10-08-08

Moord met voorbedachte rade (2)


Moord: De Christen-Democraten ruimen niet alleen in Italië alwaar ze nauw verbonden zijn met de maffia, hun politieke tegenstanders uit de weg om hun criminele activiteiten dicht te dekken...

fkvandeurzenBrussel, 10.8.2008

Het is een goede zaak dat minister van justitie Jo Vandeurzen (CD&V) die, als hoofd van de justitie, van de geraffineerde en de vooraf beraamde moord op Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem op de hoogte is, door de Werkgroep Morkhoven en de familie van Vervloesem zal worden vervolgd.

Vandeurzen die verantwoordelijk is voor het justitiebeleid, kent het dossier Vervloesem immers. Hij werd daarover maar al te goed geinformeerd, ook door collega-ministers.

Vandeurzen weet dat:
- de klachten inzake 'folteringen en verkrachtingen' tegen Vervloesem op niets gebaseerd waren.
- de klachten uit 1998 (waarvoor Vervloesem 10 jaar lang als 'kindermisbruiker' werd afgeschilderd en tenslotte werd vrijgesproken) enkel op niet te controleren verhalen van enkele criminelen uit de wijk 'Koninkrijk' te Morkhoven gebaseerd waren.
- deze criminelen -in tegenstelling tot Vervloesem- door de Turnhoutse rechter F. Caers nooit voor de leugendetectortest werden opgeroepen omdat de openbare aanklager Peter Vander Flaas er vanuit ging dat zij de 'waarheid' hadden gesproken.
- het parket van Turnhout de resultaten van de leugendetectortest (die positief waren voor Vervloesem) met opzet niet in haar vonnis vermeldde.
- de klachten van de criminelen uit de wijk van Vervloesem geen steek hielden en dat men in 2005 daarom drie minderjarigen uit de wijk, uit een gesloten jeugdinstelling pikte om opnieuw een klacht inzake 'folteringen en verkrachtingen' tegen Vervloesem in te dienen.
- ook deze klachten geen steek hielden omdat zij enkel gebaseerd waren op twijfelachtige beweringen en op bamboestokjes die nooit op DNA-sporen onderzocht werden.
- men die laatste klachten gebruikte om de reeds zwaar zieke Vervloesem met veel politievertoon op te pakken en in de gevangenis van Turnhout op te sluiten alwaar hij met een 32-dagen durende hongerstaking begon.
- de criminelen uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven die Vervloesem in 1998 hadden aangeklaagd, toen een petitiecampagne begonnen om de 'pedofiel' Vervloesem uit zijn woning te zetten.
- politici uit Sp.a en CD&V-kringen extra aandacht gaven aan deze petitiecampagne die slechts een 12-tal handtekeningen (van de aanklagers en criminelen zelf) opleverde.
- deze zaak door CD&V-er Marleen Diels uit Morkhoven, zelfs ter sprake werd gebracht in de Herentalse gemeenteraad alwaar zij eiste dat Vervloesem uit zijn huis werd gezet en de Werkgroep Morkhoven van het Internet werd gehaald.
- deze zaak dank zij de Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) extra-media-aandacht kreeg.
- justitie heel deze mediaheisa opnieuw gebruikte om Vervloesem als schuldige en 'pedofiel' af te schilderen.
- de Hoge Raad voor de Justitie vaststelde dat er op het gerechtshof van Turnhout gefraudeerd werd en dat de ontlastende documenten en getuigenissen uit het strafdossier van Vervloesem waren verdwenen.
- het Turnhoutse parket deze documenten liet verdwijnen om Vervloesem zonder enige tegenspraak te kunnen veroordelen en hem het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort waarin zij geen onderzoek voerde.
- de (volgens het rapport van de federale politie) meer dan 88.000 kinderen in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werden geidentificeerd.
- de kindermisbruikers en kinderpornoproducenten in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werden opgespoord en vervolgd.
- ook de kindermisbruikende jeugdmagistraat in de kinderpornozaak Zandvoort nooit werd vervolgd en men deze zaak door een foutieve verklaring van inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) dichtdekte.
- men Vervloesem ook nog geestesziek trachtte te verklaren om hem het zwijgen te kunnen opleggen.
- het psychiatrisch onderzoek gebeurde door Dr. Cosyns die destijds ook het 'onderzoek' voerde naar de kinderen in de isoleercellen in het kinderziekenhuis Good Engels te Antwerpen, waarrond de Werkgroep Morkhoven aktie voerde.
- de rechters te Turnhout Vervloesem ook nog eens het zwijgen oplegden door hem in het vonnis een 'spreekverbod met de pers' op te leggen.
- er ook op het hof van beroep te Antwerpen met dossierstukken uit het strafdossier van Vervloesem geknoeid werd en er zelfs een apart 'administratief' dossiertje werd opgemaakt waarin noch Vervloesem, noch zijn advocaten inzage hadden.
- het hof van beroep van Antwerpen het onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort heeft geblokkeerd door het onderzoeksmateriaal (de cd-roms Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven aan de Koning bezorgde) spoorloos te doen verdwijnen.
- deze verdwijningen door de Hoge Raad voor de Justitie werden vastgesteld.
- het hof van beroep te Antwerpen daar geen rekening mee hield in haar vonnis.
- het hof van beroep van Antwerpen ook geen rekening hield met de conclusies van de advocaten van Vervloesem en met de medische verslagen waaruit blijkt dat Vervloesem de drie minderjarige criminelen uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven, onmogelijk kan verkracht hebben.
- ook het hof van cassatie geen rekening hield met al deze elementen en Vervloesem bij de inzage van het strafdossier te Brussel zelfs vaststelde dat de rechters van het hof van cassatie zijn dossier niet eens hadden ingekeken.
- er over Victor V. uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven die aan de basis ligt van de gefantaseerde verhalen in 1998 en die, volgens een door de Antwerpse rechter Van Craen geloofwaardige getuige, betaalde voor de klachten tegen Vervloesem, zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan die door de politie van Herentals en door het parket van Turnhout nooit ernstig werden genomen.
- een kopie van deze 30 processen-verbaals op 24.10.2006 aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers werd overgemaakt.
- er van deze zaak (zoals van de op het hof van beroep te Antwerpen verdwenen cd-roms van de Koning) niets meer werd vernomen.
- Victor V., na een postje in het OCMW-bestuur van Herentals alwaar hij mede verantwoordelijk was voor jeugdzaken en justitie, thans in de politieraad van Herentals zetelt en hij de Stad Herentals mag vertegenwoordigen in de CD&V-burcht Cipal (een intercommunale die informaticadiensten levert aan lokale overheden) en de Pidpa (Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen)...

