29-04-11

Arbi Zarmaev: problemen met Google

Wie via de zoekrobot Google naar ‘Arbi Zarmaev’ zoekt, zal nergens het bericht kunnen weervinden dat Arbi Zarmaev nu in vrijheid gesteld is. Ook de foto’s die, bij zijn vrijlating, aan de gevangenis van Brugge genomen werden, zijn niet weer te vinden via Google.

Wie de berichtgeving over de vrijlating van Arbi Zarmaev via Google wil weervinden, dient de zoekwoorden ‘Arbi Zarmaev vrij’ in te tikken.

Arbi Zarmaev (Alles)
Ongeveer 9.370 resultaten

Arbi Zarmaev vrij (Alles)
Ongeveer 1.610 resultaten 

Arbi Zarmaev De Clerck (Alles)
Ongeveer 4.110 resultaten
 

We hebben de laatste tijd ook weer problemen gehad met onze Google-email (werkgroepmorkhoven@gmail.com).  Onze code werd herhaaldelijk opgeëist. Onze klacht terzake bij Google bleef onbeäntwoord.  We werden er vervolgens van beschuldigd een ‘slapende account’ te hebben en men dreigde ermee om onze G-mail account te sluiten.

Het valt op dat deze problemen altijd opduiken als we rond zwaarwichtige dossiers werken zodat we ons afvragen of de Belgische Justitie die met minister De Clerck persoonlijk bij de zaak ‘Arbi Zarmaev’ was betrokken, soms mee achter deze nieuwe problemen zitten.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

22-04-11

Is Brugge Guantanamo?

prisonbruges.jpgLeo De Bock, woordvoerder Justitie, reageerde destijds met een persbericht op het artikel getiteld 'Is Brugge Guantanamo?' dat op 15.11.2008 in de krant De Morgen verscheen.

De Bock beweerde dat het artikel over de Afdeling Individuele Bijzondere Veiligheid (AIBV) in Brugge 'onheus en kwetsend was ten aanzien van het personeel en de gedetineerden van de afdeling'.

Verder stelde hij dat het artikel een 'onderhuidse geheel onterechte aantijging ten aanzien van de Directeur-generaal van het gevangeniswezen' bevatte waardoor een zeer onvolledig en daardoor onjuist beeld van het penitentiaire beleid gegeven werd'.

De situatie waarin de Tsjetjeense politieke vluchteling Arbi Zarmaev reeds enkele weken op de AIVB in de gevangenis van Brugge is opgesloten, bevestigt echter grotendeels het artikel dat in De Morgen verscheen.

Zowel de familieleden van Arbi Zarmaev (zijn vrouw, zijn zuster, zijn broer) als de Italiaanse geneesheer Giorgio Gagliardi die na heel wat formaliteiten Arbi Zarmaev door zijn halfduistere kooi van de AIVB mocht observeren, kunnen hiervan getuigen.

Ook de mensenrechtenactivist Imran Ejiev (Pax Christi) die Arbi Zarmaev eergisteren voor een eerste keer te spreken kreeg, kan -indien nodig- als getuige worden opgeroepen.

Het heeft dus geen enkel zin om te blijven doen alsof er niets aan de hand is in de AIVB van de gevangenis van Brugge.

Omdat Arbi Zarmaev gedurende 24 uren op 24 uren in een halfduistere kooi van nauwelijks 2 x 3 meter van de AIVB in de gevangenis van Brugge was opgesloten zonder dat hij enig contact met de buitenwereld had, en omdat zijn toestand op een bepaald moment kritiek was (algemene uitputting, geinfecteerde wonden, uitdrogingsverschijnselen, psychiatrische drugs, 's nachts om het kwartier met veel lawaai en fel licht wakker gemaakt,) werd er op 13.4.2011, een korte aktie voor de gebouwen van het Directoraat-generaal, gelegen op de Waterloolaan n° 76 te Brussel, gehouden.

Een week voordien had het secretariaat van het Directoraat-generaal van het Gevangeniswezen die door de onthaaldienst van het kabinet van minister De Clerck (Waterloolaan n° 115 te Brussel) vanwege het verzoek om dringende hulp, telefonisch was gecontacteeerd, telefonisch beloofd dat men 'de zaak zou onderzoeken' maar daarvan was weinig of niets te merken geweest.

27-02-11

Problemen met Geelse Huisvesting leiden tot zelfmoordpoging (2)

Herentals..jpg

Inzake de eis om de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen, zei burgemeester Jan Peeters (Sp.a) dat hij dit ‘door de juridische dienst van de gemeente zou laten bestuderen’.

