen over de bamboostokjes werden in de krant Het Nieuwsblad gepubliceerd. De minderjarigen bleken echter contact te hebben met de genaamde V. die toen de door Marcel onthulde kinderpornozaak Zandvoort wereldnieuws was, naar Het Nieuwsblad stapte en beweerde dat hij in zijn jeugdjaren door Marcel 'sexueel misbruikt' was geweest.  Van V. bestaan er zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die door de justitie nooit onderzocht werden.

De uitspraak van het hof van beroep is pas over 2 maanden.
De Voorzitter van het hof kwam wel sympathiek over en liet verstaan dat 'vroegere veroordelingen van Marcel Vervloesem niet terzake deden in deze kwestie'.
Dat was in tegenstrijd met de woorden van de openbare aanklager die, zonder het dossier blijkbaar te kennen, om een strafvermeerdering vroeg en die wees op het feit dat Marcel 'hervallen was niettegenstaande de maandenlange begeleiding van Prof. dr. Cosyns'.
 
De Voorzitter verwees met zijn woorden ook ongetwijfeld naar de Turnhoutse rechter die, zoals ten tijde van de bamboo-stokjes-affaire, in zijn vonnis bijna uitsluitend naar de eerdere veroordelingen van Marcel Vervloesem wees en die voor de rest genoegen nam met D's gefantaseerde verhalen die in Het Nieuwsblad verschenen. D. is toevallig het neefje van V., die destijds met zijn verhaal naar Het Nieuwsblad stapte zodat de Turnhoutse justitie over 'feiten' kon spreken...
 
Verder stak de Voorzitter een waarschuwende vingertje op naar de perverse journalisten van Het Nieuwsblad die allerlei roddels blijven publiceren alsof de feiten steeds werkelijk gebeurd zijn. Vooral de genaamde Ivo Meulemans ('Ivoke' zoals de Werkgroep hem noemt) die blijkbaar de enige journalist was die de zitting bijwoonde, is tijdens de voorbije jaren zeer sterk geweest in het publiceren van sterke verhalen en is mede verantwoordelijk voor het feit dat Marcel 2 jaar geleden gedurende 4 maanden lang in de gevangenis werd opgesloten.  Het Nieuwsblad publiceerde zelfs verhalen over 'bivakmutsen en wapens in het huis van Marcel Vervloesem'.  Er was zelfs sprake van 'een witte bestelwagen waarmee Marcel Vervloesem en zijn onderbuur een ontvoering van minderjarige meisjes naar Nederland wilden organiseren'. Het laatste verhaal was gebaseerd op een artikeltje dat in Het Nieuwsblad verscheen. Dat handelde over de ontvoering van minderjarige meisjes in een witte bestelwagen met Nederlandse nummerplaat.
 
Alhoewel de Voorzitter van het hof dus een positieve indruk maakte en goede vragen stelde, is het hele proces eigenlijk een herhaling van de al 12 jaar lang durende pogingen om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen. Dat gebeurde altijd door middel van allerlei verhalen in Het Nieuwsblad die steeds gevolgd werden door de mededeling van het Turnhoutse gerecht waarin gezegd werd dat 'men de feiten zeer ernstig nam'. 
 
Het heeft veel weg van een parodie en het doet sterk denken aan de kluchten die de Franse toneelschrijver Molière voor het plezier van koning Lodewijk XIV en zijn hof in een zaal van het Louvre opvoerde. Molière studeerde rechten in Orléans.
Alle noodzakelijke ingrediënten zijn aanwezig: De autoriteiten proberen een kinderpornozaak in de doofpot te stoppen en gebruiken alle mogelijke middelen om de onthuller van de kinderpornozaak zelf van 'pedofilie' te beschuldigen. Men laat allerlei kwakzalvers en fantasten aan het woord die verhalen komen vertellen over bivakmutsen, wapens, ontvoeringen in het huis van de activist. De activist wordt, zoals Ivo Meulemans in Het Nieuwsblad schreef, een 'laffe stroper' en een 'wolf in schapenvacht' genoemd. Hij zou er allerlei magisch-realistische rituelen op nahouden en zou - hijgend van genot - bamboestokjes gebruiken om zwak begaafde jongetjes op hun achterwerk te slaan en te penetreren.  Alhoewel hij enkel geinteresseerd is in maagdelijke jongetjes zou hij echter ook aangegrepen zijn door de foto's van jonge naakte meisjes waarover hij ijsblokjes zou schuiven. De magistraten zeggen 'de feiten zeer ernstig te nemen' maar kunnen nauwelijks van achter hun maskers verbergen dat zij constant genieten van de opgezette scenes.
 
Het is alleen jammer dat er in de zaak Zandvoort 88.539 kinderen sexueel misbruikt zijn en men Marcel Vervloesem die de moed had om dit kinderpornonetwerk te onthullen, langzaam maar zeker vermoordt. In de gevangenissen van Brugge en Turnhout zorgde men er bijvoorbeeld voor dat hij geen insuline meer kreeg voor zijn suikerziekte zodat hij enkele keren op de spoedafdeling van het ziekenhuis belandde. Dat is maar een van de honderden zaken die in de gevangenis plaats vonden. Daarbuiten zijn er de ongekontroleerde verhalen in Het Nieuwsblad en de aanslepende gerechtelijke processen die de gezondheid van de activist volledig hebben ondermijnd. De huidige aanklager van Marcel Vervloesem is een neefje van de voornoemde V. waarvan 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan. Zij oefenden vorig jaar gedurende zes maanden een terreur uit op Marcel Vervloesem's dochter met drie minderjarige kinderen. De Turnhoutse justitie liet dit begaan en alle blogs van de Werkgroep Morkhoven werden versleuteld zodat er geen mogelijkheid was om daarover iets te publiceren.  Alle artikels in verband met dit schandaal verdwenen toen van het internet. Oud-justitieminister A. Turtelboom die thans Minister van Financiën is (Open VLD, Vlaamse liberalen), antwoordde in een schrijven dat 'het principe van de scheiding der machten haar niet in staat stelde om te interveniëren'.  Turtelboom had de Turnhoutse procureur Jan Poels echter tot kabinetschef benoemd...

