27-01-12

Un chasseur de pédophiles 'autoproclamé' en prison...

marcel vervloesem,werkgroep morkhoven,réseau zandvoortToutes les journaux belges qui aident à étouffer l'affaire pédocriminelle de Zandvoort (90.000 victimes) parlent dans leur campagne contre Marcel Vervloesem et le Werkgroep Morkhoven, qui dure déjà 14 ans, d'un 'chasseur de pédophiles autoproclamé'.

Les réseaux pédocriminels et la Justice belge qui veulent à tout prix, étouffer l'affaire Zandvoort et veulent même meurtrier Marcel Vervloesem comme c'était déjà le cas avec les témoins dans l'affaire Dutroux, ont toujours utiliser cette expression un peu stupide, contre Marcel Vervloesem. Ils sont toujours été furieux pour le fait que Marcel Vervloesem et le Werkgroep Morkhoven menaient leurs propre enquêtes, et avec de bons résultats ;)

-----------------

Marcel Vervloesem (59 ans), qui s'était proclamé après l'affaire Dutroux "chasseur de pédophiles", est suspecté d'avoir violé son neveu et se retrouve à nouveau derrière les barreaux, rapporte vendredi De Standaard.

M. Vervloesem s'était fait connaître en lançant un groupe de travail à Morkhoven (province d'Anvers) consacré à la chasse aux pédophiles, avant d'être finalement lui-même mis en cause dans ce type d'affaires. La cour d'appel d'Anvers l'avait condamné en 2008 à quatre ans de prison pour abus sexuel sur mineurs. Au printemps 2010, l'homme avait été relâché sous conditions. Il vivait alors à Turnhout mais aurait encore abusé de son neveu de 17 ans récemment, explique le quotidien. "Nous ne mettons pas la version de la victime en doute", a indiqué le parquet de Turnhout. Marcel Vervloesem lui-même dément. (belga)

20/01/12 07h44
http://www.7sur7.be/7s7/fr/1502/Belgique/article/detail/1...

------

Soutenez la lutte contre la pédo-mafia et écrivez Marcel Vervloesem:

Gevangenis Turnhout, t.a.v. Marcel Vervloesem, Cel 139, 2300 Turnhout.

Lui demandez ou il a reçu votre lettre (parce qu'aux prisons belges la correspondance est parfois bloquée)

Le Werkgroep Morkhoven sur Facebook, si le lien n'est pas bloqué par la Justicehttps://www.facebook.com/groups/200250393321072/

19-01-12

Belgische justitie: kinderpornozaak Zandvoort in een nieuwe fase !

werkgroep morkhoven,nieuwe klachten,kinderporno,sexueel misbruik,zaak zandvoort

 

Het begint langzaam te vervelen.  Marcel Vervloesem die, met de Werkgroep Morkhoven, het kinderpornonetwerk Zandvoort (90.000 slachtoffers, waaronder zelfs baby’s) onthulde, werd nu aangeklaagd door zijn bijna 18-jarig neefje dat goede contacten scheen te hebben met Marcel Vervloesem's halfbroer Victor Vervloesem.

Deze laatste heeft een 30-tal ononderzochte processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes op zijn naam staan en stapte in 1998, juist nadat de kinderpornozaak internationaal nieuws werd, met zijn vrienden (die bijna allemaal een strafblad hebben) naar Het Nieuwsblad en VTM.
In de lokale café-dancing Berkenmus waar Victor Vervloesem toen als nacht-barkeeper werkzaam was, beweerden ze tegenover de VTM-verslaggevers van het programma Telefacts dat ze 30 of 40 jaar voordien door de aktievoerder waren aangerand.

Zoals toen het geval was, verschenen de wilde verhalen over 'aanranding' en 'verkrachting' ook nu weer eerst in Het Nieuwsblad.  De ongecontroleerde verhalen van Marcel Vervloesem's neefje dat bijlange na geen onbeschreven blad is (drugsmilieu, tussenkomsten van de politie bij slagen en vernielingen in zijn moeder's huis,) werden ook nu weer gevolgd door een klacht bij de politie zodat de Justitie van Turnhout, de onmiddellijke aanhouding van Marcel Vervloesem kon bevelen.  Ook de oude mediacampagne tegen Vervloesem en de Werkgroep morkhoven waarbij de kinderpornozaak Zandvoort steeds werd verzwegen, werd uit de oude doos gehaald.