Victor V., de man die de klachten wegens ‘misbruik’ en ‘folteringen’ tegen Marcel Vervloesem organiseerde, zetelt al jarenlang in het Sp.a-bestuur van Herentals. Hij zetelt ook al jarenlang in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij.

Een paar jaren geleden nam hij deel aan de verkiezingen en kreeg een 100-tal stemmen op zijn naam. Hij werd aangesteld tot gemeenteraadslid en benoemd tot voorzitter van de Herentalse Commissie ‘Veiligheid en Politie’. Hij vertegenwoordigt de Stad Herentals nu ook in een paar intercommunales.

Voor zijn aanstelling tot gemeenteraadslid met de benoemingen die erop volgden, zetelde hij dank zij het Herentalse Sp.a-bestuur in het bestuur van het OCMW te Herentals. Regelmatig gaf hij in de lokale weekbladen zoals Het Nieuwsblad (editie Herentals) zijn mening over de door hem aangeklaagde ‘zelfverklaarde pedojager Marcel Vervloesem’.

Victor V. die een paar jaren geleden met een andere man in het huweijk getreden is, heeft zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarige jongetjes op zijn naam staan. De feiten die in de PV’s vermeld staan, werden nooit onderzocht.

Ik schreef over de 30 PV’s van Victor V. herhaaldelijk naar procureur-generaal Christine Dekkers van het Hof van Beroep te Antwerpen (die thans op pensioen is) en de opéénvolgende ministers van Justitie, waaronder Stefaan De Clerck.   Mijn brieven bleven onbeantwoord.

Om te besluiten: Tijdens zijn verhoor in 2001 met de diensten van procureur Bourlet (zaak Dutroux), wees Marcel Vervloesem naar de kindermisbruiken te Amsterdam.  Hij gaf daarbij de namen van misbruikers en kinderkribben door.  Bourlet stuurde deze informatie echter naar de correctionele rechtbank van Turnhout die besloot om Marcel Vervloesem ook te vervolgen voor het ‘bezit van kinderporno’.   De informatie verdween in het strafdossier van Marcel Vervloesem.

Enkele weken geleden werd bekend dat er een 60-tal peuters in kinderkribben te Amsterdam verkracht en sexueel misbruikt werden.   Dat kindermisbruik had voorkomen kunnen worden indien de Belgische Justitie haar werk had gedaan en de Belgische autoriteiten niet al hun energie hadden gebruikt om, tesamen met de pers die thans moord en brand schreeuwt over het sexueel misbruik binnen de Kerk, de kinderpornozaak Zandvoort (88.539 slachtoffers) in de doofpot te stoppen.

Christel Breughelmans, ex-medewerkster van de vzw Werkgroep Morkhoven en wonende in de wijk Koninkrijk te Morkhoven die gisterennacht zelfmoord wilde plegen omdat ze door de Geelse Bouwmaatschappij met haar gezin en 80-jarige zieke moeder (na 3 jaar pesterijen) uit haar huis wordt gezet, ligt momenteel op de intensieve afdeling van het ziekenhuis te Herentals waar dat zij gereanimeerd werd.  Zij is terug bij bewustzijn. Men kan haar dus binnen enkele dagen gaan bezoeken.

AZ Sint-Elisabeth, Nederrij 133, 2200 Herentals /onthaal@azherentals.be / Opnamedienst: 014/ 24 61 16, 014/24 61 11, fax. 014/24 61 26 / Openingsuren onthaal: maandag t/m zondag van 7.00 u tot 21.00 u.

Afbeelding: De Stad Herentals verspreidt momenteel een Vragenlijst communicatiebeleid stadsbestuur | Herentals.  Is de vragenlijst enkel voor het ‘imago’ van de Stad Herentals bedoeld ?

Problemen met Geelse Huisvesting leiden tot zelfmoordpoging (1)

Herentals.jpg

Sommige katholieken zijn woedend omdat de pers ons heeft doen geloven dat kindermisbruiken en andere sexuele misbruiken vooral en bijna uitsluitend binnen de Kerk voorkwamen.

Het is misschien goed dat die beerput binnen de Kerk geopend werd. Maar de pers vergeet erbij te melden dat zij de kinderpornozaak Zandvoort door middel van een jarenlange campagne (al dan niet in opdracht van…) mee heeft doodgezwegen en dat dit ten koste is gegaan van vele mensenlevens.