De minister van justitie weet bovendien dat:

- hij van het dossier Vervloesem op de hoogte is en van al deze feiten op de hoogte werd gesteld maar niets heeft ondernomen terwijl hij als minister van justitie verantwoordelijk is voor de goede werking van justitie.
- hij deze zaken doodzwijgt en er blijkbaar voor gekozen heeft om deze zaken mee dicht te dekken.
- hij daarmee de kinderpornozaak Zandvoort mede in de doofpot stopt zonder iets om de talrijke slachtoffers te geven.
- hij daarmee ook de misdadigers uit de kinderpornozaak Zandvoort beschermt.
- Vervloesem zwaar ziek is (hartpatiënt, suikerziek, kanker die in de gevangenis te Turnhout destijds niet werd opgevolgd).
- er voldoende medische verslagen bestaan die dit aantonen.
- er ook voldoende medische verslagen bestaan die aantonen dat Vervloesem in 2005 niet tot verkrachting in staat was zonder dat daar rekening mee gehouden werd.
- Vervloesem zich niet zomaar bij een opsluiting zal neerleggen en dat Vervloesem die zijn onschuld blijft volhouden, door zijn 32 dagen durende hongerstaking in 2005 waarbij hij even in coma geraakte, heeft aangetoond dat hij bereid is tot het absolute uiterste te gaan.
- Vervloesem een honger- en dorststaking niet zal overleven.
- Vervloesem heeft beslist om elke behandeling te weigeren zodat het op 7 dagen met hem afgelopen kan zijn.
- hij Vervloesem met voorbedachte rade uit de weg laat ruimen om hem aldus het zwijgen op te leggen omtrent de kinderpornozaak Zandvoort.


Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gerrit Ulrich
http://www.google.be/search?hl=fr&pwst=1&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&q=Gerrit+Ulrich+Zandvoort&spell=1

Kinderpornozaak Zandvoort: de moord op Gina Bernard-Pardaens
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Gina+Bernaer+Pardaens+Zandvoort&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: de foute verklaring van Georges Zicot (gerechtelijk inspecteur in de zaak Dutroux) inzake de kindermisbruikende jeugdmagistraat
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: Open Brief aan procureur-generaal Dekkers inzake de kindermisbruikende aanklager van Marcel Vervloesem
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=

Kinderpornozaak Zandvoort: aangetekende brief aan justitieminister Vandeurzen (CD&V) die deze zaak liever doodzwijgt
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/tag/1/Justitie

Kinderpornozaak Zandvoort: het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem 10 jaar lang criminaliseerde om geen onderzoek te moeten voeren naar de kindermisbruiken
http://www.google.be/search?hl=fr&q=Justitie+Turnhout&btnG=Recherche+Google&meta=

Réseau pédocriminelle Zandvoort: Question parlementaire
http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html

Réseau pédocriminelle Zandvoort: photos - vidéos
http://www.lepeededamocles.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Réseau pédocriminelle Zandvoort: archives
http://www.droitfondamental.eu/

Die cd-rom von Zandvoort: Plakat der Cd-rom von Zandvoort, Video-Brief an unseren Papst
http://www.janettseemann.info/ 1.8.2008: van het Internet verwijderd, suspended, suspendu

Doofpot justitie:
- http://www.klokkenluideronline.nl/index.php?s=klokkenluiders
- http://x1dossier.forumup.be/viewtopic.php?t=265&mforum=x1dossier
- http://www.archivesolidaire.org/scripts/article.phtml?section=A2AAAGBA&obid=1673&theme=1999&PHPSESSID=637d
- http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Couverture judiciaire de la pédocriminalité - des enquêtes étouffées
- http://www.juliemelissa.be/spip/plan.php3
- http://www.comites-blancs.be/plan.php3

Foto: Justitieminister Vandeurzen (CD&V) die vervolgd zal worden omdat men kan bewijzen dat hij als hoofd van de justitie op de hoogte was van een op voorhand uitgedokterd moordplan

11:00 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (9) | Tags: vandeurzen, moord, maffia, christen-democraten |  Facebook |

09-08-08

CD&V werkt in dienst van de maffia


CD&V ook betrokken bij klachten, valse aangiften en petitiecampagnes tegen de Werkgroep Morkhoven ?

N_070109_VanParysM_bBrussel, 9.8.2008

CD&V Herentals

Geachte Mevrouw, Mijnheer,

Betreft: de petities om Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven en zijn kennissen uit hun woning te zetten

Zoals u uit mijn schrijven van 8.8.2008 waarschijnlijk hebt kunnen opmaken, stel ik mij vragen over de petitieaktie die door het groepje aanklagers van Marcel Vervloesem uit de sociale woonwijk 'Koninkrijk' te Morkhoven (waaronder het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V.) tegen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven in 2005 georganiseerd werd.

Deze petitiecampagne viel toevallig samen met de hongerstakingsaktie van Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout alwaar hij tengevolge van de volledig éénzijdig onderzochte klachten van enkele criminele minderjarigen uit zijn wijk was opgesloten.