De moeder van Marcel Vervloesem's neefje (een zuster van Marcel Vervloesem die hij 20 jaar geleden uit een psychiatrische instelling wist te bevrijden), scheen, zoals alle aanklagers in het verleden, goede contacten te onderhouden met Vervloesem's halfbroer-aanklager Victor Vervloesem.

Kort na Marcel Vervloesem’s voorwaardelijke invrijheidsstelling zo'n twee jaar geleden, ontvingen Jan Boeykens en prinses Jacqueline de Croÿ van de Werkgroep Morkhoven, verschillende nachtelijke telefoons met doodsbedreigingen. Zij veronderstelden dat die uit de kringen van Victor Vervloesem kwamen omdat men zich daar niet kon neerleggen bij de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem. Jan Boeykens en prinses Jacqueline de Croÿ dienden hiervoor een klacht in bij de politie. Zij gaan nu informeren wat er met deze klachten gebeurde en of zij wel grondig onderzocht werden door Justitie.

Marcel Vervloesem heeft al 4 jaar lang een spreekverbod met de pers. De Justitie legde hem 2 jaar geleden een contactverbod met zijn vrienden van de Werkgroep Morkhoven op terwijl deze mensen hem 12 jaar lang gesteund hebben en hem gedurende 2 jaar lang, iedere week in de gevangenis gingen opzoeken. Justitie legde Vervloesem 2 jaar geleden tevens het verbod op om mee te werken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden terwijl iederéén in België het grondwettelijk recht heeft om deel uit te maken van een vereniging.  Hij mocht ook niet zonder toestemming naar het buitenland reizen omdat men vreesde dat hij kongressen zou bijwonen.  Het script van het boek over zijn leven en akties met de Werkgroep Morkhoven, werd enkele dagen geleden door Justitie in beslag genomen.    

Marcel Vervloesem verkeert reeds geruime tijd in een zeer slechte gezondheidstoestand en diende einde vorig jaar, wekenlang de ziekenhuizen af te lopen voor allerlei onderzoeken en behandelingen.

De Werkgroep Morkhoven wacht nu af wat de onderzoeksrechter met de nieuwe klachten zal aanvangen en vraagt zich af of de rechter bereid zal zijn om de klachten die enkel op de verhalen van het neefje in Het Nieuwsblad gebaseerd zijn, grondig te onderzoeken. De Werkgroep is immers van mening dat er ernstig rekening moet gehouden worden met een valse klacht en een afrekening vanuit zekere middens.
---

Foto: Manuel Schadwald die in het prostitutiemilieu verdween zonder een spoor achter te laten. Gina Bernard-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven onderzoek voerde naar deze vreemde verdwijning, kwam destijds, na maandenlange doodsbedreigingen, om tijdens een mysterieus nachtelijk ongeval. De ouders van Manuel Schadwald werden destijds ontvangen door de voormalige justitieminister Stefaan De Clerck die er zich met enkele krachtige uitspraken van afmaakte.

Ondersteun de strijd tegen de pedo-maffia en schrijf naarMarcel Vervloesem die nog steeds zwaar ziek is:Gevangenis Turnhout, t.a.v. Marcel Vervloesem, Cel 139, 2300 Turnhout
En vraag hem of hij uw brief ontvangen heeft (want in de Belgische gevangenissen wordt de correspondentie soms achtergehouden)
Werkgroep Morkhoven op Facebook indien de Belgische Justitie de link niet blokkeert: https://www.facebook.com/groups/200250393321072
Marcel Vervloesem op Facebook: https://www.facebook.com/marcel.vervloesem


14-06-11

Morkhoven Group demands a solution for Libya

Werkgroep Morkhoven (Morkhoven Group) which still works about the international Zandvoort childporn network (88.539 victims), which was covered up by the authorities, want also defend the rights of the minorities and the right of self determination. The Group protests strongly against the NATO bombings of Libya that hits the entire Libyan population and looks for a solution to the problems in Libya, which were largely created by the mass media.

http://youtu.be/P3ydc9lbluQ

01-01-11

Werkgroep Morkhoven: Beste wensen voor 2011 !

cd-roms.jpgDe leden van de vzw Werkgroep Morkhoven wensen iederéén het beste voor 2011 !