En met ‘mensenlevens’ bedoel ik niet alleen Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven en Gina Bernaer-Pardaens die op zoek was naar de verdwenen Manuel Schadwald en die- na eindeloze problemen met haar telefoon en een reeks doodsbedreigingen – omkwam tijdens een nachtelijk ‘ongeval’.

Enkele uren voor haar dood heb ik Gina nog gesproken maar er was zoveel geluid op de telefoonlijn dat we ons gesprek moesten afbreken.

Tijdens de acties van de vzw Werkgoep Morkhoven werd de telefoonverbinding op eenzelfde manier verstoord.

Ik probeerde Gina nog een brief van justitieminister De Clerck door te zenden (die toen ook al justitieminister was) waarin hij mij antwoordde op mijn vraag inzake de talrijke problemen die wij met telefoon en briefwisseling ondervonden, maar dat ging niet. De faxlijn bleek geblokkeerd te zijn.

Toen ik de brief naar Marcel Vervloesem van onze vereniging faxte, was er echter geen enkel probleem. Enkele uren nadien was Gina overleden. Dat gebeurde toen zij in een zekere paniek naar haar vriendin was gereden. Ook haar computer was immers volledig geblokkeerd.

Ik heb nog een afscheidsbrief van Gina liggen. Die schreef ze kort voor haar dood.

Een dikke maand voor haar dood werd Gina in opdracht van een bepaalde procureur-generaal verhoord in verband met de verdwijning van Manuel Schadwald. Na een verhoor van 3 uur lang zei Gina dat ze het verhoor ‘zeer agressief en intimiderend’ vond.

De ouders van de verdwenen Manuel Schadwald werden destijds door justitieminister De Clerck op zijn kabinet ontvangen. De Clerck had toen in een interview met een nederlandse krant enkele lovende woorden over de onderzoeken van de vzw Werkgroep Morkhoven alhoewel hij de gewoonte had om in antwoord op de vragen die hem in het parlement gesteld werden, de vzw Werkgroep Morkhoven af te breken.

Gisterennacht wilde een vrouw uit Noorderwijk (Morkhoven, Herentals) die met haar gezin en 80-jarige zieke moeder door de Geelse Bouwmaatschappij op straat wordt gezet, zelfmoord plegen.  Zij werkte destijds voor de vzw Werkgroep Morkhoven en is goed bevriend met Marcel Vervloesem (onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort) die ook woonachtig was in deze wijk.

De uit-huis-zetting volgde op een jarenlange campagne van enkele buren die blijkbaar op de steun van de wijkagent mochten rekenen. Tijdens deze campagne werd er een petitie tegen de vrouw en haar gezin opgestart waarbij zij van ‘geluidsoverlast’ werd beschuldigd zonder dat dit door de politie werd vastgesteld en er een PV van werd opgemaakt.

Marcel Vervloesem werd een jaar geleden door de Geelse Bouwmaatschappij ook uit zijn sociale woning (in dezelfde wijk) gezet.  Ook hij was het slachtoffer van een lastercampagne van enkele mensen uit de wijk die een petitie hadden opgestart waarin zijn uit-huis-zetting en de verwijdering van de vzw Werkgroep Morkhoven van het Internet werd geëist.

De petitie tegen Marcel Vervloesem die door een bende van tien man werd getekend, werd zelfs binnen de Herentalse gemeenteraad besproken op verzoek van een Herentals CD&V-gemeenteraadslid, wonende in Noorderwijk (Morkhoven).

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (Sp.a) zei dat het ‘goed zou zijn voor het imago voor Herentals en omstreken’ dat Marcel Vervloesem een woonverbod zou krijgen in Morkhoven. Hij zei dat nog voor dat Marcel Vervloesem door het Hof van Beroep te Antwerpen veroordeeld werd.

Afbeelding: De Stad Herentals verspreidt momenteel een Vragenlijst communicatiebeleid stadsbestuur | Herentals .  Is de vragenlijst enkel voor het propere ‘imago’ van de Stad Herentals bedoeld ?

27-06-10

Bedankje Skynet (2)


We wensen de Klantendienst van Belgacom-Skynet nogmaals te danken voor het min of meer terug in orde brengen van deze blog en voor de verbeteringen aan de blog http://humanrights-droitsdelhomme-mensenrechten.skynetblogs.be/ die bijna volledig gehackt was (voor zover dat we dit op onze computer konden vaststellen gezien er ook technieken bestaan om bijvoorbeeld berichten of illustraties van iemands computerscherm te laten verdwijnen terwijl die voor de andere Internetters zichtbaar blijven).

