23-04-13

Belgische overheid gebruikt terreur

Morkhoven.Boeykens.jpg

Iederéén wordt gebombardeerd met berichten over 'terrorisme' en 'anti-terrorisme'.

Misschien is het beter om eerst eens even kijken waarover we het hebben, als we van 'terrorisme' spreken.

Hoe vreemd het klinkt, dit gebeurt zelden. Men maakt al afspraken, zelfs internationaal, om 'het terrorisme' te bestrijden voordat men dat terrorisme heeft gedefinieerd.

Deze vaagheid in het definiëren heeft een oorzaak. Zo gauw men een omschrijving van terrorisme probeert te geven valt er meer onder dan datgene wat de anderen en de vijanden doen; de vrienden en de eigen staat gaan ook niet vrij uit.

P. Mertens schrijft terecht: 'Daarom blijft de veroordeling van wat we terrorisme noemen, zonder ons rekenschap te geven van onze repressie van de ander, dubbelzinnig.

De terroristen, dat zijn alle anderen, de opposanten.

Het komt ons voor, dat bewust een concept wordt gebruikt met zoveel partijdigheid, zo niet willekeur, dat men niet verder komt dan het ene geweld tegen het andere uit te spelen.

Veroordeelt men het terrorisme, dan moet men alle soorten terrorisme veroordelen.' 

Prof. Dr. J. (Hannes) de Graaf - 'Terrorisme, een slordige term'
http://www.eurekabook.org/html_documents/terrorism/terrorismeslordig.htm

====

Door de Belgische overheid toegestane terreur

21-4-13 - 'Minister Milquet: Veiligheid en Terreur': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/21/minister-milquet.html

21-4-13 - Di Rupo: 'de veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/20/di-rupo-de-veiligheid-van-alle-burgers-is-een-absolute-prior.html

17-4-13 - 'Jeugdbendes in Nederland': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/04/17/jeugdbendes-nederland.html

31-3-13 - 'Turnhoutse relschoppers worden niet uitgeleverd aan Nederland': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/31/turnhoutse-relschoppers-worden-niet-uitgeleverd-aan-nederlan.html

21-3-13 - 'Klacht bij Minister Milquet': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/22/klacht-bij-de-nederlandse-politie-klacht-bij-minister-milque.html

18-3-13 - 'Terreur in Herentals: Antwoord van Premier Di Rupo's beleidscel': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/18/terreur-in-herentals-antwoord-van-premier-di-rupo-s-beleidsc.html

14-3-13 - 'Waarom is het nationaal veiligheidsplan belangrijk voor uw veiligheid?': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/14/waarom-is-het-nationaal-veiligheidsplan-belangrijk-voor-uw-v.html

14-3-13 - 'Veiligheid van de burger: Open Brief Europese Unie': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/14/veiligheid-van-de-burger-open-brief-europese-unie.html

8-3-13 - 'Europa van de Burger': Open Brief aan Neelie Kroes, Vice-voorzitter E.U.': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/08/europa-van-de-burger-open-brief-aan-neelie-kroes-vice-voorz.html

5-3-13 - 'De veiligheid van de burgers: antwoord van Minister Milquet': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/03/05/de-veiligheid-van-de-burgers-antwoord-van-minister-milquet.html

25-2-13 - 'Veiligheid van de Burger: Open Brief aan FOD Justitie': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/02/25/veiligheid-van-de-burger-open-brief-aan-fod-justitie.html

15-2-13 - 'Veiligheid van de Burger': Antwoord van Premier Di Rupo's kabinet: http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/02/15/veiligheid-van-de-burger-antwoord-van-premier-di-rupo-s-kab.html

7-2-13 - 'Doodsbedreigingen: Antwoord aan de heer Slootmans (FOD Justitie)': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/02/07/doodsbedreigingen-antwoord-aan-de-heer-slootmans.html

24-1-13 - 'Skynetblogs van 'Werkgroep Morkhoven' zijn weer terug': http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2013/01/24/skynetblogs-van-werkgroep-morkhoven-zijn-weer-terug.html

-------------

Het Gerechtelijk Wetboek definieert terrorisme als het gebruik van geweld tegen personen of materiële belangen om ideologische, religieuze of politieke redenen met het doel zijn doelstellingen door middel van terreur, intimidatie of bedreigingen te bereiken.
http://www.polfed-fedpol.be/org/org_pns_phenomenes_terro_nl.php

19-06-12

Repressie in Nederland: Micha Kat opnieuw opgesloten

MichaKat.klokkenluider.jpgDe Nederlandse onderzoeksjournalist Micha Kat werd, slechts op basis van enkele ongeverifieerde beschuldigingen en zonder veroordeeld te zijn geweest, voor drie maanden opgesloten.  De opsluiting is bedoeld om hem psychologisch en mentaal te breken. Men wil hem ondermeer het zwijgen opleggen in de zaak Joris Demmink, de topman van de Nederlandse justitie die verdacht wordt van het misbruiken van minderjarigen.