De strijd gaat verder en we blijven werken totdat er klaarheid gekomen is in de kinderpornozaak Zandvoort en de 30 processen-verbaal met zedenfeiten van de man die de klachten tegen Marcel Vervloesem in 1998 (na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort) organiseerde. We eisen ook dat Minister De Clerck alle weggestoken gegevens in het strafdossier van Marcel Vervloesem die van het 'bezit van kinderporno' werd beticht, aan de Nederlandse Justitie worden overgemaakt. Niet meer, en niet minder.

zandvoort_warmerdam_NL_4.gif

Marcel Vervloesem die een spreekverbod met de pers, met de vrienden van zijn vereniging en met de verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, kreeg opgelegd: http://www.facebook.com/pr

ofile.php?id=100001832432030#!/profile.php?id=100001832432030&sk=wall

09-12-10

WikiLeaks - Kinderpornozaak Zandvoort

Zandvoort_clientsfrancais.gifGisteren heb ik toevallig nog een nieuwsbericht over de zaak WikiLeaks op TV gezien.

Ik zag een procureur die ons kwam vertellen dat er in de klacht tegen Julian Assange, de oprichter van WikiLeaks en de onthuller van de geheime documenten, 'geen sprake was van een complot' en dat het om twee 'onafhankelijke verklaringen over verkrachting' ging. Dat werd gevolgd door de mededeling dat de Amerikaanse Justitie om zijn directe uitlevering vroeg wegens 'schending van...'