We zullen met deze verbeteringen rekening houden omdat we er op een constructieve wijze vanuit blijven gaan dat problemen er nu éénmaal zijn om opgelost te worden. Dat geldt zowel voor de problemen op individueel vlak als voor de problemen die zich op nationaal en internationaal politiek vlak voordoen. Dit laatste is zeker van toepassing voor de mensenrechten die universeel en ondeelbaar zijn en dus door iederéén dienen gerespecteerd te worden.

12:13 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: oplossing zoeken, problemen, skynet, blogs |  Facebook |

24-06-10

Problemen met onze skynetblog 'Human Rights Belgium'


DeClerck1
De foto van Minister De Clerck bleek na publikatie op deze site, niet meer zichtbaar te zijn.

-----------------

Brussel, 24 juni 2010

Directie Skynet

Geachte Heer,

Betreft: klacht bij Skynet

Ik heb reeds een week lang problemen met deze skynetblog.

Foto's die gedesactiveerd worden. Artikels die nu blijken te verdwijnen. De onmogelijkheid om nog bepaalde zaken te publiceren.

Er zijn ook zaken over de Werkgroep Morkhoven verdwenen (ondermeer de foto van het ziekenhuisbed waaraan Marcel Vervloesem van onze vereniging gedurende 591 uren vastgeketend lag gedurende zijn operaties). 
Dat zou erop kunnen wijzen dat de Belgische justitiediensten te Brussel en de federale politie die zopas de website van Prinses Jacqueline de Croÿ bezocht, weer mee achter de zaak zitten.
Het is trouwens ook zo dat Marcel Vervloesem al maandenlang met nierproblemen kampt die tot een niercrisis en een blijvende nierdialyze (toestel) kunnen leiden. Zijn benen en voeten zijn al maandenlang opgezwollen van het water, in die mate dat, als je op het been drukt, je vingerafdruk er gewoon in blijft staan.
Ik schreef hierover reeds een 20-tal keren naar justitieminister Stefaan De Clerck en zijn diensten maar die schijnen er een soort plezier in te vinden.
Zij beäntwoorden mijn brieven niet en de situatie blijft onveranderd.
Ik heb de minister en zijn diensten ook reeds een 20-tal aangeschreven inzake de briefwisseling van Marcel Vervloesem die al 2 jaar lang regelmatig geblokkeerd wordt zonder dat er een oplossing wordt gevonden. Brieven van het ziekenfonds die verdwijnen, brieven van professor Cosyns en de Universitaire kliniek te Antwerpen die verdwijnen, brieven van vrienden met foto's die verdwijnen, enzoverder.

En dan is er het probleem met de transferts.
Marcel Vervloesem is reeds tien keer getransfereerd naar een andere gevangenis (Leuven, Sint-Gillis, Hasselt) en telkens zijn deze transferts verkeerd gelopen. De 9 keren dat hij naar de gevangenis van Hasselt getransfereerd werd, gebeurde telkens voor een zitting van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen die amper een uurtje duurde.
Maar telkens als hij naar de gevangenis van Hasselt wordt getransfereerd, loopt alles in het honderd. Marcel Vervloesem blijft, in tegenstelling tot alle andere gevangenen die na een week reeds terug naar hun gevangenis van herkomst gebracht zijn, gedurende soms 4 weken in de gevangenis van Hasselt vastzitten. Het komt eigenlijk neer op een isolatie en betekent een ware foltering voor hem maar, zoals gezegd, zijn er bepaalde diensten in Brussel die daar plezier in scheppen. Het zijn misschien de personen die ook een pervers plezier beleven aan het misbruiken van kinderen en die betrokken zijn in de kinderpornozaak Zandvoort die door Marcel Vervloesem werd onthuld. Misschien zijn het dezelfde personen die verantwoordelijk zijn voor de verdwijningen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het justitiepaleis te Antwerpen en van de ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem op het gerechtshof te Turnhout. Verdwijningen die door de Minister en zijn diensten worden dichtgedekt.
Telkens Marcel Vervloesem 4 weken lang in de gevangenis van Hasselt geisoleerd wordt, verliest hij het contact met gedetineerden en de cipiers van de gevangenis van Turnhout; worden zijn brieven achtergehouden omdat hij zich op een ander adres bevindt; heeft hij problemen met te schrijven en te telefoneren omdat zijn geld op de rekening van de gevangenis van Turnhout blijft staan; heeft hij problemen met zijn bezoek omdat de mensen niet weten wanneer hij precies naar de gevangenis van Turnhout terugkeert; wordt het bezoek (zoals dat bij ons in de gevangenis van Sint-Gillis gebeurde) onverwachts geweigerd omdat men 'geen bewijs van goed gedrag en zeden kan voorleggen' en de gevangenisreglementen en bezoekregelingen plotseling 'overal verschillend zijn'; wordt hem de nodige medische verzorging (hart, suikerziekte, nieren,) ontzegd; windt hij er zich zodanig door op dat hij er nog zieker van wordt en ook vaak depressief is; worden de beslissingen van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen die vrij positief te noemen zijn, op een geraffineerde manier teniet gedaan; wordt hij op een andere cel geplaatst als hij na 4 weken terug in de gevangenis van Turnhout arriveert, waardoor mensen weer niet in staat zijn om hem te schrijven en er opnieuw brieven kunnen worden achtergehouden; neemt het weer verschillende dagen in beslag voordat alles in de gevangenis van Turnhout weer geregeld is, enzoverder, enzoverder.
We begrijpen dat de personen die Marcel Vervloesem sinds 2006 een spreekverbod met de pers hebben opgelegd - naast het sadistisch genot dat zij beleven aan het mishandelen en folteren van zieke gevangenen - blijven hopen dat Marcel Vervloesem in de gevangenis sterft maar wij vinden de goedkeuring ervan door Minister De Clerck zelf, die de 'rechtvaardigheid' en 'menselijkheid' preekt, een ministerschap onwaardig.
De Minister gedraagt zich als een medeplichtige misdadiger door dergelijke zaken toe te staan.