In de petitie stond dat Marcel Vervloesem door 'het merendeel van de wijkbewoners' ongewenst was omdat hij als 'kindermisbruiker' bekend stond.

Alhoewel de petitie alleen ondertekend werd door de aanklagers van Marcel Vervloesem en hun vrienden (12 personen uit de wijk Koninkrijk), bracht het Morkhovense CD&V-bestuurslid Marleen Diels die toen in de Herentalse gemeenteraad zetelde, deze zaak ter sprake op de Herentalse gemeenteraad en vroeg zij om Marcel Vervloesem uit de wijk Koninkrijk te verwijderen. Alsof dit nog niet voldoende was, vroeg zij ook om de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.

Burgemeester Jan Peeters (Sp.a-kamerlid, ex-minister) die een vrij goede relatie met de bovengenoemde Victor V. onderhield, zei dat hij 'wel oren had' naar de eisen van Marleen Diels omdat het tenslotte ook het 'imago van Herentals en omstreken betrof'.

Jan Peeters liet vervolgens via de lokale media verstaan dat het opdoeken van de MSN-nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven met 'wettelijke middelen' een probleem zou zijn gezien het hier een vereniging betrof.

Enkele weken geleden werd er door de aanklagers van Marcel Vervloesem uit de sociale woonwijk Koninkrijk te Morkhoven, opnieuw een petitieaktie georganiseerd waarin stond dat 'het merendeel van de wijk' (zijzelf dus) last had van lawaaihinder van de familie Breugelmans-Vervloesem (geen familie maar wel kennissen van Marcel Vervloesem).

Hun petitie met de zogenoemde klachten werd via wijkagent Ronny Neefs die een merkwaardige rol speelt in heel deze kwestie, aan de Geelse Bouwmaatschappij overgemaakt.

De Geelse Bouwmaatschappij nam de petitie met de zogenoemde klachten van de ondertekenaars die anoniem wensten te blijven, blijkbaar ernstig. Mvr. Ilse Vissenaeken, sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij, ging binnen het kader van een zogenaamd onderzoek, op bezoek bij de ondertekenaars die natuurlijk één voor één hun klacht inzake 'lawaaioverlast' bevestigden.

De Werkgroep Morkhoven startte ook met een onderzoek en stelde vast dat de familie Breugelmans-Vervloesem tijdens de 20 jaar dat ze in de wijk Koninkrijk woonden, geen problemen met de buren hebben gehad.
Een tweetal jaren geleden kwam er iemand anders naast de familie Breugelmans-Vervloesem wonen. De relatie tussen de beide buren was bijzonder goed en er deden zich geen problemen voor. Dat veranderde toen de dochter van de buurman voor zwartwerk werd gepakt.
Eén van de opstellers van de voornoemde petities verspreidde toen het gerucht dat Luk en Christel Breugelmans verantwoordelijk waren voor die aangifte. Het is op die manier dat men de buren tegen elkaar wist op te zetten. De situatie escaleerde en de buurman zweerde dat hij zich zou wreken.

De Werkgroep Morkhoven ontdekte intussen dat het geen toeval was dat de petitie met de vraag om Marcel Vervloesem uit de wijk te verwijderen destijds door Marleen Diels werd overgenomen en in de Herentalse gemeenteraad werd besproken.

De stad Herentals is immers deelnemer van de dienstverlenende vereniging Cipal in Geel, een intercommunale die informaticadiensten levert aan lokale overheden. Zowel het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die in 1998 de klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde als Marleen Diels, beiden woonachtig in Morkhoven, maken deel uit van het Cipal-bestuur.
Een pikant detail is dat het parket van Turnhout dat Marcel Vervloesem tien jaar lang vervolgde om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te kunnen stoppen, op 27 maart 2003 een onderzoek begon naar de handel in minderjarige meisjes door twee ex-werknemers van Cipal. De correctionele rechtbank van Turnhout verklaarde haar onderzoek uiteindelijk nietig omdat het dossier zogezegd niet op rechtmatige wijze was gestart. De drie verdachten in deze zaak werden vrijgesproken. Eén van de verdachten was Filip D.G., destijds e-governmentmanager bij de Vlaamse Gemeenschap.