Over de geheime dossiers hoorden we natuurlijk geen woord. Wij hebben hetzelfde meegemaakt met Marcel Vervloesem, oprichter van de vzw Werkgroep Morkhoven en onthuller van de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 100.000 slachtoffers van folteringen en verkrachtingen, waaronder zelfs baby's. Eerst was er de internationale belangstelling. Zelfs Japanese en Australische journalisten gingen naar het dorpje Morkhoven (vandaar de naam vzw Werkgroep Morkhoven) om verslag uit te brengen over de kinderpornozaak Zandvoort omdat er voor het eerst kon aangetoond worden dat er een kinderporno-industrie bestond. Kort nadien verscheen er in de Vlaamse krant Het Nieuwsblad (Corelio-mediagroep) dan een zogenaamd interview met V.V., de halfbroer van Marcel Vervloesem die verklaarde dat hij 'vroeger gefolterd en verkracht was door Marcel'. Die verklaring werden gevolgd door identieke verklaringen van de vriendjes van V.V. die bijna allemaal over een strafblad schenen te beschikken maar die door de pers als 'kansarme jongeren uit een kansarme buurt' werden voorgesteld. Nadat Het Nieuwsblad haar artikeltje rondstuurde naar al de kranten (De Standaard, Het Volk, De Gentenaar,) en de roddelbladen van de Corelio-mediagroep, volgden de kranten Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen (Het Belang van Limburg) en het programma Telefacts van VTM, vergezeld van al hun roddelblaadjes waarin hetzelfde bericht steeds werd herhaald. De internationale pers haakte metéén af. Over de kinderpornozaak Zandvoort werd er gezwegen en gedurende 10 jaar lang zou er uitsluitend over de 'zelfverklaarde kinderpornojager en kinderverkrachter Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven' worden gesproken. Er werd voortdurend herhaald dat de Werkgroep Morkhoven 'in complottheoriën geloofde'. Over de 30 processen-verbaal van zedenfeiten met minderjarige jongetjes en kinderen die op naam staan van de V.V., schreef de pers natuurlijk niet en ook het merkwaardige feit dat V.V. zijn halfbroer Marcel Vervloesem enkele jaren geleden nog tot secretaris van zijn vereniging aanstelde, werd er geen woord gezegd. In 2005 kwam de Vlaamse pers dan plotseling met een nieuw verhaal af. Marcel Vervloesem zou drie minderjarigen 'gefolterd en verkracht' hebben met bamboestokjes. Zoals in de zaak WikiLeaks verklaarde de Procureur tegenover de toegesnelde pers dat het om 'onafhankelijke getuigenissen ging' en dat er 'geen sprake was van een complot'. Onderzoek van de vzw Werkgroep Morkhoven wees echter uit dat de drie minderjarigen contacten onderhielden met de eerste reeks aanklagers. Terwijl de pers sprak over 'jongetjes uit een kansarm milieu die het slachtoffer waren van het pedo-monster Marcel Vervloesem die zich voor kinderpornojager uitgaf', bleken de minderjarigen allen wegens drugshandel, diefstallen, inbraken en een gewapende roofoverval in een jeugdinstelling te zijn opgesloten (waaruit ze blijkbaar af en toe voor één of ander karweitje konden wegvluchten). In 2006 werd Marcel Vervloesem plotseling vrijgesproken voor de klachten van V.V. en zijn vriendjes omdat die met de dag ongeloofwaardiger overkwamen en men ze zelfs niet eens 1 enkele keer op het 10 jaar durende proces zou zien. Maar door het toen reeds zes jaren durende media-proces was Marcel Vervloesem eigenlijk al veroordeeld en de kinderpornozaak Zandvoort met sukses in de doofpot gestoken. De Werkgroep Morkhoven stelde later vast dat er niet alleen ontlastende stukken uit het strafdossier van Marcel Vervloesem waren verdwenen (wat door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk werd bevestigd). Zij stelde ook vast dat er cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort waren verdwenen (tevens door de Hoge Raad voor de Justitie schriftelijk bevestigd). Het betrof hier ondermeer de cd-rom die Marcel Vervloesem destijds, via de Belgische Koning, aan justitieminister Tony Van Parys (CD&V, christen-democraten) voor onderzoek had laten overmaken. De vzw Werkgroep Morkhoven schreef hiervoor regelmatig naar de justitieministers Jo Van Deurzen (CD&V) en Stefaan De Clerck (CD&V). Ze schreef er zelfs voor naar de Koning en het Koningshuis. Maar niemand bleek er wakker van te liggen. Enkele dagen voor de definitieve veroordeling van Marcel Vervloesem in 2008, besloot het Hof van Beroep van Antwerpen, om -pro forma- nog snel wat verdwenen documenten aan het gerechtsdossier toe te voegen. Er werd zelfs geen onderzoek naar de verdwenen stukken en cd-roms gevoerd. En de Hoge Raad voor de Justitie kan enkel maar 'vaststellen'. Voor de rest heeft zij geen enkele bevoegdheid.

22:43 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Werkgroep Morkhoven, WikiLeaks | Permalink | Commentaren (1) | Tags: werkgroep morkhoven, wilileaks, doofpot |  Facebook |

05-12-10

Marcel Vervloesem vrij

EUP_zandvoort_26_04_2010_fr.gifHet Nieuwsblad verspreidt opnieuw leugens

5.12.2010

Sinds vanmorgen kunnen er opnieuw artikels op de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven gepubliceerd worden.
We danken de Skynet Klantendienst voor de behandeling van onze klacht die op één of andere wijze ook geblokkeerd leek.
De vraag is nu hoelang de steeds weerkerende problemen zullen uitblijven.