In de hoop dat de problemen met onze skynetblog snel opgelost geraken, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. Omdat deze feiten zeer ernstig zijn en we niet meer op onze skynetblog blijken te kunnen rekenen, zenden we deze brief rond, zullen we hem laten vertalen en zullen we hem overal publiceren.


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Foto: Minister Stefaan De Clerck (Vlaamse Christen-Democraten, CD&V)

 

13:00 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: skynetblog, problemen, onze skynetblog, human rights belgium |  Facebook |

22-11-09

Problemen Belgische gevangenissen: Open Brief Minister De Clerck


prison_vivonne

Alle middelen zijn blijkbaar goed genoeg om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken en de zwaar zieke akievoerder Marcel Vervloesem in de gevangenis te laten overlijden. Ook psychische en lichamelijke folteringen worden daarbij aangewend. Zij maken deel uit van het Belgische gevangenissysteem waarbinnen een dode minder of meer van geen enkel belang is voor de Minister van Justitie.

-----

Brussel, 22 november 2009

De heer Stefaan De Clerck
Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

 

Geachte Heer Minister,

Betreft: wanpraktijken PSD's - briefwisseling gedetineerden - dossier Vervloesem


Ik hoop dat u ons schrijven van 18.11.09 en 20.11.09 goed hebt ontvangen.

In tegenstelling tot wat het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen in haar brief aan de heer Vervloesem mededeelde, werd er in de zaak Vervloesem geen onderzoek gevoerd naar de werking van de psycho-sociale dienst  (PSD) van de gevangenis van Turnhout. 

Noch de heer Vervloesem, noch zijn advocaat, werden gehoord.

Dat is nochthans nodig voor een onderzoek.

De Commissie van Toezicht die moet toezien op de reglementaire behandeling van gevangenen, verzamelde immers ook getuigenissen van gevangenen inzake de gebeurtenissen in de gevangenissen te Vorst op 22.9.09 en 30.10.09 alhoewel die door de politiechefs en justitieverantwoordelijken in vraag worden gesteld en u de nadruk kan leggen op de veiligheid binnen de gevangenissen.

Sinds hij door Erwin Boosten van de PSD van de gevangenis van Turnhout werd uitgekafferd omdat hij, via onze publicatie op het Internet, kritiek durfde te uiten op de werking van de PSD's, en sinds zijn 7 dagen durende opsluiting in een onverluchte isoleercel die zijn ernstige hart- en suikerziekte zeker niet ten goede zijn gekomen, heeft de heer Vervloesem niemand meer gezien of gehoord van de PSD.

Mag ik u verzoeken om het dossier dat van levensbelang is voor de heer Vervloesem, door uw diensten te laten deblokkeren en uw pleidooi voor een 'menselijke en rechtvaardige justitie' ook in de praktijk om te zetten ?

