16-04-08

Minister Dewael: Politie Herentals


Dewael1Politiewerking Stad Herentals
From: Jan Boeykens (morkhoven@msn.com)
Sent: Wednesday, April 16, 2008 10:41:37 AM
To: patrick@dewael.com
Cc: werkgroepmorkhoven@gmail.com

Kabinet van de Minister van Binnenlandse Zaken
Wetstraat 2
1000 Brussel

Excellentie,

Betreft: Politiewerking Stad Herentals

Ik schreef u wellicht reeds over het Herentalse sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die in 1998, tesamen met een bende drughandelaars, inbrekers, overvallers en dieven, Marcel Vervloesem van onze vereniging van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigde.

Alhoewel Marcel Vervloesem voor de klachten wegens feiten die zogenaamd in hun jeugd plaats hadden gevonden vrij werd gesproken, brachten de opzoekingen van de vzw Werkgroep Morkhoven aan het licht dat er over Victor V. zo'n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen bestaan die -om één of andere duistere reden- nooit onderzocht werden.

In oktober 2006 overhandigde ik als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven een lijst van de processen-verbaals aan procureur-generaal Christine Dekkers van het Hof van Beroep te Antwerpen maar die deed er blijkbaar niets mee.
Men weet zelfs niet eens waar de processen-verbaals naartoe zijn en de Vlaamse pers die 10 jaar lang bij de minste scheet over Marcel Vervloesem moord en brand schreeuwde, houdt zoals dit ook het geval was bij de -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffertjes in de kinderpornozaak Zandvoort, de lippen stevig op elkaar gedrukt.

Graag had ik een antwoord op de volgende vragen:
- Waarom verdwenen de processen-verbaals over Victor V. ?
- Waarom werden de klachten in deze processen-verbaals nooit onderzocht ? Maakte de politie ze niet aan het parket over ?
- Hoe is het mogelijk geweest dat Victor V., zonder dat de klachten werden onderzocht, gedurende twee jaar lang in de Herentalse OCMW-raad zetelde alwaar hij mede verantwoordelijk was voor de jeugddienst en justitie ? Wie is daar politiek verantwoordelijk voor ?
- Hoe is het mogelijk dat Victor V. sinds zijn verkiezing tot gemeenteraadslid, in de politieraad zetelt zonder dat de processen-verbaals onderzocht worden ?

In uw brief van 20 april 1999 (U was toen nog Voorzitter van de VLD-Kamerfractie) deelde U mij mede dat U 'het volledig met mij eens was dat men alles in het werk moest stellen om een einde te maken aan de kinderpornografie op Internet en ook daarbuiten'. Ik vermoed dat U daarmee ook het kindermisbruik in het algemeen bedoelde.

In uw brief van 20 april 1999 aan Mevrouw Geers van de vereniging NOVKIM stelde U vast dat, inzake het zwaar seksueel misbruik van minderjarigen, de Belgische justitie niet naar behoren werkte, dit in tegenstelling tot het Portugees gerecht. Ook in deze brief was U het er volledig mee eens dat 'alles in het werk moest gesteld worden om een einde te maken aan deze gruwelijke misdrijven' en U zei dat 'éénieder (zowel magistraten als politici) zijn verantwoordelijkheid terzake moest opnemen'. U stelde toen een schriftelijke parlementaire vraag aan de minister van justitie aangaande deze zaak.

Twintig jaar later moeten we echter vaststellen dat de kinderen op de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort nooit geidentificeerd werden en de kinderpornoproducenten en kindermisbruikers nooit opgespoord en vervolgd werden.
Zoals ik U heb aangetoond, worden ook figuren zoals Victor V. ongemoeid gelaten alhoewel ze zo eventjes 30 processen-verbaals met kindermisbruik op hun naam hebben staan. Zij mogen zelfs carrière maken binnen de politiek en de politiediensten !

Ik moet U waarschijnlijk niet vertellen dat dergelijke toestanden ontoelaatbaar zijn en dring dan ook ten zeerste aan op een onderzoek van uw diensten.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
Ondernemingsnummer: 443 439 537


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

10:59 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (3) | Tags: dewael |  Facebook |

04-04-08

Justitie houdt niet van actievoerders (2)


Vindt minister Dewael dat criminelen die actievoerders in discrediet brengen, beschermd moeten worden ?

mail-4

Rechter-voorzitter G. Van Craen die Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeelde, noemde de verklaringen waarin de genoemde Peter W. Marcel Vervloesem ondermeer van 'folteringen en verkrachtingen' beschuldigde, 'geloofwaardig'.

Wie het strafblad van Peter W. heeft gelezen (in het vorige artikel werd maar een klein gedeelte van de reeks misdaden van Peter W. opgesomd) weet echter beter.

Ook de vele slachtoffers van Peter W. weten dat de uitleg van rechter Van Craen niet met de waarheid strookt.

De verklaring van Peter W. is trouwens al bijna even geloofwaardig te noemen als de verklaringen van de andere criminelen die Marcel Vervloesem van 'verkrachtingen en folteringen' beschuldigden.
Wat moeten we bijvoorbeeld geloven van de verklaring van het Sp.a-gemeenteraadslid Victor V. die -volgens de verklaringen van de door rechter G. Van Craen geloofwaardig genoemde Peter W.- de klachten tegen Marcel Vervloesem tegen de betaling van 250 Euro ( + 250 Euro voor het verhaal tegenover de pers) zou georganiseerd hebben ?
Van Victor V. die binnenkort wil uitpakken met een groots feest naar aanleiding van zijn homo-huwelijk dat een primeur zal zijn voor de Kempen, bestaan er zo eventjes 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen.
Een kopie van die processen-verbaals werd reeds op 24 oktober 2006 door Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens aan procureur-generaal Christine Dekkers van het hof van beroep in Antwerpen overgemaakt.
Jan Boeykens deed dit omdat er met de processen-verbaals niets werd gedaan en omdat zijn schrijven naar minister van binnenlandse zaken Patrick Dewael (VLD) en het Comité P dat de werking van de politiediensten moet onderzoeken, niets uithaalde.
Het bleef echter muisstil rond deze zaak.
Kwam dat misschien omdat men wist dat Marcel Vervloesem hoger beroep zou aantekenen tegen het vonnis van de rechter te Turnhout en omdat het hof van beroep in Antwerpen Marcel Vervloesem ten allen koste wilden veroordelen om de kinderpornozaak Zandvoort met zijn -volgens de federale politie- meer dan 88.000 slachtoffers in de doofpot te kunnen stoppen ?

De Turnhoutse justitie die van de hogere magistratuur blijkbaar de toelating kreeg om ook dossiers en dossierstukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem te laten verdwijnen, kon vanzelfsprekend geen onderzoek instellen naar de zedenfeiten.
Had zij een onderzoek ingesteld rond de zedenfeiten van Victor V., dan zouden haar kroongetuige en het zootje criminelen dat voor de klachten tegen Marcel Vervloesem werd gebruikt, totaal ongeloofwaardig zijn geworden. De Turnhoutse rechters die Marcel Vervloesem ten allen koste als een 'zware pedofiel' wilden blijven afschilderen om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te kunnen stoppen, zouden daarbij ook zelf hun geloofwaardigheid hebben verloren.

Ook de geschreven pers zweeg als vermoord maar ja, wat doe je als je iemand als Victor V. tien jaar lang hebt opgehemeld om een actievoerder die actie voert tegen kinderpornonetwerken die volgens de Belgische overheid niet bestaan, aan de schandpaal te nagelen ? Wat doe je als hoofdredacteur van een dagblad als je wetens willens een zootje criminelen als 'zwakke slachtoffers van een laffe kindermisbruiker' voorstelde om een kinderpornonetwerk en de duizenden slachtoffers ervan dood te zwijgen ?
Kranten moeten immers geloofwaardig blijven (ook al staan ze soms vol leugens) als men ze aan de man wil brengen...

Vanuit de Herentalse Sp.a die alles voor het zeggen had, moest men helemaal geen reactie verwachten. Zij zorgde ervoor dat Victor V. (die nauwelijks kan schrijven) een 'respectabele' man bleef. Dank zij het Herentalse Sp.a-bestuur werd Victor V. voor twee jaar tot bestuurslid van het OCMW te Herentals benoemd (dienst jeugdzaken en justitie). Om alle twijfel rond Victor V. weg te nemen, verklaarde het Herentalse Sp.a-bestuur bovendien dat zij het 'volste vertrouwen in Victor V. en Victor's goede werken' had. Zij plaatste Victor V. vervolgens op een verkiesbare plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen zodat deze dank zij een handvol stemmen (waarvan het merendeel waarschijnlijk van de Sp.a kwam) tot gemeenteraadslid werd verkozen. Nadien zorgde zij ervoor dat Victor V. in de Herentalse politieraad kon zetelen.
Dat komt omdat de Herentalse Sp.a-burgemeester Jan Peeters, als we zijn nieuwjaarstoespraak mogen geloven, de criminaliteit in Herentals wil aanpakken.
Nu begrijpen we tenminste waarom Jan Peeters die aan het hoofd staat van de Herentalse politie, tien jaar lang alles gedaan heeft om zijn 'vriend' en partijpolitieke collega Victor V. aan de nodige mandaten te helpen...

Jan Boeykens schreef als voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven zopas naar Luc Smeyers, zonechef politie Neteland (Herentals), en naar de Herentalse burgemeester Jan Peeters om de zaak rond Peter W. die op dit ogenblik zonder rijbewijs met een wagen rondtoert, zo snel mogelijk aan te pakken.
Jan Boeykens vindt immers dat één dodelijk slachtoffer reeds genoeg is en wil dat het suksesrijke verkeersveiligheidsplan van de Stad Herentals niet in gevaar komt.
Een kopie van zijn schrijven stuurde hij naar alle Herentalse schepenen en -buiten Victor V.- naar alle gemeenteraadsleden.
Ook minister van binnenlandse zaken Patrick Dewael (VLD) en het Comité P kregen een afschrift van zijn schrijven.

Het wordt nu afwachten wat minister Dewael nu gaat doen.
Indien hij, zoals in de zedenzaak rond Victor V., zwijgt om de geloofwaardigheid van de Herentalse Sp.a en de verklaringen van het zootje aanklagers van Marcel Vervloesem niet in gevaar te brengen, dan maakt hij zichzelf ongeloofwaardig.
Hopelijk maakt de minister niet dezelfde fout als rechter-voorzitter G. Van Craen van de veertiende kamer van het hof van beroep in Antwerpen...


- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=kinderpornonetwerk+zandvoort&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=gerecht+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=lr%3D
- http://www.google.be/search?num=20&hl=nl&q=Justitie+Turnhout&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Open+brief+procureur+generaal+Morkhoven&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?hl=fr&q=Jacobs+zicot+turnhout&btnG=Rechercher&meta=
- http://www.google.be/search?num=30&hl=nl&q=Onkelinx+Zandvoort+&btnG=Zoeken&meta=
- http://www.zoegenot.be/CD-roms-pedocriminels-Onkelinx.html
- http://www.google.be/search?q=Hof+van+Beroep+Antwerpen+Vervloesem&gbv=2&hl=fr&start=0&sa=N

Document: In 1990 wees rechter G. Van Craen de genaamde Wilfried Dekkers die in 1989 door de vzw Werkgroep Morkhoven bij de akties rond de isoleercellen in de Antwerpse kinderkliniek Good Engels het 'Niemandskind' werd genoemd, aan een zekere Alfred P. toe. Een maand later werd deze Alfred P. aangeklaagd wegens zedenfeiten met Wilfried D. Toen Alfred P. werd gearresteerd schreven de kranten dat de 'schandaalschreeuwer die samen met de vzw Werkgroep Morkhoven actie voerde rond het kinderziekenhuis, een kindermisbruiker was en dat heel de actie van de vzw Werkgroep Morkhoven op verzinsels was gebaseerd'.

11:25 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (6) | Tags: dewael |  Facebook |