13:24 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, België, het proces, nieuws | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

01-03-14

Verkiezingen 2014: Sp.a gaat klappen krijgen

kies.socialist.welvaart.gezin.jpg

Geachte Mevrouw Claeys,
Beste Caty,

 
Ik wou nog het volgende kwijt.
De justitie hanteert tegenwoordig meer en meer het systeem van uithuiszettingen om mensen en verenigingen de mond te snoeren.
Het gezin van de vroegere secretaresse van de vzw Werkgroep Morkhoven, werd een paar jaar geleden, na 23 jaar een sociale woning van de Geelse Huisvestingsmaatschappij te hebben betrokken, gewoon op straat gezet.
Dat gebeurde nadat zij het aan de stok kreeg met een fabrieksdirecteur die dank zij de politieke corruptie binnen de sociale woningmaatschappij, aan een sociale woning wist te geraken.
De vrouw nam contact op met Jan Peeters, de socialistische burgemeester van Herentals die zij enkele keren persoonlijk heeft gesproken.
Zij trachtte via een verzoeningsprocedure voor de vrederechter de affaire met die fabrieksdirecteur bij te leggen maar de vrederechter bleek volstrekt onbetrouwbaar ofwel werd hij onder politieke druk gezet.
Na een zelfmoordpoging te hebben ondernomen, werd zij met haar man, haar zoon en haar 80-jarige zieke moeder, als een vuilbak op straat gezet.
 
Marcel Vervloesem van onze vereniging werd na 24 jaar trouw zijn huur te hebben betaald aan de Geelse Huisvesting en zijn huisje perfect in orde te hebben gehouden, ook van de een op de andere dag door de Geelse Huisvesting op straat gezet.
 
Een pittig detail in deze zaak: De uithuiszettingen volgden telkens op een petitie met klachten van enkele personen die men in de wijk liet rondgaan.
In de petitie tegen Marcel Vervloesem eiste men zelfs dat de Werkgroep Morkhoven 'van het internet zou verwijderd worden'. De petitie kwam, langs politieke weg (christen-democraten), zelfs op de agenda van de Herentalse gemeenteraad te staan waar dat burgemeester Peeters zei dat hij 'wel oren had naar de in de petitie gestelde eisen'.
Peeters verklaarde zich m.a.w. akkoord met de uithuiszetting van Marcel Vervloesem en zijn deportatie naar een ander woongebied.
Het voorstel om de Werkgroep van het internet te verwijderen zou hij 'voorleggen aan de juridische dienst van de gemeente'.
Peeters die onder het vice-premierschap van Elio Di Rupo, eventjes staatssecretaris en Minister van de Veiligheid is geweest in de jaren '90, wat op de mogelijke betrokkenheid van de Belgische Staatsveiligheid wijst, heeft namelijk al jarenlang een bijzondere vriendschappelijke relatie met Marcel's halfbroer V. Vervloesem.
Deze laatste beweerde op het moment dat Marcel de kinderpornozaak Zandvoort wereldwijd bekend maakte, dat Marcel hem in zijn vroegere jaren 'sexueel misbruikte'. Maar een 20-tal jaren geleden richtte hij met Marcel nog samen een wijkvereniging op waarvan hij zichzelf de 'directeur-generaal' noemde en Marcel als secretaris werd aangesteld omdat hij zelf nauwelijks weet te schrijven.
Over V. V, die homofiel is (niet dat we iets tegen homofielen zouden hebben), bestaan er zo'n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die door de Turnhoutse justitie, die ook de kinderpornozaak Zandvoort toedekte door Marcel jarenlang te vervolgen, nooit onderzocht werden.
V.V. die eveneens bestuurslid is van de socialistische partij van Herentals, werd dank zij zijn verleende 'diensten' en zijn goede relatie met burgemeester Peeters, in 2006 met een 100-tal socialistische voorkeurstemmen, tot gemeenteraadslid verkozen. Hij werd onmiddellijk tot voorzitter van de Herentalse commissie voor Veiligheid en Politie benoemd en is thans bestuurslid van de lokale politieraad die door burgemeester Peeters wordt voorgezeten.
V.V. is, toevallig, ook reeds jarenlang bestuurslid van Geelse Huisvestingsmaatschappij en vertegenwoordigt het stadje Herentals in verschillende intercommunales.
Voordat hij gemeenteraadslid is geworden, werd hij onder lovende woorden van zijn collega's van de socialistische partij, tot bestuurslid van het Herentalse Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk benoemd alwaar hij als een gerespecteerd man met de vertegenwoordigers van de politie en de justitie aan de tafel mocht gaan zitten.
 
Ik schreef over deze zaak naar Peeters en alle  Herentalse gemeenteraadsleden. Ik contacteerde ook alle ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken van de afgelopen jaren. Verder bracht ik deze zaak ter sprake aan de kamerleden van alle politieke partijen.
Een reactie bleef echter uit, wat nogmaals bewijst dat het rond de doofpotoperatie van de kinderpornozaak Zandvoort draait.
 
Het is dus op die manier dat onze politiek en onze justitie, waarin heel wat mensen hun vertrouwen stellen, werkt.
 
mvg
 
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
 
PS. U mag deze brief gerust publiceren en verspreiden. Ik heb gewoon de feiten weergegeven, meer niet. En dat hoeft ook niet.  De feiten spreken voor zichzelf.