Zoals u in bijgevoegde publicatie kan lezen, zijn er in de gevangenis van Turnhout nu problemen met de briefwisseling van de heer Vervloesem en andere gedetineerden.

De voornoemde problemen blijken zich ook in de andere gevangenissen voor te doen.
Dat komt omdat de PSD's en directies van de gevangenissen, van overheidswege de toelating krijgen om de gevangenisreglementeringen en wettelijke voorschriften zonder meer te overtreden.

In de hoop dat u ook rekening wenst te houden met mijn schrijven van 18.2.2009 waarin ik u reeds gedetailleerd informeerde over de PSD-problematiek in het dossier Vervloesem, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,


hoogachtend,

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

 

------------

Onze publicatie op http://madbello.nl/?p=6793&cpage=1#comment-74217 :

Marcel Vervloesem van onze vereniging heeft sinds zijn 7 dagen durende opsluiting in de isoleercel, niemand meer gezien van de psycho-sociale dienst (PSD). Dat is niet zo verwonderlijk omdat de PSD's van de gevangenissen van Brugge en Turnhout al meer dan een jaar lang zijn dossier volledig blokkeren, medische dossiers achterhouden en zelfs gegevens uit de uitgesproken vonnissen vervalsen zodat de strafuitvoeringsrechtbank zich negatief uitspreekt over zijn verzoeken inzake penitentiair verlof enzoverder. Enkele maanden geleden protesteerde een jonge gevangene in de gevangenis van Turnhout, zoals de zwaar zieke Marcel Vervloesem, ook tegen de wanpraktjken van de PSD. Hij werd metéén in een isoleercel opgesloten waar dat hij zichzelf verhing. Er werd door de Minister van Justitie geen onderzoek bevolen in deze zaak. De genaamde Erwin Boosten, psycholoog van de PSD van de gevangenis van Turnhout, dreigde er enkele weken geleden mee dat hij er 'persoonlijk voor zou zorgen dat bepaalde briefwisseling van Marcel Vervloesem zou worden geblokkeerd' en 'bepaalde bezoeken zouden worden geweigerd'. Een paar maanden geleden verdwenen er ook een tiental namen uit de bezoekerslijst van Marcel Vervloesem uit de gevangeniscomputer. De namen werden na een schrijven aan de Minister van Justitie teruggeplaatst maar een onderzoek in deze zaak bleef uit. Merkwaardig in deze zaak is het feit dat het Directoriaat-generaal van het Gevangeniswezen in een brief die Marcel Vervloesem moest lezen en voor 'gelezen' moest aftekenen, haar 'volste vertrouwen' uitsprak in Erwin Boosten en daarbij verklaarde dat 'een grondig en diepgaand onderzoek had uitgewezen dat alles reglementair was verlopen' terwijl er geen onderzoek is geweest en Marcel Vervloesem en zijn advocaat zelfs niet gecontacteerd werden. Sinds een paar weken wordt de briefwisseling van Marcel Vervloesem weer bijna volledig geblokkeerd en de PSD liet in haar negatief verslag aan de strafuitvoeringsrechtbank weten dat Marcel Vervloesem 'familie-verlaten' was en 'veel minder bezoek kreeg dan voordien'. Op die manier wil men de indruk geven dat niemand nog om hem geeft zodat de rechter het negatief advies van de PSD zonder problemen mede kan onderschrijven. 'Scheiding der machten' noemen ze dat in België. De celgenoot van Marcel Vervloesem stelde vast dat alle brieven naar zijn vriendin toe tevens werden geöpend. Minister van Justitie Stefaan De Clerck werd, zoals in het geval van de PSD's, reeds maanden geleden van deze onregelmatigheden op de hoogte gebracht maar gaat blijkbaar stilzwijgend akkoord met deze handelswijze. De vzw Werkgroep Morkhoven informeert thans ook de Nederlandse politici over de wijze waarop de Belgische gevangenen worden behandeld zodat deze achteraf niet kunnen beweren dat zij 'van niets wisten' als deze wanpraktijken zich in de gevangenis van Tilburg herhalen. 

De PSD's zijn justitiediensten die gevangenen zogenaamd moeten begeleiden in hun terugkeer naar de samenleving toe.