De skynetblogs werden geblokkeerd op het ogenblik dat de Werkgroep Morkhoven (ondermeer vanwege nachtelijke telefoons en doodsbedreigingen waarvoor een klacht werd ingediend) bekend maakte dat zij opnieuw aktie zou gaan voeren rond de dichtgedekte kinderpornozaak Zandvoort.
De nieuwe problemen met de skynetblogs werden gevolgd door een artikeltje van de genaamde Yvo Meulemans in Het Nieuwsblad waarin de vrijlating van Marcel Vervloesem (die reeds enkele maanden geleden vrij is) bekend werd gemaakt. Meulemans die, naar we uit goede bron hebben vernomen, op alle mogelijke manieren bij Vervloesem trachtte binnen te geraken terwijl deze van Justitie een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd, schreef in zijn artikeltje dat de ‘zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem zijn contact met de vzw Werkgroep Morkhoven heeft verbroken’.
Dit bericht is echter volledig fout. De strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen heeft Vervloesem immers ook een contactname met de vzw Werkgroep Morkhoven verboden terwijl de vzw Werkgroep Morkhoven hem 12 jaar lang is blijven steunen en men hem iedere week in de gevangenissen van Turnhout en Brugge is gaan opzoeken. Het zijn dus eigenlijk de beste vrienden van Vervloesem.
Ook met de acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) waarvan hij veel steun kreeg, mag Vervloesem geen contact opnemen.

Om terug te komen op de door Het Nieuwsblad verspreide misleidende informatie van journalist Yvo Meulemans: Meulemans heeft Marcel Vervloesem gedurende 10 jaar lang mede door het slijk gesleurd. Dit maakte deel uit van een media-proces dat bedoeld was om de kinderpornozaak Zandvoort dood te zwijgen.
Maar de feiten worden niet alleen bewust verdraaid om de Vlaamse krantenlezer op een verkeerd spoor te zetten. Zo wordt er tevens verzwegen dat Vervloesem al meer dan 2 jaar lang een (spoed)procedure voor het Hof van Straatsburg heeft lopen en dat hij voor de klachten uit 1998 inzake het zogenaamd sexueel misbruik van zijn halfbroer en diens vrienden in zijn vroegere jaren, werd vrijgesproken. Vervloesem werd immers enkel voor enkele nieuwe beweringen door jongeren die ondermeer wegens een gewapende roofoverval in een jeugdinstelling werden geplaatst, voor ‘kindermisbruik’ veroordeeld.
Er wordt ook nog altijd gezwegen over de bijna 30 processen-verbaals inzake zedenfeiten met kinderen en jongeren die op naam van Vervloesem’s halfbroer staan.

Het Nieuwsblad waarin Meulemans zijn misleidend artikeltje plaatste, was de krant die, vlak na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort, een zogezegd interview met de halfbroer van Marcel Vervloesem publiceerde waarin Vervloesem beschuldigd werd. Deze beschuldigingen werden door alle kranten en nieuwsbladen van de Corelio-mediagroep waarvan Het Nieuwsblad en De Standaard deel uitmaken, verspreid (en klakkeloos door de andere kranten en nieuwsbladen overgenomen).

Het gaat hem dus niet om de zogenaamde ‘breuk’ van Marcel Vervloesem met de vzw Werkgroep Morkhoven (waarvoor ik door bepaalde journalisten getelefoneerd werd) maar om het blijven verspreiden van bedriegelijke informatie omdat men hoopt daarmee de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 slachtoffertjes te kunnen blijven dichtdekken.

Jan Boeykens, Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: De vzw Werkgroep Morkhoven bracht de kinderpornozaak Zandvoort enkele maanden geleden opnieuw ter sprake voor de Commissie Verzoekschriften van het Europees Parlement. Zij wacht nu af wat het Europees Parlement dat gedomineerd wordt door de christen-democraten, nu gaat doen.

 

26-02-10

Marcel Vervloesem: spreekverbod met de pers en de vzw Werkgroep Morkhoven

 

edf5248a64bd734b2465a87ce0d60f2a

Ik heb van de dochter van Marcel Vervloesem die met onze vereniging de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, zopas vernomen dat we geen recht meer hebben om hem te schrijven of te bezoeken omdat we 'te veel aandacht besteden' aan zijn onmenselijke opsluiting en de kinderpornozaak Zandvoort.
Marcel Vervloesem, van zijn kant, mag ons niet meer telefoneren. 'Anders krijgt hij nog twee jaar bij', zei zijn dochter die blijkbaar van bovenaf gechanteerd wordt.

Het verbod volgt op het spreekverbod met de pers dat Marcel Vervloesem reeds in 2006, via een vonnis van de correctionele rechtbank te Turnhout, kreeg opgelegd.