In de hoop dat de CD&V te Herentals langzaam afstand neemt van de lokale maffia uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven waarvan bijna alle leden vanwege diefstallen, inbraken, gewapende roofovervallen, drugshandel, oplichtingen en zedenfeiten achter de tralies zaten alhoewel zij door de pers steevast als 'kansarme jongeren' en 'slachtoffers van Marcel Vervloesem' werden voorgesteld, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
erkenningsn. 443.439.55
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Kopie: Minister van Woonbeleid Marino Keulen, Directeur Geelse Bouwmaatschappij, CD&V-ministers en parlementsleden, Vlaamse Ombudsman, Schepenen en gemeenteraadsleden van Herentals...

http://herentals.cdenv.be/Mail_onze_communicatieverantwo.13804.0.html
http://herentals.cdenv.be/Dank_voor_uw_bericht.16613.0.html
Dank voor uw bericht - Wij contacteren u zo spoedig mogelijk. Vriendelijke groeten! Philippe Fonteyn


ErikEddyBellens.18.10.06TurUit ons archief:

Op 11.5.2005 stelde de Herentalse Omroep ThalsFm Neteland dat men de website van de Werkgroep Morkhoven wilde sluiten en dat 'vooral de inwoners van de wijk Koninkrijk om maatregelen tegen de site' vroegen. In hetzelfde bericht werd gesteld dat 'vooral de omstreden Marcel Vervloesem niet langer welkom is in de wijk'.

De radiozender baseerde zich daarbij ondermeer op een petitie dewelke door een vriendin van het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V., in Morkhoven, Noorderwijk en Herentals juist voor de radiouitzending op ThalsFM Neteland werd verspreid en die slechts door 12 personen van de 31.000 inwoners uit Herentals en omstreken werd ondertekend.

Van de aangekondigde spandoeken en pamfletten die de terugkomst van Marcel Vervloesem moesten verhinderen, kwam niets terecht. Integendeel, enkele Morkhovense wijkbewoners brachten het huis en de tuin van Marcel Vervloesem vrijwillig in orde.'

---------------------------------------------------

Moord met voorbedachte rade 57 - Gevangenisdirecteur Geudens: "Out of office"

- De: Morkhoven & Croÿ
- Date: 15 mai 2005 20:22:15
- À: Eric.Geudens@just.fgov.be - Cc: elt@ad.nl, terzake@canvas.be, info@demorgen.be, receptie@persgroep.be, zeshoog@xs4all.nl, redactie.hln@persgroep.be, vermist@tros.nl, ade.ong@idtv.nl, nieuws@vtm.be, albert.gillissen@endemol.nl, antwerps.pershuis@pandora.be, info@vrt.be
- Objet: Marcel Vervloesem

Geachte Heer Geudens,

Ik zie dat jullie rustig afwachten totdat Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven in coma geraakt zodat hij levenloos kan weggedragen worden.

Hoe dan ook, het is volledig medisch onverantwoord om een hartpatiënt (zeven overbruggingen) die bovendien zwaar suikerziek is, gedurende de 20 dagen van zijn hongerstaking op een gewone gevangeniscel te laten liggen (terwijl hij al 20 dagen zijn medicatie weigert en hij ons mededeelde dat hij vier dagen geleden voor het eerst moeten braken heeft).

Marcel Vervloesem kan op ieder moment van de dag of nacht iets aan zijn hart krijgen of in coma geraken zonder dat iemand het direct opmerkt. Tegen de tijd dat hij in het ziekenhuis is, is er veel kans dat hij is overleden.