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


22-10-09

Gevangenis Turnhout: Open Brief aan Minister De Clerck


Gevangenis van Turnhout: Brief aan Minister De Clerck

Donderdag, 22 oktober 2009
By Jan Boeykens

zandvoortfotos

 

Brussel, 22 oktober 2009

 
Minister van Justitie Stefaan De Clerck
Waterloolaan 115
1000 Brussel
 

Geachte Heer Minister,

Betreft: behandeling zieke gevangenen - Psycho Sociale Diensten - dossier Vervloesem

 

Ik wijs U al maandenlang op de werking van de Psycho Sociale Diensten (PSD's) in de gevangenissen en het feit dat U en/of Uw administratie niet in staat zijn om om deze in goede banen te leiden.

De manier waarop het dossier van ons verenigingslid Marcel Vervloesem wordt 'afgewerkt' is daar het zoveelste bewijs van. 

Zoals U weet werd het dossier van de heer Vervloesem maandenlang door de Psycho Sociale Dienst (PSD) van de gevangenis van Brugge en Uw Penitentiaire Gezondheidsdienst (door ondermeer het achterhouden van medische rapporten)  geblokkeerd.  

De PSD van de gevangenis van Turnhout schuift sinds drie maanden steeds de schuld af op de PSD te Brugge maar blijkt nu zelf het dossier van de heer Vervloesem al maandenlang onder Uw toeziend oog te blokkeren.

De PSD van Turnhout is ook al sinds 4 augustus 2009 in het bezit van het rapport van het team van professor-psychiater Cosyns van de Universitaire Instelling te Antwerpen dat voorzag in een ambulante behandeling. Toch deed zij er niets mee.

Enkele maanden geleden verklaarde het personeelscollege van de gevangenis te Turnhout, in aanwezigheid van de heer Vervloesem en zijn advocaat, nochthans dat de ambulante behandeling door het team van Cosyns gewoon kon uitgevoerd worden. Maar ook daarna gebeurde er niets.

Telkens er achter werd gevraagd, verklaarde de PSD van Turnhout dat professor Cosyns 'nog niet had geäntwoord' of 'op verlof was gegaan'.  Het betrof hier waarschijnlijk een soort groepsverlof omdat de PSD die niets deed er zelfs niet eens in slaagde om het team van professor Cosyns te contacteren.

Kortom, iedere verontschuldiging was goed genoeg om niets in dit dossier te moeten ondernemen en de zaken op de lange baan te schuiven.

Enkele dagen geleden ontving de heer Vervloesem dan een schrijven van de directie van de gevangenis van Turnhout waarin zij de PSD tot spoed aanzette en zij zelfs bepaalde data voorzag waartegen de PSD moest klaar zijn met haar dossiers.

De PSD heeft echter reeds zolang gewacht dat zij tegen die data haar dossiers niet meer kan afmaken en dat de strafuitvoeringsrechtbank niet anders meer zal kunnen doen dan, zoals dit in het verleden steeds gebeurde, negatief te adviseren.
Daardoor worden de zaken weer voor een half jaar tot een jaar uitgesteld en wordt de toestand uitzichtloos voor de nog steeds zwaar zieke Vervloesem (kanker, hartziekte, suikerziekte, nieren die voor 50% werken, meer dan 20 operaties en spoedopnames enzoverder) die helemaal niet in Uw volgepropte gevangenissen met 'menselijke structuren' thuishoort.

Gisterenmiddag werd Marcel Vervloesem plotseling op het bureau van de 28-jarige psycholoog Erwin Boosten van de PSD van Turnhout geroepen die grotendeels verantwoordelijk is voor de huidige gang van zaken.