Het hof van beroep van Antwerpen hief in haar vonnis van december 2008, dit spreekverbod weliswaar op wegens 'onwettelijk en strijdig met de burgerlijke grondrechten' maar Justitie trok zich achteraf niets van deze verbreking aan en het spreekverbod bleef gedurende de 18 maanden durende opsluiting van Marcel Vervloesem in de gevangenissen van Turnhout en Brugge, gehandhaafd.

Buiten het onwettelijke spreekverbod dat bovendien in overtreding is met haar eigen vonnis, heeft Justitie dus besloten om Marcel Vervloesem nu ook nog eens een onwettelijk spreekverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven op te leggen (terwijl Marcel Vervloesem nog steeds in het bestuur van de vereniging zetelt).

Met het afschaffen van het bezoekrecht en het recht op briefwisseling laat justitie duidelijk verstaan dat zij ook met de wet Dupont (de zogenaamde gevangeniswet die de rechten van de gevangenen moest regelen maar die nooit werd toegepast) niet de minste rekening wenst te houden.
Het recht op briefwisseling staat ook ingeschreven in de Belgische grondwet, het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Ook het recht op medische verzorging, zoals tevens in de Wet Dupont gegarandeerd wordt, is voor de zoveelste keer opnieuw geschonden.
Marcel Vervloesem heeft sinds zijn volslagen isolatie in de gevangenis van Hasselt, drie weken geleden, immers geen enkele geneesheer meer gezien.  Hij lijdt nochthans aan een hartziekte, zware suikerziekte, heeft nierproblemen, heeft een sluimerende kanker en werd meer dan 20 keren met spoed opgenomen en geöpereerd (waarvan een 6-tal keren in de gevangenis).

Door de isolatie waarin hij terecht was gekomen en door het sadistische spelletje dat men van hogeruit graag met zieke gevangenen speelt (men 'vergat' het medisch dossier mee op transfert te geven, men 'vergat' hem geld mee te geven zodat hij niet meer schrijven of telefoneren kon, door allerlei 'vergetelheden' werd zijn terugbrenging naar de gevangenis van Turnhout eindeloos uitgesteld,), was Marcel Vervloesem de laatste dagen zo ziek en wanhopig geworden dat hij opnieuw over zelfmoord sprak.
Vandaar dat men een plakkaatje aan zijn deur kleefde waarop staat dat hij 'extra-bewaking' nodig heeft.

De manier waarop uitgesproken vonnissen, wetten, reglementen en europese + internationale verdragen geschonden worden, is typisch voor het beleid van justitieminister De Clerck die zopas in zijn beleidsplan voor 2010 liet weten dat hij de wet Dupont inzake de rechten van de gevangenen 'wil herzien' terwijl hij er simpelweg voor moet zorgen dat de bestaande wet correct wordt toegepast en het recht op bezoek, op briefwisseling, op medische en psycho-sociale begeleiding + reïntegratie, gerespecteerd worden.

De gevangene kan met zijn klachten nergens terecht en de toezichtscommissies die in de Wet Dupont uit 2004 werden voorzien, zijn zelfs nooit effectief opgericht geweest.

Ik acht het niet onmogelijk dat De Clerck van plan is om de wet Dupont zodanig aan te passen dat hij een wettelijke grondslag heeft om gevangenen omwille van zogenaamde uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen volledig van de buitenwereld af te zonderen en de gedwongen deportaties van Belgische gevangenen naar de gevangenis van Tilburg in Nederland, zonder problemen te regelen.

Een pittig detail: België zetelt sinds kort met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-mensenrechtencommissie die blijkbaar werd opgericht om mensenrechtenschendingen te bevorderen...

Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven


prev13Onderstaande lijst van de meer dan 20 spoedopname's en operaties van de aktievoerder werd meer dan 40 keren naar minister van Justitie Stefaan De Clerck gestuurd.