Enfin, jullie doen maar verder op terwijl ik dit mailtje wat rondstuur zodat de Werkgroep Morkhoven achteraf een bewijs heeft dat jullie ernstig in gebreke zijn gebleven.

hoogachtend,

Jan Boeykens - vzw Werkgroep Morkhoven

PS. In bijlage zend ik u nog een tekst waaruit blijkt dat het parket van Turnhout geen onderzoek wilde voeren naar de klachten tegen Marcel Vervloesem en zelfs een bende criminelen gebruikt om hem en de Werkgroep Morkhoven te kunnen breken.

-----

Nadat Sp.a-kamerlid en burgemeester van Herentals Jan Peeters tijdens een opgemerkte politieke tussenkomst via Radio Regio Kempen en RTV, opriep om Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven uit Morkhoven te verbannen en zei dat hij juridische mogelijkheden zocht om de MSN-groep Werkgroep Morkhoven van het Internet te halen, kregen de medewerkers van de Werkgroep Morkhoven problemen met hun hotmail (MSN), bleken bepaalde foto's onvindbaar te zijn enz...

De Werkgroep Morkhoven nam daarom contact op met MSN en Microsoft, waarna de problemen weer verdwenen.

Vandaag kregen we weer opnieuw problemen met de foto's en teksten van een MSN-groep terwijl die problemen voordien onbestaande waren.

Het kan zijn dat Jan Peeters, die tevens informaticus is van opleiding, niet verantwoordelijk is voor de voornoemde problemen maar een politicus van zijn niveau die via de lokale radio en televisie een algemene oproep doet om iemand uit zijn dorp te verbannen, doet toch bepaalde vragen rijzen.

We willen nog even herhalen dat de beschuldiging van Jan Peeters als zou Marcel Vervloesem een 'pedofiel' zijn en als zou de MSN-groep Werkgroep Morkhoven deze 'pedofiel ondersteunen', op niets slaat. Wettelijk gezien is Marcel Vervloesem immers onschuldig. Het is namelijk zo dat het proces dat in 1998 tegen de Morkhoven-activist startte, nog lopende is en dat de Turnhoutse strafrechter François Caers op 9.2.2005 besliste om alle aanklagers van Marcel Vervloesem aan een leugendetectortest te onderwerpen. Door de nieuwe klachten van drie 13-jarige jongeren waarvan er twee wegens een gewapende roofoverval in de gesloten jeugdinstellingen van Beerse en Mol geplaatst zijn, zal die leugendetectortest nu waarschijnlijk wel voorkomen kunnen worden...

De Werkgroep Morkhoven vraagt zich nog steeds af waarom de genaamde Victor V., die de allereerste was om in 1998 via een interview met de Gazet van Antwerpen, te beschuldigen, door Jan Peeters zo hard gesteund wordt.
Komt dat misschien omdat Victor V. in het Sp.a-bestuur van Herentals zetelt en zopas tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn te Herentals benoemd werd nadat er een klacht wegens aanranding door één van de drie voornoemde jongeren tegen hem was ingediend ?

Hoe komt het dat het parket van Turnhout geen aandacht besteedde aan deze zaak en waarom besloot zij om de zwaar zieke en uitgeputte Marcel Vervloesem pas op zijn 17de hongerstakingsdag door de Herentalse politie terzake te laten verhoren ?

Waarom hield het parket van Turnhout ook geen rekening met de brief die de vader van één van de drie voornoemde jongeren op 2.9.1998 naar Marcel Vervloesem schreef ?
Komt dat misschien omdat er in deze brief staat te lezen dat de buurvrouw van Marcel Vervloesem met de genoemde Victor V. en een zekere Andy Gijsemans bij elkaar waren gekomen om Marcel Vervloesem, via het sociale centrum van de wijk, van de 'aanranding van de eerbaarheid' van een zekere Sandy te beschuldigen ? Wilde het parket van Turnhout misschien voorkomen dat het zou uitlekken dat men Marcel Vervloesem uit zijn woning wilde krijgen om die woning ter beschikking te stellen van een zekere Sandra, een dochtertje van de voornoemde buurvrouw die door Guy VDV en Johan D. (2 aanklagers van Marcel Vervloesem) sexueel misbruikt is geweest ?

Wil het parket van Turnhout misschien geen aandacht rond het feit dat de voornoemde Guy VDV. (ook wel 'Rosse Guy genaamd) een tiental dagen geleden wegens een reeks diefstallen en een roofovervalletje op een krantenwinkel in Olen, achter de tralies gestoken werd terwijl de leden van zijn bende door de Turnhoutse raadkamer naar de correctionele dienden te worden verwezen ?

Om terug te komen op de petitiecampagne waarmee men Marcel Vervloesem uit zijn woning wilde krijgen: het was toevallig de moeder van de voornoemde 'Rosse Guy' die al 20 jaren zeer goed bevriend is met Victor V., die enkele weken geleden met deze petitiecampagne startte omdat Marcel Vervloesem die (volgens haar) een 'schande voor heel de streek is' er 'de schuld van is dat haar zoon werd opgesloten'.

Waarom onderzoekt het parket van Turnhout deze valse betichtingen niet en kwam het Sp.a boegbeeld Jan Peeters onlangs op het idee om de opstellers van de petitie die amper door 12 mensen werd ondertekend (de aanklagers van Marcel Vervloesem uit de wijk 'Koninkrijk') via de lokale radio en televisie te ondersteunen ?

Onderzoekt het Turnhoutse parket uitsluitend de klachten tegen Marcel Vervloesem om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken ?

PS. Marcel Vervloesem die aan een hart- en suikerziekte lijdt en sinds het begin van zijn hongerstaking elke medicatie weigert, werd nog altijd niet in een hospitaal opgenomen.

Afschrift: Justitieminister Onkelinx, politici, pers,

-----

- De: Eric.Geudens@just.fgov.be
- Date: 15 mai 2005 20:23:14
- À: ooh-la-la@kindergarten.be
- Objet: Out of Office - AutoReply: Marcel Vervloesem

Ik ben afwezig van tot en met 17/06/2005. Voor dringende zaken kan je Kristine Joris of een van de andere collega's op de griffie contacteren.


Foto's:

CD&V-senator Tony Van Parys, de voormalige justitieminister die de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort die de Werkgroep Morkhoven aan de Belgische Koning bezorgde, in 1998 voor onderzoek aan de Antwerpse procureur-generaal Christine Dekkers (VLD benoemd) overmaakte. Het kinderpornomateriaal verdween echter spoorloos op het hof van beroep te Antwerpen.
Zowel de verdwijning van de cd-roms als van talrijke ontlastende documenten uit het strafdossier van Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd onlangs door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd.
Justitieminister Vandeurzen (CD&V) die door de Werkgroep Morkhoven, collega-ministers en parlementsleden van deze zaken op de hoogte werd gebracht, zwijgt echter in alle talen. Vandeurzen hoopt immers dat Marcel Vervloesem die zijn onschuld op talrijke manieren heeft bewezen zonder dat justitie daar rekening mee hield, door middel van een opsluiting in de gevangenis die hij tengevolge van zijn zware gezondheidsproblemen (hartpatiënt, suikerziek, kanker) en zijn honger- en dorststaking niet zal overleven, uit de weg kan worden geruimd en het dossier rond de kinderpornozaak Zandvoort zonder onderzoek kan worden gesloten.
Dat bewijst nog eens dat de CD&V die zich al jarenlang een 'waardenpartij' noemt, zeer nauwe banden onderhoudt met de criminele netwerken...

Twee figuren van de wijk 'Koninkrijk' te Morkhoven in het gerechtsgebouw te Turnhout alwaar ze de volgende petitiecampagne en aanslag op Marcel Vervloesem beramen...

17:16 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (12) | Tags: christen-democraten |  Facebook |