Die viel woedend uit en riep dat:
- alle verzoeken van Vervloesem zouden afgewezen woren.
- de brief van professor Cosyns in verband met het ambulante begeleidingsplan en ‘vergissing’ was (vandaar dat hij waarschijnlijk drie maanden lang iederéén aan het lijntje hield en de 'vergissing' juist twee dagen voor dat de zaken met het team van Cosyns geregeld zouden worden, opmerkte)..
- een verlofregeling bij Prinses Jacqueline de Croÿ te Brussel niet kan doorgaan omdat deze ‘niet betrouwbaar’ is.
- het rapport van het sociaal onderzoek (waarvan noch Marcel vervloesem noch zijn advocaat een kopie ontvingen) had uitgewezen dat de benedenverdieping van het huis van Prinses de Croÿ ‘door mensen werd bewoond die weinig betrouwbaar zijn’ (dit is pure onzin omdat de justitieassistente die het sociale onderzoek voerde, heeft deze mensen die reeds een paar maanden geleden vertrokken zijn, echter nooit gezien of gesproken).
- de toneel- en filmacteur Jo Reymen ‘onbetrouwbaar’ is.
- deze mensen ‘naar de psychiater moesten gaan’.
- hij op een inmiddels door Skynet gesloten skynetblog had gelezen dat dochter Wendy Vervloesem ‘niet deugde’ (de Werkgroep Morkhoven weet echter dat de verhalen waarop Erwin Boosten zich baseert nooit op het Internet gepubliceerd werden en dat deze informatie hem waarschijnlijk privé door de vroegere aanklager/blog-eigenaar die zich in een e-mailtje beloofde te zullen wreken, werd toegezonden).
- Vervloesem eerst een lange therapie, zonder verlof en uitgaansdagen, binnen de gevangenis moest volgen.
- de gezondheidstoestand en ziektes van Vervloesem niets terzake deden omdat ‘er heel wat zieke gevangenen waren die in de gevangenis stierven’.
- U als Minister van Justitie en de directie van de gevangenis van Turnhout, niets in deze zaak hebben te zeggen.
- hij en psychiater Delander de enigen waren die beslisten (zonder iets te beslissen).
- men nog 100.000 brieven mocht sturen maar dat dit niets aan de zaak zou veranderen.
- de Voorlopige Invrijheidstelling (VI) en verlofregelingen niet aan bod zouden komen omdat de zaak ‘te media-geladen’ is (deze woorden stonden ook in het uitgelekt rapport van uw diensten te lezen).
- Vervloesem verplicht is om de door hem geschreven en overhandigde boeken te lezen.
- Vervloesem (terwijl er nog een procedure voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens loopt) de beschuldigingen, ook diegene waarvoor hij vrijgesproken werd, 'het best kan bekennen'.
- Vervloesem zijn verloven en uitgaansdagen nu door zijn contact met de ’schurken van buiten’ wel mag vergeten.
- advocaat Raf Jespers een onkundige advocaat is die beter voor de negers in Zaïre kan gaan werken.
- hij er persoonlijk voor zal zorgen dat de brievenschrijvers hem niet meer kunnen bezoeken.
- de 591 folterende uren die Vervloesem tijdens zijn operaties geboeid in het ziekenhuis doorbracht, niets betekenen omdat de 'andere gevangenen ook worden geboeid’
- Vervloesem nu kan zien wat er van komt door te blijven omgaan met de mensen die hem ondersteunen.
- hij er persoonlijk voor zal zorgen dat er geen brieven meer zullen binnenkomen (dat heeft veel weg van een afrekening).
- Vervloesem 'maar naar zijn vrienden en konsoorten moet blijven lopen indien hij hoopt dat dit iets zal oplossen'.

Uiteindelijk slingerde Erwin Boosten Marcel Vervloesem nog een boek naar het hoofd toen deze zijn kantoor verliet.

In de hoop U bij deze opnieuw voldoende geinformeerd te hebben, en in afwachting van Uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

 

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
nr. 443.439.55
Tel: 0032 (0)2 537 49 97
WerkgroepMorkhoven@gmail.com
postmaster@droitfondamental.eu

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
http://www.droitfondamental.eu/

PS. Om de ernst van de situatie van de heer Vervloesem nogmaals te onderstrepen zend ik U in bijlage opnieuw een kopie van de lijst met de meer dan 20 operaties en spoedopnames van de heer Vervloesem:

1) kwaadaardige kanker - St H. Hart Lier - 2 keer
2) nieren - 5 keer - Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas - 2 keer - 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 - H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 - UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville - StElisabeth Herentals - 11 keer
7) nierblok - Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven - 2 keer
8) hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden - 3 keer
9) intensieve, diabetische blok - H. Hartziekenhuis Lier - 4 keer
10) nierblok - H. Hartziekenhuis Lier - 1 keer
11) hartkijkoperatie - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
12) nierdyalyse - AZ Sint Jan Brugge - 5 keer
13) inwendige bloeding - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
14) operatie kijkwonde - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes - AZ Sint Jan Brugge - 1 keer
16) intensieve spoed, cardio - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) - Sint Elisabeth Turnhout - 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma - Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals - 1 keer
19) hartoperatie - AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de PSD te voorkomen.

De opnames en operaties in het AZ Sint-Jan te Brugge en Sint-Elisabethziekenhuis te Turnhout vonden plaats tijdens de inmiddels 12 maandenlange opsluiting van de heer Vervloesem in de gevangenissen te Turnhout en te Brugge

Kopie: Marcel Vervloesem, Wendy Vervloesem, Mter Raf Jespers, Commissies Justitie, kamerleden, pers,