1) kwaadaardige kanker – St H. Hart Lier – 2 keer
2) nieren – 5 keer – Sint Elisabeth Herentals
3) pancreas – 2 keer – 1x in H Hart te Lier, 1x in de UIA te Antwerpen
4) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 2 – H. Hart Lier -Sint Elisabeth Herentals
5) intensieve spoed, intensieve zorgen pancreatites 1 – UIA ziekenhuis Antwerpen
6) intensieve heelkunde, Fabiola Ziekenhuis Sambre Ville – StElisabeth Herentals – 11 keer
7) nierblok – Gasthuisberg Ziekenhuis Leuven – 2 keer
8. hartdisfuncties, operaties AZ Imelda Ziekenhuis Bonheiden – 3 keer
9) intensieve, diabetische blok – H. Hartziekenhuis Lier – 4 keer
10) nierblok – H. Hartziekenhuis Lier – 1 keer
11) hartkijkoperatie – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
12) nierdyalyse – AZ Sint Jan Brugge – 5 keer
13) inwendige bloeding – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
14) operatie kijkwonde – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
15) chirurgische plaatsing nierdyalysebuisjes – AZ Sint Jan Brugge – 1 keer
16) intensieve spoed, cardio – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
17) intensieve spoed, bloedarmoede (leukemie) – Sint Elisabeth Turnhout – 1 keer
18) intensieve spoed, insulinecoma – Sint Elisabeth ZiekenhuisHerentals – 1 keer
19) hartoperatie – AZ Sint-Jan Brugge
20) moest op 14 mei 2009 wegens nieuwe hartproblemen tengevolge van ondermeer een gebrek aan medicatie en een gebrekkige behandeling, opnieuw met spoed in het AZ Sint Jan te Brugge opgenomen worden maar de gevangenisdirectie wist dit met haar negatieve advies, welgeteld 1 dag voor deze opname, op basis van het rapport van de psycho-sociale dienst van de gevangenis van Brugge, te voorkomen.
België zetelt met de Verenigde Staten en Noorwegen in de VN-Mensenrechtencommissie...


kaartvzw Werkgroep Morkhoven - kinderpornozaak Zandvoort - réseau Zandvoort:
 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Kinderpornozaak Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
Faits divers April 1998 - Temse/Madeira netwerk - nederlandstalige ondertiteling
Video's: ultjecrumpie 1
Video's: Ultjecrumpie 2

Teken de petitie 'Free Marcel Vervloesem!'

27-01-10

The murder of anti-childpornography activist Marcel Vervloesem

The murder of a Belgian anti-childpornography activist

Mardi, janvier 26, 2010
By Jan Boeykens

justiceThe Belgian government covered up the child pornography case Zandvoort with 89,539 victims and has decided to murder slowly Marcel Vervloesem.


12-01-10

Kinderporno - Zaak Zandvoort: aktievoerder langzaam vermoord


E479.tuinBrussel, 12.1.2010

Beste X,

Heb opnieuw naar het kabinet van justitie gebeld inzake de 4de bijna-comateuze toestand van Marcel maar daar wil men van niets weten (zie op onze site en probeer het overal bekend te maken).

Een Engelse vertaling van het laatste bericht hierover, zou niet slecht zijn. Heb al een nederlandstalige en franstalige versie.

Marcel wordt ook nog op een andere manier aangepakt.
De procureur van de strafuitvoeringsrechtbank te Antwerpen heeft in 5 regeltjes negatief geadviseerd.
Dat kon hij omdat de PSD van minister De Clerck de toelating krijgt om haar documenten achter te houden.

Allemaal zeer goed voor zijn gezondheid !

Het is duidelijk dat men hem op die manier wil vermoorden !


02-truth-freedom

 

 

Sluiting skynetblogs Werkgroep Morkhoven
Kinderpornonetwerk Zandvoort
Justitie Turnhout
Open Brief Procureur-Generaal
Zoé Genot cd-roms Zandvoort
Droit Fondamental – (French, English, Italian)
Website Morkhoven (English, French, Italian, Dutch)
Video ‘Marcel Vervloesem, hymne de la Résistance’
Vervloesem maart 1998 deel1
- Video's: Marcel Vervloesem en de Zandvoortse kinderporno (nederlandstalige ondertiteling)