Marcel Vervloesem, de Morkhoven-aktivist die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, is ook zopas weer voor 5 maanden opgesloten geweest op grond van een beschuldiging die, volgens het gerechtelijk onderzoek, al na twee weken niet bleek te kloppen.
De Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank pleitte in haar vonnis voor de vrijlating van Vervloesem maar daar hielden de rechters van de Turnhoutse Raadkamer geen rekening mee. De rechters van de Raadkamer waren toevallig ook de rechters die Vervloesem meer dan 10 jaar vervolgden en er mede voor zorgden dat de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot verdween terwijl deze zaak ondermeer belangrijke informatie bevat over de zedenzaak in de Amsterdamse kinderkribben waar dat tientallen peuters verkracht en sexueel misbruikt werden.


Joris Demmink vertrekt in november

8 juni 2012 - De topman van Justitie deed nooit aangifte van smaad. Joris Demmink deed wel aangifte tegen Micha Kat wegens “zaaksbeschadiging” en een “bommelding”. Demmink verwoestte de geloofwaardigheid van Justitie. Vanaf zijn aantreden in 2002 veranderde Justitie in een hel van fraude, bedrog en manipulatie.

Op 9 mei verscheen op de site van de Algemene Bestuursdienst een advertentie voor de opvolging van Joris Demmink, de SG van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die al vanaf het eind van de jaren 90 wordt verdacht  van het misbruiken van minderjarigen.

“De secretaris-generaal (SG) is een sterke vertrouwenwekkende verbindende leider die met tact, toewijding en gevoel voor de politiek-bestuurlijke-, beleids-en vooral uitvoerende dimensies van de VenJ -taken, opereert“, aldus de tekst van de advertentie.

Bronnen melden aan Argusoog dat  Joris Demmink per 1 november 2012 weg zal zijn. De grote vraag is nu of zijn opvolger in “zijn geest” zal opereren en de reeks van gemanipuleerde rechtsgangen, “rechterlijke dwalingen” en free rides voor kindermisbruikers zal doorgaan. Of dat er nu eens schoon schip gemaakt gaat worden en stapje voor stapje gaat worden gewerkt aan een herstel van vertrouwen van de burger in Justitie.

Demmink deed twee keer  aangifte tegen Micha Kat: een keer voor het aanbrengen van een waarschuwingsleus op zijn huis -gevaar: pedo- en recent wegens een “bommelding” die Micha Kat zou hebben gedaan bij het ministerie afgelopen zomer. De laatste aangifte is onderdeel van de nieuwe strafzaak tegen Micha die op 17 juli voorkomt, de eerste komt komende tijd opnieuw aan de orde in het hoger beroep dat Micha heeft ingesteld tegen zijn veroordeling.

Bron: Argusoog

http://nederlandvrij.com/2012/06/joris-demmink-vertrekt-i...

-----------------------

18-06-12

Repressie: tegenbetogers van extreem-rechtse betoging hard aangepakt

17.6.12Betogingen.jpg

Tegenbetogers van de extreem-rechtse betoging op 17.6.2012 te Brussel werden hard aangepakt. Het is een voorsmaakje voor wat iederéén die niet akkoord gaat met de anti-moslimcampagne en het repressieve regeringsbeleid, nog te wachten staat...


03:10 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, België, Brussel, extreem-rechtse betoging, repressie | Permalink | Commentaren (3) |  Facebook |

17-06-12

Repressie in België

repressie.België.jpg

Charleroi, 12 januari 1961 - We zij op de 24ste dag van de Algemene Staking. Zowel de regering als de stakende werknemers blijven op hun standpunt.  Er vindt een grote vakbondsvergadering plaats in het 'Maison des Huit Heures'.

Een deel van de stakende werknemers dat de vergaderzaal vreedzaam verlaat, wordt plotseling, zonder reden, op een gewelddadige manier aangevallen door een bataljon van rijkswachters te paard.  De 2.000 werknemers die willen verhinderen dat er, zoals in Luik en Brussel, opnieuw mensen gedood worden, vallen de chargerende rijkswachters in de rug aan.  De rijkswacht gebruikt waterkanonnen en traangas.  

Vervolgens worden er een 20-tal rijkswachters te paard, en vrachtwagens met gendarmes en waterkanonnen, voor de uitgang van het 'Maison des Huit Heures' geplaatst, om te verhinderen dat de stakers het gebouw zouden verlaten.  Daar slaagt men maar gedeeltelijk in niettegenstaande men daarbij ook sabels en matrakken gebruikt.

Een 12-tal stakers geraken gewond.  Daaronder zijn ook twee vrouwen die met een matrak in elkaar werden geslagen.  Twee rijkswachters worden door enkele woedende stakers bijgewerkt.

De rijkswacht vernietigt met waterkanonnen de ruiten van het vergaderlokaal en gooit met traangas en offensieve granaten om de stakers uitéén te drijven.

Rijkswachters te paard proberen vervolgens het vergaderlokaal binnen te dringen terwijl de waterkanonnen onophoudelijk water door de gebroken ruiten van het lokaal spuiten.  Het lokaal en alles wat er zich in bevindt, worden totaal vernietigd. De werknemers worden van onder tot boven natgespoten.  Ze zijn totaal doorweekt en bevriezen als het ware tengevolge van de ijzige koude.

http://socialisme.be/psl/archives/2011/01/12/rapport60.html

19:48 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit, België, repressie | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |