28-05-09

Gevangenis Brugge: Open Brief aan Els Deloof, directrice


Marcel.dood.mail-4OPEN BRIEF

Gevangenis Brugge
Ter attentie van Els Deloof, directrice
Legeweg 200
8200 Brugge

aan els.deloof@just.fgov.be
datum: 28 mei 2009 00:06
onderwerp: typelinten, briefpapier en geld stortingen
ondertekend door yahoo.it

Aan de directrice van de gevangenis te Brugge

Geachte mevrouw Els de Loof,

Daar ik vernam dat de heer Marcel Vervloesem, sectie 35, kamer 62, 3 weken na aanvraag van typelinten en briefpapier bij de buitenkantine, deze nog steeds niet heeft ontvangen, zou ik u vriendelijk maar met urgentie uw hulp willen vragen bij het oplossen van dat probleem.

Ook werd aan de heer Vervloesem correct overgemaakt geld, waarbij ook zijn geboortedatum vermeld werd, naar verschillende verzenders teruggestuurd naar mijn weten zonder duidelijke reden. Hij riskeert hierdoor geen geld meer beschikbaar te hebben om telefoontjes te plegen en daar hij nog enkele dagen te leven heeft, zou ik het enorm appreciëren als daar morgen, 28 mei 2009, meteen iets aan gedaan zou worden.

Zeker van uw hulp, dank ik u alvast van harte,

Vriendelijke groet,

Claudia


Nederlandse Koningin houdt rekening met wat er in de kinderpornozaak Zandvoort en de Belgische gevangenissen gebeurt

----- Original Message -----

From: Archief KdK - Postbus@kabinetderkoningin.nl
To: Claudia (Italië)
Sent: Thursday, May 28, 2009 7:40 AM
Subject: Read: typelinten, briefpapier en geld stortingen

Your message

To: els.deloof@just.fgov.be
Subject: typelinten, briefpapier en geld stortingen
Sent: Thu, 28 May 2009 00:06:17 +0200

was read on Thu, 28 May 2009 07:40:09


Belgische justitieminister wil de zaken in de doofpot steken

Brussel, 28.5.2009 - De Belgische justitieminister Stefaan De Clerck die een 'menselijke justitie' op zijn website predikt; die in zijn Masterplan 2008-2009 'voor een gevangenisstructuur in humane omstandigheden' pleit; die bij de Nederlandse regering over zijn overbevolkte Belgische gevangenissen klaagt en die -tenslotte- zwaar zieke gevangenen tot hun laatste snik in de gevangenis opsluit, las het bovenstaand bericht over de gevangenis in Brugge ook.
Zijn adjunct-woordvoerdster Lieselot Bleyenberg, liet vandaag aan de franse journalist Serge Garde die de zaak Vervloesem mee opvolgt, in het Nederlands weten: 'Wij communiceren niet over de Heer Vervloesem'.

----- Original Message -----
From: De Clerck, Stefaan
To: Claudia
Sent: Thursday, May 28, 2009 8:21 AM
Subject: Gelezen: typelinten, briefpapier en geld stortingen

Uw bericht is gelezen op donderdag 28 mei 2009 8:21:32 (GMT+01:00)
Brussel, Kopenhagen, Madrid, Parijs.


declerck.286380LINKS:

- Werkgroep Morkhoven Skynet
- Kinderpornonetwerk Zandvoort
- Gerecht Turnhout
- Justitie Turnhout
- Open Brief Procureur-Generaal
- Jacobs Zicot Turnhout
- Onkelinx Turnhout
- Zoé Genot cd-roms Zandvoort
- Hof van Beroep Antwerpen - Vervloesem
- Kinderporno ondergronds
- België in VN-raad voor Mensenrechten
- Droit Fondamental - (French, English, Italian)
- http://pedopitchoun2.blogspace.fr
- Zandvoort case
- Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)

FOTO'S - AFBEELDINGEN:

° Marcel Vervloesem die in een echt mediaproces gedurende 11 jaar lang als 'laffe kindermisbruiker', 'zelfverklaarde kinderpornojager' en 'geesteszieke' aan de schandpaal werd genageld, werd op enkele maanden tijd een vijftal keren met spoed opgenomen en geopereerd. Tijdens zijn operaties in het AZ Sint Jan te Brugge werd hij ongeveer 20 dagen lang, dag en nacht met de afgebeelde ketting rond zijn enkel, aan zijn ziekenbed, de operatietafel, de medische toestellen, de rolstoel, de ziekenhuisbrancard vastgeketend terwijl er constant twee bewakers bij hem waren. Dat gebeurde ook wanneer hij bewusteloos was.

° Justitieminister De Clerck (CD&V - Vlaamse Christen Democraten).
De minister die over een 'menselijke justitie' spreekt, houdt geen rekening met de gezondheidstoestand van Marcel Vervloesem en met de gezondheidstoestand van zieke gevangenen in het algemeen (alhoewel hij zich steeds beklaagt over zijn 'overvolle gevangenissen').
Met de opsluiting van Marcel Vervloesem en andere zieke gevangenen, overtreedt de Clerck ondermeer artikel 5 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (door België mede onderschreven) dat bepaalt dat niemand onderworpen mag worden aan folteringen of aan een andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en waarin staat dat iedereen het recht heeft om menswaardig te worden behandeld.
Het is de verantwoordelijkheid van de overheid en op de eerste plaats van de minister van justitie om ervoor zorgen dat dit mensenrecht ten allen tijde wordt geëerbiedigd. Dat geldt zeker voor België dat zopas in de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties werd verkozen (België werd samen met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN Mensenrechtenraad verkozen omdat de Belgische minister van Buitenlandse Zaken Karel De Gucht in maart 2009 aan de Amerikaanse Staatssecretaris Hillary Clinton beloofde om ook enkele gevangenen uit Guantanamo in de Belgische overbevolkte gevangenissen op te sluiten...)